Tieto webové stránky používajú technológiu cookies. Súbory označované ako cookies sa používajú na zabezpečenie navigácie používateľa na týchto stránkach a na webovú analýzu, čím pomáhajú tieto webové stránky ďalej vylepšovať a optimalizovať ich používateľskú prívetivosť. Ak si neželáte byť zaznamenávaný, môžete ho deaktivovať v časti Informácie o ochrane údajov

Banner POWER

KOMPETENCIA

Budovať siete a vzťahy je veľmi dôležité!

Medzinárodné a strategické partnerstvá.

 

Medzinárodné a strategické partnerstvá s technologickými, informačnými a výskumnými centrami, laboratóriami a univerzitami sú nielen garantom uskutočňovania veľkých zmien, ale pomáhajú nám takisto pri ďalšom vývoji našich produktov so zreteľom na regionálne špecifiká ich používania.

 

Vynálezy a patenty spoločnosti Banner Batterien:

  • ACCUSAFE
  • Dvojité veko, ventilová zátka AGM

 

Naši partneri sa podieľajú na našom výskume a my zase na oplátku na ich. Pri zrode každého vyvíjaného produktu stojí tím vynaliezavých individualít dychtiacich po inováciách.

Sieť Banner Network of Competence

Univerzity
Neuniverzitné výskumné zariadenia

Vedúci európski výrobcovia motorových vozidiel

Výskumné ústavy