Acest site Web utilizează cookies. Fişierele cookies se utilizează pentru ghidarea utilizatorului şi analiza Web şi vă ajută la îmbunătăţirea şi utilizarea intuitivă a acestui site Web. Mai multe informaţii aici: Precizări legale

CELE 5 ÎNTREBĂRI CELE MAI FRECVENTE

ŞI RĂSPUNSURILE LOR

Pentru a se obţine performanţele şi durata de serviciu maxime, este necesară o încărcare completă a bateriei înainte de montare (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Pregătirea: Orificiul de evacuare a gazelor este închis şi trebuie deschis înainte de punerea în funcţiune. În acest scop îndepărtaţi capacul de protecţie, respectiv tăiaţi la capăt furtunul de evacuare a gazelor. Umplerea: Îndepărtaţi toate dopurile bateriei. Utilizaţi numai acid special (densitate 1,28 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. Turnaţi până la marcajul de maxim, apoi lăsaţi bateria să se odihnească 30 min. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: dacă numărul este de ex. 509 14, atunci capacitatea bateriei este de 9 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 0,9 A. După încărcare controlaţi nivelul acidului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată. Închideţi din nou bateria cu dopurile. Întreţinere: Nu lăsaţi niciodată să scadă nivelul acidului sub marcajul de minim. Pentru completare utilizaţi numai apă demineralizată (demineralizată sau distilată conform VDE 0510). 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

2. Bike Bull AGM

Pregătirea: Îndepărtaţi sigiliul bateriei numai cu puţin timp înainte de umplere. La această operaţiune se aude un fâsâit uşor. Umplerea: Utilizaţi numai acid special (densitate 1,32 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. După aceea lăsaţi bateria să se odihnească timp de 30 min. După umplere, bateria va fi închisă cu bagheta cu dopuri şi nu mai este permisă deschiderea ei. Deschiderea distruge bateria. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: Dacă numărul este de ex. 518 21, atunci capacitatea bateriei este de 18 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 1,8 A. 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull AGM nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Punerea în funcţiune: Bateria este preîncărcată şi se poate monta imediat.

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor BBike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

Generalităţi: Vă recomandăm să utilizaţi un aparat de încărcare cu tensiunea reglată – Banner Accucharger 6/12V 2A sau 12V 3A.

Atenţie: Nu montaţi niciodată o baterie fără necesar de întreţinere (AGM, GEL, AGM PROfessional) într-o motocicletă fără regulator, tensiunea de încărcare max. nu are voie să depăşească 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Modul de calculare a capacităţii corecte pentru bateria dvs. Energy Bull.

Un exemplu: Căutaţi o baterie de alimentare pentru ambarcaţiunea dvs. electrică. Într-o reţea de bord de 24 V se utilizează un motor electric cu o putere de 600 W. Trebuie alimentate cu curent în plus un radio, diverse lumini de poziţie şi o sondă cu ultrasunete (împreună 50 W) Doriţi să aveţi o autonomie de 5 ore.

 

În formulă se utilizează aceste valori

waţi: volţi = amperi x ore x factor de siguranţă = capacitate totală în Ah utilizată, deci: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

În mod standard, la bateriile umede, factorul de siguranţă trebuie fixat la 70% (la bateriile cu recombinare, deci AGM şi Gel, la 30%). În cazul de faţă v-am recomanda utilizarea a două baterii Energy Bull 968 01 (fiecare de 230 Ah), pe care să le conectaţi în serie.

 

Nu este un lucru tocmai simplu să găseşti bateria corectă pentru utilizarea în rulotă. În cele ce urmează, câteva explicaţii pentru a vă familiariza puţin cu Energy Bull şi cu posibilităţile alternative.

 

Încărcarea: Acordaţi atenţie unei dimensionări corespunzătoare a cablului de alimentare (pentru reducerea la minim a pierderilor de tensiune). Tensiunea de încărcare pentru bateriile Energy Bull este bine să fie de 14,2 - 14,4 V. Pentru atingerea unei durate de serviciu corespunzătoare a bateriei, curentul de încărcare ar trebui să fie maxim de 5 ori mai mare decât curentul nominal* (vezi calculul de mai jos). Per total, Energy Bull este o baterie de acţionare bună cu destul de multe avantaje (comparativ cu bateriile cu gel sau cele AGM). "Dezavantajul" bateriilor Energy Bull în raport cu bateriile AGM sau cele cu gel constă în întreţinere. În timpul utilizării bateriei Energy Bull, este neapărat necesară efectuarea unui control periodic al nivelului electrolitului. În timpul unei utilizări intense (regim de camping) este bine ca acesta să fie efectuat în ritm lunar, în rest este suficientă o întreţinere trimestrială, respectiv semestrială. Bateriile AGM, respectiv cele cu gel nu necesită întreţinere. Preţul şi insensibilitatea la temperaturi mai ridicate şi tensiuni de încărcare mai mari pledează în favoarea bateriei Energy Bull.

 

Solar: În ceea ce priveşte celula solară, acordaţi atenţie unui regulator corespunzător de "bun". La modul ideal, acesta dispune de PWM (modularea în lăţime a impulsurilor), o compensare a temperaturii şi parametri selectabili liber (tensiunea de încărcare,...).

 

Descărcare: Redresorul îi solicită bateriei anumiţi curenţi de descărcare. În principiu, bateriile Energy Bull şi bateriile cu gel nu sunt adecvate pentru descărcări de curent de mare intensitate (de >40 de ori curentul nominal*, pentru >1 min) În cazul în care aveţi nevoie de curenţi de descărcare mai mari, este recomandabilă utilizarea unei baterii AGM (Running Bull).*--> Calculul curentului nominal în cele ce urmează!

 

Capacitate: În cazul ideal, bateriile sunt utilizate numai cu adâncimi de descărcare reduse. O baterie plumb-acid realizează o anumită rată de conversie a capacităţii (= numărul de conversii ale capacităţii nominale). Cu cât este mai plat un ciclu, cu atât este mai mare numărul de repetări posibile. Din punct de vedere al rezistenţei la cicluri, în cazul unei tratări atente, bateria cu gel oferă o durată de serviciu aproximativ dublă comparativ cu bateria Energy Bull. 

 

Evacuarea gazelor: în cazul în care montarea bateriei se efectuează în spaţiul interior al autovehiculului, bateria trebuie prevăzută cu un furtun de evacuare a gazelor, care să fie ghidat spre exterior. La alegerea bateriei vă rugăm să aveţi în vedere un tip de baterie care să dispună de un racord pentru un sistem de evacuare centrală a gazelor.--> Astfel, gazele generate la încărcare (hidrogen şi oxigen) pot fi evacuate către exterior. Bateriile AGM şi cele cu gel nu emană gaze în timpul stării de funcţionare normale (excepţie:defecţiune a aparatului de încărcare sau a bateriei). Însă, pentru siguranţă, este necesară utilizarea unui furtun de evacuare a gazelor. Bateriile Energy Bull emană gaze în timpul funcţionării normale. Prin urmare trebuie utilizat neapărat un furtun de evacuare a gazelor.

 

*Calcularea intensităţii nominale: Exemplu: 100Ah (K20) Energy Bull 95751 intensitate nominală (In) = 100 Ah : 20 h = 5A Intensitate maximă de încărcare = 5 x In = 25A

Pe baza experienţei, vă putem spune că din păcate, o încărcare suficientă în timpul deplasării este posibilă numai foarte limitat. În special vara (instalaţia de climatizare funcţionează la puterea maximă, lumina este aprinsă, radioul funcţionează, frigiderul funcţionează...) nu mai rămâne decât prea puţin curent pentru o încărcare completă a unei baterii. În unele cazuri este chiar necesar ca bateriile din spaţiul de locuit să sprijine reţeaua de bord....

 

O modalitate bună este utilizarea unui aparat de încărcare 2B2. Aceste aparate reuşesc cel puţin să ridice tensiunea de încărcare la o valoare rezonabilă.

 

În cazul în care bateriile dvs. sunt descărcate de ex. în proporţie de 50% (lipsesc 95 Ah), trebuie încărcaţi cca. 105 Ah pentru a avea o baterie plină.

În cel mai bun caz, rămân 15 A (în medie) pentru bateria din spaţiul de locuit. Pentru încărcarea completă ar trebui ca autovehiculul dvs. să ruleze timp de cel puţin 7 h (!).

 

Pentru a obţine o durată de serviciu maximă de la baterii, vă rugăm să acordaţi atenţie unei deconectări complete a rulotei de la reţeaua de bord pe parcursul timpului de staţionare (>7 zile).--> În prealabil este bine să se mai efectueze o încărcare completă corespunzătoare a bateriei.

„Tipurile europene“ Power Bull (înălţime totală 175 sau 190 mm) şi bateriile Running Bull AGM şi EFB au orificiul pentru racordarea sistemului de evacuare centrală a gazelor fie pe partea stângă (polul -), fie pe partea dreaptă (polul +).

 

În situaţia în care partea pe care se află orificiul de evacuare a gazelor nu este cea potrivită, este posibilă îndepărtarea dopului. ATENŢIE! Dopul îndepărtat trebuie introdus pe partea opusă, în canalul de evacuare a gazelor.

 

Pentru îndepărtarea dopului, vă rugăm să utilizaţi un holţşurub cu diametrul de 5 mm. Nu vă faceţi griji, nu există pericolul să împingeţi dopul în baterie

 

„Tipurile europene“ de Starting Bull (înălţime totală 175 sau 190 mm) au orificiul pentru racordarea sistemului de evacuare centrală a gazelor pe partea dreaptă (polul +). Vă rugăm să acordaţi atenţie: Nu se poate efectua o schimbare a segmentului de evacuare a gazelor.