JAK NA TO: ZAZIMOVÁNÍ MOTOCYKLOVÉ BATERIE

S UDRŽOVÁNÍM STAVU NABITÍ

Motocyklová sezóna již skončila a proto na nic nečekejte a dopřejte svému motocyklu odpočinku v garáži! Lze-li přitom předpokládat, že stroj nebude po delší dobu používán, měl by být náležitě zazimován. Experti na baterie ze společnosti Banner na tomto místě soustředili důležité tipy na téma pravidelné údržby a optimálního zazimování motocyklových baterií. Všechny informace přitom platí pro celou oblast jednostopých vozidel, tj. motocykly a rovněž pro stále rychleji rostoucí segment motokol, mopedů a skútrů.

Vyjmout baterii, nebo ji ponechat v motocyklu?

Rozhodujícím faktorem je zde teplota okolního prostředí! 

 

Teploty v rozsahu 0 ° až +25 °C

V suchém prostředí a při teplotách od 0 ° a +25 °C může baterie zůstat v motocyklu – připojená k nabíječce Banner Accucharger s funkcí udržování stavu nabití. Mějte, prosím, na zřeteli: Nesmí být připojen žádný trvalý spotřebič představující cyklickou zátěž, například poplašný systém nebo hodiny. Nelze-li trvalé spotřebiče vypnout, odšroubujte alespoň kabely baterie – záporný pól vždy odpojte jako první.  

 

Teploty nižší než 0 °C

Klesají-li okolní teploty pod hodnotu 0 °C, doporučují naši experti baterii vyjmout a uskladnit v prostředí s teplotami od 0° do +25 °C, v garáži nebo ve sklepě, a připojit ji k nabíječce s funkcí udržování stavu nabití – ideálně k nabíječce Banner Accucharger. Při demontáži baterie vždy nejprve odpojujte záporný kabel a až poté kladný kabel. Poté je póly ještě třeba přiměřeně ošetřit mazacím tukem na póly nebo ochranným sprejem na póly od společnosti Banner. Pozor: Po odpojení elektrického napájení můžete …přijít o data uložená v palubním počítači, autorádiu apod.! 

Mějte, prosím, na zřeteli: Hadice na odplyňování nesmí být zalomená ani během skladování (netýká se baterií Bike Bull AGM, GEL a AGM PRO).

Instruktáž Banner HOW TO: Zazimování motocyklu

Příprava motocyklu na přezimování s udržováním stavu nabití

 • (1) Připojte nabíječku Accucharger

   

  • Před nabíjením zkontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu (není možné, resp. nutné u baterií Bike Bull AGM, GEL a AGM PRO).

  • V průběhu nabíjení nesmějí zůstat šroubové spoje baterie otevřené, nejlepší je opět je uzavřít.

  • Pověste nabíječku Accucharger na řídítka za její montážní háček.
  • Nabíječku nejprve připojte k baterii a poté ji zapněte.
  • Propojte kladný pól (+) baterie s kladným pólem (+) nabíječky a záporný pól (-) baterie se záporným pólem (-) nabíječky.
  • Obecně platí: zajistěte v místnosti dobré větrání! Při nabíjení může vznikat výbušný plyn oxyhydrogen. Bezpodmínečně se proto vyvarujte manipulace s otevřeným plamenem a činností, při nichž vzniká jiskření!
 • (2) Pro obtížně přístupné baterie

   

  Obtížně přístupné baterie nabíjejte pomocí nabíjecího konektoru Banner Battery Controller BBC12. Jeho použitím se lze často vyhnout zdlouhavému a komplikovanému vyjímání baterie. 

  PS: Nabíjecí konektor BBC12 je optimálně přizpůsoben pro všechny nabíječky Banner Accucharger s napětím 12 V.

 • (3) Automatické nabíjení

   

  • Připojte nabíječku Accucharger, zapněte ji a nechejte ji nabíjet. 
  • Jako nabíjecí proud se doporučuje přibližně desetina kapacity baterie. (např. 30 Ah : 10 = nabíjecí proud 3A). V případě automatické nabíječky, jakou je Banner Accucharger, probíhá toto nastavení, jak naznačuje již její název, automaticky.
  • Při teplotě +55° C je nutno nabíjení přerušit.
  • Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud spadne na hodnotu 0, resp. již dále neklesá, nebo v okamžiku, kdy se automatická nabíječka sama vypne.
 • (4) Režim udržování stavu nabití

   

  Nabíječka může být po celou zimu stále připojena. Jakmile je baterie plně nabitá, přepne se nabíječka Accucharger automaticky do režimu udržování stavu nabití.

 • (5) Odpojte nabíječku Accucharger

   

  • Nejpozději na jaře následujícího roku, při odzimování, dejte pozor na to, abyste po skončení nabíjení nebo udržovacího nabíjení vypnuli nejprve nabíječku a teprve poté odpojili baterii.
  • Po nabíjení zkontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu (není možné, resp. nutné u baterií Bike Bull AGM, GEL a AGM PRO).
  • Důležité: Šroubové spoje baterií AGM, GEL a AGM PRO nesmějí být nikdy otvírány! Měření hustoty kyseliny resp. dolévání destilované vody není možné, resp. není nutné.
obrázek 1 ze 5

Nabíjení motocyklové baterie – takto je to´ správně

s nabíječkou Banner

 

Optimální je používat nabíječky řady Accucharger od společnosti Banner, vybavené funkcí regulace napětí. Tyto nabíječky plně automaticky zajišťují nabíjení a udržování stavu nabití po dobu odstavení nebo zazimování baterie. V závislosti na kapacitě baterie můžete použít následující nabíječky:   

 

 • Baterie < 9 Ah - Banner Accucharger 6/12 V 2 A
 • Baterie 9 - 20 Ah – Banner Accucharger 12 V 3 A 
 • Baterie > 20 Ah – Banner Accucharger 12 V 6 A Recovery

Doporučení pro pravidelně prováděné kontroly baterie

Tester baterií Banner BBT DBA

 

Kromě toho doporučujeme pro pravidelnou kontrolu baterií (napětí/studený start) tester baterií Banner BBT DBA, a to zejména v případě, že není zajištěno nepřetržité udržování stavu nabití!

Dbejte, prosím, na to, aby byla baterie při poklesu napětí v klidu na úroveň cca 12,5 V vždy okamžitě dobita. Pro správné změření napětí v klidu je nezbytné počkat až cca 5 hodin od skončení nabíjení (interního prostřednictvím alternátoru, externího pomocí nabíječky), resp. nesmí po dobu nejméně 1 hodiny dojít k žádnému vybíjení.

Správná údržba a skladování baterie

 

Údržba: Úkoly související s údržbou a kontrolou provádějte cca každé 3 měsíce. Nikdy nenechávejte baterii ve vybitém stavu. Udržujte baterii čistou a suchou, dbejte na pevné usazení připojovacích svorek a promazávejte­ póly.

 

Skladování: V případě delší doby nepoužívání a odstavení (doba odstavení z provozu nebo­ zazimování) při teplotách okolního prostředí klesajících pod 0 °C baterii vyjměte a uložte ji na suchém a chladném (nemrznoucím) místě. Baterii bezpod­mínečně připojte k udržovací nabíječce (např. Banner Accucharger). V suchém prostředí a při teplotách v rozsahu 0° až +25 °C může být baterie ponechána v motocyklu, připojená k nabíječce Banner Accucharger s funkcí udržování stavu nabití. 

 

Návod k použití: Vedle těchto tipů se, prosím, nezapomeňte řídit také návody k použití, které poskytli výrobci příslušného motorového vozidla a příslušné nabíječky.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies