Banner POWER

KOMPETENTNOST

Budování sítí a vztahů je velmi důležité!

Mezinárodní a strategická partnerství.

 

Mezinárodní a strategická partnerství s technologickými, informačními a výzkumnými středisky, laboratořemi a univerzitami jsou nejen garantem uskutečňování velkých změn, ale rovněž nám pomáhají při dalším vývoji našich výrobků se zřetelem na regionální specifika jejich použití.

 

Vynálezy a patenty společnosti Banner Batterien:

  • ACCUSAFE
  • Dvojité víko, ventilová zátka AGM

 

Naši partneři se podílejí na našem výzkumu a my zase na oplátku na jejich. U zrodu každého nově vyvíjeného produktu stojí tým vynalézavých individualit dychtících po inovacích.

Síť Banner Network of Competence

Univerzity
Neuniverzitní výzkumná zařízení

Vedoucí evropští výrobci motorových vozidel

Výzkumné ústavy
Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies