UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH

SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ -

V TOMTO SPOČÍVÁ ROZDÍL

 

Vzájemná propojení baterií ovlivňují napětí, resp. kapacitu a chování při studeném startu.

Serienschaltung

Sériové zapojení

sčítání napětí

 

Při sériovém zapojení (= zapojení za sebou) se sčítají napětí jednotlivých baterií. Pro provoz 24 V palubní sítě je tak nutno zapojit do série dvě baterie s napětím vždy 12 V.

 

Mějte, prosím, na zřeteli:

 • Obě baterie musejí mít stejné typové označení.
 • Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří.
 • Úroveň nabití obou baterií se musí shodovat.
 • Propojovací vedení musejí být dostatečně dimenzovaná, a je třeba, aby byly co možná nejkratší.
 • Obě baterie neustále zaměňujte!


Nebudou-li výše uvedená doporučení respektována, bude při sériovém zapojení v důsledku různých vnitřních odporů jednotlivých baterií docházet k odpovídající nerovnoměrné distribuci napětí a tím i k nesymetrickému zatěžování během fáze nabíjení a vybíjení.

Nelze-li se nesymetrii vyhnout (v důsledku různých teplot na bateriích nebo 12 V dílčích zatížení), doporučujeme používat kompenzátor nabíjení (balancér). Tento rovnoměrně vyrovná nabíjecí napětí na bateriích.

Mějte, prosím, na paměti: Při kontrole nabíjecího napětí ve vozidle musí být provedena rovněž kontrola napětí každé jednotlivé baterie!

Parallelschaltung

Paralelní zapojení

sčítání kapacit a proudů při studeném startu

 

Při paralelním zapojení se sčítají kapacity a proudy při studeném startu jednotlivých baterií. 

 

Mějte, prosím, na zřeteli:

 • Obě baterie musejí mít stejné typové označení.
 • Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří.
 • Úroveň nabití obou baterií se musí shodovat.
 • Propojovací vedení musejí být dostatečně dimenzovaná, a je třeba, aby byly co možná nejkratší.
 • Obě baterie neustále zaměňujte!


Nejsou-li výše uvedená doporučení respektována, dochází v důsledku různých vnitřních odporů jednotlivých baterií k odpovídající nerovnoměrné distribuci elektrického proudu a tím i k nesymetrickému zatěžování během fáze nabíjení a vybíjení.

 

Při paralelních zapojeních proudí mezi bateriemi dílem vysoké vyrovnávací proudy. Je-li to konstrukčně možné, doporučuje se použití pouze jedné baterie s větší kapacitou. 

Kombinace sériového a paralelního zapojení!
Co se přesně děje?


Sériové zapojení - přidaná napětí
Při sériovém zapojení (= zapojení za sebou) se napětí jednotlivých baterií sčítají. Aby bylo možné realizovat palubní napájení 24 V, musí být sériově zapojeny dvě baterie s 12 V.

 

Paralelní zapojení - zvýšené kapacity a proudy při studeném startu
Při paralelním zapojení se kapacity i proudy při studeném startu jednotlivých baterií sčítají.

Upozornění:

 • Všechny baterie musí mít stejné typové označení.
 • Všechny baterie musí být přibližně stejně staré.
 • Všechny baterie musí mít stejný stav nabití.
 • Připojovací kabely musí být dostatečně dimenzované a měly by být co nejkratší.
 • Vždy vyměňte všechny baterie!

A brief practical example

AGCO Fendt IDEAL combine harvester, series 7, 8, 9 and 10

 

With 12 V on-board power supply and a total of 4 built-in batteries* for engine starting and on-board power supply.

Two batteries are connected in series by a changeover relay just for starting the engine,  resulting in a 24 V starter voltage.

2 x 12 V = 24 V

 

The remaining combine harvester runs completely on 12 V, including for the starting process. All 4 batteries are thus always connected in parallel, for example for the 12 V operation of all additional units such as the electric rape cutter and many more.

4 x 105 Ah = 420 Ah capacity (K20) and 4 x 1,000 A = 4,000 A (EN) cold start

 

*OEM batteries with 95 Ah (K20), 900 A (EN) in US BCI 31 housing and centre terminal 9

Banner Buffalo Bull Type 605 02 with 105 Ah (K20) and 1,000 A (EN)

 

PS: Info on the picture - the fourth battery on the far left was removed shortly before the photo shoot.

Proč měnit vždy obě baterie najednou? 

 

S dobou používání baterií dochází ke změně vnitřního odporu. Čím je baterie starší, tím vyšší je vnitřní odpor. Propojíme-li nyní „starou“ baterii s baterií „novou“, dochází k rozdílné distribuci proudů, resp. napětí. Následkem je nesymetrické zatěžování baterií. 

 

Nejsou-li baterie nabíjeny nebo vybíjeny, protékají mezi bateriemi při paralelním zapojení velmi vysoké vyrovnávací proudy. „Nová“ baterie se snaží „starou“ baterii nabíjet. (vyrovnávání potenciálu) 

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies