Banner

TÁMOGATÁSI PORTÁL

GYIK

A LEGGYAKORIBB KÉRDÉSEK

 

Az alábbi gyakran ismételt kérdések lehetővé teszik, hogy hatékonyan és gyorsan tájékozódhasson a Banner akkumulátorok használatáról és felhasználásáról. Ezenkívül a GYIK rovatban való keresés segítségével és a címkék kiválasztásával is további válaszokat talál.

– Mivel a jármű elektronikája érzékeny, ezért általában csak a Banner Booster indításrásegítőt használja.

– Másik autó segítségével való indításrásegítés esetén a leválasztáskor túlfeszültség alakulhat ki, mely miatt megsérülhet vagy akár tönkre is mehet a jármű elektronikája.

– Ezért indítókábelek használatakor tartsa be a következő utasításokat!

– Indítókábelekkel végzett indításrásegítés esetén szabványosított (pl. DIN 72 553 szerint) indítókábelek használata javasolt – tartsa be az indítókábelhez tartozó használati utasításokat.

– Csak azonos névleges feszültségű akkumulátorokat kapcsoljon össze.

– Csatlakoztatás: Mindkét gépkocsi motorját állítsa le! Először a két pozitív pólust (az 1-est a 2-sel) csatlakoztassa, majd csatlakoztassa az áramot adó jármű negatív pólusát (3-as) a segítségre szoruló jármű (4-es) valamilyen csupasz fém részéhez, az akkumulátortól távolabb. (Tartsa be a jármű gyártójának utasításait.)

– Ekkor indítsa be a segítségre szoruló járművet legfeljebb 15 másodpercig, az áramot adó járművet ne indítsa be.

– Leválasztás: A kábeleket fordított sorrendben válassza le.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

A hosszú akkumulátor-élettartam elérése érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:

– Tartsa tisztán és szárazon az akkumulátor felületét.

– Rendszeresen ellenőrizze a sav szintjét, és ha szükséges, töltse fel ioncserélt vagy desztillált vízzel az akkumulátort. Soha ne töltse újra savval. Nagymértékű vízveszteség esetén szakértőnek kell megvizsgálnia a szabályozó feszültséget.

– Ne használjon úgynevezett feljavító szereket.

– Az akkumulátor töltöttségi állapota a savsűrűség, illetve a nyugalmi feszültség megmérésével ellenőrizhető. Ha a sav sűrűsége 1,24 kg/l alatt van, illetve a nyugalmi feszültség 12,50 V alá esik, akkor újra kell tölteni az akkumulátort.

– Szezonálisan használt járműveknél ajánlott a kétszeres kiegyenlítő töltés külső töltő vagy csepptöltés segítségével.

 

Üzemen kívül helyezés előtt minden esetben teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.

 

Running Bull AGM/BackUp: Az akkumulátor töltöttségi állapota kizárólag a nyugalmi feszültség segítségével határozható meg. Ha a nyugalmi feszültség kisebb, mint 12,50 V, illetve azzal egyenlő, akkor az akkumulátort újra kell tölteni. A sav sűrűségének megmérése, illetve a desztillált vízzel való feltöltés tilos – ezek tönkreteszik az akkumulátort.

– Nedves akkumulátorok esetén töltés előtt ellenőrizni kell az elektrolitszintet, és ha szükséges, fel kell tölteni ioncserélt vagy desztillált vízzel legfeljebb a maximális savszint-jelig, ill. 15 mm-rel a lemez felső széle feletti szintig.

 

A jármű sérülésének elkerülése érdekében ki kell-e venni az akkumulátort az újratöltéshez? Kérjük, vegye figyelembe a töltő típusát. A jármű, illetve a töltőkészülék gyártójának kezelési útmutatójában sokszor értékes tippeket találhat a járművön belüli töltéssel kapcsolatban. Általánosan érvényes, hogy a teljesen automatikus töltők (töltőfeszültség határa: 14,8 V) kiválóan alkalmasak a járműbe beszerelt akkumulátor töltésére.

Ha az Ön által használt töltő automata üzemmódban 15,9 V-nál magasabb feszültséggel dolgozik, az akkumulátort feltétlenül le kell választani a fedélzeti elektronikáról, illetve ki kell szerelni a járműből. Legrosszabb esetben a túlfeszültség tönkretenné a beépített vezérlőegységeket, az ebből eredő kár óriási lenne! Figyelem: a leválasztáskor tartsa be a jármű gyártójának utasításait.

 

– Az akkumulátorokat kizárólag egyenárammal szabad tölteni. Az akkumulátor pozitív (+) pólusát a töltő pozitív (+) pólusához, a negatív (-) pólusát pedig a töltő negatív (-) pólusához kell csatlakoztatni.

– A töltőt csak az akkumulátor csatlakoztatása után kapcsolja be. A töltés végén először a töltőt kapcsolja ki.

– Töltőáramként a kapacitás egytizedét javasolt használni (pl. 44 Ah: 10 = 4,4 A töltőáram).

– Töltés alatt a sav hőmérséklete nem haladhatja meg az 55 °C-ot. Ennek túllépésekor a töltést meg kell szakítani.

– A töltés során biztosítani kell a jó szellőzést.

– Tilos az akkumulátorok csavaros dugóját kinyitni.

– Ügyeljen arra, hogy a kisütött kapacitás 1,2-szeresét ismét vissza kell tölteni. (Pl.: kisütött kapacitás: 30 Ah -> visszatöltés: 36 Ah!)

– A töltés akkor fejeződik be, amikor az áram eléri a 0-t, illetve már nem csökken, vagy ha az automata töltő kikapcsol.

 

A mélyen kisütött nedves akkumulátoroknál 16 V töltőfeszültség használata javasolt (az akkumulátort feltétlenül válassza le a fedélzeti elektronikáról)!

 

Figyelem: A töltés során erősen robbanásveszélyes durranógáz keletkezik! Tilos a tűz, szikra, nyílt láng használata és a dohányzás!

 

Running Bull AGM/BackUp: Feltétlenül feszültségvezérelt töltővel töltse (max. 14,8 V)! A hagyományos, nem feszültségvezérelt töltő használata tönkreteszi az akkumulátort a túltöltés miatt, az elektrolit pedig kifolyik!

Amikor nem használja, illetve hosszabb nyugalmi idő (teleltetés, állásidő) esetén szerelje ki az akkumulátort, és tárolja száraz, hűvös (fagymentes) helyen. Az akkumulátort töltse fel teljesen, majd 12,50 V-os nyugalmi feszültség alatt töltse újra, vagy csatlakoztassa csepptöltéssel működő töltőhöz (pl. Banner Accucharger).

 

A legjobb, ha feszültségvezérelt töltőt használ (Banner Accucharger). Ezek a készülékek automatikusan elvégzik a töltési folyamatot. Az akkumulátor kapacitásától függően az alábbi töltőket használhatja:

3–20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Cikkszám: 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Cikkszám: 1240000030

 

– Szerelje ki az akkumulátort a járműből, illetve feltétlenül válassza le az akkumulátorkábeleket (először a negatív pólust válassza le). Figyelem: Áramellátás nélkül a fedélzeti számítógépben, rádióban stb. tárolt adatok elveszhetnek!

– Először csatlakoztassa a töltőt az akkumulátorhoz, majd kapcsolja be. Töltés után először a töltőt kapcsolja ki, majd válassza le az akkumulátort.

– Töltőáram: az akkumulátor kapacitásának legfeljebb 1/10 ampere.

– +55 °C-nál magasabb hőmérséklet esetén szakítsa meg a töltést.

– A töltés után ellenőrizze az elektrolitszintet, és szükség esetén töltse fel ioncserélt vízzel (csak a nedves akkumulátorokat, az AGM, GEL, illetve AGM PROfessional akkumulátorokat nem!).

– Gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőzéséről! A töltés során robbanékony durranógáz keletkezik. Tilos a dohányzás, a nyílt láng használata, a szikrák kialakulását pedig el kell kerülni!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

A teljes teljesítmény és élettartam elérése érdekében beszerelés előtt az akkumulátort teljesen fel kell tölteni (1. + 2. pont).

 

1. Bike Bull

Előkészítés: A gáztalanító nyílás zárva van, üzembe helyezés előtt ki kell nyitni. Ehhez távolítsa el a védősapkát, illetve vágja le a gáztalanító tömlő végét. Megtöltés: Vegye ki az összes akkumulátordugót. Kizárólag az akkumulátor mellett található, speciális műanyag tartályban lévő (1,28 kg/l sűrűségű) speciális savat használja. Töltse fel a maximális szintig, majd hagyja 30 percig pihenni az akkumulátort. Figyelem: A maradék savat tartalmazó savtartályokat veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó telepre kell szállítani. Tilos a maradék savat a csatornába engedni. A kiürült savtartályokat műanyag háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani. Üzembe helyezés: A teljes teljesítmény elérése érdekében a savval való megtöltés után az akkumulátort beszerelés előtt teljesen fel kell tölteni. A töltő, ill. az akkumulátor használati útmutatója alapján kb. 5–10 órán át töltse legfeljebb az akkumulátor kapacitása (Ah) 1/10-ének megfelelő árammal. Az akkumulátor kapacitását a kartondobozon látható DIN-szám 2. és 3. számjegye mutatja: Ha a szám például 509 14, akkor az akkumulátor kapacitása 9 Ah, a töltőáram tehát körülbelül 0,9 A. A töltés után ellenőrizze a sav szintjét, és szükség esetén töltse fel ioncserélt vízzel az akkumulátort. A dugó segítségével zárja le ismét az akkumulátort. Karbantartás: Soha ne engedje a savszintet a minimális szintjel alá csökkenni. Az utántöltéshez kizárólag ioncserélt (VDE 0510 szerinti sótalanított vagy desztillált) vizet használjon. 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A Bike Bull akkumulátort nem lehet oldalt fektetve beszerelni!

 

2. Bike Bull AGM

Előkészítés: Az akkumulátor plombáját csak röviddel a feltöltés előtt távolítsa el. Ekkor halk, szisszenő hangot hall. Megtöltés: Kizárólag az akkumulátor mellett található, speciális műanyag tartályban lévő (1,32 kg/l sűrűségű) speciális savat használja. Ezután hagyja az akkumulátort 30 percig pihenni. Az akkumulátort megtöltés után le kell zárni a dugóléccel, és már nem szabad kinyitni. A kinyitás tönkreteszi az akkumulátort. Figyelem: A maradék savat tartalmazó savtartályokat veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó telepre kell szállítani. Tilos a maradék savat a csatornába engedni. A kiürült savtartályokat műanyag háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani. Üzembe helyezés: A teljes teljesítmény elérése érdekében a savval való megtöltés után az akkumulátort beszerelés előtt teljesen fel kell tölteni. A töltő, ill. az akkumulátor használati útmutatója alapján kb. 5–10 órán át töltse legfeljebb az akkumulátor kapacitása (Ah) 1/10-ének megfelelő árammal. Az akkumulátor kapacitását a kartondobozon látható DIN-szám 2. és 3. számjegye mutatja: Ha például a típusmegjelölés az 518 21 számot tartalmazza, akkor az akkumulátor kapacitása 18 Ah, a töltőáram tehát kb. 1,8 A. 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A Bike Bull AGM akkumulátort nem lehet oldalt fektetve beszerelni!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Üzembe helyezés: Az akkumulátor előtöltött, tehát azonnal beszerelhető.

Kérjük, vegye figyelembe a következőket: A Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional akkumulátort nem lehet oldalt fektetve beszerelni!

 

Általános tudnivalók: Javasoljuk, hogy feszültségvezérelt töltőt – Banner Accucharger 6/12V 2A vagy 12V 3A típusú töltőt használjon.

Figyelem: Soha ne szereljen be karbantartást nem igénylő akkumulátort (AGM, GEL, AGM PROfessional) vezérlő nélküli motorkerékpárba, a maximális töltőfeszültség nem haladhatja meg a 14,8 V-ot!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Így számíthatja ki Energy Bull akkumulátora helyes kapacitását.

Példa: Elektromos csónakja ellátásához keres akkumulátort. 24 V-os fedélzeti hálózat mellett 600 W-os elektromos motort használ. Ezen túlmenően a rádiót, különböző helyzetjelző lámpákat és a visszhangos mélységmérőt is el kell látni árammal (összesen 50 W). Azt szeretné, ha az akkumulátor 5 órán keresztül el tudná látni árammal ezeket.

 

Ezeket az értékeket behelyettesítjük a

Watt : Volt = Amper × óra × biztonsági tényező = teljes teljesítmény (Ah-ban) képletbe, így a következőt kapjuk: 650 : 24 = 27 × 5 × 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Nedves akkumulátoroknál a biztonsági tényező alapértelmezett esetben 70% (rekombinációs akkumulátoroknál, azaz az AGM és GEL típusú akkumulátoroknál 30%). A példában vázolt esetben két darab Energy Bull 968 01 típusú (egyenként 230 Ah teljesítményű) akkumulátor használatát javasolnánk Önnek, melyeket sorosan összekapcsolna.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Nem könnyű megtalálni a megfelelő akkumulátort a lakókocsiban való használathoz. Az alábbiakban adunk némi magyarázatot, hogy jobban megértse az Energy Bull akkumulátor működését és az alternatív lehetőségeket.

 

Töltés: Ügyeljen a tápvezeték megfelelő méretezésére (feszültségveszteségek minimalizálása). Az Energy Bull akkumulátorok töltőfeszültsége 14,2 és 14,4 V között kell legyen. A töltőáram, az akkumulátor megfelelő élettartamának biztosítása érdekében, ne lépje túl a névleges áramerősség* 5-szörösét (lásd alábbi számítás). Összességében az Energy Bull jó ciklikus akkumulátor, amely (a zselés vagy AGM-akkumulátorokkal szemben) sok mindent megbocsát. Az Energy Bull akkumulátorok „hátránya” az AGM- vagy zselés akkumulátorokkal szemben, hogy karbantartást igényelnek. Az Energy Bull akkumulátor használata során feltétlenül rendszeresen ellenőrizni kell az elektrolitszintet. Erős igénybevétel (kempingezés) esetén ezt az ellenőrzést havonta el kell végezni, egyébként elegendő a negyedéves, ill. féléves karbantartás. A zselés, illetve AGM-akkumulátorok nem igényelnek karbantartást. Az ár, valamint a magasabb hőmérsékletekkel és a magasabb töltőfeszültségekkel szembeni ellenállás az Energy Bull használata mellett szólnak.

 

Napenergia: Napelem használatakor ügyeljen a megfelelően „jó” vezérlésre. Ideális esetben ez impulzusszélesség-modulációval működik, hőmérséklet-kompenzációs és szabadon választhatók a paraméterei (töltőfeszültség stb.).

 

Kisütés: Az inverterek sok kisütő áramot vonnak el az akkumulátortól. Az Energy Bull akkumulátorok és a zselés akkumulátorok elvileg nem alkalmasak a nagy áramerősségű (névleges áramerősség több mint 40-szerese*, több mint 1 percig) kisütéshez. Ha magasabb kisütő áramra van szüksége, AGM-akkumulátor (Running Bull) használata javasolt.* --> A névleges áramerősség számítását lásd alább!

 

Kapacitás: Ideális esetben az akkumulátorokat csak kis kisütési mélység mellett üzemeltetik. A savas ólomakkumulátorok kapacitása bizonyos számú alkalommal használható ki teljesen (= a névleges kapacitás kisütéseinek száma). Minél laposabb a ciklus annál magasabb a lehetséges ismétlődések száma. A ciklusállóságnak köszönhetően a zselés akkumulátor élettartama kétszer olyan hosszú, mint az Energy Bull akkumulátoré, amennyiben megfelelően kíméletes bánásmódban részesül. 

 

Gáztalanítás: Miután beszerelte az akkumulátort a jármű belsejébe, az akkumulátort gáztalanító tömlővel kell ellátni, melyet ki kell vezetni. Kérjük, az akkumulátor kiválasztásánál ügyeljen arra, hogy olyan típust válasszon, mely központi gáztalanító nyílással van ellátva. --> Így a töltés során keletkező gázokat (hidrogén és oxigén) kivezetheti. Az AGM és zselés akkumulátorok normál üzemi állapotban nem bocsátanak ki gázt (kivéve, ha meghibásodott a töltő vagy az akkumulátor). Ennek ellenére biztonsági okokból csatlakoztatni kell a gáztalanító tömlőt. Az Energy Bull akkumulátorok normál üzemi állapotban gázt bocsátanak ki, ezért feltétlenül gáztalanító tömlőt kell használni.

 

*Névleges áram kiszámítása: Pl.: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 Névleges áram (In) = 100 Ah : 20 h = 5 A maximális töltőáram = 5 × In = 25 A

Tapasztalataink alapján tudjuk, hogy sajnos csak nagyon korlátozottan tölthető fel az akkumulátor menet közben. Különösen nyáron (a klímaberendezés nagy erőkkel dolgozik, be van kapcsolva a világítás, szól a rádió, működik a hűtő stb.) már csak nagyon kevés áram marad az akkumulátor teljes feltöltésére. Bizonyos esetekben a lakótérben használt akkumulátorok még a fedélzeti hálózatot is segítik...

 

Jó módszer az, ha B2B (battery to battery, azaz akkumulátorokat közvetlenül összekötő) töltőt használ. Ezek a készülékek legalább képesek megfelelő szintre emelni a töltőfeszültséget.

 

Ha például az akkumulátorai kb. 50%-os szintre ki vannak sütve (95 Ah hiányzik), akkor kb. 105 Ah-t kell újratölteni, hogy az akkumulátorok teljesen feltöltődjenek.

Legjobb esetben (átlagosan) 15 Ah marad a lakótér akkumulátorának. Ekkor a teljes feltöltéshez legalább 7 órán (!) keresztül vezetnie kellene a járművet.

 

Ahhoz, hogy az akkumulátor teljes élettartamát kihasználhassa, ügyeljen rá, hogy amikor nem használja a lakókocsit (> 7 nap), teljesen leválassza az akkumulátort a fedélzeti hálózatról. --> Előtte azonban teljesen töltse fel az akkumulátort.

Quite simply, brake energy recovery.
When you accelerate or brake, some of your car's kinetic energy is usually lost. Part of this energy is recovered through recuperation.

This is because the alternator (also called generator) intentionally puts more strain on it in this phase, the voltage of the alternator is raised so that the charging process is accelerated and thus more energy is supplied to the battery. The alternator converts the kinetic energy into electricity, in principle like a bicycle dynamo. In acceleration phases and in normal operation, the output of the alternator can be partially reduced or even set to zero, which means more energy is available for the drive.


The reason: The vehicle now uses the energy that the battery has previously stored. This saves fuel and emissions. Because Banner Running Bull series start-stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

 

Energy for the environment.
Brake energy recovery and start/stop systems make modern cars much more environmentally friendly. With sustainable fuel savings and CO2 emission reductions.
Basic requirement: An extremely cycle-resistant start/stop battery Banner Running Bull, which reliably delivers maximum performance at start for start and drive for drive.

The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Running Bull Produktfamilie

Az „európai típusú” (175 vagy 190 mm teljes magasságú) Power Bull és a Running Bull AGM és EFB akkumulátorok központi gáztalanító nyílása vagy a bal (- pólus) vagy a jobb (+ pólus) oldalon található.

 

Amennyiben Önnek nem felel meg a gáztalanító nyílás helye, eltávolíthatja a dugót az Önnek megfelelő oldalon. FIGYELEM! Az eltávolított dugót a gáztalanító csatorna ellenoldalán be kell dugni.

 

A dugó eltávolításához kérjük, használjon 5 mm átmérőjű facsavart. Ne aggódjon, a dugót nem tudja benyomni az akkumulátorba.

 

Az „európai típusú” (175 vagy 190 mm teljes magasságú) Starting Bull akkumulátorok központi gáztalanító nyílása a jobb (+ pólus) oldalon található. Kérjük, vegye figyelembe a következőt: A gáztalanítási oldal nem módosítható.

Minden savas ólomakkumulátornál, melyet beltérbe építenek be, előírjuk a gáztalanító tömlő (alkatrészszám: 1030001700) használatát. Amennyiben nem csatlakoztatható gáztalanító tömlő (nincs központi gáztalanító nyílás), akkor megfelelő intézkedésekkel el kell szigetelni az akkumulátort a beltértől. Ezen túlmenően megfelelő, a kültérbe vezető szellőző és kivezető nyílásokat kell kialakítani.

 

A durranógáz hidrogén és oxigén keveréke. Gyújtóforrás (nyílt láng, forró felület, elektrosztatikus kisülés stb.) bevezetésekor robbanásszerű reakció megy végbe. A detonációs sebesség kb. 2800 m/s (fekete por: 400–1000 m/s). Az alacsony, 4 térfogat%-os alsó robbanási határérték miatt nagyon is lehetséges a gázt kibocsátó akkumulátorok miatti detonáció.

 

Savas ólomakkumulátorok használatakor saját biztonsága érdekében mindig használjon védőszemüveget!

For vehicles with automatic start/stop, two different battery technologies are used, depending on energy requirements and the required vibration and cycle resistance.
The technology used also depends largely on the electrical equipment of the vehicle and the price structure.

 

1. AGM technology (Running Bull AGM) is mainly used in start/stop systems with maximum energy consumption and brake energy recovery.
The Running Bull AGM battery is the ideal solution here, primarily for medium and luxury vehicles.

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.


2) EFB technology (Running Bull EFB) is mainly used in start/stop systems with high energy consumption.

The Running Bull EFB battery is the ideal solution for small cars up to the upper middle class.

EFB = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery.


Always observe when changing the battery:

Never install a conventional wet battery in a vehicle with start/stop function that is equipped with an AGM or EFB battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings.

A könyök és a gáztalanító tömlő (alkatrészszám: 1030001700) értékesítési partnereinknél szerezhető be.
A kereskedő keresése funkció segítségével megtalálhatja az Önhöz legközelebbi Banner értékesítési partnert.

 

Csatlakoztassa a könyök segítségével a gáztalanító tömlőt az akkumulátor fedelének oldalán található központi gáztalanító nyílásához. Semmilyen további munkára nincs szükség!

Winkelstück

Az AGM akkumulátorok alapvetően nem „oldalt fekvésben való használatra” készülnek. Szerkezeti kialakításuknak köszönhetően azonban az AGM akkumulátorok oldalt fektetve is működtethetők. Lásd a „Menzi Muck lépkedő kotró” c. képet. Biztonsági okokból azonban gáztalanító tömlőt kell csatlakoztatni. Legrosszabb esetben (töltő vagy akkumulátor megsérülése), az oldalfekvés miatt, a sav könnyebben kiszivároghat.

 

Az alkalmazás módjától függően (indítóakkumulátor stb.) azonban valamivel csökkenhet az élettartam.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

Soros kapcsolás esetén az egyes akkumulátorok feszültsége összeadódik. 24 V-os fedélzeti hálózat létrehozásához két akkumulátort kell sorba kapcsolni.


Figyelem:
– Mindkét akkumulátornak azonos típusmegjelölésűnek kell lennie.
– Mindkét akkumulátornak nagyjából hasonló korúnak kell lennie.
– Mindkét akkumulátornak hasonló töltöttségűnek kell lennie.
– Az összekötő vezetékeket megfelelően kell méretezni, és a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
– Mindig mindkét akkumulátort cserélje ki!


Amennyiben nem tartja be a fenti javaslatokat, az egyes akkumulátorok eltérő belső ellenállása miatt a feszültség felosztása nem lesz egyenletes, és így a töltési és kisütési fázisban aszimmetrikus lesz a terhelés.


A Charging Equalizer töltéskiegyenlítő segít, hogy a két sorba kapcsolt akkumulátor töltöttségi állapota egyforma legyen.

Párhuzamos kapcsolás esetén az egyes akkumulátorok kapacitása, valamint a hidegindítási áram összeadódik.


Figyelem:
– Mindkét akkumulátornak azonos típusmegjelölésűnek kell lennie.
– Mindkét akkumulátornak nagyjából hasonló korúnak kell lennie.
– Mindkét akkumulátornak hasonló töltöttségűnek kell lennie.
– Az összekötő vezetékeket megfelelően kell méretezni, és a lehető legrövidebbnek kell lenniük.
– Mindig mindkét akkumulátort cserélje ki!


Amennyiben nem tartja be a fenti javaslatokat, az egyes akkumulátorok eltérő belső ellenállása miatt az áram felosztása nem lesz egyenletes, és így a töltési és kisütési fázisban aszimmetrikus lesz a terhelés. Az akkumulátorok között részben nagy kiegyenlítő áram folyik.

 

Ha szerkezetileg lehetséges, nagyobb kapacitású akkumulátor használata javasolt.

Parallelschaltung

A Banner kizárólag 12,50 V-nál nagyobb nyugalmi feszültségű akkumulátorok beszerelését javasolja.

 

– Az akkumulátor be- és kiszerelése előtt kapcsolja ki a motort és az összes áramfogyasztót.

– Kerülje el a szerszámok miatti rövidzárlatot.

– Kiszereléskor először a negatív (-), majd a pozitív (+) pólust válassza le.

– Az akkumulátor beszerelése előtt tisztítsa meg az akkumulátor helyét a járműben.

– Szorosan rögzítse az akkumulátort.

– Tisztítsa meg az akkumulátor pólusait és a póluskapcsokat, és kenje be azokat enyhén savmentes zsírral.

– Beszereléskor először a pozitív (+), majd a negatív (-) pólust csatlakoztassa. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor póluskapcsai jól illeszkedjenek.

 

Figyelem: Tartsa be a jármű gyártójának (kezelési, illetve karbantartási) utasításait!

– Az üres indítóakkumulátorok nem igényelnek karbantartást. Tárolja azokat száraz és hűvös (fagymentes) helyen.

– A savval feltöltött indítóakkumulátorokat legkésőbb akkor újra kell tölteni árammal, amikor a sav sűrűsége 1,24 kg/l (nyugalmi feszültség < 12,50 V) alá esik.

– A feltöltött akkumulátorokat függőleges helyzetben szállítsa és tárolja, különben sav szivároghat ki.

– Szállításkor rögzítse az akkumulátort felbillenés ellen.

– Használjon rövidzárlat elleni védelmet

 

Running Bull AGM/BackUp: Fejre állítva és akkor is szivárgásmentes, ha megsérül a háza. Töltse újra legkésőbb akkor, amikor a nyugalmi feszültség eléri a 12,50 V-os értéket, illetve az alá esik. A sav sűrűségének megmérése, illetve a desztillált vízzel való feltöltés nem lehetséges.

Sok esetben az akkumulátor gyakrabban kisül, mint töltődik a járműben. Ez a „negatív töltési egyensúly” minden akkumulátornak rosszat tesz...

 

Különösen télen veszi igénybe még számtalan más elektromos fogyasztó a fedélzeti hálózatot és az indítóakkumulátort. Ehhez járul még hozzá az alacsony hőmérséklet... Ezek egyrészt kihatnak a motorolajra, mely sűrűbbé válik, és így nagy súrlódási erőket fejt ki a motorra, másrészt a kémiai reakcióra, valamint a modern Ca/Ca akkumulátor töltésfelvételére is kihatnak.

 

Külön nehézséget okoz még, hogy a savas ólomakkumulátorok csak akkor töltődnek, ha az akkumulátor hőmérséklete 0 °C fölött van. A menet elején a teljes rendelkezésre álló töltési energia az akkumulátor felmelegítésére (elektrokémiai folyamat) használódik el. Amikor az akkumulátor végre elérne abba a fázisba, hogy töltést venne fel, a jármű tulajdonosok többsége ismét leállítja a motort.

 

A jármű típusától, illetve az akkumulátor helyétől függően a töltésfelvétel hőmérséklet-tartományát csak legalább 20 km-es egybefüggő szakasz megtételekor érjük el...

 

Ezen segíthet az akkumulátor külső töltővel való utántöltése.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Az akkumulátor kisülése valószínűleg a jármű magas nyugalmiáram-fogyasztására (> 20 mA) vezethető vissza.

 

Töltse fel teljesen az akkumulátort külső töltővel (melynek feszültsége kb. 14,8 V-ra van korlátozva), majd 5 óra pihentetés után mérje meg az akkumulátor feszültségét.

 

A mért feszültségnek a 12,7 és 12,8 V közötti tartományban kell lennie.

 

Amennyiben ennél nagyobb a feszültség, kapcsolja be a jármű fényszóróját kb. 10 másodpercre, majd kb. 1 perc várakozási idő után ismét mérje meg a nyugalmi feszültséget. Ha a feszültség kevesebb, mint 12,6 V, akkor újra kell indítania a töltési folyamatot.

 

Amennyiben az Ön töltője „regenerálási mód” funkcióval is el van látva, akkor töltés előtt feltétlenül ki kell szerelni az akkumulátort a járműből!

 

Egyébként fennáll annak a lehetősége, hogy a jármű elektronikája visszafordíthatatlan károkat szenved a fedélzeti hálózat magas feszültsége miatt.

Az elektrolitszintet a használat gyakoriságától és a töltőfeszültségtől függően kell ellenőrizni.

 

– Abban az esetben, ha naponta tölti, ill. süti ki az akkumulátort, egy hónapos időközönként kell ellenőrizni az elektrolitszintet

– Abban az esetben, ha hetente tölti, ill. süti ki az akkumulátort, negyedévente kell karbantartani az akkumulátort

 

Az akkumulátoron végzett munka előtt feltétlenül gondoskodjon egyéni védőfelszerelésről (védőszemüveg stb.)!

Az elektrolit pótlásához kizárólag ioncserélt vagy desztillált vizet használjon (ne használjon ásvány- vagy forrásvizet!)

 

– Megfelelő szerszám segítségével nyissa ki a celladugókat

– Töltse fel az akkumulátort a maximális jelig (lásd a doboz külső oldalán, illetve a cellában lévő kengyelen található jelet)

– Zárja be a celladugókat

– Az elektrolit átkeveréséhez hagyja az akkumulátort árammal teljesen feltöltődni (az akkumulátornak gázt kell leadnia)

 

Azok a lemezrészek, melyeket nem borít sav, visszafordíthatatlanul megsérülnek!

Mi történik, ha BEM-kód (= Battery Energy Management, akkumulátorenergia-szabályozás) nélküli akkumulátort szerelnek be a gépjárműbe? Ezzel a kérdéssel az Audi járműveket használva példaként foglalkozott a Banner.


BEM = Battery Energy Management, akkumulátorenergia-szabályozás. A modern járművek egyre növekvő villamosítása miatt az akkumulátor lényeges alkatrész. Annak érdekében, hogy a nagyobb igénybevétel ellenére biztosítható legyen az akkumulátor élettartama, az olyan gépjárművek, mint az Audi A6 intelligens energiaszabályozó rendszerrel vannak ellátva.


Funkció. Az aktuális járműmodellekben tapasztalható masszívan megnövekedett fedélzetiáram-folyás, különösen pedig az olyan mikrohibrid
alkalmazások, mint a start-stop és a fékenergia-rekuperációs (= visszanyeréses) rendszer új követelményeket támasztanak az autóakkumulátorokkal szemben. A BEM rendszer folyamatosan rögzíti az olyan paramétereket, mint töltöttségi állapot, az akkumulátor kora stb., és jelenti ezeket az adatokat a fedélzeti számítógépnek. Ez aztán döntést hoz a jármű energiamérlegéről, szükség esetén korlátozza az
olyan, kényelmi célt szolgáló fogyasztók használatát, mint az ülésfűtés vagy a klímaberendezés, és figyelmezteti a vezetőt. A cél, hogy a motort lehetőség szerint mindig el lehessen indítani.

 

Különböző rendszerek. A legtöbb gépjármű-gyártó, mint például a BMW is, nyitott rendszert használ,
azaz a független, utólagos beszerelésre szánt alkatrészek piaca beszerelhet egy megfelelő csereakkumulátort, anélkül, hogy újra kellene programozni a jármű elektronikáját. Az olyan gyártók, mint az Audi, azonban zárt rendszert használnak, és úgynevezett BEM-kóddal látják el az utólagos beszerelésre szánt eredeti akkumulátorokat. A márkafüggetlen, pótalkatrészként kapható akkumulátorok esetében nincs ilyen kód.


BEM-kód nélküli akkumulátorok beszerelése. Alapvetően be lehet szerelni nem „BEM-jóváhagyott akkumulátort” például
az Audi gépkocsikba. Azonban olyan akkumulátort kell használni, mely egyrészt eredeti alkatrésznek megfelelő minőségű (a legjobb, ha Power Bull PROfessional akkumulátort, az eredeti AGM akkumulátor helyett pedig mindenképp Running Bull AGM akkumulátort használ), másrészt pedig az eredeti akkumulátorral azonos méretű, és az eredeti akkumulátor címkén jelzett teljesítményével megegyező teljesítményű.

 

Öntanuló rendszer. Az akkumulátor előrehaladott kora esetén a jármű rendszere eltárolja, hogy „hibás
akkumulátor”. Tehát, ha új akkumulátort szerelnek be a BEM-kód megadása nélkül, a jármű először nem
ismeri fel, hogy új akkumulátort szereltek be. Az új akkumulátor állapotát az energiaszabályozó rendszerrel BEM-kód megadása révén közölni kell, illetve a rendszernek először meg kell tanulnia az új akkumulátor állapotát. Minél több „kiváltó eseményt” (= impulzust, jelet, például indítást, hidegindítást) áll ki az akkumulátor, annál gyorsabban megy ez. A fedélzeti számítógép ezután egymás után újra engedélyezi a korábban korlátozott rendszerek, mint például a klímaberendezés teljes teljesítményen való használatát.

 

Nincs biztonsági kockázat. Amennyiben kiváló minőségű csereakkumulátort szerelnek be BEM-kód megadása nélkül,
úgy az nem jelent biztonsági kockázatot, és a jármű elektronikája vagy egyéb alkatrésze sem károsodik.

Audi, BEM Code

Az alábbiakban találja a Banner akkumulátorok (AGM, nedves stb.) esetében érvényes, ólomakkumulátorok biztonságos kezelésre vonatkozó adatlapot.

 

A REACH rendelet (1907/2006/EK) felváltotta a biztonsági adatlapokról szóló (91/155/EU) uniós irányelvet. Az érvényes REACH rendelet előírja, hogy az anyagokhoz és készítményekhez biztonsági adatlapokat kell készíteni, és aktualizálni kell azokat. Az olyan termékek esetében, mint az ólomakkumulátorok, az európai, vegyi anyagokkal kapcsolatos jogszabályok alapján azonban nincs szükség uniós biztonsági adatlapok készítésére.

 

A Banner Batterien vállalat tagja a német ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V, Központi Elektrotechnikai és Elektronikai Ipari Szövetség) egyesület akkumulátorokkal foglalkozó szakmai szövetségének. A mellékelt „Az ólomakkumulátorok biztonságos kezelésével kapcsolatos útmutató” c. dokumentumot a Banner akkumulátoroknak megfelelően adaptáltuk. Ez az útmutató a viszonteladóknak és az akkumulátorok felhasználóinak szól, és önkéntes alapon adjuk közre. Ezek a tudnivalók segítenek a törvényi előírások betartásában, de nem helyettesítik azokat.

 

Az akkumulátor fizikai életkora csak keveset árul el az akkumulátor élettartamáról és állapotáról. Épp ezért a Banner akkumulátorokon található beütött kódok alapján nem lehet magától értetődően meghatározni az akkumulátor korát.

 

Nem a gyártás időpontja a döntő tényező, hanem a jármű üzembe helyezésének időpontja – csak attól az időponttól kezdve van igénybe véve az indítóakkumulátor, és kezdődik meg az elektrokémiai kopási folyamat.

 

A legyártás és az akkumulátor végfelhasználónak történő eladása között eltelő időben nem „öregszik” az akkumulátor, amennyiben megfelelő és feltöltött állapotban tartják, ami a Banner Batterien vállalat és hivatalos kereskedői esetében fennáll.

 

Az akkumulátor élettartamát sokkal inkább a kisütési és töltési ciklusok, valamint a kisütés mélysége határozza meg, és nem az akkumulátor fizikai életkora.

 

A garancia és a jótállás szempontjából kizárólag a vásárlás dátumával ellátott blokk számít vásárlási bizonylatnak!

 

U.i.: Az indítóakkumulátorokat nem kell ellátni a számok sorozatából álló DOT-jellel (DOT = Department Of Transportation USA, az Amerikai Egyesült Államok Közlekedési Minisztériuma), mely autógumik esetében többek között a gyártási időpontot is igazolja!

Az akkumulátorsav erősen maró hatású!

– Ha szembe jut, bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

– Felfröccsenő sav: Kezelje le Neutralon spray-vel vagy szappanos vízzel, öblítse le bő vízzel és törölje szárazra.

– A savak, illetve a savas akkumulátorok gyermekektől elzárva tartandók.

– A maradék savat tartalmazó savtartályokat veszélyes hulladék begyűjtésével foglalkozó telepre kell szállítani. Tilos a maradék savat a csatornába engedni.

 

A kiürült savtartályokat műanyag háztartási hulladékként kell ártalmatlanítani.

Az AGM-akkumulátort legfeljebb 50%-os töltöttségi állapotig szabad kisütni.

 

Alapvetően minél mélyebb a kisütés, annál alacsonyabb a várható élettartam. Az AGM-akkumulátor, 50%-os kisütési mélység esetén (kb. 12,3 V-os nyugalmi feszültség), kb. 400 ciklusig él. Kérjük, hogy azonnal töltse fel újra az akkumulátort, ha a nyugalmi feszültség a kb. 12,50 V-os határérték alá esik.

 

A nyugalmi feszültség megméréséhez kb. 5 órát kell várni a töltés befejezése után, illetve legalább egy órán keresztül nem szabad kisütni az akkumulátort.

Kérjük, mindig az összes egymáshoz csatlakoztatott akkumulátort cserélje ki. Ennek az az oka, hogy minél tovább használja az akkumulátorokat, annál jobban megnő a belső ellenállásuk. Az új, teljesen feltöltött akkumulátorok belső ellenállása nagyon alacsony, a „régi” akkumulátoroké pedig nagy.

 

Ha összekapcsol egymással egy „új” és egy „régi” akkumulátort, akkor az áram (párhuzamos kapcsolás) és a feszültség (soros kapcsolás) nem oszlik el egyenletesen. A töltés és a kisütés során aszimmetrikus terhelések lépnek fel.

 

Ha az akkumulátorokat nem süti ki, illetve nem tölti, akkor nagyon nagy kiegyenlítő áram folyik az akkumulátorok között. --> Az „új” akkumulátor megpróbálja feltölteni a „régi” akkumulátort (potenciálkiegyenlítés).

 

Ez a kiegyenlítő áram az új akkumulátor idő előtti meghibásodását okozhatja.

Kérjük, hogy az AGM-beállítást használja: a töltőfeszültség legfeljebb 14,8 V, a kisütési feszültség pedig 13,5 V legyen. A legjobb, ha hőmérséklet-kompenzációs IUoU-jelleggörbét használ (ha van lehetősége a beállításra).

 

Ahhoz, hogy az akkumulátor teljes élettartamát kihasználhassa, ügyeljen rá, hogy amikor nem használja (> 7 nap), teljesen leválassza a fedélzeti hálózatról. --> Előtte azonban teljesen töltse fel az akkumulátort.

Kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat:

– Mindkét akkumulátornak nagyjából hasonló korúnak kell lennie!

– Mindkét akkumulátornak ugyanolyan nyugalmi feszültségűnek kell lennie.

– Mindkét akkumulátornak azonos típusmegjelölésűnek kell lennie!

– Az összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.

– Ügyelni kell az összekötő vezetékek megfelelő méretezésére.

Az akkumulátorok töltése során adott esetben durranógáz keletkezhet. A durranógáz rendkívül robbanékony, hidrogénből és oxigénből álló elegy. Az alacsony, 4 térfogat%-os alsó robbanási határérték miatt rendkívül óvatosan járjon el. Gyújtóforrás (nyílt láng, forró felület, elektrosztatikus kisülés stb.) bevezetésekor robbanásszerű reakció megy végbe; a reakció sebessége kb. 2800 m/s (összehasonlításképpen a fekete pornál ez 400–1000 m/s).

 

Kérjük, vegye figyelembe a következőket:

– Kerülje el a gyulladást, ne dohányozzon, ne használjon nyílt lángot, kerülje el a kábelek és elektromos készülékek használatakor keletkező szikrákat.

– Az akkumulátor be- és kiszerelése előtt kapcsolja ki az összes kikapcsolható áramfogyasztót, hogy kizárja a véletlen szikrák kialakulásának lehetőségét.

– A csatlakozások leválasztásakor először a (jármű alvázához csatlakozó) földelő kábelt vegye le. Csatlakoztatáskor ezt csatlakoztassa utoljára (a szerszámok miatt kialakuló rövidzárlatok elkerülése érdekében).

– Töltéskor először az akkumulátort csatlakoztassa a töltőhöz, utána kapcsolja csak be a töltőt.

– Zárt helyiségben végzett töltéskor gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

– Beltérben használt akkumulátoroknál használjon gáztalanító tömlőt.

– Savas ólomakkumulátorok használatakor saját biztonsága érdekében mindig használjon védőszemüveget!

Már csak néhány fajta akkumulátort kínálunk szárazon előtöltött állapotban.

A többi akkumulátor megvásárláskor már használatra kész (savval és árammal feltöltött)!

 

Az üres, de árammal feltöltött indítóakkumulátorok az akkumulátorsav betöltése után külön feltöltés nélkül azonnal használhatók.

– A sav betöltésekor az akkumulátor és a sav hőmérsékletének legalább 10 °C-osnak kell lennie.

– Vegye ki a dugókat.

– Töltse meg az akkumulátor egyes celláit VDE 0510 szabvány szerinti 1,28 kg/l (trópusi országokban 1,23 kg/l) sűrűségű kénsavval a maximális savszint-jelig, illetve 15 mm-rel a lemez felső széle feletti szintig.

– Hagyja állni 20 percig az akkumulátort, közben többször döntse meg kicsit, és szükség esetén töltsön még bele savat.

– Nyomja be, illetve csavarja fel szorosan a dugókat. A kifröccsent savat törölje le.

– Az akkumulátor beszerelése előtt az akkumulátor feszültségének legalább 12,60 V-nak, illetve a sav sűrűségének legalább 1,26 kg/l-nek kell lennie.

 

Üzembe helyezési feltöltés: Ha az akkumulátor a sav betöltése során felmelegszik, és az elektrolit felhabosodik (erőteljes gázfejlődés), illetve ha az akkumulátor a sav betöltése és az aktiválási idő után nem éri el a fent megadott értékeket, akkor üzembe helyezési feltöltést kell végezni.

Ne kapcsoljon össze különböző akkumulátorokat. A különböző szerkezeti kialakítású akkumulátoroknak eltérő a belső ellenállása, illetve a töltési viselkedése.

 

A következők történhetnek:

– Az akkumulátor, illetve az akkumulátorok valamelyik csoportja nem töltődik, illetve túltöltődik.

– Nagyon nagy kiegyenlítő áram folyik, mely a biztosítékok meghibásodásához, illetve a vezetékek túlzott felmelegedéséhez vezethet.

 

Az akkumulátorok párhuzamos vagy soros összekapcsolásakor ügyeljen a következőkre:

– Az akkumulátoroknak nagyjából hasonló korúnak kell lenniük!

– Az akkumulátoroknak ugyanolyan nyugalmi feszültségűnek kell lenniük.

– Az akkumulátoroknak azonos típusmegjelölésűnek kell lenniük!

– Az összekötő vezetékeknek a lehető legrövidebbnek kell lenniük.

– Ügyelni kell az összekötő vezetékek megfelelő méretezésére.

Az akkumulátor dugójának kinyitásához először el kell távolítani a felső címkét.

 

Kérjük, hogy a celladugók kinyitásához feltétlenül megfelelően nagy laposcsavarhúzót, illetve a Banner speciális „dugókulcsát” használja. A csavarhúzó pengéjének legalább 14 mm (legfeljebb 16 mm) szélesnek kell lennie. Ha túl kicsi csavarhúzót használ, megsérülhet a dugó vagy a „horony”, és akkor már nem lehet eltávolítani a dugót.

 

A Banner dugókulcsokat a 1030001600-as alkatrészszámon rendelheti meg.

 

A dugók a speciális tömítőgyűrű miatt szorosan illeszkednek. Erre azért van szükség, hogy elektrosztatikus kisülések tekintetében maximális biztonságot garantálhassunk a végfelhasználó számára.

 

Elektrosztatikus kisülések esetén szikraátütés következhet be az akkumulátorban. Legrosszabb esetben meggyullad az akkumulátorban található durranógáz, mely robbanáshoz vezet. A speciális dugó használatával sikerült az (elektrosztatikus kisülés esetén bekövetkező) átütés kockázatát minimálisra csökkenteni.

 

Kérjük ügyeljen arra, hogy savas ólomakkumulátoron végzett munkák idején védőszemüveget használjon!

 

FIGYELEM: Tilos az AGM – Running Bull AGM és Running Bull Back Up – akkumulátorokat kinyitni. A Buffalo Bull termékcsaládoknál nincs szükség speciális szerszámra a kinyitáshoz.

Stopfendreher

A teljesen feltöltött Banner akkumulátorok 12,50 V-os nyugalmi feszültség elérésig tárolhatók. A környezeti hőmérséklettől függően az akkumulátorok akár 12 hónapig tárolhatók újratöltés nélkül. Minél hidegebb a környezeti hőmérséklet, annál kisebb az akkumulátor önkisülése.

 

A biztonság kedvéért érdemes kb. 3 havonta ellenőrizni az akkumulátorok nyugalmi feszültségét. Amennyiben az kisebb, mint 12,50 V, újra kell tölteni az akkumulátort. Amennyiben a mért érték kisebb, mint 12,60 V, körülbelül egy hónappal később újra ellenőrizze a feszültséget.

 

Kérjük, hogy kültéren történő újratöltésnél ügyeljen arra, hogy a töltés megkezdése előtt az akkumulátor hőmérsékletének először 0 °C fölé kell emelkednie.

 

Amennyiben feltöltésre van szükség, kiszerelheti az akkumulátort, és hagyhatja „kiolvadni” 0 °C feletti hőmérsékletű helyiségben. Vagy egyszerűen hagyja a töltőt néhány napig az akkumulátorral összekötve; ekkor a töltési energia először az akkumulátor felmelegítésére használódik el.

 

Ne aggódjon, a teljesen feltöltött savas ólomakkumulátor „csak” kb. -70 °C-on fagy be... A kisütött akkumulátorok (nyugalmi feszültség = 12,0 V) azonban már néhány mínusz fokos hideg esetén is befagynak!

 

Az alábbiakban felsorolunk néhány dolgot, melyre ügyelnie kell:

– Az újratöltés előtt pótolja a hiányzó elektrolitot desztillált vagy ioncserélt vízzel, a maximális szintig feltöltve.

– Az átteleltetés előtt teljesen töltse fel az akkumulátort (leválasztott állapotban), egészen addig, míg a töltő azt nem jelzi, hogy teljesen feltöltődött az akkumulátor.

– Válasszon le minden fogyasztót az akkumulátorról (az akkumulátor csatlakozásainak leválasztásával, illetve a fő biztosíték kihúzásával)

– Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor felülete száraz legyen, ill. az is maradjon.

– Amennyiben kiszereli az akkumulátort, száraz és lehetőleg hűvös helyen tárolja (teljesen feltöltve).

– Az akkumulátor tárolásakor gondoskodjon a rövidzárlat elleni védelemről.

– Az akkumulátorokat a gépjárműbe való beszerelés, illetve a fedélzeti hálózathoz való csatlakoztatás előtt teljesen töltse fel.

– Végül a legfontosabb: Savas ólomakkumulátorok kezelésekor mindig viseljen védőszemüveget!

 

Kaphatók olyan megfelelő töltők is, melyek automatikusan elvégzik a csepptöltést (az összes Banner Accucharger készülék). A töltő így egész télen az akkumulátorhoz csatlakozik, anélkül, hogy az akkumulátorban kár keletkezne.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Kérjük, fogadja el a Marketing cookie-kat a tartalom megtekintéséhez.