This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

SUSTENABILITATE

ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

Responsabilitatea noastră

 

O întreprindere poartă o mare responsabilitate – faţă de om şi faţă de natură.

 

De aceea, Banner şi-a impus deja de multe decenii obligaţii privind siguranţa, protejarea sănătăţii şi a mediului înconjurător la nivel optim. Regulamentele stricte, care sunt adaptate în permanenţă la noile cunoştinţe oferă protecţie optimă angajaţilor, vecinilor, clienţilor, consumatorilor, dar şi mediului înconjurător.

Umweltschutz
Introducere
Mediul înconjurător

Încălzirea globală şi reducerea permanentă a combustibililor fosili conduc la apariţia unor ordonanţe şi consecinţe în domeniul legislaţiei pentru protecţia mediului. Începând cu anul 2015, emisiile de CO2 ale autovehiculelor noi trebuie să se situeze la valori de sub 130g CO2/km şi până în anul 2020, trebuie să scadă la 95g CO2/km.

 

Din acest motiv, producătorii utilizează sisteme de propulsie micro-hibride. Pentru acestea, tehnologia bateriilor joacă un rol decisiv. În aceste autovehicule ecologice se utilizează din principiu, două sisteme diferite de baterii de pornire: AGM* (Absorbent Glass Mat) şi EFB* (Enhanced Flooded Battery). 

* AGM = absorbent glass mat, acidul este absorbit în materialul din fibre de sticlă şi astfel este fixat.
* EFB = enhanced flooded battery, bateria de pornire rezistentă la un număr mare de cicluri.

Bateriile Banner
Moderne şi ecologice

Banner Batterien este una dintre cele mai moderne şi mai ecologice fabrici de baterii din Europa. Durabilitatea şi protecţia mediului sunt componente esenţiale ale filosofiei întreprinderii noastre.

 

Compania Banner este membru fondator al forumului UFS pentru mediu baterii de pornire deoarece în calitate de unitate care prelucrează plumb, Banner consideră că îi revin responsabilităţi speciale.

Responsabilitatea Banner
4 trepte spre sustenabilitate
  • Producţie şi cercetare la cele mai înalte standarde de calitate şi, înainte de toate, cu procese de producţie care să protejeze mediul.
  • O utilizare economică şi sustenabilă a energiei şi materiilor prime.
  • Revalorificare şi reciclare, prin intermediul unui ciclu de producţie închis.
  • Îmbunătăţirea permanentă prin cercetare & dezvoltare, în scopul reducerii la minim a amprentei ecologice.

Downloads

Sustainability report german version