PARTNER POWER

Gemensamt uppnår vi mer

Distributionspartner
Full kraft i hela världen.

 

Banner är den enda batteriproducenten i Österrike bland
internationellt erkända och ledande batteriproducenter som
levererar originalbatterier till flertalet stora biltillverkare som Audi, BMW, VW, Porsche och Mercedes.

Banners produkter klarar av klimatet både i de kallaste norra delarna av Skandinavien och de varmaste i Afrika.  Det är viktigt för Banner att alltid kunna erbjuda sina kunder de allra bästa fördelarna. Därför ställer Banner även höga krav på sina försäljningspartners. Öppenhet för nya arbetsmetoder, rättvisa och ett partnerskapsbaserat tillvägagångssätt är grunden för ett framgångsrikt samarbete. Vi förväntar oss även av våra säljare att stå för detta med en innovativ anda, kvalitet på alla nivåer, toppservice och tillförlitlighet. Vi kan nämligen bara uppnå en tydlig och långsiktig konkurrenskraft hos våra kunder om vi gemensamt gör vårt bästa.  

Acceptera Marketing Cookies för att se innehållet.