TIRÁŽ

Autorské a užívacie práva
(1) Všetky fotografie a obrázky, texty a ďalší obsah na týchto webových stránkach, rovnako ako v prospektoch, na letákoch, v dotazníkoch, na propagačných a reklamných materiáloch spoločnosti Banner GmbH a jej distribučných spoločností, sú predmetom ochrany autorského práva.
(2) Akýkoľvek druh ich zhodnocovania, využívania, rozmnožovania, verejnej prezentácie atď., je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Banner GmbH.
(3) Nepovolené použitie autorským právom chránených fotografií, obrázkov, textov a ďalšieho obsahu, ako pre súkromné, tak aj komerčné účely, je porušením autorského práva, pričom je, v prípade, že sa zistí, postihované formou výzvy na zanechanie takého konania pri súčasnom uplatnení nárokov na náhradu škody, a hrozí za ne tiež súdny postih.

Upozornenie: Všetky získané obrazové materiály od poskytovateľov fotobánk (shutterstock, i-stock,...) smie používať len výrobca batérií Banner!

 

Banner GmbH

Banner Straße 1

A-4021 Linz - Rakúsko

 

SK Žiadosti:
Ste zákazník / dodávateľ alebo máte otázky týkajúce sa našich produktov?

Potom nás prosím kontaktujte priamo tu: https://www.bannerbatterien.com/contact

 

Tel. +43/(0)732/38 88-0
E-Mail: contact@bannerbatterien.com 
Číslo v obchodnom registri: FN 286124x
Registrový súd: Linz
Identifikačné číslo dane z obratu (UID-Nr.): ATU62962379

Informačná povinnosť podľa § 5 ods. 1 rakúskeho zákona o elektronickej komercii a povinnosť zverejňovania podľa § 25 rakúskeho mediálneho zákona:
www.firmena-z.wko.at

 

Obsah a štruktúra týchto webových stránok sú chránené autorským právom. Rozmnožovanie tu uvedených informácií alebo údajov, najmä použitie textov, častí textov alebo obrazového materiálu, je podmienené našim predchádzajúcim súhlasom.

 

Tieto webové stránky využívajú technológiu Google Analytics, službu webovej analýzy, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“. Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, pričom umožňujú analyzovať spôsob používania webových stránok. Súbory cookie generujú informácie o Vašom používaní týchto webových stránok (vrátane údaje o Vašej IP adrese) a tieto prenášajú na niektorý zo serverov spoločnosti Google v USA, kde sú tiež ukladané. Google tieto informácie využíva na vyhodnocovanie toho, ako používate príslušné webové stránky, na základe čoho zostavuje pre prevádzkovateľa týchto webových stránok správy o webových aktivitách a poskytuje mu ďalšie služby súvisiace s používaním daných webových stránok a internetu. Google tieto informácie tiež môže postúpiť tretím osobám, a to v prípade, že mu takúto povinnosť stanoví zákon, alebo príslušné tretie osoby zodpovedajúce dáta spracovávajú z poverenia a na zákazku spoločnosti Google. Údaj o Vašej IP adrese Google nijako nespája s ďalšími dátami, ktoré má tiež k dispozícii. Ukladanie cookies môžete kedykoľvek vypnúť pomocou príslušnej voľby v nastavení Vášho internetového prehliadača. Funkcia nápovedy v lište menu väčšiny internetových prehliadačov Vám poskytne informácie o tom, ako zabrániť prijímaniu nových cookies, ako nastaviť prehliadač tak, aby Vás informoval o prijatí nového súboru cookie, alebo ako vymazať všetky prijaté cookies. Musíme Vás však upozorniť na to, že v takom prípade nebudete prípadne môcť využívať všetky funkcie týchto webových stránok v plnom rozsahu.

 

Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov, ktoré o Vás zhora popísaným spôsobom a na uvedené účely zhromažďuje spoločnosť Google.

 

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu