This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

5-ТЕ НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСА

И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

– Преди да заредите акумулатора с течност, проверете нивото на електролита и ако е необходимо долейте деминерализарана или дестилирана вода макс. до маркировката за ниво на киселината или 15 mm над горния ръб на плочата.

 

Трябва ли акумулаторът да се демонтира, за да бъде зареден и за да се избегнат повреди по транспортното средство? Обърнете внимание на вида зарядно устройство. На много места в ръководството за експлоатация от производителя на автомобила или в това от производителя на зарядното устройство ще намерите ценни съвети за зареждане в транспортното средство. Общ принцип: напълно автоматичните зарядни устройства (ограничаване на зарядното напрежение до 14,8V) са подходящи за зареждане на акумулатори, монтирани в транспортни средства.

Ако Вашето зарядно устройство има автоматичен режим с напрежения >15,9V, задължително разединете акумулатора от бордовата електроника или я извадете от транспортното средство. В най-лошия случай е възможно управляващите модули да бъдат унищожени от свръхнапреженията, а възникналата щета би била огромна! Внимание: Когато отделяте акумулатора от клемите, спазвайте указанията на производителя на транспортното средство.

 

– Зареждайте акумулаторите само с постоянен ток. Положителният полюс (+) на акумулатора се свързва с положителния полюс (+) на зарядното устройство, а отрицателният полюс (-) с отрицателния полюс (-).

– Зарядното устройство се включва след свързване на акумулатора. При завършване на зареждането се изключва първо зарядното устройство.

– Като заряден ток се препоръчва най-малко една десета от капацитета. (напр. 44 Ah: 10 = 4,4 A заряден ток).

– Температурата на киселината по време на зареждането не трябва да превишава 55 ° C. При превишаване зареждането трябва да се прекъсне.

– При зареждане трябва да се осигури добра вентилация.

- Винтовите тапи на акумулатора не трябва да се отварят.

- Имайте предвид, че отнетият капацитет трябва да се зареди обратно 1,2 пъти. (Например: отнет капацитет 30Ah --> обрано зареждане 36Ah!)

- Зареждането е завършено, когато токът наближава 0 или повече не намалява, или когато автоматичното зарядно устройство се изключи.

 

За дълбоко разредените акумулатори с течност се препоръчва зарядно напрежение от 16V (задължително разединете акумулатора от бордовата електроника)!

 

Внимание: По време на зареждането се образува силно експлозивен гърмящ газ! Огънят, искрите, откритият пламък и тютюнопушенето са забранени!

 

Running Bull AGM/BackUp: Задължително се зарежда със зарядно устройство с регулиране на напрежението (макс. 14,8V)! Употребата на конвенционални зарядни устройства, при които стойността на напрежението не може да се регулира, може да доведе до унищожаване на акумулатора заради презареждане и да предизвика изтичане на електролита!

За да достигне пълна мощност и експлоатационен живот, акумулаторът се зарежда докрай преди монтаж (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Подготовка: Отворът за отвеждане на газове е затворен и задължително се отваря преди пускане на акумулатора в експлоатация. За тази цел се сваля защитната капачка или се отрязва края на маркуча за отвеждане на газове. Пълнене: Свалете всички запушалки на акумулатора. Ползвайте само специална киселина (плътност 1,28 kg/l), опакована в специален пластмасов съд към акумулатора. Напълнете до маркировката за максимално ниво, оставете акумулатора в покой за 30 мин. Внимание: Съдът за киселина с остатъчното количество в него се предава в пункт за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията. Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък. Пускане: За да достигне пълна мощност, акумулаторът се зарежда докрай с киселина преди монтаж. Според информацията от ръководството за експлоатация на зарядното устройство или на акумулатора, зареждането трябва да продължи около 5-10 часа с мин. 1/10 от капацитета на акумулатора (Ah). Капацитетът на акумулатора е посочен в цифра 2 и 3 на DIN номера върху отделния кашон: Ако номерът например е 509 14, значи капацитетът на акумулатора е 9 Ah, следователно зарядният ток е 0,9 A. След зареждане проверете нивото на киселината и при нужда долейте деминерализирана вода. Затворете акумулатора със запушалката. Поддръжка: Нивото на киселината никога не трябва да пада под маркировката за минимум. За доливане използвайте само деминерализирана вода (обезсолена или дестилирана по VDE 0510). 

Обърнете внимание: Bike Bull не може да се монтира в странична позиция!

 

2. Bike Bull AGM

Подготовка: Махнете печата на акумулатора, малко преди да го напълните. Ще се чуе леко свистене. Пълнене: Ползвайте само специална киселина (плътност 1,32 kg/l), опакована в специален пластмасов съд към акумулатора. Оставете акумулатора в покой за 30 мин. След пълнене акумулаторът се затваря с лайсната със запушалки и не се разрешава да се отваря повече. Отварянето унищожава акумулатора. Внимание: Съдът за киселина с остатъчното количество в него се предава в пункт за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията. Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък. Пускане: За да достигне пълна мощност, акумулаторът се зарежда докрай с киселина преди монтаж. Според информацията от ръководството за експлоатация на зарядното устройство или на акумулатора, зареждането трябва да продължи около 5-10 часа с мин. 1/10 от капацитета на акумулатора (Ah). Капацитетът на акумулатора е посочен в цифра 2 и 3 на DIN номера върху отделния кашон: Ако номерът например е 518 21, значи акумулаторът е с капацитет 18 Ah, а зарядният ток е около 1,8 A. 

Обърнете внимание: Bike Bull AGM не може да се монтира в странична позиция!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Пускане: Акумулаторът е предварително зареден и може да се монтира директно.

Обърнете внимание: Bike Bull GEL/Bike Bull AGM PROfessional може да се монтира в странична позиция!

 

Обща информация: Препоръчваме да се ползва зарядно устройство с регулиране на напрежението Banner Accucharger 6/12V 2A или 12V 3A.

Внимание: Никога не монтирайте неизискващ поддръжка акумулатор (AGM, GEL, AGM PROfessional) в мотоциклет без регулатор! Максималното зарядно напрежение от 14,8 V не трябва да се превишава!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Да, разбира се.

Конвенционалната батерия доставя за кратко време стартова мощност на превозно средство.

След като двигателят е стартиран, зарядната система на превозното средство зарежда батерията и се грижи за останалите електрически потребители.

 

Старт/стоп батерията има и други функции, освен стартиране на двигателя.

Тя осигурява необходимата електрическа енергия на консуматори, когато превозното средство не се движи, двигателят не работи (спрял е) и стартирането отново на двигателя трябва да бъде сигурно!

 

Моля, имайте впредвид:

Ако в превозно средство със старт/стоп система се постави конвенционална батерия поради допусната грешка или по икономически причини, това ще доведе до авария. В зависимост от профила на каране (на къси разтояния, старт/стоп, ...) конвенционалната батерия за няколко месеца ще дефектира, поради голямото циклично натоварване на двигателя със старт/стоп функция.

 

Дефектирала батерия води до отпадане на различни функции на превозното средство (вкл. старт/стоп функцията).

 

Не поставяйте конвенционална батерия в превозно средство със старт/стоп функция, което е оборудвано от производителя с AGM или EFB батерия. Заменяйте задължително отново с AGM или EFB батерия! С идентични размери и капацитети.

Задължително спазвайте тази стъпка при смяна на батерията!

 

Съвет на Banner: Възможно е да замените EFB батерия с AGM батерия, която е по-издръжлива на цикли.

 

 

AGM = Absorbent Glass Mat, киселината е абсорбирана от стъклофибър и не е в течно състояние
EFF = Enhanced Flooded Battery, издръжлива на цикли стартерна батерия

Правилният капацитет за Вашия акумулатор Energy Bull се изчислява по следния начин:

Пример: Търсите захранващ акумулатор за Вашата електрическа лодка. За бордова мрежа 24V се използва електродвигател с мощност 600W. Допълнително трябва да се осигури електричество за радиото, различните светлини за позиция и ехолота (общо 50W). Искате да осигурите захранване за 5 часа.

 

Тези стойности се залагат в следната формула

Ватове: Волт = ампер x часове x коефициент на безопасност = общ капацитет в Ah, тоест: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

При акумулаторите с течност стандартно се залага коефициент на безопасност 70% (съответно 30% за рекомбинационни акумулатори, тоест за AGM и гелови). В конкретния случай бихме препоръчали да се използват два акумулатора Energy Bull 968 01 (всеки с 230Ah), които се свързват последователно.

 

Старт/стоп автоматиката изключва двигателя, когато натиснете спирачка и освободите съединителя и го стартира отново.

Пестене:

В зависимост от ситуацията на пътя, особено при градско движение, се пести до 0,8 L/ 100 km.

 

Причината за това:

Старт/стоп батерия, издръжлива на цикли, която независимо от ежедневните цикли на разряд и заряд остава винаги надеждна.

 

Старт/стоп батериите на Banner са истински спестовници на гориво и СО2-емисии.

С високотехнологичните батерии от серия Running Bull, Banner покрива нуждата на пазара от батерии за старт/стоп автомобилите. Голямата издръжливост на цикли, прави Running Bull идеални за нуждите на бордовата техника при микро-хибридните превозни средства.