ETT KRAFTFULLT

PARTNERSKAP

Välkommen

till Banners partner-portal

 

Ger våra distributionspartners och leverantörer ett försprång varje dag!


Partnerportalen på bannerbatterien.com är ett oumbärligt informations- och serviceverktyg. Du kan utnyttja de

inbyggda tjänsterna för planering, omsättning och förvärv. Funktionerna anpassas individuellt

till partnerprofilen och kan användas via portalen dygnet runt. 

 

För närvarande befinner vi oss på utvecklingsnivå I, portalen vidareutvecklas ständigt.

Banner Power partnerskap

Full kraft i hela världen - gemensamt kan vi uppnå mer!

Uppmärksamhet och renommé
En ledande batteritillverkare

Banner är den enda batteritillverkaren i Österrike som räknas till de internationellt godkända och ledande batteriproducenterna.  

 

Banner levererar standardbatterier till många betydande fordonstillverkare som t.ex. Audi, BMW, VW, Porsche och Mercedes. 

 

Samarbete
Höga krav och öppenhet

Det är viktigt för Banner att alltid kunna erbjuda alla kunder de bästa förmånerna: Därför ställer Banner höga krav även på sina distributionspartners.

 

Grunden för ett lyckat samarbete är öppenhet för nya arbetsmetoder, rättvisa samt en partnerskaplig relation. 

Egenskaper
Lika barn leka bäst

Kvalitet på alla fronter, TOPP-service och pålitlighet. Vi kan nämligen bara uppnå en tydlig och varaktig konkurrenskraft för våra kunder om vi gemensamt gör vårt bästa.

 
Gemensam utveckling – för ett optimalt resultat samarbetar vi redan på ett tidigt stadium i utvecklingsprocessen med våra partners.

Främja regional verksamhet
Förbättra kvaliteten

Vi vill stödja lokala, österrikiska och europeiska leverantörer och tillsammans uppnå mer. 

 

Vi söker den bästa leverantören för vissa utvalda materialgrupper! Vi vill hitta och verkställa möjligheter som förbättrar leveranskedjan. 

Vi levererar standardutrustning till ledande fordonstillverkare

Bull Power referenser

Våra OE-kunder, ert förtroende.

Acceptera Marketing Cookies för att se innehållet.