Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

LEXIKON společnosti Banner: AGM, BEM, EBS, SAM...

RYCHLÉ VYSVĚTLENÍ ZKRATEK

STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ ODVĚTVOVÝCH ZKRATEK

Na bateriích i v automobilové branži obecně se často používají různé zkratky. Co tyto znamenají?

ACC - Adaptive Cruise Control,  adaptivní tempomat představuje adaptivní regulaci rychlosti =

ADR - automatická regulace vzdálenosti.

 

AGM - Absorbent Glass Mat, kyselina je v baterii vázána nasáknutím do skelného rouna =

VRLA - Valve Regulated Lead Acid, tedy ventilem regulovaná olovo-kyselinová baterie s technologií AGM.

 

BBC - Banner Battery Controller, ovladač baterie s rychlým připojením informuje o stavu nabití baterie a varuje v případě nízkého napětí baterie. Přímé nabíjení pomocí nabíjecí zástrčky.

 

BBST - Banner Battery Service Tool, diagnostický přístroj pro více značek,určený k zálohování veškerých dat vozidla prostřednictvím konektoru OBD. Maže chybové kódy, generuje kód BEM a registruje novou baterii ve vozidle!

 

BEM - správa energie baterie =

BMS - systém správy baterie =

EEM - správa elektrické energie =

EMS - systém správy energie.

 

BZE - detekce stavu baterie.

 

CAN - Controller Area Network, propojení a komunikace několika rovnocenných řídicích jednotek pomocí senzorů. Pojem CAN-Bus: Jedná se o sběrnicový systém umožňující sériovou výměnu dat mezi řídicími jednotkami. Je tvořen 3 strukturními prvky - sběrnicemi pro datové, adresové a řídicí signály. 

 

CAS - Computer Aided Service System, inteligentní propojení diagnostických dat řídicích jednotek a dat návodu na vyhledávání chyb. 

 

EBS - elektronické čidlo baterie =

IBS - inteligentní čidlo baterie.

 

 

EFB - Enhanced Flooded Battery, startovací baterie odolná proti cyklickému namáhání =

AFB - Advanced Flooded Battery =
ECM - Enhanced Cyclic Mat.

 

GEL - elektrolyt je navázán v GELOVÉ hmotě. 

 

HV - high voltage, pojem z oblasti elektromobilů. Lithium-iontové pohonné baterie bývají hovorově označovány též jako vysokonapěťové (high voltage) baterie resp. vysokonapěťové akumulátory. 

 

LIN - Local Interconnect Network, síťově propojená komunikace řídicích jednotek prostřednictvím senzorů. Používá se, není-li vyžadována šířka pásma a všestrannost sítě CAN. 

 

OBD - On Board Diagnostic, normované rozhraní pro diagnostické přístroje. 

  

SAM - modul pro zjišťování a vyhodnocování signálů (řídicí jednotka).

 

SLI - Starting, Lighting, Ignition - je konvenční startovací baterie na olovo-kyselinové bázi, často označovaná také jako autobaterie nebo baterie pro vozidla, s hlavními spotřebiči v podobě startování, světel a zapalování.

 

SOC - stav nabití (State Of Charge).

SOF - stav fungování, předpokládaná schopnost nastartování (State Of Function).

SOH - stav stárnutí baterie (State Of Health).