DOSTĘPNOŚĆ

Banner JAKO STABILY PARTNER

Firma Banner jest niezawodnym partnerem, który dostarcza towar na czas i stawia w centrum uwagi usługę dostawy obok jakości produktu.

 

Warunkiem niezawodności dostaw, do której przyzwyczaił Banner, jest płynna dostawa materiałów i surowców. Dostawcy i łańcuchy dostaw, które jeszcze kilka miesięcy temu były uważane za stabilne i niezawodne, stanęły w obliczu poważnych wyzwań wynikających z wydarzeń ostatniego roku.

 

Reinhard Bauer
Kierownik łańcucha dostaw

WYMAGANA JEST ELASTYCZNOŚĆ
Z jednej strony, dominujący w ciągu ostatnich 1-2 lat temat zarządzania łańcuchem dostaw, czyli silny wzrost popytu na wszelkiego rodzaju towary, przy towarzyszącym mu niedoborze surowców, możliwości produkcyjnych i transportowych, doprowadził do znacznego wydłużenia czasu dostaw lub ich czasowego braku u dostawców lub ich podwykonawców. W rezultacie Banner i jego dostawcy byli coraz częściej zmuszeni do organizowania specjalnej produkcji i transportu niektórych surowców i komponentów, a w razie potrzeby do dostosowania własnego programu produkcyjnego do dostępności materiałów wyjściowych w krótkim czasie.

 

WIEDZA SILNEGO PARTNERA
Ponadto konflikt na Ukrainie i reakcja Unii Europejskiej polegająca na wprowadzeniu zakazu importu niektórych produktów rosyjskich spowodowały konieczność zmiany organizacji łańcucha dostaw w jednej z grup produktów. Ponieważ nie było już możliwości pozyskiwania surowców od naszego pierwotnego dostawcy, trzeba było zmienić dostawcę na alternatywnego, zagranicznego i stworzyć stabilny łańcuch dostaw. Pomimo napiętej sytuacji w zaopatrzeniu, w ostatnich miesiącach udało się utrzymać lub przywrócić zrównoważony łańcuch dostaw dzięki zaangażowaniu naszych pracowników i dostawców. W ten sposób byliśmy i jesteśmy w stanie zagwarantować nieprzerwaną produkcję, dzięki czemu w przyszłości będziemy mogli jak zwykle wywiązywać się ze wszystkich naszych zobowiązań dotyczących dostaw.

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość