CO ZNAMENÁ ZKRATKA ESD?

ELECTROSTATIC DISCHARGE

„ESD“ je zkratkou pro anglický výraz Electrostatic Discharge, tedy elektrostatický výboj. 

ESD

V baterii vzniká během nabíjení třaskavý plyn, a to mísením vodíku s kyslíkem. Tato směs je výbušná a může ji zapálit jiskra. Jiskra může vzniknout i v důsledku elektrostatického výboje.

 

Proč dochází ke vzniku elektrostatického výboje?

Skříň baterie je vyrobena z plastu a představuje elektrický izolátor. Vnitřek baterie proto může mít jiný potenciál než okolní prostředí. V důsledku vyrovnávání rozdílu potenciálů zevnitř i zvenčí vzniká elektrostatický výboj.

 

Elektrostatický výboj může být způsoben elektrostatickým nábojem osob nebo předmětů při tření o elektrostaticky vodivé plochy (např. při čištění baterie suchým hadříkem nebo tažení baterie po koberci), nebo v důsledku tření ploch a předmětů v bezprostředním okolí baterie. Tyto plochy, resp. předměty jsou pak elektrostaticky nabité. V důsledku toho mohou vznikat velmi vysoká elektrická napětí nebo potenciály. 

 

Jak vzniká jiskra?

 

 • V závislosti na daných okolnostech (např. materiály, tření, vlhkost vzduchu) může dojít k vyrovnání náboje prostřednictvím jiskry. K tvorbě jisker přitom dochází prostřednictvím vzduchu jako výsledek vyrovnání náboje mezi dvěma plochami s různou koncentrací elektronů.
 • Energie takovéto jiskry je velmi nízká, přesto však může být dostačující k iniciaci výbuchu třaskavého plynu.

 

Na co je třeba dávat pozor, nachází-li se baterie v prostoru pro cestující? 

 

 • Přiblíží-li se elektricky nabitá osoba nebo elektricky nabitý předmět do bezprostřední blízkosti baterie, může dojít k jiskření.

 

Pozor: Výbuchy baterií představují vážné riziko kvůli nebezpečí zranění unikající kyselinou a rozmetanými plastovými částmi.

Batteriefamilie

Jiskření u baterií

 

ESD se může za určitých okolností týkat následujících variant produktů společnosti Banner:

 • V případě obchodní oblasti startovacích baterií:
  Running Bull EFB, Power Bull, Power Bull PRO, Starting Bull, Buffalo Bull, Bike Bull, Energy Bull
 • V případě obchodní oblasti průmyslových baterií:
  Traction Bull mokrá, Traction Bull Bloc mokrá, Stand by Bull mokrá

 

ESD se pouze ve výjimečných případech týká rovněž následujících variant produktů (vč. rekombinačních baterií), např. dojde-li k přebití baterie nebo otevření bezpečnostního ventilu:

 • V případě obchodní oblasti startovacích baterií:
  Running Bull AGM, Bike Bull AGM, Bike Bull AGM PRO, Bike Bull GEL
 • V případě obchodní oblasti průmyslových baterií:
  Traction Bull AGM, Traction Bull GEL, Traction Bull Bloc AGM, Traction Bull Bloc GEL, Stand by Bull AGM, Stand by Bull GEL

Jak lze snížit riziko ESD?

Použitý materiál a technologie:

Na straně baterie lze riziko ESD snížit přijetím následujících opatření:

 • Tloušťka materiálu skříně baterie
 • Ošetření baterie antistatickým sprejem
 • Nepoužití zátek baterií nebo použití zátek baterií s vysokým průchodovým odporem v oblasti utěsnění
 • Účinné přelepení zátek baterií celoplošným svrchním štítkem (etiketou)

 

 

 

S ohledem na složitost tématu odkazujeme na příslušnou odbornou literaturu.

Společnost Banner používá ke zvýšení bezpečnosti svých produktů následující nadstavbové díly:

 • Zátky ESD
  Některé typy baterií produktových variant Buffalo Bull EFB, Buffalo Bull Hochstrom (pro vysoké proudy) a Energy Bull jsou vybaveny takzvanou zátkou ESD.
  Elektrostatické výboje jsou napěťové průboje vznikající v důsledku velkých rozdílů potenciálů (někdy viditelné jako jiskry), způsobující krátce trvající, vysokou hodnotu elektrického proudu, které mohou způsobit vznícení zápalných látek. A právě tomuto bezpečně předchází zátka ESD.
 • Vylepšená ochrana proti zpětnému zápalu
  Mnoho typů baterií (např. Power Bull, Power Bull PRO, Buffalo Bull SHD, Buffalo Bull SHD PRO) disponuje vylepšenou ochranou proti zpětnému zápalu.
Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies