This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

УСТОЙЧИВОСТ

И ОКОЛНА СРЕДА

Нашата отговорност

 

Като компания осъзнаваме голямата си отговорност към обществото и природата.

 

Затова в продължение на десетилетия Banner изпълнява своя ангажимент за оптимална сигурност, опазване на здравето и околната среда. Стриктните правила, които непрекъснато се адаптират към най-новите постижения, осигуряват оптимална защита за служителите, гражданите, клиентите и потребителите, както и за околната среда.

Umweltschutz
Уводна информация
Околна среда

Заради глобалното затопляне и задълбочаващият се недостиг на изкопаеми горива се приемат наредби в областта на околната среда, които водят до съответните последствия. От 2015 г. нивото на емисиите на въглероден диоксид (CO2) при новите автомобили трябва да бъде под 130g CO2/km, а до 2020 г. трябва да намалее до 95g CO2/km.

 

За да изпълнят заложената цел, производителите преминават към микрохибридни задвижващи механизми. Тук акумулаторната технология има решаваща роля. В тези екологични превозни средства се използват основно две различни системи стартерни акумулатори: AGM* (Absorbent Glass Mat) и EFB* (Enhanced Flooded Battery). 

* AGM = absorbent glass mat, киселината се абсорбира от стъклена тъкан и така се задържа.
* EFB = enhanced flooded battery, стартерен акумулатор, устойчив на циклично натоварване.

Акумулатори Banner
Модерни и щадящи околната среда

Banner Batterien има един от най-модерните и екологосъобразни заводи за акумулатори в Европа. Устойчивостта и опазването на околната среда са основен елемент на корпоративната ни философия.

 

Banner е един от основателите на Екологичния форум за стартерни акумулатори (UFS), тъй като в качеството си на предприятие, преработващо олово, ние осъзнаваме своята специфична отговорност.

Отговорността на Banner
4 стъпки за постигане на устойчивост
  • Производствена и изследователска дейност с най-високи стандарти за качество, като се залага основно на екологично чисти производствени процеси.
  • Икономично и устойчиво използване на суровини и енергия.
  • Повторно оползотворяване и рециклиране чрез затворен цикъл на производство.
  • Непрекъснато усъвършенстване чрез научноизследователска и развойна дейност за минимизиране на екологичния отпечатък.

Downloads

Sustainability report german version