CELE 5 ÎNTREBĂRI CELE MAI FRECVENTE

ŞI RĂSPUNSURILE LOR

– Ca urmare a sistemului electronic sensibil din autovehicul, este recomandabil în general să se acorde asistenţă la pornire numai cu un generator de accelerare start de la Banner.

– Asistenţa la pornire de la maşină la maşină poate duce la apariţia unor vârfuri de tensiune la desprinderea de la borne şi poate cauza deteriorarea sau chiar distrugerea sistemului electronic al autovehiculului.

– De aceea, la utilizarea cablurilor de pornire, respectaţi instrucţiunile de mai jos!

– Pentru asistenţa la pornire cu cabluri de pornire, se recomandă utilizarea unor cabluri de pornire standardizate (de ex. conform DIN 72 553). Respectaţi instrucţiunile de utilizare a cablurilor de pornire.

– Conectaţi numai baterii care au aceleaşi tensiuni nominale.

– Prinderea la borne: Motoarele ambelor autovehiculelor sunt oprite! Legaţi mai întâi ambii poli pozitivi 1 cu 2, apoi polul negativ al autovehiculului donor 3 la un loc metalic nevopsit din autovehiculul care are nevoie de asistenţă 4, la o parte de baterie. (Respectaţi instrucţiunile producătorului auto).

– Acum porniţi autovehiculul care are nevoie de asistenţă timp de max. 15 secunde. În acest proces să nu porniţi autovehiculul donor.

– Desprinderea de la borne: Decuplaţi cablurile în ordine inversă cuplării.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Pentru a atinge o durată de serviciu îndelungată a bateriei, trebuie să respectaţi următoarele instrucţiuni:

- Menţineţi suprafaţa bateriei curată şi uscată.

- Verificaţi periodic nivelul acidului şi dacă este necesar, umpleţi cu apă desalinizată sau distilată. Nu umpleţi niciodată cu acid. În cazul unor pierderi mari de apă, tensiunea regulatorului ar trebui verificată de un specialist.

- Nu utilizaţi aşa-numite mijloace de îmbunătăţire.

- Starea de încărcare a bateriei poate fi determinată exclusiv printr-o măsurare a densităţii acidului, respectiv a tensiunii de repaus. Dacă densitatea acidului este sub 1,24 kg/l, respectiv tensiunea este sub 12,50 V, bateria trebuie reîncărcată.

- În cazul autovehiculelor utilizate sezonier, se recomandă o încărcare dublă pentru compensare, cu un aparat extern de încărcare, respectiv menţinerea stării de încărcare.

 

În orice caz, bateria trebuie încărcată complet înainte de scoaterea din funcţiune.

 

Running Bull AGM/BackUp: Starea de încărcare poate fi determinată exclusiv prin măsurarea tensiunii de repaus. Dacă tensiunea de repaus este ≤ 12,50 V, bateria trebuie reîncărcată. Nu este permisă o măsurare a densităţii acidului, respectiv o completare cu apă distilată deoarece acest lucru va duce la distrugerea bateriei.

– În cazul bateriilor umede, verificaţi înainte de încărcare nivelul electrolitului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată sau distilată până la marcajul de max. pentru nivelul acidului, respectiv cu 15 mm deasupra marginii superioare a plăcilor.

 

Este bine ca bateria să fie demontată în scopul încărcării pentru a se preveni producerea unor avarii la autovehicul? Vă rugăm să acordaţi atenţie tipului de aparat de încărcare. De multe ori, în manualul de utilizare al producătorului autovehiculului, respectiv în cel al producătorului aparatului de încărcare, se regăsesc sugestii valoroase pentru încărcarea în autovehicul. În general este valabil faptul că aparatele de încărcare complet automate (cu limitarea tensiunii de încărcare la 14,8V) sunt foarte potrivite pentru încărcarea bateriei montate în autovehicul.

În cazul în care aparatul dvs. de încărcare dispune de un mod automat cu tensiuni >15,9 V, trebuie să decuplaţi neapărat bateria de la sistemul electronic de bord, respectiv să o demontaţi din autovehicul. În cel mai rău caz, aparatele de comandă montate ar putea fi distruse ca urmare a supratensiunii, iar paguba produsă astfel ar fi enormă! Atenţie: Respectaţi indicaţiile producătorului autovehiculului la desprinderea de la borne.

 

– Bateriile pot fi încărcate numai cu curent continuu. Conectaţi polul pozitiv (+) al bateriei la polul pozitiv (+) al aparatului de încărcare şi polul negativ (-) al acesteia la polul negativ (-) al aparatului de încărcare.

– Porniţi aparatul de încărcare abia după ce aţi efectuat conectarea bateriei. La finalul procesului de încărcare, mai întâi opriţi aparatul de încărcare.

– Pentru curentul de încărcare, se recomandă o zecime din capacitate. (de ex. 44 Ah: 10 = 4,4 A curent de încărcare).

– În timpul încărcării, temperatura acidului nu are voie să depăşească 55 de grade Celsius. În cazul depăşirii acestei valori trebuie întreruptă încărcarea.

– La încărcare acordaţi atenţie unei bune ventilaţii.

- Nu este necesară desfacerea îmbinărilor filetate ale bateriei.

- Aveţi în vedere că trebuie reîncărcată de 1,2 ori capacitatea consumată. (de ex.: capacitatea consumată 30 Ah --> încărcare regenerativă 36 Ah!)

- Încărcarea este terminată atunci când curentul se apropie de 0, respectiv nu mai scade sau când aparatul automat de încărcare se decuplează.

 

Pentru baterii umede descărcate complet se recomandă o tensiune de încărcare de 16 V (deconectaţi neapărat bateria de la sistemul electronic de bord)!

 

Atenţie: În timpul încărcării se formează gaz detonant puternic exploziv! Sunt interzise focul, scânteile, lumina deschisă şi fumatul!

 

Running Bull AGM/BackUp: Efectuaţi încărcarea neapărat cu un aparat de încărcare cu reglarea tensiunii (max. 14,8V)! Utilizarea unor aparate de încărcare obişnuite, fără reglarea tensiunii, distruge bateria prin supraîncărcare şi duce la o scurgere a electrolitului!

În cazul neutilizării şi al unui timp de oprire mai îndelungat (timp de staţionare sau perioada de peste iarnă), demontaţi bateria şi depozitaţi-o într-un loc uscat şi rece (ferit de îngheţ). Fie încărcaţi complet bateria şi o reîncărcaţi la scăderea sub o tensiune de repaus de 12,50 V, fie o conectaţi la un aparat de menţinere a încărcării (de ex. Banner Accucharger).

 

Cel mai bine utilizaţi aparate de încărcare cu reglarea tensiunii (Banner Accucharger). Aceste aparate execută automat procesul de încărcare. În funcţie de capacitatea bateriei puteţi utiliza următoarele aparate de încărcat:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Cod art. 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Cod art. 1240000030

 

- Demontaţi bateria din autovehicul, respectiv desfaceţi neapărat cablurile de la bornele bateriei (desfaceţi mai întâi borna de la polul negativ). Atenţie: Dacă se întrerupe alimentarea electrică, puteţi pierde date din computerul de bord, radio ...!

- Mai întâi prindeţi aparatul de încărcare la bornele bateriei şi apoi porniţi-l. După încărcare, mai întâi opriţi aparatul de încărcare şi apoi desfaceţi-l de la bornele bateriei.

- Intensitatea curentului de încărcare: max. 1/10 amperi din capacitatea bateriei.

- La temperaturi de peste +55 de grade Celsius, întrerupeţi încărcarea bateriei.

- După încărcare, verificaţi nivelul electrolitului şi, dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată (este valabil numai pentru bateriile umede, nu şi pentru AGM, GEL, respectiv AGM PROfessional!)

- Asiguraţi o bună ventilare a spaţiului! La încărcare se produce gaz detonant. Evitaţi neapărat fumatul, flăcările deschise şi formarea de scântei!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Pentru a se obţine performanţele şi durata de serviciu maxime, este necesară o încărcare completă a bateriei înainte de montare (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Pregătirea: Orificiul de evacuare a gazelor este închis şi trebuie deschis înainte de punerea în funcţiune. În acest scop îndepărtaţi capacul de protecţie, respectiv tăiaţi la capăt furtunul de evacuare a gazelor. Umplerea: Îndepărtaţi toate dopurile bateriei. Utilizaţi numai acid special (densitate 1,28 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. Turnaţi până la marcajul de maxim, apoi lăsaţi bateria să se odihnească 30 min. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: dacă numărul este de ex. 509 14, atunci capacitatea bateriei este de 9 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 0,9 A. După încărcare controlaţi nivelul acidului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată. Închideţi din nou bateria cu dopurile. Întreţinere: Nu lăsaţi niciodată să scadă nivelul acidului sub marcajul de minim. Pentru completare utilizaţi numai apă demineralizată (demineralizată sau distilată conform VDE 0510). 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

2. Bike Bull AGM

Pregătirea: Îndepărtaţi sigiliul bateriei numai cu puţin timp înainte de umplere. La această operaţiune se aude un fâsâit uşor. Umplerea: Utilizaţi numai acid special (densitate 1,32 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. După aceea lăsaţi bateria să se odihnească timp de 30 min. După umplere, bateria va fi închisă cu bagheta cu dopuri şi nu mai este permisă deschiderea ei. Deschiderea distruge bateria. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: Dacă numărul este de ex. 518 21, atunci capacitatea bateriei este de 18 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 1,8 A. 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull AGM nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Punerea în funcţiune: Bateria este preîncărcată şi se poate monta imediat.

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor BBike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

Generalităţi: Vă recomandăm să utilizaţi un aparat de încărcare cu tensiunea reglată – Banner Accucharger 6/12V 2A sau 12V 3A.

Atenţie: Nu montaţi niciodată o baterie fără necesar de întreţinere (AGM, GEL, AGM PROfessional) într-o motocicletă fără regulator, tensiunea de încărcare max. nu are voie să depăşească 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Vă rugăm să acceptați Marketing Cookies pentru a vedea conținutul