UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

HOW TO

BATTERIE START-STOP:

SPRÁVNÉ NAČTENÍ A ZAREGISTROVÁNÍ

 

Na co je třeba dát si pozor při načítání a registraci baterií v moderních vozidlech se systémem start-stop. 

2 věci jsou naprosto zásadní: odpovídající znalosti, které vám zprostředkujeme na těchto webových stránkách. Dále správné vybavení, které lze výhodně zakoupit od společnosti Banner . Naše doporučení: použít přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) a přístroj Memory Saver. Nemáte-li vše uvedené k dispozici, nepokoušejte se, prosím, o výměnu způsobem „udělej si sám“, ale pověřte výměnou baterie některého z partnerských prodejců společnosti Banner.

Start-Stopp Auto

Na úvod je třeba uvést následující: při výměně baterie/baterií postupujte bezpodmínečně v souladu návodem k provozu výrobce vozidla. Informace obsažené v tomto návodu vám poslouží jako základní vodítko.

Jak vůbec funguje systém správy energie baterie (Battery Energy Management - BEM)?

Časté vypínání a opětovné startování motoru v kombinaci se zvýšenou potřebou energie v důsledku používání spotřebičů pro zajišťování komfortu, jako je vyhřívání sedadel, navigační systém atd., znamenají pro baterie ve vozidlech se systémem start-stop značnou výzvu. Z tohoto důvodu vyvinuli výrobci automobilů inteligentní systémy správy energie baterie (BEM), které baterii monitorují prostřednictvím čidel. To má zaručit dlouhou životnost baterie i přesto, že je tato více zatěžována. 

Nepodává-li již baterie požadovaný výkon, uloží se v systému informace o „vadné baterii“ a je vyžadována její výměna.

 

Při tom je nutno dbát na to, aby výměna proběhla za rovnocennou baterii, co se týče technologie, výkonnostní třídy a konstrukční velikosti:

 • Baterie AGM (Absorbent Glass Mat) musí být vždy vyměněna za novou baterii AGM. Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

  PS: Drobné odchylky, co se týče kapacity nebo chování při studeném startu, nemají vliv na bezpečný start a optimální napájení palubní sítě! 

 • Baterie EFB (Enhanced Flooded Battery) musí být vyměněna přinejmenším za novou baterii EFB nebo, za určitých okolností, za AGM . Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

  PS: Drobné odchylky, co se týče kapacity nebo chování při studeném startu, nemají vliv na bezpečný start a optimální napájení palubní sítě!

 

Musí být při výměně baterie systému správy energie baterie (BEM) nahlášena instalace nové baterie?

V závislosti na značce automobilu a funkcích příslušného systému (otevřený resp. uzavřený) je u moderních vozidel disponujících systémem správy energie baterie (BEM) zaregistrování nové baterie buďto nezbytné nebo doporučené, resp. vyžadováno není.

Pokud registrace neproběhne, mohou se na palubním počítači vyskytnout chybová hlášení, a aplikace pro zajišťování komfortu nemusejí krátkodobě, popřípadě vůbec fungovat, nebo mohou fungovat pouze omezeně. Zobrazovaná chybová hlášení lze zpravidla resetovat vymazáním chybové paměti. Není-li toto provedeno, trvá obvykle několik dní, než systém rozpozná nový stav baterie, a sám chybová hlášení resetuje.

Různé systémy správy energie baterie na trhu.

Většina výrobců automobilů, mezi nimi i BMW, používá otevřený systém, který umožňuje nainstalování vhodné, alternativní náhradní baterie dostupné na volném trhu, aniž by to vyžadovalo nové naprogramování elektroniky vozidla.  Někteří výrobci, jako například Audi, však používají uzavřený systém a vydávají pro originální baterie a originální náhradní baterie takzvané kódy BEM. Pro náhradní baterie alternativních výrobců na volném trhu nejsou tyto kódy dostupné!

PS: Ve značkových servisech skupiny Volkswagen Group (Audi, Seat, Škoda, VW) probíhá zaučení prostřednictvím asistované funkce online fungujícího diagnostického a informačního systému (ODIS - Offboard Diagnostic Information System). Při tom jsou zadána data jako kód BEM, sériové číslo a jmenovitá kapacita nové originální náhradní baterie. Díky tomu se systém správy energie baterie okamžitě dozví, že byla nainstalována nová baterie. Jako sériové číslo může být u vozidel skupiny Volkswagen Group aktuálně ještě vloženo libovolné 10místné číslo. Sériové číslo od koncernu VW slouží ke sledování baterie a používá se pro účely záruky.

 

Lze baterii nainstalovat bez kódu BEM?

Ano, instalace „baterie bez ověření kódem BEM,“ jak dokládá příklad Audi, je zásadně možná. Musí být však zvolena taková baterie, která je stejně kvalitní jako baterie z prvotního vybavení vozidla (nejlépe Running Bull EFB resp. AGM), a která má dále totožnou konstrukční velikost jako originální baterie, přičemž musí podle etikety vykazovat výkon odpovídající originální baterii přibližně – přinejmenším, jde-li o kapacitu.

 

V nouzi bez kódu BEM?

Nikoli, v tomto případě nápravu zajistí přístroj Banner Battery Service Tool (BBST).

V případě otevřeného systému provede tento přístroj registraci nové baterie v palubním počítači. V případě uzavřeného systému mohou konfiguraci nově pořízené  náhradní baterie provést dokonce i vozidla pomocí BEM. Dále bývají obecně přečteny, resp. vymazány standardní chybové kódy, nebo pro příslušného výrobce specifické chybové kódy. I po výpadku napětí během výměny baterie a poté, co byl palubní počítač ve vozidle bez proudu. 

 

Dokonce i u modelů značky Audi, které se, na rozdíl od jiných značek, při výměně baterie vždy dotazují na kódování, dokáže přístroj přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) vygenerovat kód pro správu energie baterie (kód BEM) tak, aby i v něm byla výměna baterie řádně a bez omezení různých funkcí zaregistrována. Přístroj přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) disponuje dále funkcí kontroly systému, umožňující kontrolu kompletního systému nabíjení, včetně baterie a alternátoru, a zahrnuje integrovaný vyhledávač produktů za účelem identifikace vhodné náhradní baterie.

 

PS: Co se ve skutečnosti děje po vložení kódu BEM?

Zadání kódu BEM nezapříčiní nic jiného, než to, že je proveden reset skutečných, resp. zaučených hodnot staré baterie, uložených v řídicí jednotce, a je uložen aktuální stav tachometru.  

 

Nástroj Banner Battery Service Tool (BBST) je bezpodmínečně nutno použít ve spojení s přístrojem Memory Saver

Pro vyvarování se vymazání nastavení vozidla a kódů při výměně baterie musí být před touto výměnou zajištěno externí napájení palubní sítě elektrickým proudem, – například pomocí přístroje Memory Saver. Udržováním napětí prostřednictvím konektoru OBD (On Board Diagnostic) ve vozidle tento spolehlivě zabrání ztrátě dat tohoto vozidla. Při výměně baterie tak zůstanou zachována data vozidla, jako nastavení navigace, telefonní seznam, naladění rozhlasových stanic, polohy elektrického ovládání sedadel atd. Další výhoda: Je-li výměna baterie prováděna s pomocí přístroje Memory Saver, není zpravidla zapotřebí nová registrace této baterie.

 

Současné použití přístroje Memory Saver pro udržování napětí a přístroje přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) je bezproblémové, neboť obě zařízení lze snadno kombinovat díky integrovanému adaptéru.

Batterie wechseln

 Samoučící se systém.

Jakmile baterie příliš zestárne, systém vozidla uloží informaci o „vadné baterii“. Je-li tedy nainstalována nová baterie bez zadání kódu BEM, vozidlo zpočátku instalaci nové baterie nerozpozná. Nový stav baterie se proto systému správy energie musí sdělit prostřednictvím zadání kódu BEM, nebo musí být provedena inicializace pomocí diagnostického přístroje pro více značek, jakým je Banner Battery Service Tool (BBST). Není-li k dispozici ani jedno z uvedeného, musí si systém nový stav baterie nejprve zaučit. Čím více „spouštěcích událostí“ (= impulzy, signály např. při nastartování, studených startech, cykly) baterie úspěšně absolvuje, tím rychleji proces zaučení probíhá. Údaje výrobců se zde dosti liší, pohybují se v rozsahu od 2 provozních hodin až po 6 dní.  Palubní počítač ve vozidle zpravidla během několika hodin postupně uvolní předtím omezené systémy, jako např. plný výkon klimatizace. Delší dobu může trvat resetování zobrazených chybových zpráv v paměti chyb. Není-li to provedeno aktivně prostřednictvím přístroje přístroj Banner Battery Service Tool (BBST), trvá obvykle několik dní (v závislosti na výrobci nejvýše 6 dní), než systém rozpozná nový stav baterie a chybová hlášení sám vyresetuje.

Start-Stopp-Batterie Icon

Aktuální situace na trhu.

Stále více výrobců automobilů doporučuje, resp. vyžaduje zaučení nové baterie. Proto je na místě návštěva autoservisu, aby se systém správy energie prostřednictvím diagnostického přístroje dozvěděl, že do vozidla byla nainstalována nová baterie a proběhl reset uložených dat. Diagnostické přístroje pro více značek, jako je náš přístroj Banner Battery Service Tool (BBST), dokáží dnes tuto takzvanou inicializaci provést u automobilů mnoha značek. Kromě resetování zaučených, resp. skutečných hodnot, týkajících se staré baterie, se totiž v řídicí jednotce zpravidla rovněž zaregistruje stav tachometru k okamžiku výměny baterie. 

 

Závěr: Koupě originální náhradní baterie s kódováním BEM namísto alternativní náhradní baterie na volném trhu - bez kódování BEM - má jedinou, krátkodobou výhodu, a to tu, že máte okamžitě k dispozici veškeré funkce všech systémů ve vozidle. Mějte, prosím, na paměti: Použijete-li baterii bez kódu BEM, dochází k uvolnění všech těchto funkcí zpravidla po určité době a po výskytu různých „spouštěcích událostí“ (= impulzy, signály jako např. nastartování, studené starty, cykly). 

Výměna baterie ve vozidle se systémem start-stop zásadně nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko. 

 

Je-li nainstalována kvalitní náhradní baterie, a to i bez zadání kódu BEM, neexistuje žádné bezpečnostní riziko, nedochází k přebíjení nově nainstalované náhradní baterie nebo ke zvýšenému opotřebení této baterie, ani nemůže dojít k poškození elektroniky vozidla nebo jiných jeho komponent. Diagnostické přístroje pro různé značky, jako přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) dokáží dnes tuto tzv. inicializaci provést v případě automobilů řady značek. 

 

Mějte, prosím, na paměti: 

Do vozidla vybaveného systémem start-stop, z výroby vybaveného baterií typu EFB, resp. AGM, v žádném případě neinstalujte konvenční mokrou baterii. Je-li zde třeba vyměnit baterii, musíte bezpodmínečně použít zase baterii typu EFB, resp. AGM! Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

PS: Malé odchylky, co se týče kapacity, resp. vlastností při studeném startu, nemají na spolehlivost startování a optimální napájení palubní sítě žádný vliv! 

 

V případě použití technologicky vyspělejší baterie AGM namísto baterie EFB ve vozidlech se systémy start-stop a správy energie baterie (BEM) musí být nová baterie v systému bezpodmínečně „zaučena“! K tomu se ideálně hodí přístroj Banner Battery Service Tool (BBST). 

V případě dotazů se, prosím, obraťte na svého zástupce/zástupkyni pro styk se zákazníky společnosti Banner, svého partnerského prodejce společnosti Banner, nebo nás kontaktujte rovnou online.

 

Tip společnosti Banner pro vozidla nejvyšší třídy až po luxusní vozy:

Zejména u palubních sítí se dvěma bateriemi musí být při demontáži staré baterie (baterií) přísně dodrženo pořadí při odpojování svorek, jinak by mohlo dojít k aktivaci bezpečnostních svorek baterie. Zde je na základě návodu k provozu, na příkladu automobilu VW Phaeton V10 TDI (náš testovací vůz byl vyroben v roce 2006), nutno nejprve odpojit vlevo umístěnou baterii AGM a teprve poté vpravo se nacházející konvenční mokrou baterii! 

BBST

Správný nástroj pro výměnu baterie ve vozidle se systémem start-stop:

 

BBST Banner Battery Service Tool

 

 • Automatické vygenerování kódu pro systém správy baterie (BEM), specifického podle výrobce
 • Přečtení a vymazání chybových kódů, specifických podle výrobce
 • Kontrola baterie, startovacího výkonu a systému nabíjení
 • Textový popis s grafikou k poloze diagnostického konektoru OBD
 • Y-adaptér pro udržování napětí palubní sítě pomocí přístroje Banner Memory Saver (volitelně)
 • Přiřazení baterie: dostupné pro více než 41 000 modelů osobních vozů a 30 000 užitkových vozidel
Video BBST
Banner HOW-TO: Výměna, zaregistrování a vygenerování kódu BEM v případě autobaterie ve vozidle se systémem start-stop

Nahrazení, zaregistrování a vygenerování kódu BEM v případě autobaterie ve vozidle se systémem start-stop

 • Připojení přístroje Memory Saver ke konektoru OBD

  • Pro zálohování všech nastavení a dat vozidla připojte ke konektoru OBD přístroj Memory Saver.
 • Výměna baterie

  • Bezpodmínečně věnujte pozornost varovným upozorněním a pokynům uvedeným na baterii a v návodu k provozu vozidla!
  • Instalujte pouze baterii s klidovým napětím >12,5 V.
  • Před instalací a demontáží baterie vypněte motor a všechny spotřebiče.
  • Vyvarujte se způsobení zkratu nástroji.
  • Vyměňte baterii ve vozidle.
  • Při demontáži nejprve od svorek odpojte záporný pól (-) a až poté kladný pól (+).
  • Před instalací nové baterie vyčistěte plochu pro její ustavení ve vozidle.
  • Novou baterii dobře upevněte.
  • Vyčistěte svorky baterie a pólové svorky a mírně je namažte tukem bez obsahu kyselin.
  • Při montáži postupujte v opačném pořadí, tedy nejprve připojte kladný pól (+) a až poté záporný pól (-). Dbejte na správné upevnění pólových svorek.
  • Opětovně namontujte dostupné originální montážní díly / opláštění.
  • Pozor! Pokud je na záporné svorce černý nebo modrý kryt záporné svorky - aby se zabránilo náhodnému připojení nabíječky, posilovače nebo startovacího kabelu - musí být znovu nasazen! Jak víme, černá záporná svorka musí být při dobíjení nebo startování vždy spojena se zemí.
 • Odpojení přístroje Memory Saver a připojení BBST

  • Po výměně baterie lze přístroj Memory Saver odebrat.
  • Nyní připojte ke konektoru OBD přístroj BBST.
 • Volba dat vozidla na displeji

  • Zapněte BBST a postupujte podle pokynů na displeji.
 • Zaregistrování je provedeno za několik málo minut 

  • Nyní bude baterie zaregistrována ve vozidle. Tento proces je dokončen za několik minut.
  • V případě uzavřených systémů proběhne automatické vygenerování kódu pro systém správy baterie (BEM), specifický podle příslušného výrobce.
  • Poté přístroj BBST odpojte.

   

  • Mějte, prosím, na paměti: V případě vozidel se systémy „Keyless Go & Entry“ je nutno mít na paměti, že řada řídicích jednotek ve vozidle přechází do stavu pohotovosti již v okamžiku, kdy se klíčová karta, resp. klíč vyskytnou jen v blízkosti vozidla!
  • Tip společnosti Banner: Při instalaci baterie do interiéru používejte z bezpečnostních důvodů vždy hadici pro odplyňování, která zajistí odvod plynů ven.   
obrázek 1 ze 5

Co říkají výrobci, resp. dovozci automobilů na téma výměny baterií ve vozidlech se systémem start-stop?

 • Abarth

   

  Startovací baterii lze vyměnit bez zaučování, v individuálních případech je nutno nově nastavit datum a čas. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Alfa Romeo

   

  Startovací baterii lze vyměnit bez zaučování, v individuálních případech je nutno nově nastavit datum a čas. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Audi

   

  U modelů vybavených systémem správy energie baterie, A6, A8 a Q7 od roku výroby 2003/04, od roku výroby 2010 u téměř všech modelů vybavených systémem správy energie baterie a funkcí start-stop (ultra), je vyžadováno zaučení. Instalace originální baterie, resp. originální náhradní baterie a kódování BEM. Bez zaučení nebo po instalaci alternativní náhradní baterie z volného trhu může v důsledku nesprávně fungujících úrovní vypínání dojít k omezení funkčnosti a zvýšenému opotřebení baterie. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, kód BEM vyžadován, funkce pro zajišťování komfortu nemusejí bez registrace ihned fungovat bez omezení.

   

  © Shutterstock.com

 • BMW

   

  Zaregistrování je nezbytné u všech vozidel se systémem start-stop s IBS (inteligentní čidlo baterie), a to od roku výroby 2008. Bez zaregistrování může dojít k přebití baterie – systém správy energie baterie jinak nerozpozná, že byla nainstalována nová baterie.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, vyžadováno v případě změny typu baterie , paměť chyb se vymaže, bez zaregistrování může dojít ke krátkodobému omezení funkcí pro zajišťování komfortu.

   

  © bannerbatterien.com

 • Citrn

    

  Originální baterii lze vyměnit za vhodný alternativní model z volného trhu. Po opětovném připojení baterie je třeba zkontrolovat všechny elektrické funkce, není však nutné použít diagnostické zařízení.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, avšak doporučuje se, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. V případě vozidel některých výrobců, zejména těch francouzských, je po výměně baterie ještě nutno nejvýše 5 minut počkat, než zapnete zapalování, jinak by mohlo dojít ke ztrátě kódování řídicích jednotek.

   

  © Shutterstock.com

 • DS

   

  Originální baterii lze vyměnit za vhodný alternativní model z volného trhu. Po opětovném připojení baterie je třeba zkontrolovat všechny elektrické funkce, není však nutné použít diagnostické zařízení.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, avšak doporučuje se, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. V případě vozidel některých výrobců, zejména těch francouzských, je po výměně baterie ještě nutno nejvýše 5 minut počkat, než zapnete zapalování, jinak by mohlo dojít ke ztrátě kódování řídicích jednotek.

   

  © Shutterstock.com

 • Fiat

   

  Startovací baterii lze vyměnit bez zaučování, v individuálních případech je nutno nově nastavit datum a čas. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Ford

   

  U všech automobilů se systémem start-stop  je vyžadován reset řídicího modulu baterie. Dále se doporučuje instalace originálních baterií Ford Motorcraft typu EFB pro systém start-stop.  

   

  Závěr společnosti Banner: Doporučeno resetování systému správy energie baterie (BEM) a kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Honda

   

  Startovací baterii lze vyměnit bez zaučování. Při tom dojde k deaktivaci audio systému a navigačního systému a vynuluje se datum a čas. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Hyundai

   

  U modelů se systémem start-stop ISG (Idle Stop&Go) je nutné provést inicializaci akumulátoru. Doporučuje se 4hodinová čekací doba, během níž nesmí klidový proud překročit 150 mA.

  Závěr společnosti Banner: Inicializace akumulátoru, která je nutná při systému start-stop, trvá až 4 hodiny, ale vozidlo může během této doby jezdit. Vezměte prosím na vědomí: Některé komfortní funkce mohou být dočasně omezeny.

  Nenechte se zmást rekalibrací senzoru baterie!
  Pokud byl při opravě nebo výměně akumulátoru u vozidla vybaveného funkcí ISG odpojen záporný pól (-) akumulátoru, je třeba po dokončení prací znovu zkalibrovat snímač akumulátoru.
  Tip na Banner - ve většině případů je to tak jednoduché.
  1. Zapněte a vypněte zapalování.
  2. Zapněte a vypněte zapalování. Zaparkujte vozidlo na přibližně 4 hodiny se zavřenou kapotou a dveřmi.

   

  © Shutterstock.com

 • Kia

   

  U modelů se systémem start-stop ISG (Idle Stop&Go) je nutné provést inicializaci akumulátoru. Doporučuje se 4hodinová čekací doba, během níž nesmí klidový proud překročit 150 mA.

  Závěr společnosti Banner: Inicializace akumulátoru, která je nutná při systému start-stop, trvá až 4 hodiny, ale vozidlo může během této doby jezdit. Vezměte prosím na vědomí: Některé komfortní funkce mohou být dočasně omezeny.

  Nenechte se zmást rekalibrací senzoru baterie!
  Pokud byl při opravě nebo výměně akumulátoru u vozidla vybaveného funkcí ISG odpojen záporný pól (-) akumulátoru, je třeba po dokončení prací znovu zkalibrovat snímač akumulátoru.
  Tip na Banner - ve většině případů je to tak jednoduché.
  1. Zapněte a vypněte zapalování.
  2. Zapněte a vypněte zapalování. Zaparkujte vozidlo na přibližně 4 hodiny se zavřenou kapotou a dveřmi.

   

  © Shutterstock.com

 • Lancia

   

  Startovací baterii lze vyměnit bez zaučování, v individuálních případech je nutno nově nastavit datum a čas. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Mazda

   

  Proces zaučení musí u všech modelů se systémem start-stop proběhnout pouze v případě, že nebyl použit přístroj pro udržování napětí (např. Memory Saver). Jinak může být nutná inicializace různých systémů (elektrické spouštěče oken, čidlo řídicího úhlu, posuvná střecha, hodiny a audio systém, kontrola tlaku v pneumatikách). Je-li vozidlo vybaveno automatickým systémem start-stop, je nutno tento dodatečně inicializovat. Funkce start-stop je díky tomu vždy k dispozici ihned po výměně baterie. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, avšak doporučuje se, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. 

   

  © Shutterstock.com

 • Mercedes

   

  Zda je nezbytné naprogramování nové baterie ve vozidle se systémem start-stop (VRLA Valve Regulated Lead Acid = AGM Absorbent Glass Mat) naprogramovat, závisí na typu vozidla a příslušném konstrukčním vzoru, neboť tyto se výrazně liší v architektuře palubní sítě. 

   

  Závěr společnosti Banner: U moha modelů není zaregistrování vyžadováno, avšak doporučuje se, v případě některých nových modelů od roku výroby 2016 je registrace nezbytná, kontrola elektrických funkcí po výměně baterie se doporučuje. Obecně platí, že v případě nezajištění doporučeného udržování napětí při výměně baterie musí bezpodmínečně proběhnout zaučení baterie (s pomocí přístroje Banner Battery Service Tool - BBST). 

   

  © Shutterstock.com

 • Mini

   

  U všech aktuálních modelů jsou palubní síť i baterie monitorovány prostřednictvím inteligentního senzoru baterie (IBS). Při výpočtu nabíjecího proudu alternátoru se zohledňuje rovněž stav baterie a její stáří. Výměna baterie proto musí být zaregistrována pomocí diagnostického přístroje pro vozidla Mini. Není-li nová baterie zaregistrována, nedojde ke správnému nastavení nabíjecího proudu alternátoru. V důsledku toho nebude nová baterie nabíjena optimálním způsobem. Může dojít k předčasnému selhání baterie. Poškození palubní elektroniky se však obávat nemusíte.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, vyžadováno v případě změny typu baterie , paměť chyb se vymaže, bez zaregistrování může dojít ke krátkodobému omezení funkcí pro zajišťování komfortu.

   

  © Shutterstock.com

 • Mitsubishi

   

  U modelů se systémem start-stop musí být řídicí jednotka plnící funkci monitorování baterie resetována pomocí diagnostického přístroje. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, funkce pro zajišťování komfortu nemusejí bez zaregistrování fungovat ihned bez omezení. 

   

  © Shutterstock.com

 • Nissan (Infiniti)

   

  Po výměně baterie je třeba provést zaučení funkce automatického spouštěče oken. Kromě toho je nezbytné nové nastavení autorádia a palubního počítače. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Opel

   

  Je-li vadná originální baterie vyměněna za baterii ze servisu Opel, zaučí si systém sám její stav. Dokud není tato kompletně rozpoznána, mohou být, za účelem její ochrany, krátkodobě omezeny některé funkce. V případě instalace alternativní baterie z volného trhu nelze zaručit totožný výkon. Uvedený proces zaučení stavu baterie je nezbytný u všech modelů od roku výroby 2011.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Peugeot

   

  Originální baterii lze vyměnit za vhodný alternativní model z volného trhu. Po opětovném připojení baterie je třeba zkontrolovat všechny elektrické funkce, není však nutné použít diagnostické zařízení.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, avšak doporučuje se, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. V případě vozidel některých výrobců, zejména těch francouzských, je po výměně baterie ještě nutno nejvýše 5 minut počkat, než zapnete zapalování, jinak by mohlo dojít ke ztrátě kódování řídicích jednotek.   

   

  © Shutterstock.com

 • Porsche

   

  Zaučení je bezpodmínečně nutné u všech modelů automobilů Porsche, jinak není funkce start-stop provozuschopná. Bez zaučení nebo po instalaci alternativní náhradní baterie z volného trhu může v důsledku nesprávně fungujících úrovní vypínání dojít k omezení funkčnosti a zvýšenému opotřebení baterie. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování vyžadováno, funkce start-stop bez zaregistrování nové baterie nefunguje, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. 

   

  © Shutterstock.com

 • Renault

   

  Aktuální modely vozů nevyžadují proces zaučení. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. 

   

  © Shutterstock.com

 • Seat

   

  U modelů se systémem start-stop (Ecomotive) musí být řídicí jednotka plnící funkci monitorování baterie resetována pomocí diagnostického přístroje. Instalace originální baterie, resp. originální náhradní baterie a kódování BEM. Bez zaučení nebo po instalaci alternativní náhradní baterie z volného trhu může v důsledku nesprávně fungujících úrovní vypínání dojít k omezení funkčnosti a zvýšenému opotřebení baterie. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, vyžadován kód BEM, funkce pro zajišťování komfortu nemusejí bez zaregistrování fungovat ihned bez omezení. 

   

  © Shutterstock.com

 • Škoda

   

  U modelů se systémem start-stop (GreenLine) musí být řídicí jednotka plnící funkci monitorování baterie resetována pomocí diagnostického přístroje. Instalace originální baterie, resp. originální náhradní baterie a kódování BEM. Bez zaučení nebo po instalaci alternativní náhradní baterie z volného trhu může v důsledku nesprávně fungujících úrovní vypínání dojít k omezení funkčnosti a zvýšenému opotřebení baterie. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, vyžadován kód BEM, funkce pro zajišťování komfortu nemusejí bez zaregistrování fungovat ihned bez omezení. 

   

  © Shutterstock.com

 • Suzuki

   

  Startovací baterii lze vyměnit bez zaučování, v individuálních případech je nutno nově nastavit datum a čas. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie.

   

  © Shutterstock.com

 • Toyota (Lexus)

   

  Novou baterii není u většiny aktuálních modelů automobilů nutno zaučovat. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. 

   

  © Shutterstock.com

 • Volvo

   

  Zaučení není vyžadováno, automobil se však musí nové baterii přizpůsobit. Nová baterie dodává nepatrně odlišné napětí, než dodávala baterie původní. Systém správy energetické bilance vozidla musí být bezpodmínečně resetován, aby se automobil dokázal optimálně přizpůsobit nové baterii a jejím vlastnostem. Dále může být nezbytná ještě nová inicializace elektrických spouštěčů oken a případně nainstalované posuvné střechy.

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování není vyžadováno, avšak doporučuje se, doporučena kontrola elektrických funkcí po výměně baterie. Popřípadě musí být nově inicializovány některé elektrické asistenční systémy.   

   

  © Shutterstock.com

 • VW

   

  Zaučení nové baterie je relevantní u vozidel se systémem správy energie baterie, což jsou všechny modely s technologií start-stop (BlueMotion). Instalace originální baterie, resp. originální náhradní baterie a kódování BEM. Bez zaučení nebo po instalaci alternativní náhradní baterie z volného trhu může v důsledku nesprávně fungujících úrovní vypínání dojít k omezení funkčnosti a zvýšenému opotřebení baterie. 

   

  Závěr společnosti Banner: Zaregistrování doporučeno, vyžadován kód BEM, funkce pro zajišťování komfortu nemusejí bez zaregistrování fungovat ihned bez omezení.

   

  © Volkswagen Group

 • Abarth Auto
 • Alpha Romeo
 • Audi
 • BMW
 • Citroen
 • DS
 • Fiat
 • Ford
 • Honda
 • Hyundai
 • Kia
 • Lancia
 • Mazda
 • Mercedes
 • Mini
 • Nissan
 • Opel
 • Peugeot
 • Renault
 • Skoda
 • Toyota
 • Volvo
 • VW
obrázek 1 ze 27

Po výměně baterie bez použití přístroje přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) a bez přístroje Memory Saver

Provedete-li výměnu baterie, i přes naše doporučení, bez použití přístroje přístroj Banner Battery Service Tool (BBST) a bez přístroje Memory Saver, lze elektrické, resp. elektronické asistenční systémy a spotřebiče v moderních automobilech opětovně inicializovat následujícím způsobem! Zaučení je obecně relativně nekomplikované a často je podrobně popsáno v návodu k provozu vozidla. Zde jsou naše doporučení po několika testovacích případech v praxi – jde to takto nebo podobně´:

Elektrické spouštěče oken: ZAPNOUT zapalování (tj. na displeji se rozsvítí sdružený přístrojový panel), motor však zůstává VYPNUTÝ! Stáhněte okno na straně řidiče až dolů, pak toto okno opět zcela zavřete, a držte tlačítko stisknuté ještě po dobu dalších cca 2 vteřin po zavření. Tato inicializace by měla být provedena také v případě, že došlo k výměně pojistky, nebo k odpojení zástrčky na spínači spouštěče okna (např. při demontáži dveřního panelu bez odpojení svorek baterie). Přestože to často nebývá zvlášť uvedeno v návodu k provozu, doporučuje se tento postup opakovat na všech dalších oknech.

 

Čidlo řídicího úhlu: Kapota musí být zavřená, ZAPNOUT zapalování, NASTARTOVAT moto, volantem otočit zcela doleva, volantem otočit zpět do středové polohy, VYPNOUT motor. Tento postup zajistí zaučení čidla řídicího úhlu.

 

Kontrola tlaku v pneumatikách: ZAPNOUT zapalování, stisknout a podržet tlačítko „SET“ pro kontrolu tlaku v pneumatikách, dokud výstražná kontrolka tlaku v pneumatikách 1 až 2krát neblikne a nezazní tón. Kontrola tlaku v pneumatikách je nyní spuštěna pro zaučení. Zaučení je dokončeno poté, co jste s vozidlem jezdili po dobu cca 20 minut.

 

Posuvná střecha: ZAPNOUT zapalování, stisknout a podržet tlačítko pro „zvednutí posuvné střechy“, dokud není posuvná střecha zcela zvednutá, a po dalších cca 2-3 vteřinách stisknout tlačítko pro „spuštění/zavření posuvné střechy“.

Systém start-stop: Stisknout a podržet tlačítko start-stop, dokud nezazní tón, poté nastartovat motor a dále držet tlačítko start-stop stisknuté. Opět uslyšíte akustický signál a po několika vteřinách se tlačítko start-stop rozsvítí zeleným světlem. Systém start-stop je tímto zaučen!

Mějte, prosím, na paměti: V případě slabé baterie se může tlačítko start-stop po krátké době opět rozsvítit červeným světlem. V takovém případě baterii bezpodmínečně dobijte. (Viz tip pro baterie: Nabíjení ve vozidle)

V případě baterie slabé v důsledku stáří je již řešením pouze výměna baterie, jestliže jsou pokusy o nabíjení i nadále neúspěšné, když tlačítko start-stop dále svítí nebo bliká červeně.

 

Volitelně: Pokud by (ve vlastní režii) dodatečně namontovaná couvací kamera způsobovala obtíže, inicializujte ji prostřednictvím nabídky hlavní jednotky audio systému, a to přesně podle pokynů uvedených v návodu k obsluze této kamery. V testovacím případě muselo být provedeno následující: na přístroji současně stisknout tlačítko „VOL PUSH POWER“ a tlačítko „SEEK>>|“, v diagnostické nabídce zadat kód „92“ a potvrdit tlačítkem „ENTER“. Zpět pomocí „VOL PUSH POWER“.

PS: U modelů aut s kamerou jako originálním vybavením není tento postup zapotřebí.

 

Rovněž audio systém, resp. navigační systém často není nutno zaučit.

Odpojení baterie nemá většinou žádný vliv ani na systém „Keyless Go & Entry“. 

 

Chování dodatečně nainstalovaného autoalarmu nebo dodatečně namontovaného nezávislého topení se chystáme brzy zjistit prostřednictvím vlastního pokusu, a speciálně pro vás tyto informace průběžně aktualizovat.  

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies