LIDÉ, SPOLEČNOST, EKONOMIKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI Banner

Téma udržitelnosti je i v případě originální výbavy čím dál důležitější.

 

Není to pouze funkce Start/Stop v bateriích AGM a EFB pro naše zákazníky (včetně BMW a Volkswagen), která pomáhá šetřit pohonné hmoty, a snižovat tak zatížení životního prostředí. I u našich dodavatelů klademe zvláštní důraz na udržitelnost. Definice pojmu „Udržitelnost“ odpovídá požadavkům dnešní doby tak, že žádným způsobem nelimituje možnosti budoucích generací. Tomuto principu chce být společnost Banner věrná i v budoucnu.

 

Harald Fiebinger
Manažer OEM

Kodex dodavatele Banner
Všichni výrobci automobilů očekávají od společnosti Banner udržitelné chování a přenesení těchto principů na jednotlivé dodavatele. Z tohoto důvodu byl koncipován kodex dodavatele, na základě, kterého od dodavatelů v dodavatelsko-odběratelském řetězci očekáváme dodržování našich směrnic.


Vysoké standardy
Krátký výtah z požadovaných zásad: Mimo jiné by se měl zvýšit podíl obnovitelných energií a dosáhnout snížení spotřeby energie díky pokročilým strategiím a investicím. Navíc je vyžadována ochrana přirozených ekosystémů před odlesňováním a přeměnou lesů a ploch. Naši dodavatelé vyvíjí maximální snahu, aby prováděli svoji obchodní činnost naprosto bez odlesňování („Net Zero Deforestation“). Zavádějí celou řadu opatření pro dosažení udržitelné výroby, pokud se používají suroviny zemědělského nebo lesního původu. Kromě toho aktivně snižují dopad svojí činnosti na druhovou rozmanitost. Od našich dodavatelů navíc očekáváme, že sníží objem odpadu a zvýší objem dalšího zpracování a recyklace.

 

4 pilíře udržitelnosti
Jedině tak se nám společně podaří dosáhnout čtyř cílů udržitelnosti (označují se také jako „4 pilíře udržitelnosti“) – lidé, společnost, ekonomika a životní prostředí – a jako společnost je budeme dále rozvíjet.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies