This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

Banner POWER

KOMPETENTNOST

Budování sítí a vztahů je velmi důležité!

Mezinárodní a strategická partnerství.

 

Mezinárodní a strategická partnerství s technologickými, informačními a výzkumnými středisky, laboratořemi a univerzitami jsou nejen garantem uskutečňování velkých změn, ale rovněž nám pomáhají při dalším vývoji našich výrobků se zřetelem na regionální specifika jejich použití.

 

Vynálezy a patenty společnosti Banner Batterien:

  • ACCUSAFE
  • Dvojité víko, ventilová zátka AGM

 

Naši partneři se podílejí na našem výzkumu a my zase na oplátku na jejich. U zrodu každého nově vyvíjeného produktu stojí tým vynalézavých individualit dychtících po inovacích.

Síť Banner Network of Competence

Univerzity
Neuniverzitní výzkumná zařízení

Vedoucí evropští výrobci motorových vozidel

Výzkumné ústavy