CO ZNAMENÁ POJEM REKUPERACE?

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE VZNIKAJÍCÍ PŘI BRZDĚNÍ

Moderní vozidla využívají technologii označovanou jako „rekuperace“ ke zpětnému získávání využitelné energie při brzdění.

Během brzdění, resp. uvolnění plynového pedálu, dochází k přeměně energie,

přičemž tuto energii lze opětovně využít k jízdě. Vysvětlíme vám, jak to funguje!

Rekuperace znamená jednoduše zpětné získávání využitelné energie při brzdění.
Když uvolníte plynový pedál nebo brzdíte, přichází za normálních okolností část kinetické energie vašeho vozidla vniveč. Rekuperace umožňuje získat část této energie zpět.

V této fázi je alternátor záměrně více namáhán, zvyšuje se napětí, čímž se urychluje proces nabíjení. Díky tomu je baterii dodáváno více energie. Alternátor přeměňuje kinetickou energii na elektrický proud, v zásadě stejným způsobem jako v případě dynama na jízdním kole. Během fází zrychlení a za běžného provozu může být výkon alternátoru částečně snížen, nebo dokonce zredukován na nulu, což znamená, že pohon má k dispozici více energie.

Vozidlo nyní využívá energii předtím uloženou baterií. To přináší úsporu paliva a snižuje emise. Naše autobaterie pro systém start-stop jsou tak skutečnými pomocníky ve snaze snížit emise CO2 a šetřit pohonné hmoty.

AGM Batterien
Díky rekuperaci a systému start-stop jsou moderní automobily mnohem ekologičtější. Základní podmínka: baterie pro systém start-stop s mimořádnou odolností proti cyklickému namáhání, např. Banner Running Bull AGM. Obzvláště vysoká odolnost proti cyklickému namáhání činí z modelu Running Bull AGM ideální baterii, která bezpečně zvládá extrémní zatížení způsobovaná opakovaným startováním a elektrickým napájením vozidla v režimu stop.

Co se rozumí pod pojmem „coasting“?
Zcela jednoduše dojezd vozidla na neutrál.

 

I během „coastingu“ se kinetická energie stále častěji přeměňuje na elektrickou energii, čímž dochází ve vozidle se systémem start-stop k dobíjení baterie.
Coasting asistent signalizuje řidiči, kdy by měl před křižovatkou nebo semaforem sundat nohu z plynu, aby vozidlu umožnil dojet na neutrál a tím i dobíjet baterii. Coasting asistent spolupracuje s navigačním systémem a je automaticky aktivován po stanovení cíle jízdy. V určitém rychlostním rozsahu pak systém dá řidiči pomocí symbolu na přístrojové desce a diskrétním akustickým signálem doporučení k dojezdu na neutrál.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies