This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

Banner POWER

КОМПЕТЕНТНОСТ

Социалните контакти и връзките са нещо важно!

Международни и стратегически партньорства.

 

Международните и стратегически партньорства с технологични, информационни и изследователски центрове, лаборатории и университети са гарант не само за големите промени, но и ни помагат непрекъснато да адаптираме нашите продукти към специфичните регионални приложения.

 

Разработки и патенти на Banner Batterien:

  • ACCUSAFE
  • Двоен капак, вентилна запушалка AGM

 

Нашите партньори извършват проучвания за нас, а ние работим в тясно сътрудничество с тях. Ключов фактор за всяка нова разработка е наличието на екип с изследователски дух и жажда за иновации.

Мрежа от компетентности на Banner

Университети
Извънуниверситетски изследователски организации

Водещи европейски производители на автомобили

Изследователски институти