Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

HOW TO

POSKYTNUTÍ POMOCI PŘI STARTOVÁNÍ - TAKTO TO PROVEDETE SPRÁVNĚ!

 

 

Na svoji dobře udržovanou baterii Banner se můžete vždy spolehnout. Co kdyby však měl některý z vašich sousedů obtíže při startování auta?

My vám ukážeme, na co je při poskytování pomoci při startování třeba dávat pozor.

Starterkabel

Na úvod je třeba uvést následující: S ohledem na choulostivou a citlivou elektroniku ve vozidle je obecně vhodné poskytovat pomoc při startování pouze s pomocí startovacího zdroje Banner Booster . Startování automobilu pomocí baterie v jiném automobilu může vést při odpojování svorek k napěťovým špičkám a při tom poškodit nebo dokonce zničit elektroniku vozidla. Proto, používáte-li startovací kabely, bezpodmínečně dodržujte následující návod.

 

Pomoc při startování s použitím startovacích kabelů

 

 • Při poskytování pomoci s nastartováním s použitím startovacích kabelů se doporučuje spoléhat se na normované startovací kabely (např. podle normy DIN 72553).
 • Postupujte podle pokynů uvedených v návodu na použití startovacích kabelů.
 • Propojujte pouze baterie se stejným jmenovitým napětím.
 • Před připojením na svorky musí být vypnuty motory obou vozidel!

 

 • Nejprve propojte kladné póly 1 (baterie ve vozidle potřebujícím pomoc při startování) a 2 (baterie ve vozidle poskytujícím pomoc při startování), poté záporný pól 3 (baterie ve vozidle poskytujícím pomoc při startování) na kostru 4 ve vozidle potřebujícím pomoc při startování (kostra = obnažené kovové místo stranou baterie). Dbejte při tom pokynů výrobce vozidla.
 • Nyní zkoušejte vozidlo potřebující pomoc při startování po dobu max. 15 vteřin nastartovat, vozidlo poskytující pomoc při startování při tomto nestartujte.
 • Odpojení kabelů od svorek proveďte v obráceném pořadí.
Video Starthilfe geben mit Power Station
Banner HOW-TO: Poskytnutí správné pomoci při startování s pomocí přístrojů Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

Poskytnutí správné pomoci při startování s pomocí přístrojů Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

 • Červenou svorku připojte na kladný pól a černou svorku na kostru*

  • V případě moderních vozidel je to obzvláště důležité rovněž kvůli čidlu baterie, neboť toto čidlo jinak nedokáže správně detekovat startovací proud a může vygenerovat chybové hlášení.
  • *Toto bylo doporučováno již i dříve, přičemž tehdy to bylo kvůli jiskření při zkontaktování na záporném pólu. (kostra = obnažené kovové místo stranou baterie).
 • Zapnutí pomocného startovacího zdroje Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

  • Po připojení svorek spusťte pomocný startovací zdroj.
 • Nastartování vozidla

  • Nyní nastartujte vozidlo.
  • Počet pokusů o nastartování max. 3-5, délka každého pokusu o nastartování cca 15 s - jinak by se nespálené palivo mohlo dostat do katalyzátoru vozidel s katalyzátorem se všemi negativními vedlejšími účinky!
 • Vypnutí a odpojení pomocného startovacího zdroje Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

  • Po úspěšném nastartování vozidla startovací zdroj vypněte a sejměte svorky.
  • Pomocné startovací zdroje Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24 mají všestranné uplatnění – např. pro osobní automobily, zemědělské a stavební stroje, offroad vozidla, nákladní automobily, užitková vozidla, havarijní službu, ...
Bild 1 von 4

Kde se nachází baterie?

Ne vždy je autobaterie nainstalována v motorovém prostoru, může být umístěna rovněž v interiéru/prostoru pro cestující, nebo v zavazadlovém prostoru vozidla.

Postup pomoci při startování však zůstává nezměněn.