ÖVERENSSTÄMMELSE - REGELVÄXLIGT KONFORMT UPPFÖRANDE I Banner

 

1. Uppförandekod för Banner Group

Våra principer är formulerade i denna uppförandekod. Den utgör bland annat grunden för en hållbar utveckling av företaget och för ett moraliskt, etiskt och juridiskt oklanderligt uppträdande av våra medarbetare inom Banner Group.

Uppförandekoden ligger till grund för alla affärsåtgärder och beslut externt, i förhållande till leverantörer, kunder och andra affärspartners, och internt, i förhållande till medarbetare och kollegor. Vi förväntar oss att alla som arbetar på uppdrag av eller för oss följer de principer som anges i uppförandekoden.

Om du upptäcker några avvikelser kan du rapportera dem via e-post: compliance@bannerbatterien.com

 

ladda ner uppförandekod pdf

 

2. rapport om visselblåsning
"EU-direktiv 2019/1937 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten" och dess nationella implementeringar har säkerställt minimistandarder för skydd av visselblåsare inom EU. Som anställd, affärspartner, leverantör, kund, tjänsteleverantör eller annan affärspartner har du en skyddad möjlighet att rapportera observerade överträdelser i den mening som avses i Whistleblower Protection Act. Vi vill gärna bli informerade om sådana överträdelser så att vi snabbt kan klargöra och åtgärda dem.
Du kan skicka in din anmälan via e-post. I samarbete med en advokat garanterar vi att din anmälan kommer att hanteras med absolut sekretess. Vi är också tillgängliga för ett personligt möte på begäran.
Rapportera incidenter i enlighet med Whistleblower Protection Act på: whistleblowing@bannerbatterien.com

Acceptera Marketing Cookies för att se innehållet.