EMBER, TÁRSADALOM, GAZDASÁG ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

FENNTARTHATÓSÁG A Bannernél

A fenntarthatóság az eredeti gyári alkatrészeknél is egyre nagyobb jelentőségre tesz szert.

 

Az AGM- és EFB-akkumulátorok start/stop funkciója nemcsak ügyfeleinknek – többek között a BMW-nek és a Volkswagennek – segít az üzemanyag megtakarításában, és ezzel a környezet védelmében, hanem beszállítóinknál is egyre nagyobb hangsúlyt helyezünk a fenntarthatóságra. A „fenntarthatóság” fogalmának meghatározása szerint a jelenlegi szükségleteket úgy kell kielégíteni, hogy ezzel ne korlátozzuk a jövő generációinak lehetőségeit. Ennek az alapvetésnek a Banner a jövőben is eleget fog tenni.

 

Harald Fiebinger
OEM menedzser

Banner beszállítói kódex
Minden autógyártó elvárja a Bannertől a fenntartható gazdálkodást, és azt, hogy ezt a gondolkodásmódot a beszállítóknak is továbbadja. Éppen ezért hoztunk létre egy beszállítói kódexet, amely alapján elvárjuk az ellátási láncban működő beszállítóinktól irányelveink betartását.

 

Magas szintű elvárások
A legfontosabb pontok rövid összefoglalása: többek között növelni kell a megújuló energiaforrások használatát, illetve átfogó stratégiák révén csökkenteni kell az energiafelhasználást. További elvárás a természetes ökoszisztémák védelme a fakitermeléstől, illetve az erdő- és földterületek művelési ágának megváltoztatásától. Beszállítóinknak legjobb tudásuk szerint arra kell törekedniük, hogy tevékenységüket az erdőirtás teljes elkerülésével bonyolítsák („Net Zero Deforestation”). Tegyenek komoly erőfeszítéseket a fenntartható termelés elérésére, ha mező- vagy erdőgazdálkodási eredetű nyersanyagok bevonására kerül sor. Emellett aktívan csökkentsék tevékenységük biodiverzitásra gyakorolt hatásait. Továbbá azt is elvárjuk beszállítóinktól, hogy csökkentsék a hulladék mennyiségét, illetve növeljék az újból felhasználás és az újrahasznosítás arányát.

 

A fenntarthatóság négy pillére
Csak így sikerülhet együtt teljesíteni a négy fenntarthatósági célt (másként „a fenntarthatóság négy pillérét”) – vagyis az ember, a társadalom, a gazdaság és a környezet szempontjait – és vállalatként fenntarthatóan fejlődni is.

Kérjük, fogadja el a Marketing cookie-kat a tartalom megtekintéséhez.