TIRÁŽ

Autorská a užívací práva:
(1) Veškeré fotografie a obrázky, texty a další obsah na těchto webových stránkách, stejně jako v prospektech, na letácích, v dotaznících, na propagačních a reklamních materiálech společnosti Banner GmbH a jejích distribučních společností jsou předmětem ochrany autorského práva.
(2) Jakýkoli druh zhodnocování, využívání, rozmnožování, veřejné prezentace atd., je možný pouze po předchozím písemném svolení společnosti Banner GmbH.
(3) Nepovolené užití autorským právem chráněných fotografií, obrázků, textů a dalšího obsahu, jak pro soukromé, tak i komerční účely, je porušením autorského práva, přičemž je, v případě, že je zjištěno, postihováno formou výzvy k zanechání takového jednání při současném uplatnění nároků na náhradu škody, a hrozí za ně rovněž soudní postih.

Pamatujte: Veškeré získané obrazové materiály poskytovatelů fotobank (shutterstock, i-stock,...) smí být používány výhradně pro baterie Banner!

 

 

Banner GmbH

Banner Straße 1

A-4021 Linec - Rakousko

 

CZ Dotazy:
Jste zákazník/dodavatel a máte dotaz k našim produktům?

Kontaktujte nás přímo zde: https://www.bannerbatterien.com/contact

 

Tel. +43/(0)732/38 88-0
E-Mail: contact@bannerbatterien.com  
Č. v obchodním rejstříku: FN 286124x
Rejstříkový soud: Linec
Č. plátce daně z obratu (UID-Nr.): ATU62962379

Informační povinnost podle § 5 odst. 1 zákona o elektronické komerci (Rakousko) a povinnost zveřejňování podle § 25 mediálního zákona (Rakousko):
www.firmena-z.wko.at

 

Obsah a struktura těchto webových stránek jsou chráněny autorským právem. Rozmnožování informací nebo údajů, zejména použití textů, částí textů nebo obrazového materiálu je podmíněno naším předchozím souhlasem.

 

Tyto webové stránky využívají technologii Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“. Cookies jsou textové soubory ukládané na Vašem počítači, umožňující analyzovat způsob, jakým jsou webové stránky používány. Soubory cookie generují informace o Vašem používání těchto webových stránek (včetně údaje o Vaší IP adrese) a tyto přenášejí na některý ze serverů společnosti Google v USA, kde jsou rovněž ukládány. Google využívá tyto informace k vyhodnocování toho, jak používáte příslušné webové stránky, na základě čehož sestavuje pro provozovatele těchto webových stránek zprávy o webových aktivitách a poskytuje mu další služby související s používáním daných webových stránek a internetu. Google tyto informace rovněž může předat třetím osobám, a to v případě, že takovou povinnost stanoví zákon anebo takové třetí osoby odpovídající data zpracovávají z pověření a na zakázku společnosti Google. Údaj o vaší IP adrese Google nijak nespojuje s dalšími daty, které má rovněž k dispozici. Ukládání cookies můžete kdykoli zakázat pomocí příslušné volby v nastavení svého internetového prohlížeče. Funkce nápovědy, nacházející se v nabídkové liště většiny internetových prohlížečů, Vám poskytne informace o tom, jak zabránit přijímání nových cookies, jak nastavit prohlížeč tak, aby Vás informoval o přijetí nového souboru cookie, nebo jak vymazat veškeré přijaté cookies. Musíme Vás však upozornit, že v takovém případě nebudete popřípadě moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu.

 

Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas se zpracováváním dat, která o Vás shora popsaným způsobem a ke shora uvedeným účelům shromažďuje společnost Google.

 

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies