DATA PROTECTION DECLARATION

Kære besøgende
Kære besøgende på et websted tilhørende Banner GmbH.

Beskyttelse af dine personlige oplysninger ligger os meget på sinde.
Det er muligt at benytte vores side uden at skulle afgive personlige oplysninger.
Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske databeskyttelsesforordning (DSGVO) og den østrigske forbundslov om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger (databeskyttelsesloven - DSG). Oplysningerne er personlige, hvis de entydigt kan forbindes med en bestemt fysisk person. I denne forbindelse informerer de generelle regler på webstedet samt reglerne i diverse berørte grupper dig om arten, omfanget og formålet med indsamlingen, brugen og behandlingen af personoplysninger, der forestås af

Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tlf. +43 (0) 732 38 88 0
datenschutz@bannerbatterien.com

Da virksomheden ikke udfører databehandling for hverken myndighed eller offentligt organ, og da kerneaktiviteten ikke består i udførelse af databehandlingsprocesser, der kræver regelmæssig og systematisk overvågning af de pågældende personer, og da kerneaktiviteten heller ikke består i omfattende behandling af bestemte kategorier af data i henhold til art. 9 eller art. 10 DSGVO, er der ikke udpeget en databeskyttelsesansvarlig person. Eventuelle spørgsmål vedrørende databeskyttelse varetages af databeskyttelseskoordinator hos Banner GmbH på datenschutz@bannerbatterien.com.

Vi informerer dig hermed om de vigtigste aspekter ved databehandling i forbindelse med vores websted.


Google Analytics
Vores websted anvender Google Analytics, en webanalyse-tjeneste tilhørende Google Inc. Google stiller en browser-plugin til rådighed på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de til deaktivering af Google Analytics. Google Analytics anvender cookies. Det er små tekstfiler, der gør det muligt at gemme specifikke brugerrelaterede oplysninger på brugerens enhed. Tekstfilerne muliggør analyse af brugen af vores websted-tilbud gennem Google. De oplysninger, som indsamles af cookien om brugen af vores sider (herunder din IP-adresse), sendes normalt anonymt til en Google-server i USA og gemmes dér. På grund af den gennemførte anonymisering kan data ikke lede til følgeslutninger med hensyn til din identitet. Google overholder privatlivspolitikken ifølge "Privacy Shield"-aftalen og er registreret hos det amerikanske handelsministeriums "Privacy Shield"-program og bruger de indsamlede oplysninger til at evaluere brugen af vores websteder, udarbejde rapporter om disse og levere andre relaterede tjenester til os. Læs mere på http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Desuden giver vi dig mulighed for at udelukke dig selv her.

Deaktiver registrering af data gennem Google Analytics for dette websted


Retningslinjer for cookies
På vores websted bruger vi såkaldte cookies til at genkende samme brugers/internetadgangsindehavers gentagne brug af vores tilbud.
Du kan forhindre installation af cookies ved at indstille din browser i overensstemmelse hermed; vi påpeger dog, at du i så fald måske ikke kan benytte alle funktioner på vores websted fuldt ud.


Serverdata
Af tekniske årsager registreres bl.a. følgende data, som din internetbrowser overfører til os eller vores webudbyder (såkaldte serverlogfiler):

 • Browsertype og -version
 • anvendt operativsystem
 • Webside som du besøger os fra (reference-URL)
 • Webside, som du besøger
 • Dato og tidspunkt for din adgang
 • Din internetprotokol-adresse (IP-adresse).

Disse anonyme data opbevares adskilt fra personlige oplysninger, som du måtte afgive, og kan derfor ikke lede til følgeslutninger med hensyn til en bestemt person.


Eksterne tjenester: Facebook-plugin
På vores sider er der integreret plugins til det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Disse Facebook-plugins kan du genkende på Facebook-logoet eller på "Like-knappen" ("Synes om") på vores side. Her finder du en oversigt over Facebook-plugins: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Når du besøger vores sider, opretter plugin'et en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren. Herved modtager Facebook oplysning om, at du har besøgt vores side med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebooks "Like-knap", mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. På denne måde kan Facebook forbinde besøget på vores sider med din brugerkonto. Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke er bekendt med indholdet af de overførte data og deres brug gennem Facebook. Yderligere oplysninger herom kan du finde i Facebooks databeskyttelseserklæring på http://de-de.facebook.com/policy.php. Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne forbinde besøget på vores sider med din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

 

Brug The Trade Desk

 

På denne hjemmeside bruger vi et værktøj fra The Trade Desk, Inc. (42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001), som indsamler data til analyse-, marketing- og optimeringsformål og derved hjælper os med at forbedre vores markedsføringstiltag og vores hjemmeside. De indsamlede data bruges af The Trade Desk til at udfærdige anonyme brugerprofiler. Der bruges pseudonyme online-identifikationsnumre (online-ID) såsom cookie-id'er, IP-adresse og reklame-id til dataindsamling. I denne forbindelse gemmes der ingen entydige, brugerrelaterede data såsom navn eller adresse. Både cookie-id'et og reklame-id'et gør det muligt at genkende din slutenhed og din internetbrowser. The Trade Desks privatlivspolitik kan findes her: https://www.thetradedesk.com/general/privacy

 

Cookies fra The Trade Desk

TDCPM

TDID

 

Hvis du ikke ønsker, at The Trade Desk skal indsamle data, kan du gøre indsigelse og deaktivere dataindsamling via følgende link, i hvilket tilfælde en opt-out-cookie vil blive sat på din computer: http://insight.adsrvr.org/track /stop?action=dooptout

 

Denne opt-out cookie må ikke slettes, så længe der gøres indsigelse mod lagringen af dataene og gælder kun for den browser, der anvendes i hvert enkelt tilfælde og dermed den enhed, som browseren bruges på.

 

Reference: https://www.bannerbatterien.com/de/Anfrage/Datenschutzerkl%C3%A4rung

 

Kontaktmulighed
Vi tilbyder dig mulighed for at kontakte os via e-mail og/eller via en kontaktformular. I så fald vil oplysningerne fra brugeren blive gemt med det formål at behandle hans/hendes kontakt. Der sker ingen videregivelse af dataene til tredjepart. Der sker heller ingen sammenligning af indsamlede data med data, som evt. kan være indsamlet af andre komponenter på vores hjemmeside.

 

Kategorier af berørte personer

Banner GmbH behandler personlige data i følgende kategorier af berørte personer:

 

 • Kunder
 • Interessenter
 • Annoncører
 • Eksterne tjenesteudbydere
 • Leverandører
 • Besøgende


Dine rettigheder
Du kan kontakte os gratis i forbindelse med spørgsmål vedrørende indsamling, behandling eller brug af dine personlige oplysninger samt berigtigelse, blokering, sletning af samme oplysninger eller tilbagekaldelse af et samtykke, der måtte være givet på grundlag af den generelle databeskyttelsesforordning. Vi gør opmærksom på, at du er berettiget til korrektion af ukorrekte data, sletning af personoplysninger eller begrænsning af databehandling, medmindre krav herom er udelukket på grund af en lovbestemt opbevaringsforpligtelse. Desuden har du klageret hos de østrigske databeskyttelsesmyndigheder.


Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tlf. +43 (0) 732 38 88 0

datenschutz@bannerbatterien.com


Linz, 25. maj 2018

Accepter venligst Marketing Cookies for at se indholdet