SOUHLASNOST - OBYČEJNÉ SOUHLASNÉ CHOVÁNÍ V Banner

 

1. kodex chování skupiny Banner Group

Naše zásady jsou formulovány v tomto kodexu chování. Tvoří mimo jiné základ pro udržitelný rozvoj společnosti a pro morálně, eticky a právně bezúhonné jednání našich zaměstnanců ve skupině Banner.

Kodex chování slouží jako základ pro všechny obchodní kroky a rozhodnutí navenek, pro jednání s dodavateli, zákazníky a dalšími obchodními partnery, a uvnitř společnosti pro jednání se zaměstnanci a kolegy. Očekáváme, že každý, kdo pracuje naším jménem nebo pro nás, bude dodržovat zásady stanovené v Kodexu chování.

Pokud si všimnete jakýchkoli odchylek, můžete je nahlásit e-mailem: compliance@bannerbatterien.com

 

stáhnout kodex chování ve formátu PDF

 

2. oznámení whistleblowingu

Směrnice EU 2019/1937 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie a její vnitrostátní transpozice by mohly zajistit minimální standardy ochrany oznamovatelů v rámci EU. Jako zaměstnanec, obchodní partner, dodavatel, zákazník, poskytovatel služeb nebo jiný obchodní partner máte chráněnou možnost oznámit zjištěné porušení zákona ve smyslu zákona o ochraně oznamovatelů. Rádi bychom byli o takových porušeních informováni, abychom je mohli rychle objasnit a napravit.

Svůj požadavek můžete zaslat e-mailem. Ve spolupráci s právníkem zajistíme naprosto důvěrné vyřízení vašeho whistleblowingu. Na požádání jsme vám k dispozici i pro osobní schůzku.

Události podle zákona o ochraně oznamovatelů oznamujte pod: whistleblowing@bannerbatterien.com

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies