UŽITEČNÉ ZNALOSTI O BATERIÍCH Banner

TIPY A TRIKY

DŮSLEDKY POUŽITÍ NESPRÁVNÉ BATERIE

 

Vozidla s funkcí start-stop kladou na použitou startovací baterii vyšší požadavky - to platí pro jednodušší systémy start-stop s baterií typu EFB stejně, jako pro vysoce sofistikované systémy start-stop s baterií typu AGM a funkcí rekuperace.

Technika a komponenty baterie pro systém start-stop se významným způsobem liší od konvenční startovací baterie.

Konvenční baterie (mokrá baterie) vs. baterie start-stop

 

Konvenční startovací baterie je koncipována tak, aby byla krátkodobě schopna dodat velké množství energie při startování. Jakmile se motor rozběhne, zajistí systém nabíjení opětovné dobití energie odebrané z baterie. Baterie typu start-stop je oproti tomu zodpovědná za mnohem více, než pouhé nastartování motoru. Když vozidlo stojí a motor neběží, jsou energií napájeny nejrůznější spotřebiče vozidla. I po zastavení motoru musí být přesto zajištěno napájení palubní sítě, včetně dalšího procesu startování. 

Vezměte prosím na vědomí!

 

Pokud bylo vozidlo poprvé registrováno po roce 2008, byla baterie již v minulosti vyměněna. Pomocí online vyhledávače baterií Banner zjistěte, zda bylo vozidlo původně vybaveno baterií OE* se start-stop technologií AGM nebo EFB. V praxi se často stává, že je jako náhrada omylem namontována konvenční mokrá baterie!

*OE = Original Equipment (OEM = ... výrobce, OES = ... dodavatel).

 

 

Důsledky použití nesprávné baterie 

 

Nainstalujete-li do vozidla se systémem start-stop, ať již omylem - v důsledku chybného přiřazení, – nebo snahou o úsporu nákladů na nesprávném místě - konvenční mokrou baterii, mohou vznikat nejrůznější chyby a problémy:

Batterieausfall

Porucha baterie

resp. totální selhání baterie

 

V závislosti na jízdním profilu (krátké vzdálenosti, časté zastavování a rozjíždění, ...) dojde u konvenční startovací baterie, v důsledku extrémně vysokého cyklického namáhání při využívání funkcí start-stop, během několika málo měsíců k poruše.

Start-Stopp-System

Selhání

Systém start-stop

 

Volba nesprávné baterie může zapříčinit rovněž selhání systému start-stop. To má za následek, že motor se po uvedení vozidla do klidového stavu (např. po zastavení na křižovatce na červenou) vypne již jen zřídka, resp. se přestane vypínat úplně. 

Batterie Warnung

Selhání různých funkcí vozidla

 

Nesprávná baterie způsobuje selhání různých funkcí. To znamená, že určité spotřebiče ve vozidle lze používat jen omezeně nebo vůbec. Například klimatizace běží již pouze na nejnižší stupeň, nebo nelze zapnout vyhřívání sedadel.

Ärger Auto

Ztráta nervů i času

 

 

Následkem selhání baterie mohou být potenciální ztráta času, nutnost čekání na pomoc, zpoždění a problémy s dodržením termínu. Tyto nepříjemnosti vedou k nespokojenosti zákazníka s nainstalovanou náhradní baterií.

Systémy start-stop - EFB versus AGM

 

Ve vozidlech s funkcí start-stop se zásadně uplatňují dvě různé technologie baterií. 

Rozhodnutí, kterou z technologii baterie zvolit, závisí na konkrétním případu použití. 

Technologie EFB

 

Technologie EFB se používá hlavně ve vozidlech s jednoduššími systémy start-stop a obecně v případě vysoké potřeby energie. 

 

Je-li ve vozidle nainstalována baterie EFB, musí být tato v případě potřeby vyměněna buď za baterii EFB nebo, za určitých okolností, za výkonnější baterii AGM s vyšší odolností proti cyklickému namáhání. Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

PS: Malé odchylky, co se týče kapacity, resp. vlastností při studeném startu, nemají na spolehlivost startování a optimální napájení palubní sítě žádný vliv! Přechod na baterii s technologií AGM má smysl tehdy, je-li vozidlo vybaveno velkým množstvím přídavných spotřebičů.

EFB = Enhanced Flooded Battery, startovací baterie odolná proti cyklickému namáhání

 

x-change: EFB

 

Přechod na vyspělejší technologii

Přechod z baterie EFB na ještě výkonnější a proti cyklickému namáhání ještě odolnější baterii Running Bull AGM je za určitých okolností možný v případě skříní H5/L2 (60 Ah), H6/L3 (70 Ah) a H7/L4 (80 Ah). Při upgradu technologie ve vozidle se systémem start-stop se systémem řízení energie baterie (BEM) musí být nová baterie bezpodmínečně v tomto systému zaučena! K tomu se ideálně hodí přístroj Banner Battery Service Tool (BBST). 

V případě dotazů se, prosím, obraťte na svého zástupce/svoji zástupkyni pro styk se zákazníky společnosti Banner, svého partnerského prodejce společnosti Banner, nebo nás kontaktujte rovnou online.

Technologie AGM

 

Tato technologie se používá hlavně ve vozidlech se systémy start-stop s funkcí rekuperace a s vysokou potřebou energie energie. 

 

Je-li ve vozidle jako výchozí nainstalována baterie typu AGM, musí být tato v případě potřeby vyměněna bezpodmínečně zase jen za baterii typu AGM. Ve stejné skříni a s obdobnou výkonnostní třídou.

PS: Malé odchylky, co se týče kapacity, resp. vlastností při studeném startu, nemají na spolehlivost startování a optimální napájení palubní sítě žádný vliv! 

AGM = Absorbent Glass Mat, kyselina je v této baterii vázána nasáknutím do skelného rouna

 

x-change: AGM

Tip společnosti Banner:

Zvolte pro svůj osobní automobil baterii s nejblíže vyšším parametrickým výkonem, pro jejíž instalaci bývá ve vozidle zpravidla dostatečné místo. Jedná se totiž o dodatečnou výkonnostní rezervu pro vaše vozidlo! Cenový rozdíl je většinou prakticky zanedbatelný a alternátor vašeho vozidla je v tomto směru dostatečně dimenzován!

 

V našem online vyhledávači baterií najdete informace o možnostech přechodu na vyspělejší technologii baterie v případě vašeho vozidla.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies