This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

За нашите настоящи

и бъдещи доставчици!

 
Продукти, от които имаме нужда
Нашите потребности
 

 • Евро палети: употребявани, тъмен цвят, преминали топлинна обработка, доставени без да са сложени един в друг
 • Велпапе на листи Формат: 1180 x 780mm / Качество: 01-B
 • Много плътен междинен слой Формат: 1180 x 780 x 15 mm Качество: 3/300 ACA 3-слойно
 • Велпапе на ролка Качество: C-RWP/C Профил/Ширина: 800mm – Дължина: 100m
 • Опаковъчен материал: Самозалепващи ленти, ръчно стреч фолио, машинно стреч фолио
 • Използвани акумулаторни батерии
 • Океански превоз: от САЩ и Азия
 • Шприцовани части от пластмаса: Кутии, капаци, капачки за полюсни изводи, винтови тапи
 • Олово
 • Концентрирана сярна киселина
 • Сепаратори: сепаратори от стъклена тъкан, от полиестер, AGM сепаратори

Доставка

Информация

 

 

Часове за доставка:

Понеделник – четвъртък: 7:00 – 15:00
Петък: 7:00 – 12:00

 


Доставките извън обявените часове са възможни само след уговорка с отдел „Покупки“. 

 

Доставяне на олово 1 – портал 3: CaBC сплав, CaAg, твърдо олово, сплав на меко олово и калай

Доставяне на олово 2 – портал 2: меко олово

Доставяне на меко олово 3 – портал 13: меко олово

                              Портал 16: Calcium Expanded Metal negativ, Calcium Expanded Metal positive


Рампа 1-2 за внос: на кутии, капаци, сепаратори и различни материали
Рампа 3-9 за внос

Доставяне на олово 1
Портал 3: CaBC сплав, CaAG, твърдо олово, сплав на меко олово и калай
Доставяне на олово 2
Портал 2: меко олово

Доставяне на олово 3
Портал 13: меко олово Портал 16: Calcium Expanded Metal negativ, Calcium Expanded Metal positiv
Доставяне/Експедиране
Рампа 1-2 за внос: на кутии, капаци, сепаратори и различни материали Рампа 3-9 за експедиране

Доставяне
Портал 12: сярна киселина

Станете доставчик на Banner

Стъпка по стъпка

 • Контактът се осъществява чрез отправено от Banner запитване за една или повече части от група материали, или се инициира от Вас, водени от желанието да представите Вашите продукти.

 

 • За частите, за които сме отправили запитване, Вие изпращате оферта и мостри, които ние ще подложим на изпитване.

 

 • Ако Вашите оферта и мостри са приемливи, трябва да попълните вярно и изчерпателно личната справка, предоставяна от доставчика, и да я изпратите обратно на Banner.

 

 • Ако личната справка на доставчика е изчерпателна и одобрена от Banner, ще получите специфични клиентски или специфични за Banner изисквания под формата на „Споразумение за осигуряване на качеството – Инструкция за доставчици“. С подписа си приемате споразумението за осигуряване на качеството на Banner.
 • Ако не сте сертифицирани съгласно IATF 16949, ще се извърши анализ на потенциалите въз основа на самостоятелно предоставена информация от доставчика. Ако се изисква сертифициране съгласно IATF 16949, ще се извърши одит на доставчика (одит на процеса чрез контролен списък за одит съгласно VDA 6.3). Ако е налице сертификат в съответствие с IATF 16949 или ако горепосочените мерки имат положителен резултат, Вие ще бъдете одобрен като потенциален доставчик.

 

 • Ако бъдете одобрен като потенциален доставчик, се договаря пробен период. Ако това е наред, се предоставя разрешение за серийни доставки. Ако пробната доставка не е наред, се съгласуват мерки. Мерките могат да доведат до ново доставяне на пробен период или до прекратяване на доставката.

 

 • 1 път годишно се извършва оценка на доставчика на базата на 4 основни критерия (качество, цена, логистика и комуникация).

Документи за кандидатстване

Условия за покупка
Самостоятелно предоставяне на информация за доставчика – производствени компании
Самостоятелно предоставяне на информация за доставчика – доставчици на услуги
Декларация за произход
Споразумение за осигуряване на качество
Споразумение за поверителност
8 стъпки за коригиращи действия

Контакт

Отдел „Покупки“

DI (FH) Thomas Schmidt
РЪКОВОДСТВО НА ПОКУПКИТЕ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОКУПКИ: ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ
Телефон::+43 (0)732 38 88 21300
Факс::+43 (0)732 38 88 21399
thomas.schmidt@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ
Birgit Schuhmayer
УПРАВЛЕНИЕ НА ОЛОВОТО
ОПЕРАТИВНИ ПОКУПКИ
Телефон::+43 (0)732 38 88 21314
Факс::+43 (0)732 38 88 21399
birgit.schuhmayer@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ

Mag. (FH) Gerold Fritz
СУРОВИНИ
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОКУПКИ
Телефон::+43 (0)732 38 88 21302
Факс::+43 (0)732 38 88 21399
gerold.fritz@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ

Christina Kochs
ГОТОВИ ИЗДЕЛИЯ
ОПЕРАТИВНИ ПОКУПКИ
Телефон::+43 (0)732 38 88 21301
Факс::+43 (0)732 38 88 21399
christina.kochs@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ

Mag. (FH) Oliver Ecker
Zubehör, Etiketten, Transporte, Batterien
Strategischer Einkauf
Телефон::+43 (0) 732 38 88 21308
Факс::+43 (0) 732 38 88 21399
oliver.ecker@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ
Wolfgang Lepschi
Zubehör, Etiketten, Transporte, Batterien
Operativer Einkauf
Телефон::+43 (0) 732 38 88 21306
Факс::+43 (0) 732 38 88 21399
wolfgang.lepschi@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ

Martin Veit
УПРАВЛЕНИЕ НА ОЛОВОТО
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОКУПКИ
Телефон::+43 (0)732 38 88 21303
Факс::+43 (0)732 38 88 21399
martin.veit@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ
Astrid Prell
Hilfs- und Betriebsstoffe, Werbematerialien, Anlagen, Leasingpersonal
Operativer Einkauf
Телефон::+43 (0) 732 38 88 21304
Факс::+43 (0) 732 38 88 21399
astrid.prell@bannerbatterien.com
V-CARD
ИЗТЕГЛЯНЕ