DATA PROTECTION DECLARATION

Vážený návštěvníku,
vážená návštěvnice webových stránek společnosti Banner GmbH.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá.
Naše stránky můžete používat bez uvedení osobních údajů.
Zpracováváme osobní údaje podle ustanovení evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a podle rakouského spolkového zákona o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů (zákon o ochraně osobních údajů – DSG). O osobní údaje se jedná, pokud je lze jednoznačně přiřadit určité fyzické osobě. Obecná ustanovení k webovým stránkám, ale i ustanovení v různých skupinách subjektů údajů vás informují o druhu, rozsahu a účelu zjišťování, použití a zpracování osobních údajů společností

Banner GmbH
Banner Straße 1
4021 Linz, Rakousko
Tel. +43/(0)732/38 88-0
datenschutz@bannerbatterien.com

Protože naše firma neprovádí zpracování údajů prostřednictvím úřadu nebo veřejného orgánu, naše základní činnost nespočívá v provádění procesů pro zpracování dat, jež vyžadují pravidelné a systematické sledování subjektů údajů, ani se naše základní činnost nezakládá na rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií dat podle čl. 9 nebo čl. 10 GDPR, nebyl ustanoven žádný pověřenec pro ochranu osobních údajů. Případné dotazy ohledně ochrany osobních údajů zodpoví koordinátor pro ochranu osobních údajů firmy Banner GmbH na adrese datenschutz@bannerbatterien.com.

Tímto vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování dat v rámci našich webových stránek.


Google Analytics
Naše webové stránky používají Google Analytics, službu pro analýzu webu společnosti Google Inc. Za účelem deaktivace služby Google Analytics poskytuje společnost Google na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de plugin pro prohlížeč. Google Analytics používá cookies. To jsou malé textové soubory, které umožňují ukládání specifických informací, jež se vztahují k uživateli, na koncovém zařízení uživatele. Tyto soubory zajišťují analýzu použití naší nabídky na webových stránkách prostřednictvím společnosti Google. Informace evidované v cookie o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) se zpravidla přenášejí na server Google v USA, kde se ukládají do paměti. Z důvodu provedené anonymizace nelze odvodit vaši identitu. Společnost Google dodržuje ustanovení o ochraně osobních údajů dohody „Privacy Shield“, je registrována v programu „Privacy Shield“ ministerstva obchodu v USA a využívá získané informace pro vyhodnocení použití našich webových stránek, sestavování příslušných zpráv určených pro nás a poskytování dalších příslušných služeb naší firmě. Více informací se dozvíte na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Navíc zde můžete tuto službu vypnout.

Deaktivovat evidování dat prostřednictvím služby Google Analytics pro tyto webové stránky


Cookie – směrnice
Na našich stránkách používáme tzv. cookies pro opětovné rozpoznání opakovaného využití naší nabídky stejným uživatelem / vlastníkem internetového připojení.
Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme vás však na to, že v takovém případě nemusíte mít možnost užívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.


Data serveru
Z technických důvodů jsou nám nebo poskytovateli webového prostoru doručeny mimo jiné níže uvedené údaje, které eviduje váš internetový prohlížeč (takzvané soubory protokolu serveru):

 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém
 • webové stránky, z nichž jste nás navštívili (referenční URL)
 • webové stránky, které navštěvujete
 • datum a čas vašeho přístupu
 • vaše adresa internetového protokolu (IP)

Tyto anonymní údaje jsou uloženy odděleně od vašich případně uvedených osobních údajů, takže je nelze přiřadit určité osobě.


Externí služby: plugin Facebooku
Na našich stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Pluginy Facebooku rozpoznáte podle loga Facebooku nebo „tlačítka Like“ („To se mi líbí“) na našich stránkách. Přehled o pluginech Facebooku naleznete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přes plugin přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebooku. Facebook tím získá informaci, že naše stránka byla navštívena z vaší IP adresy. Pokud kliknete u Facebooku na tlačítko Like“, zatímco jste přihlášeni ve svém uživatelském účtu na Facebooku, můžete na obsahy našich stránek odkazovat ve svém profilu na Facebooku. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že jakožto poskytovatel stránek nezískáváme o obsahu předávaných dat a jejich využití přes Facebook žádné informace. Další informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů na sociální síti Facebook na adrese: http://de-de.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook návštěvu našich stránek vašemu uživatelskému účtu na Facebooku přiřadit, odhlaste se ze svého uživatelského účtu na Facebooku.

 

Využívání The Trade Desk

 

Na těchto webových stránkách využíváme nástroj od společnosti The Trade Desk, Inc. (42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001), která shromažďuje data pro účely analýzy, marketingu a optimalizace, a tím nám pomáhá zlepšovat naše marketingová opatření a naše webové stránky. Shromážděné údaje používá The Trade Desk k vytváření anonymních uživatelských profilů. Pro sběr dat se používají pseudonymní online identifikační čísla (online ID), jako jsou cookie ID, IP adresa, reklamní ID. Nejsou zde uložena žádná jasná uživatelská data, jako je jméno nebo adresa. Cookie ID i reklamní ID umožňují rozpoznat vaše koncové zařízení a váš internetový prohlížeč. Zásady ochrany osobních údajů Trade Desk naleznete zde: https://www.thetradedesk.com/general/privacy

 

Soubory cookie od The Trade Desk:

TDCPM

TDID

 

Pokud si nepřejete, aby společnost The Trade Desk shromažďovala data, můžete shromažďování dat vznést námitku a deaktivovat jej prostřednictvím následujícího odkazu. V takovém případě bude na vašem počítači nastaven soubor cookie pro odhlášení: http://insight.adsrvr.org/track/stop?action=dooptout

 

Tento soubor opt-out cookie nesmí být vymazán, dokud je uložena námitka proti ukládání dat a vztahuje se pouze na použitý prohlížeč, a tedy na zařízení, na kterém je prohlížeč používán.

 

Reference: https://www.bannerbatterien.com/de/Anfrage/Datenschutzerkl%C3%A4rung

 

Možnost kontaktu
Nabízíme vám na našich stránkách možnost spojit se s námi prostřednictvím e-mailu anebo kontaktního formuláře. V tom případě jsou údaje uvedené uživatelem uloženy pro účely zpracování navázaného kontaktu. Údaje nejsou předávány třetím osobám. Neprovádí se ani porovnání takto zjištěných dat s daty, která případně zjistily jiné komponenty našich stránek.

 

Kategorie subjektů údajů

Společnost Banner GmbH zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů údajů:

 

 • zákazníci
 • zájemci
 • uchazeči o zaměstnání
 • externí poskytovatelé služeb
 • dodavatelé
 • návštěvníci


Vaše práva
Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů se na nás můžete bezplatně obrátit v případě dotazů ohledně zjišťování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů a jejich opravy, zablokování, vymazání nebo zrušení uděleného souhlasu. Upozorňujeme na to, že vám náleží právo na opravu chybných údajů, vymazání osobních údajů nebo omezení zpracování, pokud tomuto požadavku neodporuje žádná zákonem stanovená povinnost archivace. Dále máte právo podat stížnost rakouskému úřadu pro ochranu osobních údajů.


Banner GmbH
Banner Straße 1
4021 Linz, Rakousko
Tel. +43/(0)732/38 88-0

datenschutz@bannerbatterien.com


Linec, 25. května 2018

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies