This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

PRÍSLUŠENSTVO, NÁHRADNÉ DIELY

A SLUŽBY

Istota profesionála

Údržba a nabíjanie

 

Porekadlo hovorí "dôveruj, ale preveruj". Príslušenstvo značky Banner Vám s presnosťou profesionála umožňuje kedykoľvek zistiť, v akom stave sa ktorá batérie nachádza, uľahčuje Vám údržbu a zabezpečuje tiež nabíjanie. Alebo Vám pomôže s naštartovaním. Náš bohatý výrobný program zahŕňa nabíjačky, pomocné štartovacie zdroje, testery a skúšobné prístroje ako aj produkty na servis batérií. Všetko príslušenstvo značky Banner je plne prispôsobené na udržiavanie optimálneho výkonu a dlhej životnosti štartovacích a priemyselných batérií.

Služby 
v oblasti priemyselných batérií

 

 

My, v spoločnosti Banner, sa predovšetkým snažíme prinášať prospech svojim zákazníkom.
Preto Vám ponúkame komfortné služby s cieľom uľahčiť Vám život.

 

 

SLUŽBY V OBLASTI NÁHRADNÝCH DIELOV

 

Len originálne náhradné diely môžu zabrániť predčasnému opotrebovaniu, ponúkajú optimálnu mieru bezpečnosti, minimalizujú výpadky a spoľahlivo udržujú výrobok v stave pripravenosti na použitie.

 

Spoločnosť Banner poskytuje svojim zákazníkom rozsiahly servis pri zabezpečovaní náhradných dielov. Náš celoeurópsky, vzájomne prepojený a vysoko moderný systém elektronického spracovania dát, Vám garantuje vysokú mieru dostupnosti náhradných dielov.

 

 

SERVIS

 

Spoločnosť Banner neponúka svojim zákazníkom iba opravu. Každý zákazník si môže nechať zostaviť svoj servisný balíček na základe svojich osobných požiadaviek. Máte tieto možnosti voľby: Pravidelná údržba alebo rovno balíček služieb starostlivosti o batériu - štvrťročný, polročný alebo celoročný.  Frekvenciu služieb a tým aj súvisiace náklady na údržbu si zvolíte sami.  Vyskytla sa porucha? Žiadny problém. Vďaka servisným horúcim linkám fungujúcim v každej krajine, v ktorej sú distribuované výrobky značky Banner, máte ihneď k dispozícii pomoc vysoko kvalifikovaných a skúsených technikov.

KRÁTKODOBÝ NÁJOM

Rozšírte rýchlo a krátkodobo svoje kapacity.

Krátkodobý nájom od spoločnosti Banner. Rýchle zabezpečenie požadovaných kapacít.

Kapacitné ťažkosti v dôsledku nárazového zaťaženia? Nemáte dostatočný počet batérií?

 

Žiadny problém. Krátkodobý nájom od spoločnosti Banner je tým pravým riešením problémov s nárazovými potrebami, ktorý Vám umožní preklenúť potrebnú dobu v prípade odstávok a výpadkov. Jednoducho si najmete dodatočné kapacity v aktuálne potrebnom rozsahu. Na jeden deň, na týždeň, na niekoľko mesiacov – ako si to želáte. Vaša batéria Banner bude pre Vás v rámci nájmu, a to v bezchybnom technickom stave, pripravená na prevádzku v čo najkratšom možnom termíne. V priebehu celej doby používania batérie máte náklady iba vo výške pevnej paušálnej čiastky mesačného, týždenného alebo denného nájomného. Prípadné opravy a údržba sú už obsiahnuté v cene.

 

Detailné a individuálne ponuky Vám predloží Váš najbližší predajný partner spoločnosti Banner.

DLHODOBÝ NÁJOM

Trvalý úspech bez trvalých investícií.

Dlhodobý nájom od spoločnosti Banner. Prostredníctvom nájmu k trvalo lepšej jazde.

 

Chcete sa plne sústrediť na svoje prepravné úlohy, radšej než investovať veľké čiastky a úsilie do nákupu a udržiavania vlastných zdrojov energie (batérie, nabíjačky, príslušenstvo, analýzy spotreby energie atď.)?

 

Potom je pre Vás tou pravou voľbou dlhodobý nájom od spoločnosti Banner. V rámci nájmu sú všetky práce a služby spojené s údržbou a opravami už obsiahnuté v pevnej cene nájmu. Vy pri tom nenesiete žiadne riziko vo forme zostatkovej hodnoty predmetu nájmu, ani riziko nákladov za opravy. Po celú dobu nájmu môžete kalkulovať s pevne stanovenou čiastkou mesačne hradeného nájomného.  

 

Detailné a individuálne ponuky Vám predloží Váš najbližší odborný poradca spoločnosti Banner.

Dlhodobý nájom od spoločnosti Banner. Vždy na Vašej strane.