ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Авторски права и права на използване:
(1) Всички снимки и илюстрации, текстове и съдържания на тази страница, както и проспектите, рекламните брошури, формулярите за писма и рекламните материали на Banner GmbH и на неговите дъщерни дружества са със защитени авторски права.
(2) Всякакъв вид използване, употреба, размножаване, публично предоставяне и т.н. се осъществява с предварително писмено съгласие от Banner GmbH.
(3) Неразрешеното използване на защитени с авторско право снимки, илюстрации, текстове и съдържания за лична и търговска дейност представлява нарушаване на законите за авторското право и когато стане известно, ще бъде преследвано от правомерните органи за неизпълнение на предписанията (предупреждение) за нанесени вреди, както и съдебно санкционирано.

Моля, обърнете внимание на следното: Всички придобити от доставчици на изображения илюстрации (shutterstock, i-stock, ...) могат да се използват само от акумулаторите Banner!

 

 

Banner GmbH

Banner Straße 1

A-4021 Linz - Austria

 

BG Вие сте клиент/ доставчик или имате въпрос относно нашите продукти? Тогава, моля, свържете се с нас директно тук: https://www.bannerbatterien.com/contact

 

Тел. +43/(0)732/38 88-0
Имейл: contact@bannerbatterien.com 
Номер в Търговски регистър: FN 286124x
Регистрационен съд: Линц
ДДС №: ATU62962379

Задължение за предоставяне на информация съгласно § 5, ал. 1 от Закона за електронната търговия и задължение за оповестяване съгласно Закона за медиите, §25:
www.firmena-z.wko.at

 

Съдържанието и структурата на тази уеб страница са защитени с авторски права. За възпроизвеждането на информация или данни, по-специално използването на текстове, на части от тях, или на снимков материал, се изисква нашето предварително писмено съгласие.

 

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки“. „Бисквитките“ (Cookies) са текстови данни, съхранявани във Вашия компютър и предназначени за анализ на използването на уеб страницата. Информацията, генерирана от „бисквитката“, за начина, по който използвате тази уеб страницата (вкл. IP адрес), се изпраща на сървър на Google в САЩ и се запаметява там. Google използва тази информация, за да анализира как използвате уеб страницата, да съставя отчети за трафика на уеб сайта и за да предоставя други услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. В някои случаи Google предоставя тази информация на трети страни, ако се изисква от закона, или ако трети страни обработват тези данни по поръчение на Google. Google няма да направи връзка между Вашия IP адрес и други данни, с които разполага. Имате възможност да предотвратите инсталирането на „бисквитки“ чрез съответната настройка на Вашия браузер. Чрез функцията за помощ в лентата с менюта на повечето уеб браузери ще намерите обяснения за начина, по който можете да спрете своя браузер да приема нови „бисквитки“, както и по който можете да му дадете инструкции, кога да получавате нова „бисквитка“ или как да изключите всички получени „бисквитки“. Все пак напомняме, че в този случай може би няма да можете да използвате всички функции на тази уеб страница в пълен обем.

 

Използвайки тази уеб страница, Вие се съгласявате информацията, събрана за Вас, да бъде обработена от Google по описания по-горе начин и за посочената по-горе цел.

 

Моля, приемете Маркетингови бисквитки, за да видите съдържанието