This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

CELE 5 ÎNTREBĂRI CELE MAI FRECVENTE

ŞI RĂSPUNSURILE LOR

– În cazul bateriilor umede, verificaţi înainte de încărcare nivelul electrolitului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată sau distilată până la marcajul de max. pentru nivelul acidului, respectiv cu 15 mm deasupra marginii superioare a plăcilor.

 

Este bine ca bateria să fie demontată în scopul încărcării pentru a se preveni producerea unor avarii la autovehicul? Vă rugăm să acordaţi atenţie tipului de aparat de încărcare. De multe ori, în manualul de utilizare al producătorului autovehiculului, respectiv în cel al producătorului aparatului de încărcare, se regăsesc sugestii valoroase pentru încărcarea în autovehicul. În general este valabil faptul că aparatele de încărcare complet automate (cu limitarea tensiunii de încărcare la 14,8V) sunt foarte potrivite pentru încărcarea bateriei montate în autovehicul.

În cazul în care aparatul dvs. de încărcare dispune de un mod automat cu tensiuni >15,9 V, trebuie să decuplaţi neapărat bateria de la sistemul electronic de bord, respectiv să o demontaţi din autovehicul. În cel mai rău caz, aparatele de comandă montate ar putea fi distruse ca urmare a supratensiunii, iar paguba produsă astfel ar fi enormă! Atenţie: Respectaţi indicaţiile producătorului autovehiculului la desprinderea de la borne.

 

– Bateriile pot fi încărcate numai cu curent continuu. Conectaţi polul pozitiv (+) al bateriei la polul pozitiv (+) al aparatului de încărcare şi polul negativ (-) al acesteia la polul negativ (-) al aparatului de încărcare.

– Porniţi aparatul de încărcare abia după ce aţi efectuat conectarea bateriei. La finalul procesului de încărcare, mai întâi opriţi aparatul de încărcare.

– Pentru curentul de încărcare, se recomandă o zecime din capacitate. (de ex. 44 Ah: 10 = 4,4 A curent de încărcare).

– În timpul încărcării, temperatura acidului nu are voie să depăşească 55 de grade Celsius. În cazul depăşirii acestei valori trebuie întreruptă încărcarea.

– La încărcare acordaţi atenţie unei bune ventilaţii.

- Nu este necesară desfacerea îmbinărilor filetate ale bateriei.

- Aveţi în vedere că trebuie reîncărcată de 1,2 ori capacitatea consumată. (de ex.: capacitatea consumată 30 Ah --> încărcare regenerativă 36 Ah!)

- Încărcarea este terminată atunci când curentul se apropie de 0, respectiv nu mai scade sau când aparatul automat de încărcare se decuplează.

 

Pentru baterii umede descărcate complet se recomandă o tensiune de încărcare de 16 V (deconectaţi neapărat bateria de la sistemul electronic de bord)!

 

Atenţie: În timpul încărcării se formează gaz detonant puternic exploziv! Sunt interzise focul, scânteile, lumina deschisă şi fumatul!

 

Running Bull AGM/BackUp: Efectuaţi încărcarea neapărat cu un aparat de încărcare cu reglarea tensiunii (max. 14,8V)! Utilizarea unor aparate de încărcare obişnuite, fără reglarea tensiunii, distruge bateria prin supraîncărcare şi duce la o scurgere a electrolitului!

Pentru a se obţine performanţele şi durata de serviciu maxime, este necesară o încărcare completă a bateriei înainte de montare (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Pregătirea: Orificiul de evacuare a gazelor este închis şi trebuie deschis înainte de punerea în funcţiune. În acest scop îndepărtaţi capacul de protecţie, respectiv tăiaţi la capăt furtunul de evacuare a gazelor. Umplerea: Îndepărtaţi toate dopurile bateriei. Utilizaţi numai acid special (densitate 1,28 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. Turnaţi până la marcajul de maxim, apoi lăsaţi bateria să se odihnească 30 min. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: dacă numărul este de ex. 509 14, atunci capacitatea bateriei este de 9 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 0,9 A. După încărcare controlaţi nivelul acidului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată. Închideţi din nou bateria cu dopurile. Întreţinere: Nu lăsaţi niciodată să scadă nivelul acidului sub marcajul de minim. Pentru completare utilizaţi numai apă demineralizată (demineralizată sau distilată conform VDE 0510). 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

2. Bike Bull AGM

Pregătirea: Îndepărtaţi sigiliul bateriei numai cu puţin timp înainte de umplere. La această operaţiune se aude un fâsâit uşor. Umplerea: Utilizaţi numai acid special (densitate 1,32 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. După aceea lăsaţi bateria să se odihnească timp de 30 min. După umplere, bateria va fi închisă cu bagheta cu dopuri şi nu mai este permisă deschiderea ei. Deschiderea distruge bateria. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: Dacă numărul este de ex. 518 21, atunci capacitatea bateriei este de 18 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 1,8 A. 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull AGM nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Punerea în funcţiune: Bateria este preîncărcată şi se poate monta imediat.

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor BBike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

Generalităţi: Vă recomandăm să utilizaţi un aparat de încărcare cu tensiunea reglată – Banner Accucharger 6/12V 2A sau 12V 3A.

Atenţie: Nu montaţi niciodată o baterie fără necesar de întreţinere (AGM, GEL, AGM PROfessional) într-o motocicletă fără regulator, tensiunea de încărcare max. nu are voie să depăşească 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Modul de calculare a capacităţii corecte pentru bateria dvs. Energy Bull.

Un exemplu: Căutaţi o baterie de alimentare pentru ambarcaţiunea dvs. electrică. Într-o reţea de bord de 24 V se utilizează un motor electric cu o putere de 600 W. Trebuie alimentate cu curent în plus un radio, diverse lumini de poziţie şi o sondă cu ultrasunete (împreună 50 W) Doriţi să aveţi o autonomie de 5 ore.

 

În formulă se utilizează aceste valori

waţi: volţi = amperi x ore x factor de siguranţă = capacitate totală în Ah utilizată, deci: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

În mod standard, la bateriile umede, factorul de siguranţă trebuie fixat la 70% (la bateriile cu recombinare, deci AGM şi Gel, la 30%). În cazul de faţă v-am recomanda utilizarea a două baterii Energy Bull 968 01 (fiecare de 230 Ah), pe care să le conectaţi în serie.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.