This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

HÅLLBARHET

OCH MILJÖ

Vårt ansvar

 

Ett företag bär ett stort ansvar – mot människorna och naturen.

 

Därför engagerar sig Banner redan sedan årtionden i högsta säkerhet samt i hälso- och miljöskydd. Stränga direktiv som ständigt anpassas till nya rön ger optimalt skydd för anställda, besökare, kunder, konsumenter och för miljön.

Umweltschutz
Inledning
Miljö

Den globala växthuseffekten och den tilltagande bristen på fossilt bränsle leder till miljörättsliga förordningar och påföljder. Sedan år 2015 måste CO2-utsläppen från nytillverkade fordon ligga på under 130 g CO2/km och ska sänkas till 95 g CO2/km år 2020.

 

Producenterna satsar på mikro-hybriddrivenheter. Här spelar batteriets tekniska egenskaper en avgörande roll. I dessa miljövänliga fordon används i princip två olika startbatterisystem: AGM* (Absorbent Glass Mat) och EFB* (Enhanced Flooded Battery). 

* AGM = absorbent glass mat, syran sugs upp av glasfibermattan och binds i denna.
* EFB = enhanced flooded battery, ett cykelfast startbatteri.

Banner batterier
Moderna och miljövänliga

Banner batterier är en av Europas mest moderna och miljövänliga batteritillverkare. Hållbarhet och miljöskydd utgör en väsentlig del av vår företagsfilosofi.

 

Banner deltog vid grundandet av UFS - ett miljöforum för startbatterier. Eftersom företaget använder bly vid tillverkningen känner Banner ett särskilt ansvar.

Banners ansvar
4 steg mot hållbarhet
  • Produktion och forskning med högsta kvalitetsstandarder och framför allt med miljövänliga tillverkningsprocesser.
  • Sparsam och hållbar användning av förnybar energi och råmaterial.
  • Återanvändning och återvinning med hjälp av en sluten produktkrets.
  • Ständig förbättring med hjälp av forskning och utveckling för att reducera det ekologiska fotavtrycket.

Downloads

Sustainability report german version