UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

HOW TO

POSKYTNUTÍ POMOCI PŘI STARTOVÁNÍ - TAKTO TO PROVEDETE SPRÁVNĚ!

 

 

Na svoji dobře udržovanou baterii Banner se můžete vždy spolehnout. Co kdyby však měl některý z vašich sousedů obtíže při startování auta?

My vám ukážeme, na co je při poskytování pomoci při startování třeba dávat pozor.

Starterkabel

Pomoc při startování s použitím startovacích kabelů

 

 • Při poskytování pomoci s nastartováním s použitím startovacích kabelů se doporučuje spoléhat se na normované startovací kabely (např. podle normy DIN 72553).
 • Postupujte podle pokynů uvedených v návodu na použití startovacích kabelů.
 • Propojujte pouze baterie se stejným jmenovitým napětím.
 • Vozidla se nesmí vzájemně dotýkat.
 • Před připojením na svorky musí být vypnuty motory obou vozidel!
 • Vždy se ujistěte, že ani vy, ani baterie nejsou elektrostaticky nabité.
 • Je vozidlo vybaveno hlavním vypínačem baterie? Pokud ANO, vždy zkontrolujte, zda je hlavní vypínač baterie zapojen.
 • Nejprve propojte kladné póly 1 (baterie ve vozidle potřebujícím pomoc při startování) a 2 (baterie ve vozidle poskytujícím pomoc při startování), poté záporný pól 3 (baterie ve vozidle poskytujícím pomoc při startování) na kostru 4 ve vozidle potřebujícím pomoc při startování (kostra = obnažené kovové místo stranou baterie). Dbejte při tom pokynů výrobce vozidla.
 • Nyní zkoušejte vozidlo potřebující pomoc při startování po dobu max. 15 vteřin nastartovat, vozidlo poskytující pomoc při startování při tomto nestartujte.
 • Odpojení kabelů od svorek proveďte v obráceném pořadí.

  

Nestartujte elektromobil! (BEV Battery Electric Vehicle)

Z technických důvodů nejsou místa pro startování elektromobilů, pokud jsou vůbec k dispozici, určena pro startování jiných vozidel. V takovém případě je lepší vyhledat pomoc asistenční služby. Naopak však spalovací motor může elektromobil řádně nastartovat.

 

Vezměte prosím také na vědomí: Hybridní vozidlo obvykle není vhodné jako dárcovské vozidlo! (platí především pro mild-hybridy, full-hybridy a plug-in hybridy, nikoli pro mikro-hybridy - lze použít jako dárcovské vozidlo)

V návodu k obsluze vozu se přesně dozvíte, zda je váš hybridní vůz vhodný jako zdroj energie. Obvykle tomu tak není, protože 12V kabelové svazky pro tento typ pohonu jsou obvykle slabší než u běžných vozidel. V extrémních případech může dojít k závažným elektronickým závadám dárcovského vozu nebo přinejmenším k vygenerování chybových kódů, které se často projeví až později. V takovém případě je lepší vyhledat pomoc asistenční služby. Naopak spalovací motor může hybridní vůz řádně nastartovat. Všechny potřebné informace naleznete v návodu k obsluze.

Náš tip Banner: Vzhledem k citlivé elektronice ve vozidle by se startování mělo obecně provádět pouze s posilovačem Banner. Přepojovací kabely mezi vozidly mohou po odpojení způsobit napěťové rázy, které mohou poškodit nebo dokonce zničit elektroniku vozidla. Při používání startovacích kabelů je proto nutné dodržovat níže uvedené pokyny.

Dárcovské vozidlo nestartuje, proč a proč ne!

Dárcovské vozidlo je často nastartované, nyní předpokládejme, že běží na volnoběh (volnoběžné otáčky) s výkonem alternátoru cca 50-70 %. Nyní se stane osudná věc: téměř vždy se silně sešlápne plynový pedál, aby se zvýšily otáčky motoru a nabíjecí napětí, v mylném předpokladu, že je potřeba ještě větší startovací výkon.
Bohužel se to stává příliš často: při troše štěstí se spálí pouze startovací kabely (v závislosti na průřezu kabelů*), v horším případě se poškodí řídicí jednotky vozidla, které potřebuje pomoc - v důsledku přepětí nebo napěťových špiček. Proto dbejte na to, abyste postupovali podle návodu k nastartování motoru Banner How-To.


Další rada společnosti Banner: Počet pokusů o nastartování max. 3-5, délka každého pokusu o nastartování max. 15 sekund - jinak by se nespálené palivo mohlo dostat do katalyzátoru vozidel s katalyzátorem se všemi negativními vedlejšími účinky.
PS: Zcela pomineme režim jízdy, ve kterém asistenční vozidlo právě poskytuje pomoc při startování. Existují automobily s napětím až 15,3 V v běžném jízdním nebo sportovním režimu!

 

* U měděných kabelů by měl být průřez nejméně 16 mm², u hliníkových kabelů nejméně 25 mm². Od objemu 2 litry se u měděných kabelů doporučuje průřez alespoň 25 mm² (u hliníkových 40 mm²). Pro ještě větší motory (3 litry a více) by měly být zvoleny měděné propojovací kabely s průřezem 35 mm² (hliníkové 55 mm²). Pokud není k dispozici profesionální startér (posilovač).

Přepojovací kabely by rozhodně měly odpovídat normě DIN 72553 nebo normě ISO 6722.
Informace o materiálu kabelů: Hliníkové kabely nejsou tak vodivé jako měděné, a proto musí být odpovídajícím způsobem silnější (jak je uvedeno výše).
Tip na délku kabelu: Aby byl prostor pro pohyb dostatečný a kabely byly dostatečně dlouhé od snímače ke snímači, měly by být kabely dlouhé nejméně 2 metry, ideálně a maximálně 3 až 4 metry.
Poznámka: Extrémně dlouhé kabely jsou praktické, pokud je havarované vozidlo v nevhodné poloze a záchranné vozidlo nelze umístit přímo vedle něj za účelem přemostění. Je však nutný silnější průřez kabelu, protože s délkou kabelu roste elektrický odpor!

Video Starthilfe geben mit Power Station
Banner HOW-TO: Poskytnutí správné pomoci při startování s pomocí přístrojů Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

Poskytnutí správné pomoci při startování s pomocí přístrojů Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

 • Červenou svorku připojte na kladný pól a černou svorku na kostru*

  • V případě moderních vozidel je to obzvláště důležité rovněž kvůli čidlu baterie, neboť toto čidlo jinak nedokáže správně detekovat startovací proud a může vygenerovat chybové hlášení.
  • *Toto bylo doporučováno již i dříve, přičemž tehdy to bylo kvůli jiskření při zkontaktování na záporném pólu. (kostra = obnažené kovové místo stranou baterie).
 • Zapnutí pomocného startovacího zdroje Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

  • Po připojení svorek spusťte pomocný startovací zdroj.
 • Nastartování vozidla

  • Nyní nastartujte vozidlo.
  • Počet pokusů o nastartování max. 3-5, délka každého pokusu o nastartování cca 15 s - jinak by se nespálené palivo mohlo dostat do katalyzátoru vozidel s katalyzátorem se všemi negativními vedlejšími účinky!
 • Vypnutí a odpojení pomocného startovacího zdroje Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24

  • Po úspěšném nastartování vozidla startovací zdroj vypněte a sejměte svorky.
  • Pomocné startovací zdroje Banner Power Booster PB12, resp. PB12/24 mají všestranné uplatnění – např. pro osobní automobily, zemědělské a stavební stroje, offroad vozidla, nákladní automobily, užitková vozidla, havarijní službu, ...
obrázek 1 ze 4

Kde se nachází baterie?

 

Autobaterie není vždy umístěna v motorovém prostoru, ale může být umístěna i v interiéru/prostoru pro cestující nebo v zavazadlovém prostoru.

V zásadě zůstává postup startování stejný, ale pokud je to možné, použijte přípojky pro startování v motorovém prostoru vozidla, které vyžaduje pomoc.

 

Tip Banner: U některých modelů automobilů stačí odklopit červený kryt startovací přípojky; u jiných automobilů lze červený kryt startovací přípojky obvykle otočením posunout zpět doprava pomocí kladné svorky posilovače nebo startovacího kabelu. Rychlé nahlédnutí do návodu k obsluze vozu může být v tomto případě opravdu užitečné.

Startování z akumulátoru (jump-starting nebo nabíjení) pro automobily a akumulátory, které nejsou instalovány v motorovém prostoru! U některých modelů automobilů je akumulátor instalován v zavazadlovém prostoru, méně často v interiéru nebo v prostoru pro cestující. Stále častěji jsou nyní svorky baterie obtížně přístupné kvůli připnuté pojistkové skříňce nebo podobně, a právě proto mají tyto vozy startovací přípojku pro plus a minus v motorovém prostoru. Pozor! Pokud jsou k dispozici, je pro dobíjení a startování nejlépe používat startovací přípojky v motorovém prostoru. Vždy tedy použijte červený kladný kontakt ze startovací přípojky ve vozidle vyžadujícím pomoc, nikoli kladný pól akumulátoru, dále použijte kovový záporný kontakt ze startovací přípojky ve vozidle vyžadujícím pomoc - pokud není k dispozici, pak se jednoduše připojte k zemi. (Zem = holý kovový bod v motorovém prostoru).
Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies