Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů

CO ZNAMENÁ ZKRATKA ESD?

ELECTROSTATIC DISCHARGE

„ESD“ je zkratkou pro anglický výraz Electrostatic Discharge, tedy elektrostatický výboj. 

ESD

V baterii vzniká během nabíjení třaskavý plyn, a to mísením vodíku s kyslíkem. Tato směs je výbušná a může ji zapálit jiskra. Jiskra může vzniknout i v důsledku elektrostatického výboje.

 

Proč dochází ke vzniku elektrostatického výboje?

Skříň baterie je vyrobena z plastu a představuje elektrický izolátor. Vnitřek baterie proto může mít jiný potenciál než okolní prostředí. V důsledku vyrovnávání rozdílu potenciálů zevnitř i zvenčí vzniká elektrostatický výboj.

 

Elektrostatický výboj může být způsoben elektrostatickým nábojem osob nebo předmětů při tření o elektrostaticky vodivé plochy (např. při čištění baterie suchým hadříkem nebo tažení baterie po koberci), nebo v důsledku tření ploch a předmětů v bezprostředním okolí baterie. Tyto plochy, resp. předměty jsou pak elektrostaticky nabité. V důsledku toho mohou vznikat velmi vysoká elektrická napětí nebo potenciály. 

 

Jak vzniká jiskra?

 

 • V závislosti na daných okolnostech (např. materiály, tření, vlhkost vzduchu) může dojít k vyrovnání náboje prostřednictvím jiskry. K tvorbě jisker přitom dochází prostřednictvím vzduchu jako výsledek vyrovnání náboje mezi dvěma plochami s různou koncentrací elektronů.
 • Energie takovéto jiskry je velmi nízká, přesto však může být dostačující k iniciaci výbuchu třaskavého plynu.

 

Na co je třeba dávat pozor, nachází-li se baterie v prostoru pro cestující? 

 

 • Přiblíží-li se elektricky nabitá osoba nebo elektricky nabitý předmět do bezprostřední blízkosti baterie, může dojít k jiskření.

 

Pozor: Výbuchy baterií představují vážné riziko kvůli nebezpečí zranění unikající kyselinou a rozmetanými plastovými částmi.

Batteriefamilie

Jiskření u baterií

 

ESD se může za určitých okolností týkat následujících variant produktů společnosti Banner:

 • V případě obchodní oblasti startovacích baterií:
  Running Bull EFB, Power Bull, Power Bull PRO, Starting Bull, Buffalo Bull, Bike Bull, Energy Bull
 • V případě obchodní oblasti průmyslových baterií:
  Traction Bull mokrá, Traction Bull Bloc mokrá, Stand by Bull mokrá

 

ESD se pouze ve výjimečných případech týká rovněž následujících variant produktů (vč. rekombinačních baterií), např. dojde-li k přebití baterie nebo otevření bezpečnostního ventilu:

 • V případě obchodní oblasti startovacích baterií:
  Running Bull AGM, Bike Bull AGM, Bike Bull AGM PRO, Bike Bull GEL
 • V případě obchodní oblasti průmyslových baterií:
  Traction Bull AGM, Traction Bull GEL, Traction Bull Bloc AGM, Traction Bull Bloc GEL, Stand by Bull AGM, Stand by Bull GEL

Jak lze snížit riziko ESD?

Použitý materiál a technologie:

Na straně baterie lze riziko ESD snížit přijetím následujících opatření:

 • Tloušťka materiálu skříně baterie
 • Ošetření baterie antistatickým sprejem
 • Nepoužití zátek baterií nebo použití zátek baterií s vysokým průchodovým odporem v oblasti utěsnění
 • Účinné přelepení zátek baterií celoplošným svrchním štítkem (etiketou)

 

 

 

S ohledem na složitost tématu odkazujeme na příslušnou odbornou literaturu.

Společnost Banner používá ke zvýšení bezpečnosti svých produktů následující nadstavbové díly:

 • Zátky ESD
  Některé typy baterií produktových variant Buffalo Bull EFB, Buffalo Bull Hochstrom (pro vysoké proudy) a Energy Bull jsou vybaveny takzvanou zátkou ESD.
  Elektrostatické výboje jsou napěťové průboje vznikající v důsledku velkých rozdílů potenciálů (někdy viditelné jako jiskry), způsobující krátce trvající, vysokou hodnotu elektrického proudu, které mohou způsobit vznícení zápalných látek. A právě tomuto bezpečně předchází zátka ESD.
 • Vylepšená ochrana proti zpětnému zápalu
  Mnoho typů baterií (např. Power Bull, Power Bull PRO, Buffalo Bull SHD, Buffalo Bull SHD PRO) disponuje vylepšenou ochranou proti zpětnému zápalu.