SAMOVOLNÉ VYBÍJENÍ

CO SE ROZUMÍ POD TÍMTO POJMEM?

Samovolné vybíjení označuje automaticky probíhající elektrochemické procesy způsobující, že se baterie (akumulátory) více či méně rychle vybíjejí, i když k nim nejsou připojeny žádné elektrické spotřebiče.

Rychlost samovolného vybíjení určuje, jakou část původního objemu uložené energie (kapacity) bude po uskladnění ještě možno využít. Samovolné vybíjení patří k nejdůležitějším charakteristikám baterií, resp. akumulátorových baterií.

Na čem závisí rychlost samovolného vybíjení?

Rychlost samovybíjení závisí na okolní teplotě, poměru kyseliny a hmotnosti, typu baterie a technologii baterie. Při teplotách nad +55 °C se samovybíjení výrazně zvyšuje. Těchto teplot bývá ve skladovacích prostorách během horkého léta někdy dosaženo nebo jsou dokonce překročeny. Totéž platí pro baterie instalované ve vozidle, zejména v motorovém prostoru a při vysokých okolních teplotách. Teplo v prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru by se však uprostřed léta nemělo podceňovat.

 

Skladování baterií v chladném prostředí

Nízké teploty jsou pro skladování baterií optimální, neboť elektrochemické procesy zodpovědné za samovolné vybíjení probíhají daleko pomaleji.

Stručný příklad: baterie s technologií AGM skladovaná při teplotě 0°C si udrží po dobu cca 6 měsíců až 90 % své kapacity (jmenovitého výkonu). Jestliže však stejnou baterii uskladníte při teplotě +40°C, ztratí tato za 4 měsíce cca 50 % své kapacity! Baterie nainstalované ve vozidlech jsou dále vybíjeny velkým počtem elektrických spotřebičů (klimatizace, audio systém, …), v krajním případě až po stav hlubokého vybití.

Co je nutné brát v úvahu u baterie nainstalované ve vozidle?

 

  • Do vozidla vždy instalujte baterie s co možná nejvyšší úrovní napětí, nikdy pak neinstalujte baterie s napětím nižším než 12,5 V!

 

Tip společnosti Banner: Zejména při nepravidelném jízdním profilu (výrazně) prodlouží životnost baterie vyrovnávací nabíjení provedené dvakrát za rok pomocí externí nabíječky.

Co je nutné brát v úvahu při skladování baterií?

 

Optimální skladovací podmínky jsou:

  • Baterie jsou uskladněné na chladném (od 0° do +25 °C) a suchém místě
  • Nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření 
  • Je dbáno na čistotu jejich povrchu a připojovacích pólů
  • Nejpozději při dosažení klidového napětí 12,5 V jsou neprodleně dobity
Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies