This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

DATA PROTECTION DECLARATION

Stimate vizitator,
Stimată vizitatoare al unei pagini web al companiei Banner GmbH.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi.
Utilizarea paginii noastre este posibilă fără a furniza date cu caracter personal.
Noi prelucrăm date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european privind protecția datelor (DSGVO) și după legea federală austriacă privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (Legea privind protecția datelor - DSG). Datele au caracter personal dacă pot fi atribuite în mod clar unei anumite persoane fizice. Prevederile generale privind pagina web, precum și reglementările din diferitele grupuri de persoane vizate vă informează în acest sens despre natura, domeniul de aplicare și scopul colectării, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către

Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tel. +43/(0)732/38 88-0
datenschutz@bannerbatterien.com

Deoarece compania nu efectuează prelucrări de către o autoritate sau un organism public, activitatea de bază nu implică realizarea operațiunilor de prelucrare care impun o monitorizare periodică și sistematică a persoanelor vizate, iar activitatea de bază nu constă în prelucrarea cuprinzătoare a categoriilor speciale de date, în conformitate cu art. 9 sau art. 10 din Regulamentul general privind protecția datelor, nu a fost numit niciun responsabil cu protecția datelor. Orice întrebare referitoare la protecția datelor va fi preluată de coordonatorul cu protecția datelor al companiei Banner GmbH la adresa datenschutz@bannerbatterien.com.

Prin prezenta vă informăm despre cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor în cadrul paginii noastre web.


Google Analytics
Pagina noastră web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google Inc. Pentru a dezactiva Google Analytics, Google oferă un plug-in de browser la adresa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Google Analytics utilizează cookie-uri. Acestea sunt fișiere text mici care fac posibilă salvarea pe dispozitivul utilizatorului a informațiilor specifice legate de utilizator. Acestea permit o analiză a utilizării ofertei paginii noastre web de către Google. Informațiile colectate de cookie despre utilizarea paginilor noastre (inclusiv adresa dumneavoastră IP) sunt de obicei transmise anonim la un server al companiei Google din SUA și stocate acolo. Datorită anonimizării efectuate, nu sunt posibile concluzii cu privire la identitatea dumneavoastră. Google respectă dispozițiile privind protecția datelor din Acordul privind protecția confidențialității și este înregistrată în programul de protecție a confidențialității Ministerului de Comerț al SUA și utilizează informațiile pe care le colectăm pentru a evalua utilizarea paginilor noastre web, pentru a redacta rapoarte despre acestea și pentru a ne furniza alte servicii în legătură cu acest lucru. Aflați mai multe la adresa http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

În plus, vă oferim posibilitatea de a vă exclude de aici.

Dezactivați colectarea datelor de către Google Analytics pentru această pagină web


Directive privind cookie-urile
Pe pagina noastră web folosim așa-numitele cookie-uri pentru a recunoaște utilizarea repetată a ofertei noastre de către același utilizator/deținător al unei conexiuni la internet.
Puteți preveni instalarea cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a browserului dumneavoastră; cu toate acestea, subliniem faptul că în acest caz s-ar putea să nu reușiți să utilizați pe deplin toate funcțiile paginii noastre web.


Date de pe server
Din motive tehnice sunt colectate, printre altele, următoarele date, pe care browserul dumneavoastră de internet le transmite către noi sau către furnizorul nostru de spațiu web (așa-numitele fișiere jurnal de server):

 • tipul și versiunea browserului
 • sistemul de operare utilizat
 • pagina web de pe care ne vizitați (URL de referință)
 • pagina web pe care o vizitați
 • data și ora accesului
 • adresa dumneavoastră de Internet Protocol (IP).

Aceste date anonime sunt stocate separat de orice date cu caracter personal pe care le puteți furniza și astfel nu permiteți să se tragă concluzii cu privire la o anumită persoană.


Servicii externe: plug-in de Facebook
Pe paginile noastre sunt integrate plug-in-urile rețelei sociale Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Plug-in-urile Facebook pot fi recunoscute după logoul Facebook sau de „butonul de Like” („Îmi place”) de pe pagina noastră web. O vedere de ansamblu asupra plug-in-ului de Facebook găsiți aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Dacă vizitați paginile noastre, plug-in-ul stabilește o conexiune directă între browserul dumneavoastră și serverul Facebook. Facebook primește astfel informația că ați vizitat pagina noastră web cu adresa dumneavoastră IP. Dacă faceți clic pe „butonul de Like” de pe Facebook în timp ce sunteți autentificat în contul dumneavoastră de Facebook, puteți să conectați conținutul paginilor noastre la profilul dumneavoastră de Facebook. Drept urmare, Facebook poate atribui vizita paginilor noastre în contul dumneavoastră de utilizator. Menționăm că noi, în calitate de furnizor de pagini, nu cunoaștem conținutul datelor transmise și utilizarea lor de către Facebook. Informații suplimentare puteți găsi în declarația de protecție a datelor a companiei Facebook la adresa http://de-de.facebook.com/policy.php. Dacă nu doriți ca Facebook să vă asocieze vizita pe paginile noastre cu contul dumneavoastră de utilizator Facebook, vă rugăm să vă deconectați de pe contul dumneavoastră de utilizator Facebook.

 

Posibilitate de contact
Pe pagina noastră vă oferim posibilitatea de a ne contacta prin e-mail și/sau prin intermediul unui formular de contact. În acest caz, informațiile furnizate de către utilizator sunt stocate în scopul prelucrării mesajului său. Nu are loc transmiterea acestora către terțe părți. De asemenea, nu are loc compararea datelor astfel colectate cu datele, care pot fi colectate de alte componente ale paginii noastre web.

 

Categorii de persoane vizate

Banner GmbH prelucrează date cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane vizate:

 • Clienți
 • Persoane interesate
 • Candidați
 • Furnizori externi de servicii
 • Furnizori
 • Vizitatori


Drepturile dumneavoastră
Ne puteți contacta în mod gratuit conform Regulamentului general privind protecția datelor dacă aveți întrebări privind colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și rectificarea, blocarea, ștergerea sau revocarea unui consimțământ acordat. Menționăm faptul că aveți dreptul la corectarea datelor incorecte, la ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării, dacă acestei solicitări nu i se opune o obligație legală de păstrare. În plus, aveți dreptul de a formula o reclamație la autoritatea austriacă pentru protecția datelor.


Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tel. +43/(0)732/38 88-0

datenschutz@bannerbatterien.com


Linz, 25 mai 2018