UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

HOW TO

NABÍJENÍ AUTOMOBILOVÉ BATERIE - TAKTO TO PROVEDETE SPRÁVNĚ!

 

Časté jízdy na krátkou vzdálenost, provoz stylem stop-and-go, teploty pod nulou a přídavné elektrické spotřebiče, snížily startovací výkon vaší baterie.  Aby nedošlo k selhání baterie, je třeba ji alespoň na jaře a na podzim nabít. Optimální je spojit externí dobíjení vždy s výměnou pneumatik. My vám ukážeme, na co je při nabíjení automobilových baterií třeba dávat pozor.

 

Accucharger Sortiment

Časté jízdy na krátkou vzdálenost, nepravidelné jízdní profily v kombinaci s provozem stop-and-go, každodenní studené starty za nízkých teplot během minulé zimy, přídavné elektrické spotřebiče, jako je vytápění sedadel, nezávislé vytápění při vypnutém motoru nebo vytápění zadního okna a mnoho řidičů jezdí v úsporném režimu, start za startem a jízdu za jízdou snížily energetickou úroveň vaší baterie.

Dopřejte nyní své baterii extra porci energie prostřednictvím externího dobití!

 

Jakou nabíječku potřebuji?
Obecně platí pravidlo, že pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle jsou velmi vhodné plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V). Tyto nabíječky automaticky zajistí celý nabíjecí proces. V závislosti na kapacitě baterie doporučujeme následující nabíječky:

 

Pro pravidelnou kontrolu napětí baterie dále doporučujeme tester baterií :BBT DBA - Digital Battery Analyser

Pro nabíjení baterie obecně platí:

Bezpodmínečně kontrolujte klidové napětí pomocí testeru baterií nebo voltmetru. Dbejte prosím na to, aby byla baterie při poklesu klidového napětí pod hranici 12,5 V vždy okamžitě dobita. Pro správné změření klidového napětí testerem baterií nebo voltmetrem je třeba počkat cca 5 hodin od skončení nabíjení (interního prostřednictvím alternátoru, externího pomocí nabíječky), resp. nesmí po dobu nejméně 1 hodiny dojít k vybíjení.

Video: Autobatterie richtig laden
Banner HOW TO: Správné nabíjení automobilové baterie pomocí nabíječky Banner Accucharger 6A Recovery

Správné nabíjení automobilové baterie pomocí nabíječky Banner Accucharger 6A Recovery

 • Upevnění nabíječky Accucharger v autě

  • Dříve, než zahájíte nabíjení, zkontrolujte hladinu elektrolytu v baterii, a v případě potřeby dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad horní hranu desky.
  • V průběhu nabíjení nesmějí zůstat šroubové spoje baterie otevřené, nejlepší je opět je uzavřít.
  • Running Bull AGM/BackUp: baterie AGM se nesmějí otevírat! Měření hustoty kyseliny, resp. dolévání destilované vody není možné, resp. není zapotřebí.
 • Červenou svorku připojte na kladný pól a černou svorku na kostru*

  • V případě moderních vozidel je to obzvláště důležité rovněž kvůli čidlu baterie, neboť toto čidlo jinak nedokáže správně detekovat nabíjecí proud a může vygenerovat chybové hlášení. Znovu zdůrazňujeme: nabíjecí proud musí procházet přes čidlo, jinak se řídicí jednotka nedozví, že baterie byla nabita, a v nejhorším případě nahlásí, že „opětovné nastartování není možné“.
  • *Toto bylo doporučováno již i dříve, přičemž tehdy to bylo kvůli jiskření při zkontaktování na záporném pólu. (kostra = obnažené kovové místo stranou baterie).

 • Zapojte nabíječku Accucharger do zásuvky s napětím 230 V

  • Nabíječku zapněte až po připojení baterie.
  • Jako nabíjecí proud se doporučuje desetina kapacity baterie (např. 44 Ah:10 = nabíjecí proud 4,4 A)
  • Automatické nabíječky, jakou je i model Banner Accucharger, provedou toto nastavení automaticky.
 • Zahájení automatického nabíjení

  • Accucharger nabíjí baterii automaticky doporučeným nabíjecím proudem.
  • Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení převýšit hranici 55 °C. Při překročení této hranice je nutno nabíjení přerušit. 
  • Ukazatel nabití baterie v procentech.

  • Při 100% nabití automatický přechod do režimu udržování stavu nabití.

  • Během nabíjení musí být zajištěno důkladné odvětrávání.

 • Tip společnosti Banner: ovladač baterie s rychlým připojením BBC

 • Vypojte nabíječku Accucharger a odpojte ji od svorek.

  • Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud spadne na hodnotu 0, resp. již dále neklesá, nebo v okamžiku, kdy se automatická nabíječka sama vypne. 
obrázek 1 ze 6
Accucharger 3A
Nabíječka Banner Accucharger – pro profesionální nabíjení a udržování stavu nabití baterií. Jednoduše, plně automaticky, bezpečně a rychle.
überladung autobatterie, starterbatterie

Přesně tomu brání automatická nabíječka řady Banner Accucharger!
Nedostatečné nebo nadměrné nabití baterie, jak je znázorněno na obrázku.

 

Co se tu stalo?
Nabíjení a následné přebíjení vybitého start-stop akumulátoru v garáži, samozřejmě bez dozoru přes noc, tzv. dílenskou nabíječkou s W-charakteristikou (klesající proud s rostoucím napětím = transformátorová charakteristika).

 

Dílenská nabíječka má pouze jedno omezení napětí. Napětí (ve voltech) se během nabíjení neustále zvyšuje, zatímco nabíjecí proud (v ampérech) stále klesá. Nabíjení musí být vždy včas ručně zastaveno, aby nedošlo k přebití, přehřátí a nadměrnému zplynování akumulátoru!

 

PS: Baterie také postrádá odplyňovací hadici pro správné a bezpečné vybití kyslíku!

 

Optimální nabíjecí napětí je stručně uvedeno u externích nabíječek.
Upozornění pro baterie AGM:

 • Maximální nabíjecí napětí nesmí přesáhnout 14,8 V (konstantní napětí), napětí plynů je přibližně 14,6 V! Proto vždy zkontrolujte konstrukci alternátoru ve vozidle.
 • Používejte pouze nabíječky s regulovaným napětím s charakteristikou alespoň IU a nabíjecím programem AGM/GEL.

Upozornění pro běžné baterie a baterie EFB (baterie Ca):

 • Maximální nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8 V! Optimální je cca 14,6 - max. 14,8 V jako nabíjecí napětí pro všechny vápníkové baterie (Ca), plynové napětí je cca 14,6 V. Plynování je dobré pro oběh elektrolytů, působí proti možnému rozvrstvení kyselin, ale znamená určitou ztrátu vody!
 • Nejlepší je používat nabíječky s regulovaným napětím s charakteristikou alespoň IU.

Obecněplatí: 

Pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle jsou velmi vhodné plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V). Má-li Vaše nabíječka automatický režim s napětími >14,8 V, je bezpodmínečně nutné odpojit baterii od palubní elektroniky, popř. ji z vozidla vymontovat. V nejhorším případě by mohlo dojít ke zničení  vestavěných řídicích jednotek následkem přepětí a ke vzniku mimořádně vysoké škody!

Zohledněte, prosím, o jaký typ nabíječky se jedná. V návodech k provozu výrobce vozidla, resp. výrobce nabíječky, se mnohdy nacházejí cenné rady určené pro nabíjení baterie ve vozidle!

Všechny uváděné hodnoty se vztahují k pokojové teplotě +25°C. Pozor: Teplotní kompenzace v případě odchylky. 

 

Upozornění:

Pokud je vozidlo používáno také k rekuperaci (rekuperaci brzdné energie), jako je tomu u mnoha modelů vozidel se systémem start-stop, pracuje baterie AGM nebo EFB uměle v nižším stavu nabití (stav nabití SOC přibližně 70 %). Externí pravidelné plné nabití je opravdu optimální!

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies