LEKSYKON Banner: AGM, BEM, EAC, EBS, EFB, MCU, PTC, SAM, ...

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW UŻYWANYCH W BRANŻY

Na akumulatorach i ogólnie w przemyśle motoryzacyjnym często stosuje się różne skróty. Co one oznaczają?

ACC - Adaptive Cruise Control, Tempomat adaptacyjny to system aktywnej regulacji prędkości=

ADR - Automatyczna regulacja odległości.

 

AGM - Absorbent Glass Mat, kwas jest zaabsorbowany w separatorze maty szklanej i w ten sposób zabezpieczony przed wyciekiem =

VRLA - Valve Regulated Lead Acid, czyli akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami i technologią AGM.

 

ATV - All Terrain Vehicles

 

BBC - Banner Battery Controller, szybkozłącze ładowania informuje o poziomie naładowania akumulatora i ostrzega, gdy napięcie akumulatora jest niskie. Umożliwia bezpośrednie ładowanie za pomocą złącza ładowania. Nie jest już objęty programem

 

BBST - Tester akumulatorów Banner, narzędzie diagnostyczne do pojazdów wielu marekdo zabezpieczania wszystkich danych pojazdu poprzez wtyk OBD. Usuwa kody błędów, generuje kod BEM i rejestruje nowy akumulator w pojeździe! Nie jest już objęty programem

 

BEM - system zarządzania energią akumulatora =

BMS - system zarządzania akumulatorami =

EEM - system zarządzania energią elektryczną =

EMS - system zarządzania energią.

 

BZE - Rozpoznawanie stanu baterii.

 

CAN - Controller Area Network, stanowi połączenie i zapewnia komunikację pomiędzy kilkoma jednostkami sterującymi o równych prawach za pomocą czujników. Słowo kluczowe Magistrala CAN: jest to system magistrali, który umożliwia szeregową wymianę danych między jednostkami sterującymi. Składa się z 3 elementów strukturalnych: magistrali danych, magistrali adresowej i magistrali sterowania. 

 

CAS - Computer Aided Service System, pozwala na inteligentne połączenie danych diagnostycznych sterowników i danych instrukcji rozwiązywania problemów. 

 

DC = Direct Current, prąd stały, tj. napięcie stałe.

 

DPF - filtr cząstek stałych =

DRPF - filtr cząstek stałych =
RPF - filtr cząstek sadzy
Filtry te są stosowane w celu znacznego zmniejszenia emisji niebezpiecznych cząstek stałych (głównie sadzy) z układów wydechowych pojazdów z silnikiem wysokoprężnym.

Wskazówka dotycząca Banner: Funkcja Start-Stop jest wyłączona podczas aktywnej regeneracji filtra cząstek stałych!

 

EAC = Electronic Air Control; w samochodach elektrycznych energia może być oszczędzana przez system klimatyzacji dostarczający powietrze z zewnątrz tylko wtedy, gdy jest to wymagane. Sprężarka klimatyzacji umożliwia również klimatyzację pojazdu, gdy silnik jest wyłączony.

 

EBS - Elektroniczny czujnik akumulatora =

IBS - Inteligentny czujnik akumulatora.

 

EFB - Enhanced Flooded Battery, akumulator rozruchowy odporny na obciążenia cykliczne =

AFB - Advanced Flooded Battery =
ECM - Enhanced Cyclic Mat.

 

ŻELOWY - Akumulator napełniony jest elektrolitem w postaci żelowej.

 

HV - Wysokie napięcie, termin używany w dziedzinie samochodów elektrycznych. Litowo-jonowy akumulator napędowy jest również nazywany potocznie akumulatorem wysokiego napięcia. 

 

ICE - Internal Combustion Engine = Jest to silnik spalinowy, który zamienia energię chemiczną na pracę mechaniczną.

 

HV - High Voltage, wysokie napięcie, termin używany w dziedzinie samochodów elektrycznych. Litowo-jonowy akumulator napędowy jest również nazywany potocznie akumulatorem wysokiego napięcia. 

 

ICE - Internal Combustion Engine = Jest to silnik spalinowy, który zamienia energię chemiczną na pracę mechaniczną.

 

LIN - Local Interconnect Network, komunikacja sterowników w sieci za pomocą czujników. Stosowana, gdy przepustowość i wszechstronność oferowana przez CAN nie jest konieczna. 

 

MCU = Media Control Unit, termin ten opisuje sprzęt stojący za systemem informacyjno-rozrywkowym - głównie mikroprocesory, które odbierają informacje z dużej liczby czujników, ale także układy pamięci i inne komponenty elektroniczne.

 

OBD - On Board Diagnostic, znormalizowany interfejs urządzeń diagnostycznych. 

 

PTC = Positive Temperature Coefficient, dodatni współczynnik temperaturowy, to element elektryczny na bazie ceramiki o rezystancji zależnej od temperatury, który jest używany jako element grzejny w dodatkowym podgrzewaczu płynu chłodzącego. Jego dodatni współczynnik temperaturowy (PTC) umożliwia lepszy przepływ prądu w niskich temperaturach niż w wysokich.

 

PWC - Personal Water Craft

  

SAM - moduł odbioru sygnału (sterownik).

 

SDV - Software Defined Vehicle, to pojazd definiowany programowo.
Opiera się na kilku wysokowydajnych komputerach połączonych z kilkoma jednostkami sterującymi. Oprogramowanie może być elastycznie rozszerzane i dostosowywane. Umożliwia korzystanie z cyfrowych systemów wspomagania kierowcy, które zwiększają bezpieczeństwo pasażerów pojazdu i innych użytkowników dróg. Ponadto oprogramowanie przekształca radio w system informacyjno-rozrywkowy, samochody łączą się w sieć z innymi użytkownikami dróg i infrastrukturą drogową, a aktualizacje bezprzewodowe (OTA) sprawiają, że samochód jest aktualny przez cały cykl życia - stale aktualizowany i ulepszany. Innowacje takie jak "break-by-wire" i "steer-by-wire" przekształcają nawet hamowanie i kierowanie w funkcje oprogramowania.

 

SLI - Starting, Lighting, Ignition (rozruch, oświetlenie, zapłon) to konwencjonalny akumulator rozruchowy na bazie kwasu ołowiowego – często nazywany również akumulatorem samochodowym lub akumulatorem do pojazdów, którego głównymi odbiornikami są układ rozruchu, oświetlenie i zapłon.

 

SOC - Stan naładowania (State Of Charge).

 

SOF - Stan funkcjonalny, oczekiwana zdolność rozruchowa (State Of Function).

 

SOH - Stopień zużycia akumulatora (State Of Health).

 

SSV - Side by Side Vehicles

 

UTV - Utility Task Vehicles

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość