СЪОТВЕТСТВИЕ - РЕДОВНО СЪОТВЕТСТВАЩО ПОВЕДЕНИЕ В Banner

 

1. кодекс на поведение на BannerGroup

Нашите принципи са формулирани в настоящия Кодекс за поведение. Наред с други неща, той е основа за устойчивото развитие на компанията и за морално, етично и правно безупречно поведение на нашите служители в BannerGroup.

Кодексът за поведение служи като основа за всички бизнес действия и решения във външен план - за отношенията с доставчици, клиенти и други бизнес партньори, и във вътрешен план - за отношенията със служителите и колегите. Очакваме всеки, който работи от наше име или за нас, да спазва принципите, изложени в Кодекса за поведение.

Ако забележите някакви отклонения, можете да съобщите за тях по имейл: compliance@bannerbatterien.com

 

Изтеглете Кодекса за поведение

 

2. уведомяване за подаване на сигнали за нередности

С Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза, и нейните национални транспонирания могат да се осигурят минимални стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения в рамките на ЕС. Като служител, бизнес партньор, доставчик, клиент, доставчик на услуги или друг бизнес партньор имате защитена възможност да съобщавате за забелязани нарушения по смисъла на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения. Бихме искали да бъдем информирани за такива нарушения, за да можем бързо да ги изясним и отстраним.

Можете да изпратите искането си по електронна поща. В сътрудничество с адвокат ние гарантираме абсолютно конфиденциална обработка на вашия сигнал за нередности. При поискване сме на разположение и за лична среща.

Съобщавайте за инциденти в съответствие със Закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, съгласно: whistleblowing@bannerbatterien.com

Моля, приемете Маркетингови бисквитки, за да видите съдържанието