Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH

SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ A PARALELNÍ ZAPOJENÍ -

V TOMTO SPOČÍVÁ ROZDÍL

 

Vzájemná propojení baterií ovlivňují napětí, resp. kapacitu a chování při studeném startu.

Serienschaltung

Sériové zapojení

sčítání napětí

 

Při sériovém zapojení (= zapojení za sebou) se sčítají napětí jednotlivých baterií. Pro provoz 24 V palubní sítě je tak nutno zapojit do série dvě baterie s napětím vždy 12 V.

 

Mějte, prosím, na zřeteli:

  • Obě baterie musejí mít stejné typové označení.
  • Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří.
  • Úroveň nabití obou baterií se musí shodovat.
  • Propojovací vedení musejí být dostatečně dimenzovaná, a je třeba, aby byly co možná nejkratší.
  • Obě baterie neustále zaměňujte!


Nebudou-li výše uvedená doporučení respektována, bude při sériovém zapojení v důsledku různých vnitřních odporů jednotlivých baterií docházet k odpovídající nerovnoměrné distribuci napětí a tím i k nesymetrickému zatěžování během fáze nabíjení a vybíjení.

Nelze-li se nesymetrii vyhnout (v důsledku různých teplot na bateriích nebo 12 V dílčích zatížení), doporučujeme používat kompenzátor nabíjení (balancér). Tento rovnoměrně vyrovná nabíjecí napětí na bateriích.

Mějte, prosím, na paměti: Při kontrole nabíjecího napětí ve vozidle musí být provedena rovněž kontrola napětí každé jednotlivé baterie!

Parallelschaltung

Paralelní zapojení

sčítání kapacit a proudů při studeném startu

 

Při paralelním zapojení se sčítají kapacity a proudy při studeném startu jednotlivých baterií. 

 

Mějte, prosím, na zřeteli:

  • Obě baterie musejí mít stejné typové označení.
  • Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří.
  • Úroveň nabití obou baterií se musí shodovat.
  • Propojovací vedení musejí být dostatečně dimenzovaná, a je třeba, aby byly co možná nejkratší.
  • Obě baterie neustále zaměňujte!


Nejsou-li výše uvedená doporučení respektována, dochází v důsledku různých vnitřních odporů jednotlivých baterií k odpovídající nerovnoměrné distribuci elektrického proudu a tím i k nesymetrickému zatěžování během fáze nabíjení a vybíjení.

 

Při paralelních zapojeních proudí mezi bateriemi dílem vysoké vyrovnávací proudy. Je-li to konstrukčně možné, doporučuje se použití pouze jedné baterie s větší kapacitou. 

Proč měnit vždy obě baterie najednou? 

 

S dobou používání baterií dochází ke změně vnitřního odporu. Čím je baterie starší, tím vyšší je vnitřní odpor. Propojíme-li nyní „starou“ baterii s baterií „novou“, dochází k rozdílné distribuci proudů, resp. napětí. Následkem je nesymetrické zatěžování baterií. 

 

Nejsou-li baterie nabíjeny nebo vybíjeny, protékají mezi bateriemi při paralelním zapojení velmi vysoké vyrovnávací proudy. „Nová“ baterie se snaží „starou“ baterii nabíjet. (vyrovnávání potenciálu)