Ochrany pólů

příručky ADR pro rok 2021

Rádi bychom Vás upozornili na to, že současně se zveřejněním příručky ADR pro rok 2021 nabývá účinnosti nová vyhláška o obalech pro vysloužilé baterie. Tato mimo jiné stanoví, že musejí být přijata opatření pro předcházení zkratům během přepravy vysloužilých baterií, a to prostřednictvím individuální ochrany pólů.

 

Toho lze dosáhnout následujícím způsobem:

  • nasazení krytky pólu
  • izolace pomocí lepicí pásky.

 

 

Dále bychom také rádi nabídli možnost zakoupení chybějících krytek pólů od nás (číslo materiálu - krytka pólu červená na kladný (plus) pól: 3050006100). Rovněž však můžete použít i krytky pólů z nově dodávaných baterií.

 

Navíc mějte, prosím, na zřeteli,

  • že vysloužilé baterie musejí být v kontejnerech řádně stohovány,
  • že nesmějí být stohovány „vzhůru nohama“, tj. že póly nesmějí směřovat dolů,
  • že pod širým nebem smějí být baterie skladovány pouze zakryté.

 

Zajistěte, aby vysloužilé baterie shromažďované Vámi nebo Vašimi partnery byly do budoucna skladovány a zabezpečovány shora uvedeným způsobem.

 

 

Tak to funguje:

Nasazení krytky pólu
Izolace pomocí lepicí pásky
Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies