NOTA WYDAWCY

Prawa autorskie i prawo użytkowania:
(1) Wszystkie zdjęcia i ilustracje, teksty i treści znajdujące się na tej stronie internetowej oraz w broszurach, prospektach, materiałach reklamowych spółki Banner GmbH oraz spółek dystrybucyjnych są chronione prawem autorskim.
(2) Jakiekolwiek korzystanie, używanie, powielanie, udostępnianie publiczne itd. wymaga pisemnej zgody spółki Banner GmbH.
(3) Niedozwolone korzystanie z chronionych prawem autorskim zdjęć, ilustracji, teksów oraz treści w prywatnym lub komercyjnym zakresie stanowią pogwałcenie praw autorskich. Po rozpoznaniu niniejszego faktu zostanie podniesione roszczenie o zaniechanie (ostrzeżenie) poprzez dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz postępowanie sądowe.

Ważne: Wszystkie materiały zdjęciowe pozyskane od dostawców (shutterstock, i-stock,...) mogą być wykorzystywane wyłącznie przez firmę Banner Batterien!

 

 

Banner GmbH

Banner Straße 1

A-4021 Linz - Austria

 

Zapytania:

Jesteś naszym klientem/dostawcą lub masz pytanie dotyczące naszych produktów? Skontaktuj się z nami bezpośrednio tutaj: https://www.bannerbatterien.com/contact

 

Tel. +43/(0)732/38 88-0
E-Mail: contact@bannerbatterien.com
Nr wpisu w rejestr handlowy: FN 286124x
Sąd prowadzący rejestr: Linz
Nr NIP: ATU62962379

Obowiązek informowania zgodnie z § 5 ustęp 1 austriackiej ustawy o E-Commerce i obowiązku informowania zgodnie z ustawą medialną §25:
www.firmena-z.wko.at

 

Zawartość i układ niniejszej strony są chronionej prawem autorskim. Powielanie informacji oraz danych, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów oraz materiałów wizualnych wymagają uzyskania uprzednio naszej zgody.

 

Niniejsza strona internetowa używa Google Analytics, usługa do analizowania aktywności na stronie oferowana przez Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies“ (ciasteczka). Ciasteczka to pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę aktywności na stronie. Ciasteczka zawierają informacje na temat Twojej aktywności na tej stronie (wraz z adresem IP) i są przesyłane do serwera Google w USA, gdzie są zapisywane. Google wykorzystuje te informacje w celu oceny Twojej aktywności na stronie internetowej, wygenerowania raportów na temat aktywności dla operatora strony w celu dopasowania dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz Internetu. Google może udostępniać te informacje także podmiotom trzecim, jeśli jest to zgodne z prawem i podmioty trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google nie zezwala na łączenie innych danych Google z Twoim adresem IP. Możesz zablokować możliwość zapisywania ciasteczek zaznaczając odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce. Pomoc w menu większości przeglądarek zawiera pomocne informacje na temat blokowania nowych ciasteczek, ustawień przeglądarki gwarantujących informacje na temat nowych ciasteczek oraz możliwości wyłączenia wszystkich już wcześniej zapisanych ciasteczek. Zwracamy jednak uprzejmie uwagę na fakt, że takie ustawienia mogą spowodować, że nie wszystkie funkcje niniejszej strony będą funkcjonowały prawidłowo.

 

Korzystając z tej strony internetowej wyrażasz zgodę na przetwarzanie zebranych na Twój temat danych przez Google w powyżej opisany sposób do powyżej określonych celów.

 

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość