UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

TECHNOLOGIE A PRODUKTY

ELEKTROMOBILITA: PROČ MÁ OLOVO-KYSELINOVÁ BATERIE PRO ELEKTROMOBILY TAKOVÝ VÝZNAM?

 

Elektromobilita je ohromným trendem do budoucna, především pro jízdy na kratší vzdálenosti. V případě elektromobilů si každý nejprve vybaví hnací baterii s technologií Lithium-Ion. Ne každý si však již vzpomene, že se ve všech elektromobilech nachází rovněž 12 V olovo-kyselinová baterie pro napájení palubní sítě.

Palubní baterie se také hovorově označuje jako pomocná, záložní, podpůrná, přídavná nebo sekundární baterie.

Lithium-iontová pohonná baterie je také označována jako vysokonapěťová baterie.

E-Mobilität

Olovo-kyselinové baterie jsou součástí elektromobility.

V případě elektromobilů si každý jako první vybaví nainstalovanou vysokonapěťovou hnací baterii s technologií Lithium-Ion, jejíž jmenovité napětí se často pohybuje v rozsahu 288 V až hodně přes 400 V! Prvním elektromobilem s napětím palubní sítě 800 V je Porsche Taycan (Concept Car Mission E). Formule E využívá systém 900 V!

 

Ne každý si však již vzpomene, že se ve všech elektromobilech, a to bez výjimky, nachází rovněž 12 V olovo-kyselinová baterie.

Stejně jako dříve se totiž žádný elektromobil neobejde bez olovo-kyselinové baterie pro napájení palubní sítě. Co se týče napájení palubní sítě, sázejí na baterie na bázi olovo-kyselina jak perspektivní „start-up“ firmy, tak i renomované automobilky, jako je BMW Group. Například palubní síť vozu BMW i3 s plně elektrickým pohonem je stabilizována olovo-kyselinovou baterií od společnosti Banner, zajišťující zde napájení 12 V spotřebičů.

 

Co se týče technologií, instalují různí výrobci automobilů jak konvenční baterie, tak i baterie typů EFB nebo AGM.

EFB = Enhanced Flooded Battery, startovací baterie odolná proti cyklickému namáhání
AGM = Absorbent Glass Mat, kyselina je v této baterii vázána nasáknutím do skelného rouna

Hlavní úkoly baterie pro palubní síť v elektromobilu

1. Napájení palubní sítě napětím 12 V

Rovněž v elektromobilech pochopitelně funguje množství spotřebičů při napětí 12 V (např. centrální zamykání, vnitřní osvětlení, přístroje atd.). Tyto byly po celá desetiletí optimalizovány a každoročně se stávají součástí vybavení milionů nových automobilů (se spalovacím i elektrickým motorem). Je zřejmé, že žádný výrobce elektromobilů nechce pro tento účel vyvíjet nový typ, a to tím spíše, že žádná z těchto baterií nepotřebuje přílišný výkon. Palubní síť s napětím 12 V je tedy standardem i v elektromobilech. V současné době jsou stabilita, dostupnost a nižší riziko důvody, proč jsou všechny elektromobily za účelem napájení 12 V palubní sítě vybavovány olovo-kyselinovou baterií. Tato baterie pro palubní síť sice neplní startovací funkci, napájí však 12 V spotřebiče ve vozidle a tím i palubní počítač, který ve neposlední řadě ovládá i vysokonapěťovou hnací baterii.

 

2. Bezpečnost vyžaduje redundanci

12 V baterie pro palubní síť totiž slouží i jako nárazový zásobník, zajišťující redundanci z hlediska bezpečnosti. Tak musí být kupříkladu i v případě elektromobilu zajištěno další fungování posilovače řízení (servořízení) po vypnutí motoru, aby byla zachována manévrovatelnost. Posilovače řízení dnes povětšinou využívají elektrický pohon, a to nejen v elektromobilech.

12 V baterie pro palubní síť dále napájí rovněž asistenční systémy řidiče. V rámci mezinárodního automobilového průmyslu se vžil anglický výraz „Adaptive Cruise Control (ACC)“, označující „adaptivní regulaci rychlosti“. Zde přitom často stávají v popředí bezpečnostní hlediska, ale také zvyšování komfortu jízdy. Dalším z hledisek je zvýšení hospodárnosti.

 

 

3. Bezpečnost při vysokém napětí

Před přístupem k vysokonapěťové baterii musí být zajištěna bezpečnost při vysokém napětí. Aby toto bylo možné ověřit, musí být v provozu řídicí jednotky, odebírající veškerou energii z 12 V olovo-kyselinové baterie pro napájení palubní sítě.

Je-li 12 V baterie pro napájení palubní sítě vybitá, nemůže se palubní počítač spustit. V důsledku toho není ovládán měnič frekvence a vozidlo tak nelze nastartovat!

 

4. Zajištění změny stavu

Ve vozidle je nezbytný druhý zdroj energie, aby bylo v případě potřeby umožněno dosažení bezpečného stavu „vozidlo stojí“ z bezpečného stavu „vysoké napětí vypnuto“. K tomu jsou zapotřebí: stěrače, světla, brzda, řízení, … Toto je zásadní bezpečnostní požadavek.

Všechny tyto funkce musejí být zaručeny, aby bylo možné vysokonapěťový systém v případě ohrožení bezpečnosti vypnout za jízdy plnou rychlostí. Systém uzamykání dveří a audio systém/rádio fungují nadále i po vypnutí vysokonapěťového systému.

 

5. nenastartujte elektromobil! (BEV Battery Electric Vehicle)

Případné startovací body elektromobilů nejsou z technických důvodů určeny k nastartování jiných vozidel. V takovém případě je lepší vyhledat pomoc havarijní služby. Naopak spalovací motor může správně nastartovat elektromobil.

 

Krátce o dni otevřených dveří pro elektromobily.

Následující situace není neobvyklá: Při nabíjení pohonné li-ion baterie zůstanou dveře vozu otevřené, topení nebo osvětlení interiéru zapnuté, pak se může 12V palubní baterie vybít dříve, než je pohonná li-ion baterie plně nabitá. Výsledek? Nabíjecí zástrčku již nelze odpojit!


Tip Banner: Tato funkce je řízena prostřednictvím elektrického systému vozidla, který je, jak název napovídá, rovněž připojen k akumulátoru elektrického systému vozidla.

 

Dobré vědět: V případě, že se jedná o elektrický akumulátor, je nutné, abyste se s ním spojili: V závislosti na výrobci elektromobilu se 12V startovací a palubní akumulátor nabíjí vždy během procesu nabíjení vysokonapěťového akumulátoru - tj. bez ohledu na stav nabití (SOC State Of Charge) - nebo pouze tehdy, když je vysokonapěťový akumulátor nabitý na cca 80 %. Pohled do návodu k obsluze příslušného elektromobilu může být opravdu užitečný.

Výměna baterie pro napájení palubní sítě

 

Baterie pro napájení palubní sítě musí být, v závislosti na výrobci elektromobilu, každé 2-3 roky vyměněna v rámci ročního servisu. Jedná se o komponentu nejvyššího významu z hlediska bezpečnosti.

Představte si situaci, při níž by byl na dálnici za jízdy rychlostí 130 km/h vysokonapěťový systém z bezpečnostních důvodů vypnut. Baterie napájející palubní síť musí i poté nadále spolehlivě dodávat energii, např. pro osvětlení vozidla!

 

Nejpozději v okamžiku, kdy se na displeji palubního počítače zobrazí chybové hlášení„Zkontrolovat systém ELEC“ (= zkontrolovat elektrický/elektronický systém), často ve spojení s červenou varovnou kontrolkou baterie, je nejvyšší čas myslet na výměnu baterie pro palubní systém.

 

Při výměně baterie je nutno bezpodmínečně dodržet určité pořadí jednotlivých kroků. V opačném případě může dojít k poškození elektroniky zkraty nebo odletem jisker.

Mějte, prosím, na zřeteli:

V žádném případě neinstalujte konvenční mokrou baterii do elektromobilu, jenž byl sériově vybaven baterií typu EFB nebo AGM. Je-li zde třeba vyměnit baterii, musíte bezpodmínečně použít zase baterii typu EFB, resp. AGM! Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

PS: Malé odchylky, co se týče kapacity, resp. vlastností při studeném startu, nemají na bezpečné a optimální napájení palubní sítě žádný vliv! 

Fahrzeug Motorraum

Příprava

 

 • Elektromobil se musí nacházet v elektrickém/elektronickém „hlubokém spánku“, aby negeneroval žádná chybová hlášení.
 • Nejprve odblokujte kapotu motoru (ještě ji však neotevírejte), poté vůz uzamkněte (umožněte uzamčení) a (s klíčovou kartou v bezpečné vzdálenosti) počkejte 20 minut. Teprve poté kapotu otevřete, pochopitelně bez vložení klíčové karty. Mějte, prosím, na zřeteli: Řada řídicích jednotek ve vozidle přechází do stavu pohotovosti již v okamžiku, kdy se klíčová karta vyskytuje i jen v blízkosti elektromobilu!
 • Vyhledejte baterii pro napájení palubní sítě, resp. si příslušnou informaci najděte v návodu k provozu vozidla. Ne vždy je baterie nainstalována vepředu, nýbrž se může nacházet rovněž v interiéru/prostoru pro cestující, nebo v zavazadlovém prostoru vozidla. Postup při výměně baterie se však nijak neliší!
 • V řadě vozidel je baterie opatřena plastovým krytem. Tento kryt sejměte.
 • Další velmi zajímavá rada: Nyní odpojte záložní baterii od palubního napájení, obvykle je třeba rozpojit jeden (oranžový) konektor, vysokonapěťový systém je tím deaktivován! Nezapomeňte: Po výměně baterie zapojte konektor zpět. Jinak platí obecné pravidlo: Nepřibližujte ruce k vysokonapěťovým součástkám a kabelům (poznáte je podle oranžové barvy)! To je vyhrazeno pro specialisty na motorová vozidla s příslušným vybavením a další kvalifikací (vysokonapěťové školení HV). Nezáleží na tom, zda se jedná o neelektrotechnické, elektrotechnické práce nebo elektrotechnické práce pod napětím (často se jmenovitým napětím 288 až přes 800 V)!

Výměna baterie v elektromobilu probíhá následujícím nebo obdobným způsobem.

Naše doporučení po několika případech praktických textů: 

1. Demontáž staré baterie

 

Baterii pro palubní síť poznáte podle tvaru její skříně a dvou pólů, ke kterým je připojeno vždy po jednom kabelu. U novějších baterií mají tyto póly často červenou a modrou, resp. červenou a černou barvu - kladný pól je přitom vždy označen červeně.

Tip společnosti Banner: 

Před odpojením a demontáží staré baterie doporučujeme vždy a bez výjimky použití přístroje Banner Memory Saver. Tento spolehlivě zabrání ztrátě dat vozidla. Zajistí totiž elektrické napájení prostřednictvím diagnostického konektoru OBD (On Board Diagnose) ve vozidle. 

Díky tomu zůstanou při výměně baterie zachována data vozidla, jako je nastavení navigace, telefonní seznam, naladění rozhlasových stanic, polohy elektrického ovládání sedadel, ….

Nejprve odpojit kladný nebo záporný pól?

Vždy nejdříve odpojte záporný pól (k zápornému pólu bývá zpravidla připojený uzemňovací kabel)! V opačném případě může dojít k odletu jisker nebo dokonce ke zkratu.

Postupujte následujícím způsobem:

 • Odšroubujte ze záporného pólu matici a odpojte černý připojovací kabel.
 • Povolte matici kladného pólu, abyste z něj mohli odebrat červený kabel.
 • Povolte šrouby systému pro uchycení baterie.
 • Jakmile je baterie odkryta, můžete ji vyjmout.
 • Pozor: Hmotnost baterie pro napájení palubní sítě se pohybuje v rozsahu od 5 do 15 kilogramů. Tuto okolnost mějte při výměně baterie bezpodmínečně na paměti.

 

2. Montáž nové baterie 

 

Po demontáží staré baterie je nutno správně nainstalovat novou. Za tímto účelem vložte do prostoru pro baterii nový akumulátor. Následně je nutno baterii pomocí systému pro uchycení upevnit a utáhnout upevňovací šrouby. Nyní můžete připojit novou baterii.

3. Připojení nové baterie

 

Pro připojení nové baterie musíte bezpodmínečně postupovat v opačném pořadí. Nejprve tedy připevníte červený kabel ke kladnému pólu a utáhnete matici. Následně připevníte černý kabel k zápornému pólu a rovněž zde utáhnete matici a šroub. Nyní ještě použijte mazací tuk na póly nebo sprej na mazání pólů, nyní je pro to ten pravý okamžik!

 

Další tipy: 

 • Jsou-li k dispozici krytky pólů, opětovně je nasaďte! Póly pak budou bezpečně zakryté a chráněné před zkraty.
 • U všech olovo-kyselinových baterií instalovaných v interiéru/prostoru pro cestující předepisujeme povinné použití  hadice na .
 • Některá vozidla jsou vybavena hadicí s nasazenou úhlovou přípojkou pro odvádění plynů z baterie. Disponuje-li vaše vozidlo takovýmto vybavením, je nutno hadici přes úhlovou přípojku zasunout do odpovídajícího otvoru pro odplyňování baterie. Pokud je otvor pro odplyňování i na druhé straně, musí být tento uzavřen uzavírací zátkou!
 • Závěrem můžete opětovně nasadit kryt baterie.

 

4. Po skončení prací zavřete kapotu

 

Zavřete kapotu (resp. víko zavazadlového prostoru), otevřete vozidlo a zkontrolujte palubní počítač. Nemělo by na něm být zobrazeno žádné chybové hlášení a elektromobil můžete nastartovat jako obvykle.

Na co dalšího je třeba dát si pozor: 

 

 • Bezpodmínečně dodržujte pokyny a řiďte se upozorněními uvedenými na baterii, v návodu na použití baterie a v návodu k provozu vozidla. 
 • Při výměně baterie vždy noste ochranné brýle a ochranné rukavice!
 • Systém pro uchycení je užitečný. Provedete-li montáž správně, bude zaručeno, že baterie pro napájení palubní sítě nebude moci sklouznout ani vypadnout.
 • V případě výskytu koroze na svorkách baterie tyto před montáží nové baterie vyčistěte. Pro tento účel můžete použít štětec nebo malý drátěný kartáč. Ještě použijte  použijte mazací tuk na póly nebo sprej na mazání pólů, , nyní je pro to ten pravý okamžik!!

 

 

 • Dbejte na to, aby nikdy nedošlo ke vzájemnému spojení obou pólů. Zkrat jako následek náhodného nechtěného spojení pólů jste již možná párkrát zažili!
 • Ne vždy je baterie pro napájení palubní sítě nainstalována vepředu, nýbrž se může nacházet rovněž v interiéru/prostoru pro cestující, nebo v zavazadlovém prostoru vozidla. Postup při výměně baterie se však nijak neliší!
 • Zdroje ohně, jisker, otevřené světlo a kouření jsou při provádění těchto prací zakázány!
 • V případě vozidel se systémy „Keyless-Go“ je nutno mít na zřeteli, že řada řídicích jednotek ve vozidle přechází do stavu pohotovosti již v okamžiku, kdy se klíčová karta, resp. klíč vyskytnou i jen v blízkosti vozidla! 

 

 

 • Měníte-li baterii bez externího napájení napětím, mějte, prosím, na zřeteli: V důsledku krátkodobé nepřítomnosti 12 V baterie pro napájení palubní sítě, a z toho vyplývajícího přerušení napájení napětím, ztratí palubní počítač u některých modelů elektromobilů denní hodnoty počitadel ujetých kilometrů A a B a tím i všechny další údaje, které s tím souvisejí, zejména aktuální průměrnou spotřebu a spotřebované množství energie od posledního resetování. Tyto hodnoty si v případě potřeby musíte předem poznamenat. Po výměně baterie je palubní počítač resetován a začne nanovo se zjišťováním průměrné spotřeby a s individuální kalkulací prognózy dojezdu.

Otherwise, the general rule is: Hands off high-voltage components and cables (recognisable by their orange colour)! This is reserved for automotive specialists with the appropriate equipment and additional qualifications (HV high-voltage training). No matter whether it is non-electrotechnical, electrotechnical work or electrotechnical work under voltage (often with nominal voltages of 288 to over 800V)!

Starou baterii odpovídajícím způsobem ekologicky zlikvidujte.

Jako spotřebitel můžete vysloužilou baterii pro napájení palubní sítě bezplatně vrátit libovolnému partnerskému prodejci společnosti Banner, a to bez ohledu na značku této baterie. Takto si můžete být jisti, že bude recyklována tím nejekologičtějším způsobem.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies