Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

UDRŽITELNOST

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše odpovědnost

 

Každý podnik nese velkou odpovědnost – vůči lidem a životnímu prostředí.

 

Společnost Banner se proto již po celá desetiletí cítí být zavázána usilovat o dodržování optimální bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Naše přísné směrnice, které jsou neustále přizpůsobovány na podkladě nových poznatků, zaručují optimální ochranu zaměstnancům, místním obyvatelům žijícím v okolí, zákazníkům, spotřebitelům a v neposlední řadě životnímu prostředí.

Umweltschutz
Na úvod
Životní prostředí

Globální oteplování a pokračující ztenčování zásob fosilních paliv vedou k přijímání právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a k vyvozování patřičných důsledků. Od roku 2015 musejí být emise CO2 u nových vozidel nižší než 130 g CO2/km, přičemž do roku 2020 má tato hranice dále klesnout na 95 g CO2/km.

 

Výrobci za tímto účelem spoléhají na tzv. mikro hybridní pohony. A zde hraje rozhodující roli technologie baterií. V těchto ekologicky přívětivých vozidlech se uplatňují zásadně dva různé systémy startovacích baterií: AGM* (Absorbent Glass Mat) a EFB* (Enhanced Flooded Battery). 

* AGM = absorbent glass mat, kyselina je v baterii navázána pomocí nasáknutí do rouna ze skelných vláken.
* EFB = enhanced flooded battery, proti cyklickému namáhání odolná startovací baterie.

Baterie Banner
Moderní a ekologický

Výrobní závod společnosti Banner Batterien je jedním z nejmodernějších a nejekologičtějších závodů na výrobu baterií v Evropě. Udržitelnost a ochrana životního prostředí tvoří jeden ze základních pilířů filozofie našeho podniku.

 

Společnost Banner je zakládajícím členem organizace UFS - Umweltforum Starterbatterien (Ekologické fórum pro startovací baterie), neboť si je, jako podnik zpracovávající olovo, velmi dobře vědoma své obzvláštní odpovědnosti.

Odpovědnost společnosti Banner
4 úrovně udržitelnosti
  • Uplatňování nejvyšších standardů kvality při výrobě a ve výzkumu a implementace výrobních procesů šetřících životní prostředí.
  • Úsporné a udržitelné používání energií a surovin.
  • Opětovné zhodnocování a recyklace díky uzavřenému výrobnímu cyklu.
  • Neustálá zdokonalení díky výzkumu a vývoji za účelem minimalizace ekologické stopy.

Downloads

Sustainability report german version