This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

Banner POWER

KOMPETENCIA

Budovať siete a vzťahy je veľmi dôležité!

Medzinárodné a strategické partnerstvá.

 

Medzinárodné a strategické partnerstvá s technologickými, informačnými a výskumnými centrami, laboratóriami a univerzitami sú nielen garantom uskutočňovania veľkých zmien, ale pomáhajú nám takisto pri ďalšom vývoji našich produktov so zreteľom na regionálne špecifiká ich používania.

 

Vynálezy a patenty spoločnosti Banner Batterien:

  • ACCUSAFE
  • Dvojité veko, ventilová zátka AGM

 

Naši partneri sa podieľajú na našom výskume a my zase na oplátku na ich. Pri zrode každého vyvíjaného produktu stojí tím vynaliezavých individualít dychtiacich po inováciách.

Sieť Banner Network of Competence

Univerzity
Neuniverzitné výskumné zariadenia

Vedúci európski výrobcovia motorových vozidiel

Výskumné ústavy