Banner

ASISTENŢĂ PORTAL

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

CELE MAI FRECVENTE ÎNTREBĂRI

 

Următoarele întrebări frecvente au rolul să vă ajute să găsiţi eficient şi rapid informaţii cu privire la utilizarea bateriilor Banner. Veţi găsi de asemenea şi alte răspunsuri la întrebările dvs. despre căutarea întrebărilor frecvente şi alegerea zilei.

– Ca urmare a sistemului electronic sensibil din autovehicul, este recomandabil în general să se acorde asistenţă la pornire numai cu un generator de accelerare start de la Banner.

– Asistenţa la pornire de la maşină la maşină poate duce la apariţia unor vârfuri de tensiune la desprinderea de la borne şi poate cauza deteriorarea sau chiar distrugerea sistemului electronic al autovehiculului.

– De aceea, la utilizarea cablurilor de pornire, respectaţi instrucţiunile de mai jos!

– Pentru asistenţa la pornire cu cabluri de pornire, se recomandă utilizarea unor cabluri de pornire standardizate (de ex. conform DIN 72 553). Respectaţi instrucţiunile de utilizare a cablurilor de pornire.

– Conectaţi numai baterii care au aceleaşi tensiuni nominale.

– Prinderea la borne: Motoarele ambelor autovehiculelor sunt oprite! Legaţi mai întâi ambii poli pozitivi 1 cu 2, apoi polul negativ al autovehiculului donor 3 la un loc metalic nevopsit din autovehiculul care are nevoie de asistenţă 4, la o parte de baterie. (Respectaţi instrucţiunile producătorului auto).

– Acum porniţi autovehiculul care are nevoie de asistenţă timp de max. 15 secunde. În acest proces să nu porniţi autovehiculul donor.

– Desprinderea de la borne: Decuplaţi cablurile în ordine inversă cuplării.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Pentru a atinge o durată de serviciu îndelungată a bateriei, trebuie să respectaţi următoarele instrucţiuni:

- Menţineţi suprafaţa bateriei curată şi uscată.

- Verificaţi periodic nivelul acidului şi dacă este necesar, umpleţi cu apă desalinizată sau distilată. Nu umpleţi niciodată cu acid. În cazul unor pierderi mari de apă, tensiunea regulatorului ar trebui verificată de un specialist.

- Nu utilizaţi aşa-numite mijloace de îmbunătăţire.

- Starea de încărcare a bateriei poate fi determinată exclusiv printr-o măsurare a densităţii acidului, respectiv a tensiunii de repaus. Dacă densitatea acidului este sub 1,24 kg/l, respectiv tensiunea este sub 12,50 V, bateria trebuie reîncărcată.

- În cazul autovehiculelor utilizate sezonier, se recomandă o încărcare dublă pentru compensare, cu un aparat extern de încărcare, respectiv menţinerea stării de încărcare.

 

În orice caz, bateria trebuie încărcată complet înainte de scoaterea din funcţiune.

 

Running Bull AGM/BackUp: Starea de încărcare poate fi determinată exclusiv prin măsurarea tensiunii de repaus. Dacă tensiunea de repaus este ≤ 12,50 V, bateria trebuie reîncărcată. Nu este permisă o măsurare a densităţii acidului, respectiv o completare cu apă distilată deoarece acest lucru va duce la distrugerea bateriei.

– În cazul bateriilor umede, verificaţi înainte de încărcare nivelul electrolitului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată sau distilată până la marcajul de max. pentru nivelul acidului, respectiv cu 15 mm deasupra marginii superioare a plăcilor.

 

Este bine ca bateria să fie demontată în scopul încărcării pentru a se preveni producerea unor avarii la autovehicul? Vă rugăm să acordaţi atenţie tipului de aparat de încărcare. De multe ori, în manualul de utilizare al producătorului autovehiculului, respectiv în cel al producătorului aparatului de încărcare, se regăsesc sugestii valoroase pentru încărcarea în autovehicul. În general este valabil faptul că aparatele de încărcare complet automate (cu limitarea tensiunii de încărcare la 14,8V) sunt foarte potrivite pentru încărcarea bateriei montate în autovehicul.

În cazul în care aparatul dvs. de încărcare dispune de un mod automat cu tensiuni >15,9 V, trebuie să decuplaţi neapărat bateria de la sistemul electronic de bord, respectiv să o demontaţi din autovehicul. În cel mai rău caz, aparatele de comandă montate ar putea fi distruse ca urmare a supratensiunii, iar paguba produsă astfel ar fi enormă! Atenţie: Respectaţi indicaţiile producătorului autovehiculului la desprinderea de la borne.

 

– Bateriile pot fi încărcate numai cu curent continuu. Conectaţi polul pozitiv (+) al bateriei la polul pozitiv (+) al aparatului de încărcare şi polul negativ (-) al acesteia la polul negativ (-) al aparatului de încărcare.

– Porniţi aparatul de încărcare abia după ce aţi efectuat conectarea bateriei. La finalul procesului de încărcare, mai întâi opriţi aparatul de încărcare.

– Pentru curentul de încărcare, se recomandă o zecime din capacitate. (de ex. 44 Ah: 10 = 4,4 A curent de încărcare).

– În timpul încărcării, temperatura acidului nu are voie să depăşească 55 de grade Celsius. În cazul depăşirii acestei valori trebuie întreruptă încărcarea.

– La încărcare acordaţi atenţie unei bune ventilaţii.

- Nu este necesară desfacerea îmbinărilor filetate ale bateriei.

- Aveţi în vedere că trebuie reîncărcată de 1,2 ori capacitatea consumată. (de ex.: capacitatea consumată 30 Ah --> încărcare regenerativă 36 Ah!)

- Încărcarea este terminată atunci când curentul se apropie de 0, respectiv nu mai scade sau când aparatul automat de încărcare se decuplează.

 

Pentru baterii umede descărcate complet se recomandă o tensiune de încărcare de 16 V (deconectaţi neapărat bateria de la sistemul electronic de bord)!

 

Atenţie: În timpul încărcării se formează gaz detonant puternic exploziv! Sunt interzise focul, scânteile, lumina deschisă şi fumatul!

 

Running Bull AGM/BackUp: Efectuaţi încărcarea neapărat cu un aparat de încărcare cu reglarea tensiunii (max. 14,8V)! Utilizarea unor aparate de încărcare obişnuite, fără reglarea tensiunii, distruge bateria prin supraîncărcare şi duce la o scurgere a electrolitului!

În cazul neutilizării şi al unui timp de oprire mai îndelungat (timp de staţionare sau perioada de peste iarnă), demontaţi bateria şi depozitaţi-o într-un loc uscat şi rece (ferit de îngheţ). Fie încărcaţi complet bateria şi o reîncărcaţi la scăderea sub o tensiune de repaus de 12,50 V, fie o conectaţi la un aparat de menţinere a încărcării (de ex. Banner Accucharger).

 

Cel mai bine utilizaţi aparate de încărcare cu reglarea tensiunii (Banner Accucharger). Aceste aparate execută automat procesul de încărcare. În funcţie de capacitatea bateriei puteţi utiliza următoarele aparate de încărcat:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Cod art. 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Cod art. 1240000030

 

- Demontaţi bateria din autovehicul, respectiv desfaceţi neapărat cablurile de la bornele bateriei (desfaceţi mai întâi borna de la polul negativ). Atenţie: Dacă se întrerupe alimentarea electrică, puteţi pierde date din computerul de bord, radio ...!

- Mai întâi prindeţi aparatul de încărcare la bornele bateriei şi apoi porniţi-l. După încărcare, mai întâi opriţi aparatul de încărcare şi apoi desfaceţi-l de la bornele bateriei.

- Intensitatea curentului de încărcare: max. 1/10 amperi din capacitatea bateriei.

- La temperaturi de peste +55 de grade Celsius, întrerupeţi încărcarea bateriei.

- După încărcare, verificaţi nivelul electrolitului şi, dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată (este valabil numai pentru bateriile umede, nu şi pentru AGM, GEL, respectiv AGM PROfessional!)

- Asiguraţi o bună ventilare a spaţiului! La încărcare se produce gaz detonant. Evitaţi neapărat fumatul, flăcările deschise şi formarea de scântei!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Pentru a se obţine performanţele şi durata de serviciu maxime, este necesară o încărcare completă a bateriei înainte de montare (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Pregătirea: Orificiul de evacuare a gazelor este închis şi trebuie deschis înainte de punerea în funcţiune. În acest scop îndepărtaţi capacul de protecţie, respectiv tăiaţi la capăt furtunul de evacuare a gazelor. Umplerea: Îndepărtaţi toate dopurile bateriei. Utilizaţi numai acid special (densitate 1,28 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. Turnaţi până la marcajul de maxim, apoi lăsaţi bateria să se odihnească 30 min. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: dacă numărul este de ex. 509 14, atunci capacitatea bateriei este de 9 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 0,9 A. După încărcare controlaţi nivelul acidului şi dacă este necesar, completaţi cu apă demineralizată. Închideţi din nou bateria cu dopurile. Întreţinere: Nu lăsaţi niciodată să scadă nivelul acidului sub marcajul de minim. Pentru completare utilizaţi numai apă demineralizată (demineralizată sau distilată conform VDE 0510). 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

2. Bike Bull AGM

Pregătirea: Îndepărtaţi sigiliul bateriei numai cu puţin timp înainte de umplere. La această operaţiune se aude un fâsâit uşor. Umplerea: Utilizaţi numai acid special (densitate 1,32 kg/l), care a fost furnizat odată cu bateria, într-un recipient special din material plastic. După aceea lăsaţi bateria să se odihnească timp de 30 min. După umplere, bateria va fi închisă cu bagheta cu dopuri şi nu mai este permisă deschiderea ei. Deschiderea distruge bateria. Atenţie: Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare. Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic. Punerea în funcţiune: Pentru a obţine puterea maximă, după umplerea cu acid, bateria trebuie încărcată complet înainte de montare. Efectuaţi încărcarea conform instrucţiunilor de utilizare ale aparatului de încărcare, respectiv ale bateriei, timp de cca. 5 până la 10 ore, cu max. 1/10 din capacitatea bateriei (Ah). Capacitatea bateriei poate fi identificată după cifra a 2-a şi a 3-a a numărului DIN de pe ambalajul individual: Dacă numărul este de ex. 518 21, atunci capacitatea bateriei este de 18 Ah, astfel încât curentul de încărcare va fi de cca. 1,8 A. 

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor Bike Bull AGM nu este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Punerea în funcţiune: Bateria este preîncărcată şi se poate monta imediat.

Vă rugăm să acordaţi atenţie: În cazul bateriilor BBike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional este posibilă montarea în poziţie laterală!

 

Generalităţi: Vă recomandăm să utilizaţi un aparat de încărcare cu tensiunea reglată – Banner Accucharger 6/12V 2A sau 12V 3A.

Atenţie: Nu montaţi niciodată o baterie fără necesar de întreţinere (AGM, GEL, AGM PROfessional) într-o motocicletă fără regulator, tensiunea de încărcare max. nu are voie să depăşească 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Modul de calculare a capacităţii corecte pentru bateria dvs. Energy Bull.

Un exemplu: Căutaţi o baterie de alimentare pentru ambarcaţiunea dvs. electrică. Într-o reţea de bord de 24 V se utilizează un motor electric cu o putere de 600 W. Trebuie alimentate cu curent în plus un radio, diverse lumini de poziţie şi o sondă cu ultrasunete (împreună 50 W) Doriţi să aveţi o autonomie de 5 ore.

 

În formulă se utilizează aceste valori

waţi: volţi = amperi x ore x factor de siguranţă = capacitate totală în Ah utilizată, deci: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

În mod standard, la bateriile umede, factorul de siguranţă trebuie fixat la 70% (la bateriile cu recombinare, deci AGM şi Gel, la 30%). În cazul de faţă v-am recomanda utilizarea a două baterii Energy Bull 968 01 (fiecare de 230 Ah), pe care să le conectaţi în serie.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Nu este un lucru tocmai simplu să găseşti bateria corectă pentru utilizarea în rulotă. În cele ce urmează, câteva explicaţii pentru a vă familiariza puţin cu Energy Bull şi cu posibilităţile alternative.

 

Încărcarea: Acordaţi atenţie unei dimensionări corespunzătoare a cablului de alimentare (pentru reducerea la minim a pierderilor de tensiune). Tensiunea de încărcare pentru bateriile Energy Bull este bine să fie de 14,2 - 14,4 V. Pentru atingerea unei durate de serviciu corespunzătoare a bateriei, curentul de încărcare ar trebui să fie maxim de 5 ori mai mare decât curentul nominal* (vezi calculul de mai jos). Per total, Energy Bull este o baterie de acţionare bună cu destul de multe avantaje (comparativ cu bateriile cu gel sau cele AGM). "Dezavantajul" bateriilor Energy Bull în raport cu bateriile AGM sau cele cu gel constă în întreţinere. În timpul utilizării bateriei Energy Bull, este neapărat necesară efectuarea unui control periodic al nivelului electrolitului. În timpul unei utilizări intense (regim de camping) este bine ca acesta să fie efectuat în ritm lunar, în rest este suficientă o întreţinere trimestrială, respectiv semestrială. Bateriile AGM, respectiv cele cu gel nu necesită întreţinere. Preţul şi insensibilitatea la temperaturi mai ridicate şi tensiuni de încărcare mai mari pledează în favoarea bateriei Energy Bull.

 

Solar: În ceea ce priveşte celula solară, acordaţi atenţie unui regulator corespunzător de "bun". La modul ideal, acesta dispune de PWM (modularea în lăţime a impulsurilor), o compensare a temperaturii şi parametri selectabili liber (tensiunea de încărcare,...).

 

Descărcare: Redresorul îi solicită bateriei anumiţi curenţi de descărcare. În principiu, bateriile Energy Bull şi bateriile cu gel nu sunt adecvate pentru descărcări de curent de mare intensitate (de >40 de ori curentul nominal*, pentru >1 min) În cazul în care aveţi nevoie de curenţi de descărcare mai mari, este recomandabilă utilizarea unei baterii AGM (Running Bull).*--> Calculul curentului nominal în cele ce urmează!

 

Capacitate: În cazul ideal, bateriile sunt utilizate numai cu adâncimi de descărcare reduse. O baterie plumb-acid realizează o anumită rată de conversie a capacităţii (= numărul de conversii ale capacităţii nominale). Cu cât este mai plat un ciclu, cu atât este mai mare numărul de repetări posibile. Din punct de vedere al rezistenţei la cicluri, în cazul unei tratări atente, bateria cu gel oferă o durată de serviciu aproximativ dublă comparativ cu bateria Energy Bull. 

 

Evacuarea gazelor: în cazul în care montarea bateriei se efectuează în spaţiul interior al autovehiculului, bateria trebuie prevăzută cu un furtun de evacuare a gazelor, care să fie ghidat spre exterior. La alegerea bateriei vă rugăm să aveţi în vedere un tip de baterie care să dispună de un racord pentru un sistem de evacuare centrală a gazelor.--> Astfel, gazele generate la încărcare (hidrogen şi oxigen) pot fi evacuate către exterior. Bateriile AGM şi cele cu gel nu emană gaze în timpul stării de funcţionare normale (excepţie:defecţiune a aparatului de încărcare sau a bateriei). Însă, pentru siguranţă, este necesară utilizarea unui furtun de evacuare a gazelor. Bateriile Energy Bull emană gaze în timpul funcţionării normale. Prin urmare trebuie utilizat neapărat un furtun de evacuare a gazelor.

 

*Calcularea intensităţii nominale: Exemplu: 100Ah (K20) Energy Bull 95751 intensitate nominală (In) = 100 Ah : 20 h = 5A Intensitate maximă de încărcare = 5 x In = 25A

Pe baza experienţei, vă putem spune că din păcate, o încărcare suficientă în timpul deplasării este posibilă numai foarte limitat. În special vara (instalaţia de climatizare funcţionează la puterea maximă, lumina este aprinsă, radioul funcţionează, frigiderul funcţionează...) nu mai rămâne decât prea puţin curent pentru o încărcare completă a unei baterii. În unele cazuri este chiar necesar ca bateriile din spaţiul de locuit să sprijine reţeaua de bord....

 

O modalitate bună este utilizarea unui aparat de încărcare 2B2. Aceste aparate reuşesc cel puţin să ridice tensiunea de încărcare la o valoare rezonabilă.

 

În cazul în care bateriile dvs. sunt descărcate de ex. în proporţie de 50% (lipsesc 95 Ah), trebuie încărcaţi cca. 105 Ah pentru a avea o baterie plină.

În cel mai bun caz, rămân 15 A (în medie) pentru bateria din spaţiul de locuit. Pentru încărcarea completă ar trebui ca autovehiculul dvs. să ruleze timp de cel puţin 7 h (!).

 

Pentru a obţine o durată de serviciu maximă de la baterii, vă rugăm să acordaţi atenţie unei deconectări complete a rulotei de la reţeaua de bord pe parcursul timpului de staţionare (>7 zile).--> În prealabil este bine să se mai efectueze o încărcare completă corespunzătoare a bateriei.

Quite simply, brake energy recovery.
When you accelerate or brake, some of your car's kinetic energy is usually lost. Part of this energy is recovered through recuperation.

This is because the alternator (also called generator) intentionally puts more strain on it in this phase, the voltage of the alternator is raised so that the charging process is accelerated and thus more energy is supplied to the battery. The alternator converts the kinetic energy into electricity, in principle like a bicycle dynamo. In acceleration phases and in normal operation, the output of the alternator can be partially reduced or even set to zero, which means more energy is available for the drive.


The reason: The vehicle now uses the energy that the battery has previously stored. This saves fuel and emissions. Because Banner Running Bull series start-stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

 

Energy for the environment.
Brake energy recovery and start/stop systems make modern cars much more environmentally friendly. With sustainable fuel savings and CO2 emission reductions.
Basic requirement: An extremely cycle-resistant start/stop battery Banner Running Bull, which reliably delivers maximum performance at start for start and drive for drive.

The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Running Bull Produktfamilie

„Tipurile europene“ Power Bull (înălţime totală 175 sau 190 mm) şi bateriile Running Bull AGM şi EFB au orificiul pentru racordarea sistemului de evacuare centrală a gazelor fie pe partea stângă (polul -), fie pe partea dreaptă (polul +).

 

În situaţia în care partea pe care se află orificiul de evacuare a gazelor nu este cea potrivită, este posibilă îndepărtarea dopului. ATENŢIE! Dopul îndepărtat trebuie introdus pe partea opusă, în canalul de evacuare a gazelor.

 

Pentru îndepărtarea dopului, vă rugăm să utilizaţi un holţşurub cu diametrul de 5 mm. Nu vă faceţi griji, nu există pericolul să împingeţi dopul în baterie

 

„Tipurile europene“ de Starting Bull (înălţime totală 175 sau 190 mm) au orificiul pentru racordarea sistemului de evacuare centrală a gazelor pe partea dreaptă (polul +). Vă rugăm să acordaţi atenţie: Nu se poate efectua o schimbare a segmentului de evacuare a gazelor.

În cazul tuturor bateriilor plumb-acid care au fost montate în spaţiul interior, recomandăm utilizarea unui furtun de evacuare a gazelor (codul de piesă 1030001700). În cazul în care nu există nicio posibilitate de racordare pentru un furtun de evacuare a gazelor (sistem de evacuare centrală a gazelor), este necesar ca bateria să fie izolată faţă de spaţiul interior prin măsuri corespunzătoare. Suplimentar trebuie realizate orificii de ventilare corespunzătoare către zona exterioară.

 

Gazul detonant este un amestec de hidrogen şi oxigen. În prezenţa unei surse de aprindere (flacără deschisă, suprafaţă fierbinte, descărcare electrostatică,...) se produce o reacţie de tip explozie. Viteza de detonaţie este de cca. 2800 m/s (pulbere neagră 400 - 1000 m/s). Ca urmare a limitei inferioare de explozie reduse, de 4 procente volumice, este foarte posibilă o detonaţie din cauza bateriilor care emană gaze.

 

La manipularea bateriilor plumb-acid să purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie, pentru propria dvs. siguranţă!

For vehicles with automatic start/stop, two different battery technologies are used, depending on energy requirements and the required vibration and cycle resistance.
The technology used also depends largely on the electrical equipment of the vehicle and the price structure.

 

1. AGM technology (Running Bull AGM) is mainly used in start/stop systems with maximum energy consumption and brake energy recovery.
The Running Bull AGM battery is the ideal solution here, primarily for medium and luxury vehicles.

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.


2) EFB technology (Running Bull EFB) is mainly used in start/stop systems with high energy consumption.

The Running Bull EFB battery is the ideal solution for small cars up to the upper middle class.

EFB = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery.


Always observe when changing the battery:

Never install a conventional wet battery in a vehicle with start/stop function that is equipped with an AGM or EFB battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings.

Un cot cu furtunul de evacuare a gazelor (numărul de piesă 1030001700) este disponibil la partenerii noştri de vânzări.
Rubrica noastră de căutare a dealerilor vă va indica cel mai apropiat partener de vânzări Banner.

 

Introduceţi furtunul de evacuare a gazelor cu ajutorul cotului în orificiul sistemului de evacuare centrală a gazelor, pe partea laterală a capacului bateriei. În rest, nu este nevoie de nicio muncă suplimentară!

Winkelstück

În principiu, o baterie AGM nu a fost concepută pentru o utilizare "în poziţie culcată pe o parte". Însă, datorită construcţiei sale, bateria AGM poate fi utilizată şi în poziţie laterală. Vezi imaginea, excavator păşitor Menzi Muck. Totuşi (din motive de siguranţă) este recomandabilă montarea unui furtun de evacuare a gazelor. În cazul cel mai nefavorabil (defecţiune la aparatul de încărcare sau la baterie), se poate scurge mai uşor acid în exterior, din cauza poziţiei laterale.

 

În funcţie de utilizare (baterie de pornire,...) pot surveni uşoare limitări în ceea ce priveşte durata de serviciu.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

La conectarea în serie (înseriere) se însumează tensiunile bateriilor individuale. Pentru a se putea realiza o reţea de bord de 24 V, este necesară conectarea în serie a două baterii.


Atenţie:
- ambele baterii trebuie să poarte denumiri de tip identice.
- ambele baterii trebuie să aibă aproximativ aceeaşi vechime.
- ambele baterii trebuie să aibă acelaşi nivel de încărcare.
- cablurile de conexiune trebuie dimensionate suficient şi trebuie menţinute cât mai scurte posibil.
- Înlocuiţi întotdeauna ambele baterii odată!


În cazul în care nu se respectă recomandările menţionate mai sus, din cauza rezistenţelor interne diferite ale bateriilor individuale se produce o divizare corespunzătoare a tensiunii şi astfel, o solicitare nesimetrică în timpul fazelor de încărcare şi de descărcare.


Charging Equalizer realizează o stare de încărcare uniformă a două baterii conectate în serie.

La conectarea în paralel se însumează capacităţile individuale şi intensitatea de pornire la rece a bateriilor individuale.


Atenţie:
- ambele baterii trebuie să poarte denumiri de tip identice.
- ambele baterii trebuie să aibă aproximativ aceeaşi vechime.
- ambele baterii trebuie să aibă acelaşi nivel de încărcare.
- cablurile de conexiune trebuie dimensionate suficient şi trebuie menţinute cât mai scurte posibil.
- Înlocuiţi întotdeauna ambele baterii odată!


În cazul în care nu se respectă recomandările menţionate mai sus, din cauza rezistenţelor interne diferite ale bateriilor individuale se produce o divizare corespunzătoare a intensităţii şi astfel, o solicitare nesimetrică în timpul fazelor de încărcare şi de descărcare. Între baterii circulă curenţi de compensare, în parte foarte mari.

 

În măsura în care este posibil din punct de vedere constructiv, se recomandă utilizarea unei singure baterii, cu o capacitate mai mare.

Parallelschaltung

Banner recomandă montarea exclusivă a unor baterii cu o tensiune de repaus de > 12,50 V.

 

– Înainte de montarea şi demontarea bateriei, opriţi motorul şi toţi consumatorii electrici.

– Evitaţi scurtcircuitele cauzate de scule.

– La demontare, desfaceţi de la borne mai întâi polul negativ (-), apoi polul pozitiv (+).

– Înainte de montare, curăţaţi suprafaţa de aşezare din autovehicul.

– Fixaţi ferm bateria.

– Curăţaţi polii bateriei şi bornele şi lubrifiaţi-le uşor cu unsoare fără acid.

– La montare prindeţi la borne mai întâi polul pozitiv (+), apoi polul negativ (-). Acordaţi atenţie poziţiei fixe a bornelor.

 

Atenţie: Respectaţi indicaţiile producătorului autovehiculului (manualul de utilizare sau instrucţiunile de întreţinere)!

– Bateriile de pornire neumplute nu necesită întreţinere. Depozitaţi-le într-un loc uscat şi rece (ferit de îngheţ).

– Bateriile de pornire umplute trebuie reîncărcate cel mai târziu la o densitate a acidului de sub 1,24 kg/l (tensiunea de repaus < 12,50 V).

– Bateriile umplute trebuie transportate şi depozitate în poziţie verticală pentru că, în caz contrar, se poate scurge acidul.

– La transport, asiguraţi bateria împotriva răsturnării.

- Utilizaţi protecţia împotriva scurtcircuitului

 

Running Bull AGM/BackUp: Prezintă siguranţă împotriva scurgerii în poziţia cu capul în jos şi în cazul deteriorării carcasei. Reîncărcare cel târziu la o tensiune de repaus de ≤ 12,50 V. Nu este posibilă o măsurare a densităţii acidului, respectiv o completare cu apă distilată.

De multe ori, în autovehicul, bateria este mai mult descărcată decât încărcată. Acest "bilanţ de încărcare negativ" creează probleme fiecărei baterii...

 

În plus, în special iarna, reţeaua de bord şi bateria de pornire sunt solicitate de nenumăraţi consumatori. La acestea se mai adaugă şi temperaturile scăzute.... Toate acestea au efecte, pe de-o parte asupra uleiului de motor, care devine vâscos şi astfel generează forţe de frecare mari în motor, iar pe de altă parte, asupra reacţiei chimice, dar şi asupra încărcării bateriilor Ca/Ca moderne.

 

Şi ca să fie şi mai dificil, se adaugă faptul că o baterie plumb-acid se poate încărca abia începând de la temperaturi >0°C ale bateriei. La începerea cursei, întreaga energie de încărcare disponibilă este utilizată pentru încălzirea bateriei (proces electrochimic). În momentul în care bateria ajunge în domeniul de încărcare, un număr mare dintre posesorii de autovehicule opresc din nou motorul.

 

În funcţie de tipul de autovehicul, respectiv de poziţionarea bateriei, domeniul de temperatură pentru încărcare este atins abia după o distanţă de deplasare de cel puţin 20 km parcurşi fără întreruperi...

 

Remediul este reîncărcarea bateriei cu un aparat de încărcare extern.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Descărcarea bateriei se produce probabil din cauza unui necesar mare de curent de repaus (>20 mA) al autovehiculului.

 

Încărcaţi complet bateria cu un aparat de încărcare extern (cu limitare de tensiune la cca. 14,8 V) şi măsuraţi tensiunea bateriei după un timp de staţionare de minim 5 h.

 

Tensiunea măsurată trebuie să se situeze în domeniul 12,7 - 12,8 V.

 

Dacă tensiunea se situează peste această valoare, vă rugăm să porniţi pentru cca. 10 secunde faza scurtă şi să măsuraţi încă o dată tensiunea de repaus după un timp de aşteptare de cca. 1 min. Dacă tensiunea se situează sub cca. 12,6V, trebuie să porniţi încă o dată procesul de încărcare.

 

În situaţia în care aparatul dvs. de încărcare dispune de un "mod de reactivare", este neapărat necesar să demontaţi bateria din autovehicul înainte de încărcare.

 

În caz contrar există posibilitatea ca sistemul electronic al autovehiculului să fie avariat ireversibil, ca urmare a unei tensiuni de bord prea mari.

Nivelul electrolitului trebuie controlat în funcţie de frecvenţa de utilizare şi de tensiunea de încărcare.

 

- În cazul unei încărcări, respectiv descărcări zilnice, intervalul de control al electrolitului ar trebui să fie de 1 lună.

- În cazul unei încărcări, respectiv descărcări săptămânale, este bine să se efectueze o întreţinere trimestrială

 

Înainte să interveniţi la baterie, vă rugăm să acordaţi atenţie neapărat echipamentului de protecţie personală (ochelari de protecţie,...)!

Pentru completarea electrolitului, utilizaţi numai apă demineralizată sau distilată (nu apă minerală sau apă de izvor!)

 

- Desfaceţi dopurile celulelor cu o sculă corespunzătoare

- Completaţi nivelul de umplere până la atingerea marcajului max. (vezi marcajul de pe partea exterioară a carcasei sau la colierul din celulă)

- Închideţi cu dopurile celulelor

- Încărcaţi bateria complet, pentru amestecarea electrolitului (bateria ar trebui să degaje gaz)

 

Părţile neacoperite cu acid ale plăcilor sunt deteriorate ireversibil!

Ce se întâmplă dacă se montează într-un autovehicul o baterie fără cod BEM (= management energetic al bateriei)? Banner are răspunsul la această întrebare dând exemplul Audi.


BEM = managementul energetic al bateriei. În condiţiile electrificării autovehiculelor moderne în permanentă creştere, bateria reprezintă o componentă esenţială. Pentru a prelungi durata de serviciu a bateriei în pofida gradului mai mare de încărcare, autovehiculele, ca de ex. Audi A6, dispun de un management energetic ingenios.


Funcţia. Curenţii de la bord, măriţi masiv la modelele curente de autovehicule şi, în special aplicaţiile start/stop
microhibride şi recuperarea energiei de frânare impun noi cerinţe pentru bateriile auto. Sistemul de management BEM înregistrează continuu parametri ca starea de încărcare, vechimea bateriei, etc. şi transmite aceste date calculatorului de bord. Ca urmare, acesta reglează bilanţul energetic din autovehicul şi atunci când este necesar, limitează
utilizarea consumatorilor de confort, ca de ex. încălzirea din scaune sau instalaţia de climatizare şi îl avertizează pe şofer. Scopul este garantarea pornirii motorului pe cât posibil în orice situaţie.

 

Sisteme diferite. Cei mai mulţi dintre producătorii auto, printre care şi BMW, lucrează cu un sistem deschis,
acest lucru însemnând că piaţa independentă de accesorii poate monta o baterie de schimb adecvată, fără să fie necesară o reprogramare a sistemului electronic al autovehiculului. Însă unii producători, ca de exemplu Audi, utilizează un sistem închis şi atribuie aşa-numitele coduri BEM pentru bateriile de reechipare originale. Pentru bateriile ET libere nu este disponibil un astfel de cod.


Montarea bateriilor fără codul BEM. În principiu este
posibilă montarea unei baterii care nu este „testată independent BEM“, vezi exemplul Audi. Însă este necesar să se utilizeze o baterie care, în primul rând, să aibă calitatea celei de la producătorul de echipamente originale (cel mai bine, Power Bull PROfessional şi în cazul unei baterii originale AGM, neapărat înlocuirea cu o baterie Running Bull AGM), iar în al doilea rând, bateria trebuie să aibă aceleaşi dimensiuni constructive ca bateria originală şi să aibă înscrisă pe etichetă puterea bateriei originale.

 

Sistem cu autocalibrare. În cazul unei baterii cu o vechime mare, sistemul autvehiculului memorează „bateria
defectă“. Prin urmare, atunci când se montează o baterie nouă fără să se introducă un cod BEM, în prima fază, autovehiculul
nu identifică faptul că a fost instalată o baterie nouă. Este aşadar necesar ca, prin introducerea unui cod BEM, să se comunice sistemului de management, starea nouă a bateriei sau sistemul trebuie mai întâi să parcurgă un proces de calibrare privind starea nouă a bateriei. Acest lucru se produce cu atât mai repede, cu cât trece bateria prin mai multe „evenimente de declanşare“ (= impulsuri, semnale de ex. porniri, porniri la rece). Ulterior, calculatorul autovehiculului deblochează din nou, succesiv sistemele restricţionate mai înainte, cum ar fi de ex. întreaga putere a instalaţiei de climatizare.

 

Fără riscuri pentru siguranţă. În cazul în care se montează o baterie de schimb de o valoare calitativă superioară, dar fără introducerea unui cod BEM, nici nu se va produce o deteriorare a sistemului electronic al autovehiculului sau a altor componente şi
nici nu va exista vreun risc din punct de vedere al siguranţei.

Audi, BEM Code

În anexă găsiţi fişa tehnică valabilă pentru bateriile Banner (AGM, umede,...), pentru manipularea în condiţii de siguranţă a acumulatorilor cu plumb.

 

Regulamentul REACH (1907/2006/CE) a înlocuit Directiva UE cu privire la fişele de securitate chimică (91/155/UE). Regulamentul REACH în vigoare impune redactarea şi actualizarea fişelor de securitate chimică pentru materiale şi preparate. Însă pentru fabricate/produse cum ar fi bateriile cu plumb, conform legislaţiei privind produsele chimice nu sunt necesare fişe de securitate chimică UE.

 

Firma Banner Batterien este membră a ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V (Uniunea Centrală a Industriei Electrotehnice şi Electronice, uniune înregistrată), fişa tehnică ataşată „Instrucţiuni pentru manipularea în condiţii de siguranţă a acumulatorilor cu plumb" a fost adaptată pentru Banner. Această fişă tehnică se adresează distribuitorilor şi utilizatorilor bateriilor şi este realizată în mod voluntar. Instrucţiunile conţinute oferă asistenţă la respectarea prevederilor legale, fără a le înlocui însă.

 

Vârsta fizică bateriei are numai o semnificaţie foarte limitată în ceea ce priveşte durata de serviciu şi starea în care se află o baterie; din acest motiv, codificările ştanţate pe bateriile Banner nu permit concluzii clare cu privire la vechimea acestora.

 

Decisivă nu este data producţiei, ci momentul punerii în funcţiune în autovehicul pentru că abia atunci bateria de pornire va fi solicitată şi va începe procesul de uzură electrochimică.

 

În intervalul de timp dintre producţie şi vânzarea bateriei către consumatorul final, bateria nu "îmbătrâneşte", atâta timp cât este păstrată într-o stare bună, încărcată şi aceasta se întâmplă în cazul firmei Banner şi al distribuitorilor săi contactuali.

 

Durata de serviciu a bateriei este determinată în mai mare măsură de numărul de cicluri de descărcare şi de încărcare şi de nivelul de descărcare, decât de vârsta fizică a bateriei.

 

Dovada pentru garanţia legală şi garanţia oferită de producător este doar chitanţa de cumpărare cu data cumpărării!

 

P.S. Un marcaj DOT cu o succesiune de cifre, care la anvelope etc. este dovada datei de fabricaţie (DOT=Department Of Transportation USA) nu este necesar la bateriile de pornire!

Acidul din baterie este puternic caustic!

- În cazul contactului cu ochii, clătiţi temeinic cu apă şi consultaţi un medic.

- Stropi de acid: trataţi cu spray Neutralon sau cu soluţie de săpun, clătiţi cu multă apă şi ştergeţi pentru uscare.

- Acidul, respectiv bateriile cu umplutură de acid nu au voie să ajungă la îndemâna copiilor.

- Predaţi recipientele de acid cu resturi de acid la punctul de colectare a materialelor problematice. Acidul rămas nu trebuie deversat în canalizare.

 

Eliminaţi recipientul gol de acid ca deşeu menajer din plastic.

Este recomandabil ca o baterie AGM să fie descărcată maxim până ajunge la un nivel de încărcare de 50%.

 

În principiu, cu cât este mai mare gradul de descărcare, cu atât va fi mai redusă durata de serviciu probabilă. La o adâncime de descărcare de 50% (o tensiune de repaus de cca. 12,3 V), o baterie AGM reuşeşte cca. 400 de cicluri. Vă rugăm să aveţi grijă la o reîncărcare imediată atunci când s-a scăzut sub o limită de tensiune de repaus de cca. 12,50 V.

 

Pentru a putea măsura tensiunea de repaus, este bine să se aştepte un timp de până la 5 ore de la terminarea încărcării sau trebuie ca timp de cel puţin o oră să nu fi avut loc nicio descărcare.

Vă rugăm să schimbaţi întotdeauna toate bateriile care sunt conectate între ele. Motivul este că odată cu creşterea gradului de utilizare, bateriile prezintă o modificare a rezistenţei interne (creştere). O baterie nouă şi încărcată complet are o rezistenţă internă foarte scăzută, în timp ce una "veche" are o rezistenţă internă mare.

 

În cazul în care se conectează împreună în circuit o baterie "veche" şi una "nouă", va interveni o repartizare diferită a curenţilor (la conectarea în paralel) şi a tensiunilor (la conectarea în serie). Se produc solicitări asimetrice în timpul încărcării, respectiv descărcării.

 

Atunci când bateriile nu se încarcă sau descarcă, la conectarea în paralel, între baterii circulă curenţi de compensare foarte mari.--> Bateria "nouă" încearcă să încarce bateria "veche" (compensare de potenţial).

 

Aceşti curenţi de compensare pot avea ca urmare o defectare prematură a noii baterii.

Vă rugăm să utilizaţi reglajul AGM, tensiunea de încărcare ar trebui să fie max. 14,8 V şi tensiunea de încărcare de menţinere ar trebui să fie reglată la 13,5 V. Cea mai recomandabilă este utilizarea unei caracteristici IUoU cu compensarea temperaturii (dacă aveţi posibilitatea acestui reglaj).

 

Pentru a obţine o durată de serviciu maximă de la baterii, vă rugăm să acordaţi atenţie unei deconectări complete de la reţeaua de bord pe parcursul timpului de staţionare (>7 zile). --> În prealabil este bine să se mai efectueze o încărcare completă corespunzătoare a bateriei.

Vă rugăm să acordaţi atenţie următoarelor aspecte:

- ambele baterii trebuie să aibă aproximativ aceeaşi vechime!

- ambele baterii trebuie să aibă tensiuni de repaus identice.

- ambele baterii trebuie să poarte denumiri de tip identice!

- cablurile de legătură trebuie să fie menţinute pe cât de scurte posibil.

- trebuie să se acorde atenţie unei dimensionări suficiente a cablurilor de legătură.

La încărcarea unei baterii, în anumite condiţii se poate forma gaz detonant. Gazul detonant este un amestec foarte exploziv de hidrogen şi oxigen. Ca urmare a limitei inferioare de explozie reduse de 4 procente volumice, este necesară o deosebită precauţie. În prezenţa unei surse de aprindere (flacără deschisă, suprafaţă fierbinte, descărcare electrostatică,...) se produce o reacţie de tip explozie cu o viteză de reacţie de cca. 2800m/s (pentru comparaţie, pulberea neagră: 400-1000 m/s).

 

Vă rugăm să acordaţi atenţie:

- Evitaţi aprinderea, nu fumaţi, nu folosiţi foc deschis, evitaţi formarea scânteilor la manipularea cablurilor şi a aparatelor electrice.

- Înainte de montarea sau demontarea bateriei, opriţi toţi consumatorii electrici, pentru a fi exclusă o formare accidentală de scântei.

- La desprinderea conexiunilor, scoateţi mai întâi cablul pentru legarea la masă (legătura cu şasiul autovehiculului). La conectare, această legătură va fi efectuată ultima (evitarea unor scurtcircuite cauzate de scule)

- La încărcare, conectaţi mai întâi bateria la aparatul de încărcare, apoi porniţi aparatul de încărcare.

- În cazul încărcării în spaţii închise, asiguraţi o bună aerisire.

- Utilizarea unui furtun de evacuare a gazelor în cazul montării bateriilor în spaţiul interior.

- La manipularea bateriilor plumb-acid să purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie, pentru propria dvs. siguranţă!

Numai câteva tipuri mai sunt oferite preîncărcate uscat.

Celelalte baterii sunt pregătite de funcţionare încă de la achiziţionare (umplute şi încărcate)!

 

După umplerea cu acid pentru baterie, bateriile neumplute, încărcate sunt pregătite de funcţionare fără o încărcare specială.

– La umplere, este bine ca temperatura bateriei şi cea a acidului să fie de cel puţin 10 grade Celsius.

– Scoateţi dopurile pentru închidere.

– Umpleţi celulele individuale ale bateriei cu acid sulfuric conform VDE 0510, cu densitatea de 1,28 kg/l (pentru ţările tropicale 1,23 kg/l) până la marcajul max. pentru nivelul acidului, respectiv cu 15 mm deasupra marginii superioare a plăcilor.

– Lăsaţi bateria să stea 20 de minute, basculaţi-o uşor de mai multe ori şi dacă este cazul, completaţi cu acid.

– Înşurubaţi, respectiv presaţi ferm dopurile pentru închidere. Ştergeţi stropii de acid.

- Înainte de montare, tensiunea bateriei trebuie să fie de min. 12,60 volţi, respectiv densitatea acidului de min. 1,26.

 

Încărcarea pentru punere în funcţiune: în cazul în care, la umplere, o baterie se încălzeşte, electrolitul face spumă (formare puternică de gaz) sau dacă după umplere şi trecerea timpului de activare, bateria nu atinge valorile indicate mai sus, trebuie efectuată o încărcare pentru punere în funcţiune.

Este bine să nu se efectueze o conectare a unor baterii diferite. Ca urmare a modurilor de construcţie diferite, bateriile au rezistenţe interioare diferite, respectiv o altă caracteristică de încărcare.

 

Pot apărea următoarele situaţii:

- O baterie, respectiv un grup de baterii nu va fi încărcat sau va fi supraîncărcat.

- Circulă curenţi de compensare mari, care pot duce la defectarea siguranţelor sau la încălzirea excesivă a cablurilor.

 

La conectarea în paralel sau în serie a bateriilor, este bine să se acorde atenţie următoarelor aspecte:

-bateriile trebuie să aibă aproximativ aceeaşi vechime!

- bateriile trebuie să aibă tensiuni de repaus identice.

- bateriile trebuie să poarte denumiri de tip identice!

- cablurile de legătură trebuie să fie menţinute pe cât de scurte posibil.

- trebuie să se acorde atenţie unei dimensionări suficiente a cablurilor de legătură

Pentru a desface dopurile bateriei, este necesar să fie îndepărtată mai întâi eticheta de pe partea de sus.

 

Pentru desfacerea dopurilor celulelor, vă rugăm să utilizaţi neapărat o şurubelniţă dreaptă corespunzător de mare sau "cheia specială pentru dopuri" de la Banner. Şurubelniţa ar trebui să aibă o lăţime a lamei de minim 14 mm (maxim 16 mm). În cazul utilizării unei şurubelniţe prea mici, va fi deteriorat dopul, respectiv "crestătura în cruce" şi nu mai este posibilă îndepărtarea dopului.

 

Cheia pentru dopuri de la Banner poate fi comandată cu numărul de piesă 1030001600.

 

Datorită inelului de etanşare special, dopurile au o poziţie fixă.......această poziţie fixă este necesară pentru a garanta clientului final siguranţă maximă privitor la descărcările electrostatice.

 

La descărcările electrostatice se poate produce o conturnare în baterie. În cazul cel mai grav se aprinde gazul detonant care se găseşte în baterie şi se produce o explozie. Cu ajutorul dopurilor speciale am reuşit să menţinem pe cât posibil de redus riscul unei descărcări disruptive (în cazul unei descărcări electrostatice).

 

Când manipulaţi o baterie plumb-acid, vă rugăm să aveţi grijă să utilizaţi ochelari de protecţie!

 

ATENŢIE: Se interzice deschiderea bateriilor AGM - Running Bull AGM şi Running Bull Back Up. La seriile de produse Buffalo Bull nu este necesară o unealtă specială.

Stopfendreher

O baterie complet încărcată poate fi depozitată până la o tensiune de repaus de 12,50V. În funcţie de temperatura mediului ambiant, bateriile pot fi depozitate până la 12 luni fără reîncărcare. Cu cât este mai mică temperatura mediului ambiant, cu atât este mai redus gradul de autodescărcare a bateriei.

 

Pentru a merge la sigur, aş controla tensiunea de repaus a bateriilor după cca. 3 luni. Dacă aceasta este < 12,50 V, este necesară reîncărcarea bateriei, la < 12,60 V aş efectua un nou control după cca. o lună.

 

În cazul unei reîncărcări în aer liber, vă rugăm să aveţi în vedere că bateria trebuie să ajungă mai întâi la peste 0°C pentru a putea fi încărcată.

 

În cazul în care este necesară o încărcare, puteţi demonta bateria şi o puteţi lăsa să se "dezgheţe" în încăperi cu temperatura > 0°C.......sau lăsaţi pur şi simplu aparatul de încărcare conectat câteva zile la baterie. Energia de încărcare se utilizează la început pentru încălzirea bateriei.

 

Nu vă faceţi probleme deoarece o baterie plumb-acid încărcată complet îngheaţă "abia" la cca. -70°C..... Însă o baterie descărcată (tensiunea de repaus = 12,0 V) îngheaţă deja la mai puţine grade minus!

 

În cele ce urmează, vă prezentăm câteva aspecte cărora este bine să le acordaţi atenţie:

- Înainte de reîncărcare, compensaţi electrolitul lipsă cu apă distilată sau demineralizată, până la nivelul max.

- Încărcaţi complet bateria (deconectată) înainte de depozitarea pentru iarnă, până când indicatorul de la aparatul de încărcare vă semnalizează acest lucru.

- Deconectaţi toţi consumatorii de la baterie (deconectare prin desprinderea de la borne a bateriei sau prin scoaterea siguranţei principale)

- Aveţi grijă ca suprafaţa bateriei să fie, respectiv să rămână uscată.

- În cazul unei demontări, este bine să depozitaţi bateria (încărcată complet) într-un loc uscat şi, pe cât posibil, răcoros.

- La depozitarea bateriei montaţi o protecţie la scurtcircuit.

- Încărcaţi complet bateriile înainte de montarea în autovehicul, respectiv înainte de efectuarea contactului cu reţeaua de bord.

- În încheiere, cel mai important aspect: La manipularea bateriilor plumb-acid, purtaţi neapărat ochelari de protecţie!

 

Există şi aparate de încărcare corespunzătoare, care efectuează o menţinere automată a încărcării (toate aparatele Banner Accucharger). Astfel, aparatul de încărcare poate rămâne conectat la baterie pe întreaga durată a iernii, fără ca bateria să fie deteriorată.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Vă rugăm să acceptați Marketing Cookies pentru a vedea conținutul