SUSTENABILITATE

ȘI MEDIU ÎNCONJURĂTOR

RESPONSABILITATEA NOASTRĂ

 

Deja de mai multe decenii, compania Banner s-a angajat să asigure un nivel optim de siguranţă, de protecţie a sănătăţii şi a mediului. Regulamentele stricte, care sunt adaptate în permanenţă la noile cunoştinţe oferă un nivel optim de protecţie angajaţilor, vecinilor, clienţilor, consumatorilor, dar şi mediului înconjurător.

MEDIU ŞI RESPONSABILITATE

 

Încălzirea globală şi reducerea tot mai mare a combustibililor fosili conduc la apariţia unor ordonanţe şi consecinţe în domeniul legislaţiei pentru protecţia mediului.

 

Pentru a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele noi, producătorii se bazează pe sisteme de propulsie microhibride. Tehnologia bateriilor joacă un rol decisiv în acest sens!

 

În aceste autovehicule ecologice se utilizează din principiu, două sisteme diferite de baterii de pornire: AGM* (Absorbent Glass Mat) şi EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

* AGM = absorbent glass mat, acidul este absorbit în materialul din fibre de sticlă şi astfel este fixat.

* EFB = enhanced flooded battery, bateria de pornire rezistentă la un număr mare de cicluri

MODERN ŞI ECOLOGIC

 

Banner Batterien este una dintre cele mai moderne şi mai ecologice fabrici de baterii din Europa.

 

Sustenabilitatea şi protecţia mediului sunt componente esenţiale ale filosofiei întreprinderii noastre. Compania Banner este membru fondator al forumului UFS pentru mediu Baterii de pornire, deoarece în calitate de unitate care prelucrează plumb, Banner consideră că îi revin responsabilităţi speciale.

PUTERE DE LA SOARE

 

LINZ AG construieşte o instalaţie fotovoltaică pe o suprafaţă de 3.000 m² la locaţia din Linz.

 

Pe viitor, locaţia va furniza în acest mod aproape o jumătate de milion de kilowaţi-oră de energie solară pe an, fără emisii. Energia electrică generată de instalaţie va fi utilizată pe viitor în întregime în producţia de baterii de pornire, baterii industriale şi accesorii.

 

TRANSPORTAREA BATERIILOR ŞI REŢEAUA DE COLECTARE

 

Reţeaua noastră, prin care se furnizează baterii noi, este de asemenea utilizată pentru a colecta în mod fiabil bateriile uzate şi a le recicla. În instalaţiile de reciclare, bateriile uzate sunt dezasamblate şi componentele acestora sunt sortate, înainte de începerea procesului de reciclare.

PLUMB

Ingredientele care conţin plumb şi oxid de plumb sunt utilizate la producerea de baterii noi. În plus, noile grile de plumb sunt fabricate din plumb reciclat.

 

MATERIAL PLASTIC

Carcasele şi capacele din material plastic ale bateriilor sunt colectate şi mărunţite. Granulele de plastic obţinute în acest mod sunt utilizate pentru producerea de carcase şi capace noi.

 

ELECTROLIT

Electrolitul utilizat este prelucrat în continuare în sulfat de sodiu. Acesta este utilizat ca material solid în producţia de textile, sticlă, detergenţi şi îngrăşăminte.

CAMPION EUROPEAN LA RECICLARE!

Baterii plumb-acid de la Banner: cotă de reciclare de 100%!

Comparație cu cotele de reciclare UE:

Baterii Li-ion
5 %
5 %
Plastic
40 %
40 %
Baterii aparate
45 %
45 %
Hârtie
72 %
72 %
Sticlă
74 %
74 %
Aluminiu
74 %
74 %
Baterii plumb-acid
95-98 %
95-98 %
Componentele bateriilor plumb-acid sunt reciclabile în proporţie de 99%.
O baterie de tip Banner constă exclusiv din plumb reciclat.

Toate celelalte componente conţin doar un anumit procentaj de materiale reciclate.

Plumbul poate fi reciclat infinit de des. Baterii cu plumb-acid cu cea mai mare cotă de colectare şi de returnare de pe piaţa UE.
Tina Lupac Banner Batterien

Interviu cu doamna Dipl. Ing. Lupac Tina 

Director al Departamentului de Managementul mediului şi siguranţei, Banner GmbH

 

Ce înseamnă sustenabilitatea pentru dvs.?

Oricine îşi poate aduce contribuţia la sustenabilitate. În special, întreprinderile au o mare responsabilitate în acest sens – faţă de oameni şi natură. Încă de la începuturi, Banner şi-a aliniat producţia din Leonding la cele mai stricte standarde de mediu şi siguranţă. La fel, inovaţiile şi investiţiile vor continua să fie realizate în conformitate cu acest principiu director.

 

Ce face ca firma Banner sa fie sustenabilă?

Şi numai faptul că Banner este o întreprindere de familie aflată la a 3-a generaţie, demonstrează o gestionare sustenabilă a afacerilor. Banner poate asigura în mod autonom alimentarea cu apă la locaţia sa principală în Linz-Leonding, prin propriile puţuri. De asemenea, ne procurăm energia electrică în proporţie de 100%, din surse regenerabile de energie, cum ar fi energia hidraulică, energia eoliană, biomasa solidă şi lichidă, energia fotovoltaică, biogazul şi alte energii ecologice.

Pentru noi, o baterie pentru autovehicule este „verde”, numai dacă, pe lângă utilizarea sa în conceptele de sisteme de propulsie cu economisire a combustibilului şi a CO2, achiziţionarea şi reprelucrarea resurselor utilizate sunt, de asemenea, organizate fără deşeuri, în cea mai mare măsură posibilă. În acest sens, bateria cu plumb-acid este un exemplu similar în rândul tehnologiilor alternative pentru baterii pentru autovehicule.

Un ciclu de reciclare stabilit, cu cea mai mare cotă de colectare a tuturor bunurilor reciclabile de pe piaţă, face ca bateria cu plumb-acid să fie un model pentru un produs sustenabil, care protejează resursele.

 

Care sunt cele mai importante două obiective de sustenabilitate pe care ar trebui să se focalizeze sectorul Dvs. de activitate în sensul protecţiei mediului?

  • Protejarea eficientă a resurselor
  • Producţie în conformitate cu cele mai actuale standarde de calitate

Pentru noi, managementul sustenabil înseamnă să fabricăm produse de calitate superioară pentru clienţii noştri, în timp ce respectăm toate standardele!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Raportul de sustenabilitate al firmei Banner

 

Acest raport are scopul de a oferi o imagine de ansamblu asupra modului în care compania Banner implementează sustenabilitatea în procesele sale şi a progreselor realizate în trecut. Din acest motiv, acest raport este actualizat o dată la doi ani cu scopul de a menţine partenerii Banner informaţi cu privire la cele mai recente evoluţii.

Politica de mediu a companiei Banner

 

Compania Banner este conştientă de responsabilitatea sa faţă de mediu şi faţă de generaţiile următoare. De aceea, politica de mediu, ca instrument esenţial şi strategic de conducere, este decisă, implementată şi controlată de la cel mai înalt nivel de management. Varianta actuală a politicii de mediu, validată de conducerea companiei, este cunoscută tuturor angajaţilor şi poate fi consultată de oricine.

Charge the future

CHARGE THE FUTURE

 

Lanţul valoric inovator al bateriilor cu plumb, cu emisii reduse de carbon, din Europa.

 

Charge the Future arată modul în care bateriile cu plumb şi industria europeană a bateriilor cu plumb sprijină un viitor al emisiilor reduse de carbon. Bateriile cu plumb fac parte integrantă din produsele şi serviciile esenţiale, printre care se numără autovehiculele, stocarea energiilor regenerabile, backup-urile telefoanelor mobile şi centrelor de date. Acestea sunt utilizate pentru multe alte aplicaţii, inclusiv pentru energia industrială, sistemele de propulsie ale motostivuitoarelor cu furcă şi în întreaga industrie a transportului feroviar şi urban.

PROGRAM REDUCERE CANTITATI DESEURI EXTINS

 

Principalul obiectiv al Directivei 2008/98/CE privind deşeurile, este prevenirea generării deşeurilor şi reducerea impactului asociat al acestora asupra mediului, dar şi reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterii eficienţei folosirii acestora.

Vă rugăm să acceptați Marketing Cookies pentru a vedea conținutul