DATA PROTECTION DECLARATION

Szanowni Państwo,
witamy na stronie internetowej Banner GmbH.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.
Korzystanie z naszej strony jest możliwe bez podawania danych osobowych.
Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z postanowieniami europejskiego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) oraz Austriackiej Federalnej Ustawy o Ochronie Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ustawa o ochronie danych - DSG). Dane mają charakter osobowy, gdy można je wyraźnie przypisać do konkretnej osoby fizycznej. Ogólne regulacje na stronie internetowej, a także przepisy w różnych zainteresowanych grupach informują w tym zakresie o charakterze, zakresie i celu gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych przez

Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tel. +43/(0)732/38 88-0
datenschutz@bannerbatterien.com

Ponieważ firma nie przeprowadza żadnych operacji przetwarzania danych przez organ bądź organizację publiczną, jej podstawową działalnością nie jest wykonywanie operacji przetwarzania wymagających regularnego i systematycznego monitorowania wybranych osób ani ich podstawowej działalności w zakresie szerokiego przetwarzania określonych kategorii danych na mocy art. 9 wzgl. art. 10 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO), nie powołano inspektora ochrony danych. Wszelkie zapytania w sprawie ochrony danych są rozpatrywane przez koordynatora ochrony danych w firmie Banner GmbH pod adresem datenschutz@bannerbatterien.com.

Niniejszym informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych na naszej stronie internetowej.


Google Analytics
Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę firmy Google Inc. do analizy statystyk. W celu dezaktywacji usługi Google Analytics, Google pod adresem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de udostępnia specjalny dodatek do przeglądarki. Google Analytics używa tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe, które umożliwiają przechowywanie określonych informacji związanych z użytkownikiem na urządzeniu użytkownika. Pliki te pozwalają na analizę wykorzystania naszej oferty przez Google. Informacje zebrane przez pliki cookie na temat korzystania z naszych stron internetowych są zazwyczaj przesyłane w formie anonimowej (włącznie z Twoim adresem IP) na serwer Google w USA i tam zapisywane. Anonimowość wyklucza wysuwanie jakichkolwiek wniosków odnośnie Twojej tożsamości. Google postępuje zgodnie z polityką prywatności zawartą w porozumieniu „Privacy Shield” (Tarcza prywatności) i jest zarejestrowany w programie „Privacy Shield” (Tarcza prywatności) Departamentu Handlu. Wykorzystuje zgromadzone informacje, do oceny korzystania z naszych witryn internetowych, raportowania na ich temat oraz dostarczania nam innych powiązanych z tym usług. Szczegółowe informacje, zobacz http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Dodatkowo dajemy Ci możliwość zrezygnowania w tym miejscu.

Wyłącz gromadzenie danych przez Google Analytics o tej witrynie


Wytyczne odnośnie plików cookie
Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie, w celu monitorowania różnorodności zastosowań naszej oferty przez tego samego użytkownika / posiadacza dostępu do internetu.
Możesz, poprzez odpowiednie ustawienie w swojej przeglądarce, wyłączyć w niej funkcję instalacji plików cookie; pamiętaj jednak, że wówczas przeglądarka może nie być w stanie w pełni wykorzystać wszystkich funkcji tej strony internetowej.


Dane serwera
Ze względów technicznych, między innymi następujące dane, które Twoja przeglądarka internetowa przekazuje nam lub naszemu dostawcy przestrzeni internetowej, są rejestrowane (tak zwane pliki dziennika serwera):

 • typ i wersja przeglądarki;
 • używany system operacyjny;
 • strona internetowa, z której następuje dostęp (adres URL strony);
 • odwiedzana strona internetowa;
 • data i czas przebywania na stronie;
 • Twój adres IP protokołu internetowego.

Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które możesz podać, a więc nie pozwalają wyciągać żadnych wniosków na temat konkretnej osoby.


Usługi zewnętrzne: wtyczka Facebook
Na naszych stronach zainstalowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki Facebooka można poznać po logo Facebooka lub „przycisku polubienia” („Podoba mi się”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka znajdziesz tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Gdy wchodzisz na nasze strony zawierające wtyczki, nawiązuje się bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje informację, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz „przycisk polubienia” będąc zalogowanym na swoim koncie Facebooka, możesz połączyć zawartość naszych stron z Twoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie jesteśmy świadomi treści przesyłanych danych i ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na temat polityki prywatności na Facebooku, patrz http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie chcesz, aby Facebook kojarzył Twoją wizytę z naszymi stronami, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

 

Korzystanie z The Trade Desk

 

Na tej stronie internetowej korzystamy z narzędzia The Trade Desk, Inc. (42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001), które zbiera dane w celach analizy, marketingu i optymalizacji i pomaga nam ulepszyć nasze działania marketingowe i naszą stronę internetową. Zebrane dane są używane przez The Trade Desk do generowania anonimowych profili użytkowania. Do zbierania danych stosowane są pseudonimizowane numery identyfikacyjne online (online ID), np. Cookie ID, adres IP, Advertising ID. Nie są przy tym zapisywane jednoznaczne dane dotyczące użytkownika, jak imię i nazwisko lub adres. Zarówno Cookie ID, jak i Advertising ID umożliwiają ponowną identyfikację urządzenia końcowego i przeglądarki internetowej. Polityka prywatności The Trade Desk dostępna jest tutaj: https://www.thetradedesk.com/general/privacy

 

Cookies z The Trade Desk:

TDCPM

TDID

 

Jeśli użytkownik nie życzy sobie rejestrowania danych przez The Trade Desk, może sprzeciwić się temu za pośrednictwem podanego linku i dezaktywować zbieranie danych, przy czym następnie na jego komputerze umieszczany jest plik opt-out cookie: http://insight.adsrvr.org/track/stop?action=dooptout

 

Taki plik opt-out cookie nie może zostać skasowany, dopóki zapis danych będzie zablokowany, i obowiązuje tylko dla stosowanej przeglądarki, a tym samym dla urządzenia, na którym stosowana jest przeglądarka.

 

Odnośnik: https://www.bannerbatterien.com/de/Anfrage/Datenschutzerkl%C3%A4rung

 

Możliwość kontaktu
Oferujemy możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail i / lub formularz kontaktowy. W takim przypadku informacje dostarczone przez użytkownika będą przechowywane w celu przetworzenia jego kontaktu. Przekazywanie danych stronie trzeciej nie nastąpi. Również nie nastąpi zsynchronizowanie zebranych danych z danymi, które mogą być gromadzone przez inne składniki naszej witryny.

 

Kategorie osób

Banner GmbH przetwarza dane osobowe następujących kategorii właściwych osób:

 • klienci;
 • zainteresowani;
 • kandydaci;
 • zewnętrzni usługodawcy;
 • dostawcy;
 • odwiedzający.


Twoje prawa
W związku z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (ORoOD) (niem. Datenschutzgrundverordnung – DSGVO) możesz kontaktować się z nami bezpłatnie w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz ich poprawiania, blokowania, usuwania bądź cofania wydanej zgody. Zwracamy uwagę, że masz prawo do korekty nieprawidłowych danych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, jeśli roszczenie to nie jest wykluczone przez ustawowy obowiązek przechowywania. Ponadto przysługuje Ci prawo odwołania się do austriackiego organu ochrony danych.


Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tel. +43/(0)732/38 88-0

datenschutz@bannerbatterien.com


Linz, 25 maj 2018 r.

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość