Banner

PORTAL POMOCY

FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

Poniższa lista najczęściej zadawanych pytań służy do efektywnego i szybkiego odnajdywania informacji na temat eksploatacji i użytkowania akumulatorów Banner. Więcej odpowiedzi w wyszukiwarce FAQ oraz codziennych publikacjach.

– Ze względu na wrażliwą elektronikę w pojeździe powinno się generalnie udzielać pomocy rozruchowej wyłącznie za pośrednictwem pomocniczego urządzenia rozruchowego Banner Booster.

– W trakcie udzielania pomocy rozruchowej za pomocą kabli innego samochodu może dochodzić podczas odłączania zacisków akumulatora do maksymalnych momentów napięciowych, które mogą uszkodzić elektronikę pojazdu lub ją zniszczyć.

– Dlatego podczas korzystania z kabli rozruchowych przestrzegać bezwzględnie poniższych zaleceń!

– Do udzielania pomocy rozruchowej korzystać z kabli rozruchowych spełniających normy (np. DIN 72 553). – Zapoznać się z instrukcją obsługi.

– Łączyć wyłącznie akumulatory o identycznym napięciu znamionowym.

– Łączenie: Wyłączyć silniki obu pojazdów! W pierwszej kolejności połączyć bieguny dodatnie 1 i 2, następnie biegun ujemny pojazdu udzielającego pomocy 3 podłączyć do niepowlekanej metalowej powierzchni pojazdu potrzebującego pomocy 4 z dala od akumulatora. (Należy przestrzegać zaleceń producenta).

– Teraz spróbować odpalić pojazd potrzebujący pomocy przez maks. 15 s, w tym czasie nie odpalać pojazdu udzielającego pomocy.

– Odłączanie: Zdjąć kable w odwrotnej kolejności.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

W celu osiągnięcia długiej żywotności akumulatora, należy przestrzegać następujących reguł:

– Utrzymywać powierzchnię akumulatora suchą i w czystości.

– Sprawdzać regularnie poziom kwasu i w razie konieczności uzupełniać wodę destylowaną lub zdemineralizowaną. Nigdy nie uzupełniać kwasu. W przypadku dużych ubytków wody zlecić fachowcowi sprawdzenie napięcia regulatora.

– Nie korzystać z tak zwanych środków ulepszających.

– Stan naładowania akumulatora można sprawdzić poprzez pomiar gęstości kwasu lub wartości napięcia w stanie spoczynku. Jeśli gęstość kwasu wynosi poniżej 1,24 kg/l lub 12,50 V należy doładować akumulator.

– W przypadku pojazdów o sezonowym zastosowaniu zaleca się dwukrotne przeprowadzanie ładowania wyrównawczego za pomocą ładowarki zewnętrznej lub podłączenie urządzenia do ładowania podtrzymującego.

 

Każdorazowo przed demontażem akumulatora należy go w pełni naładować.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stan naładowania można zmierzyć wyłącznie na podstawie napięcia w stanie spoczynku. Jeśli napięcie w stanie spoczynku wynosi poniżej 12,50 V należy doładować akumulator. Przeprowadzenie pomiaru gęstości kwasu lub uzupełnienie wodą destylowaną nie niedozwolone – prowadzi bowiem do zniszczenia akumulatora.

– Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów z ciekłym elektrolitem należy sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić niedobór wodą destylowaną lub demineralizowaną do znacznika maks. poziomu kwasu lub do 15 mm ponad górną krawędzią płyty.

 

Czy należy odłączyć akumulator przed ładowaniem w celu uniknięcia uszkodzeń pojazdu? Należy dostosować zachowanie do wykorzystywanego rodzaju ładowarki. Cenne wskazówki dotyczące ładowania akumulatora podłączonego do pojazdu można w większości znaleźć w instrukcji obsługi producenta pojazdu lub producenta ładowarki. Generalnie obowiązuje zasada, że w pełni automatyczne ładowarki (z ogranicznikiem napięcia ładowania 14,8 V) nadają się dobrze do ładowania akumulatorów podłączonych do pojazdów.

Jeśli jednak wykorzystywana ładowarka dysponuje napięciem w automatycznym trybie pracy > 15,9V bezwzględnie konieczne jest odłączenie akumulatora od pokładowego układy elektronicznego lub wymontowanie go z pojazdu. Pokładowe urządzenia sterujące mogą w najgorszym przypadku zostać uszkodzone w wyniku przepięcia, co w efekcie może prowadzić do znaczących strat! Uwaga: Należy przestrzegać zaleceń producenta podczas odłączania zacisków akumulatora.

 

– Akumulatory mogą być ładowane tylko prądem stałym. Połączyć biegun dodatni (+) akumulatora z biegunem dodatnim (+) ładowarki, a następnie biegun ujemny (-) z biegunem ujemnym (-) ładowarki.

– Ładowarkę włączyć dopiero po podłączeniu do akumulatora. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę.

– Zalecana wartość prądu ładowania wynosi jedną dziesiątą pojemności. (np. 44 Ah: 10 = 4,4 A prąd ładowania).

– Temperatura kwasu podczas ładowania nie może przekroczyć 55 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej wartości należy przerwać ładowanie.

– Ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym środowisku.

– Korki akumulatora nie muszą być otwarte.

– Wato pamiętać, że akumulator należy ponownie naładować 1,2-krotnością wykorzystanej pojemności (np. wykorzystana pojemność 30 Ah --> ładowanie 36 Ah!)

– Ładowanie jest zakończone, gdy prąd osiągnie wartości bliskie 0 lub przestanie maleć lub gdy system automatyczny ładowarki przerwie proces ładowania.

 

Do ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów z ciekłym elektrolitem zaleca się stosowanie napięcia ładowania 16 V (koniecznie odłączyć akumulator od elektroniki pokładowej)!

 

Uwaga: Podczas ładowania powstaje wysoce wybuchowy gaz piorunujący! Ogień, iskry, otwarte źródła światło i palenie papierosów są zabronione!

 

Running Bull AGM/BackUp: Koniecznie ładować za pomocą ładowarki z systemem regulacji napięcia (maks. 14,8 V)! Korzystanie ze standardowych ładowarek bez systemu regulacji napięcia niszczy akumulator w wyniku przeładowania i prowadzi do uchodzenia elektrolitu!

Podczas przerwy w użytkowaniu lub dłuższych postojów (postoje i okres zimowania) najlepiej wymontować akumulator i przechowywać go w suchym i chłodnym (bez ujemnych temperatur) miejscu. Akumulator należy albo w pełni naładować, a po osiągnięciu wartości napięcia w stanie spoczynku niższych od 12,50 V ponownie doładować, lub podłączyć do urządzenia podtrzymującego (np. Banner Accucharger).

 

Najlepiej korzystać z ładowarek z technologią regulacji napięcia (Banner Accucharger). Urządzenia te przeprowadzają proces ładowania automatycznie. W zależności od pojemności akumulatora zalecamy stosowanie następujących ładowarek:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Art. Nr 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Art. Nr 1240000030

 

- Wymontować akumulator z pojazdu lub koniecznie odłączyć kable akumulatora (biegun ujemny w pierwszej kolejności). Uwaga: Dane komputera pokładowego, radio, ... mogą bez zasilania zostać utracone!

- W pierwszej kolejności podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie włączyć. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę, a następnie odłączyć akumulator.

- Prąd ładowania: maks. 1/10 Ampera pojemności akumulatora.

- Po przekroczeniu temperatury +55 stopni Celsjusza przerwać ładowanie.

- Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom elektrolitu i w razie konieczności uzupełnić demineralizowaną wodą (dotyczy akumulatorów z ciekłym elektrolitem, nie stosować do akumulatorów AGM, żelowych i AGM PROfessional!).

- Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia! Podczas ładowania powstaje wybuchowy gaz piorunujący. Należy bezwzględnie unikać palenia, otwartych płomieni i iskier!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

W celu osiągnięcia pełnej żywotność i wydajności należy w pierwszej kolejności w pełni naładować akumulator (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Przygotowanie: Otwór odgazowywania jest zamknięty i przed uruchomieniem musi zostać otwarty. W tym celu należy zdjąć zaślepkę ochronną lub odciąć końcówkę węża do odgazowywania. Napełnianie: Zdjąć wszystkie korki wlewowe. Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,28 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym zbiorniku plastikowym. Napełnić akumulator do znacznika wyznaczającego poziom maksymalny, następnie odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 509 14, to pojemność akumulatora wynosi 9 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 0,9 A. Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom kwasu i w razie konieczności uzupełnić zdemineralizowaną wodą Zakręcić korki wlewowe akumulatora. Konserwacja: Poziom kwasu nigdy nie może osiągnąć poziom niższego od minimalnego. Do uzupełniania korzystać wyłącznie ze zdemineralizowanej wody (zdemineralizowana i destylowana zgodnie z VDE 0510). 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

2. Bike Bull AGM

Przygotowanie: Zerwać plombę akumulatora dopiero bezpośrednio przez napełnieniem. Powoduje to cichy syczący dźwięk. Napełnianie: Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,32 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym plastikowym zbiorniku. Odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Po napełnieniu akumulatora zamknąć wieczkiem zabezpieczającym. Akumulator nie może być już więcej otwierany. Otwarcie powoduje zniszczenie akumulatora. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 518 21, zatem pojemność akumulatora wynosi 18 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 1,8 A. 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull AGM w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uruchomienie: Akumulator jest wstępnie naładowany i może zostać bezpośrednio podłączony.

Uwaga: Montaż akumulatorów Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional w pozycji bocznej jest możliwy!

 

Ogólne: Zalecamy stosowanie ładowarki z technologią regulacji napięcia – Banner Accucharger 6/12V 2A lub 12 V 3A.

Uwaga: Nigdy nie podłączać bezobsługowych akumulatorów (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykli bez regulatorów, maks. napięcie ładowania nie może przekroczyć 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Właściwą pojemność akumulatora Energy Bull można obliczyć w następujący sposób.

Przykład: Potrzebny jest akumulator zasilający do łodzi elektrycznej. Sieć pokładowa 24 V połączona jest z silnikiem elektrycznym o mocy 600 W. Ponadto niezbędne jest także zasilanie radia, różnych świateł pozycyjnych i echosondy (łącznie 50 W). Zaplanowany autonomiczny czas operacyjny wynosi 5 godzin.

 

Wartości te należy podstawić do wzoru

Watt : Volt = Amper x godziny x wartość rezerwowa = łączna pojemność w Ah, zatem: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Wartość rezerwowa powinna wynosić standardowo 70% w przypadku akumulatorów z ciekłym elektrolitem (w przypadku akumulatorów z rekombinacją gazów tj. AGM i żelowych, 30%). W opisanym powyżej przypadku doradzilibyśmy wykorzystanie dwóch akumulatorów Energy Bull 968 01 (każdy o pojemności 230 Ah), które zostałyby podłączone szeregowo.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Znalezienie odpowiedniego akumulatora do wozu kempingowego nie jest łatwe. Poniżej znajduje się kilka informacji na temat akumulatora Energy Bull i alternatywnych możliwości.

 

Ładowanie: Należy zwrócić uwagę na rozmiar instalacji doprowadzającej (dla zminimalizowania strat napięcia). Wartość napięcia ładowania akumulatora Energy Bull powinna wynosić 14,2 - 14,4 V. Prąd ładowania, w celu zachowania żywotności akumulatora, nie powinien przekraczać 5-krotności prądu znamionowego* (patrz przykładowe obliczenie poniżej). Akumulator Energy Bull jest ogólnie odporny na obciążenia cykliczne (w zestawieniu z akumulatorami żelowymi i AGM) i wytrzymuje stosunkowo dużo. „Wadą” akumulatorów Energy Bull w zestawieniu z akumulatorami żelowymi i AGM jest konserwacja. Podczas eksploatacji akumulatora Energy Bull konieczne jest przeprowadzanie regularnej kontroli poziomu elektrolitu. Podczas intensywnego użytkowania (w trakcie kempingu) należy tę czynność przeprowadzać co miesiąc, w pozostałych przypadkach wystarczy kontrola co kwartał lub co pół roku. Akumulatory żelowe i AGM są natomiast bezobsługowe. Cena i odporność na wysokie temperatury i wyższe napięcie ładowania są zaletami Energy Bull.

 

Moduły solarne: Moduły solarne powinny być wyposażone w „dobre” regulatory. W idealnym przypadku wyposażone w regulator ładowania PWM (Puls-Weiten-Modulation), technologię kompensacji temperatury i możliwość ustawiania parametrów (napięcie ładowania, ...).

 

Rozładowywanie: Falownik powoduje znaczne obciążenie akumulatora przez prądy rozładowania. Akumulatory Energy Bull i akumulatory żelowe z zasady nie są odpowiednie do prądów rozładowań wielkoprądowych (>40 krotność prądu znamionowego, dla >1min). Jeśli niezbędne są wyższe prądy rozładowania, zalecamy stosowanie akumulatorów AGM (Running Bull). *--> Obliczenia dla prądu znamionowego poniżej!

 

Pojemność: W idealnym przypadku akumulatory powinny być eksploatowane na możliwie niskich różnicach prądu rozładowania. Akumulator kwasowo-ołowiowy posiada ograniczoną ilość cykli pojemnościowych (=ilość cykli pojemności nominalnej). Im bardziej płaska krzywa cykli, tym większa ilość możliwych powtórzeń. Z punktu widzenia odporności na cykle, akumulatory żelowe dysponują mniej więcej dwukrotnie wyższą żywotnością niż akumulator Energy Bull. 

 

Odgazowywanie: Jeśli akumulator został zamontowany we wnętrzu pojazdu, niezbędne jest wyposażenie do w wąż do odgazowywania, który będzie odprowadzał gaz na zewnątrz. Przy wyborze akumulatora należy zwrócić uwagę na istnienie systemu centralnego odprowadzenia gazów. --> Umożliwia on odprowadzanie powstałych podczas ładowania gazów (wodór i tlen) na zewnątrz. Akumulatory AGM i akumulatory żelowe podczas normalnego użytkowania nie wydzielają gazów (wyjątek: uszkodzenie ładowarki lub akumulatora). Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, należy mimo wszytko podłączyć wąż do odgazowywania. Akumulatory Energy Bull wydzielają gaz podczas normalnego użytkowania, podłączenie węża do odgazowywania jest absolutnie konieczne.

 

*Sposób obliczania prądu znamionowego: Np.: 100Ah (K20) Energy Bull 95751 prąd znamionowy (In) = 100 Ah : 20 godz. = 5A maks. prąd ładowania = 5 x In = 25A

Nasze doświadczenie pokazuje, że wystarczające naładowanie podczas jazdy jest niestety tylko w ograniczonym stopniu możliwe. Zwłaszcza latem (klimatyzacja działa pełną parą, włączone światła, radio, lodówka, ...) do pełnego naładowania akumulatora pozostaje tylko niewiele energii. Akumulatory zasilające powierzchnię mieszkalną muszą nawet w niektórych przypadkach wspierać sieć pokładową ...

 

Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z ładowarek typu B2B. Urządzenia te pozwalają osiągnąć sensowne wartości napięcia ładowania.

 

Jeśli akumulator jest np. w 50% rozładowany (95 Ah brakuje) należy doładować akumulator o ok. 105 Ah, w celu uzyskania pełnego naładowania.

W najkorzystniejszym przypadku do dyspozycji akumulatora zasilającego powierzchnię mieszkalną pozostaje 15A (przeciętnie). Do osiągnięcia pełnego poziomu naładowania niezbędna byłaby jazda pojazdem przez co najmniej 7 godzin.

 

W celu zagwarantowania maksymalnej żywotności akumulatora należy pamiętać o rozłączeniu akumulatora od sieci pokładowej wozu kempingowego podczas dłuższych postojów (>7 dni). --> Wcześniej jednak należy przeprowadzić pełne ładowanie akumulatora.

Quite simply, brake energy recovery.
When you accelerate or brake, some of your car's kinetic energy is usually lost. Part of this energy is recovered through recuperation.

This is because the alternator (also called generator) intentionally puts more strain on it in this phase, the voltage of the alternator is raised so that the charging process is accelerated and thus more energy is supplied to the battery. The alternator converts the kinetic energy into electricity, in principle like a bicycle dynamo. In acceleration phases and in normal operation, the output of the alternator can be partially reduced or even set to zero, which means more energy is available for the drive.


The reason: The vehicle now uses the energy that the battery has previously stored. This saves fuel and emissions. Because Banner Running Bull series start-stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

 

Energy for the environment.
Brake energy recovery and start/stop systems make modern cars much more environmentally friendly. With sustainable fuel savings and CO2 emission reductions.
Basic requirement: An extremely cycle-resistant start/stop battery Banner Running Bull, which reliably delivers maximum performance at start for start and drive for drive.

The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Running Bull Produktfamilie

Typy akumulatorów Power Bull przeznaczone na europejski rynek (wysokość całkowita 175 lub 190 mm) oraz akumulatory Running Bull AGM i EFB posiadają otwór centralnego odprowadzenia gazów z lewej (biegun -) lub z prawej (biegun +) strony.

 

Jeśli otwór odgazowywania znajduje się po nieodpowiedniej stronie, można wyjąć zatyczkę. UWAGA! Wyjętą zatyczkę trzeba włożyć w kanał odgazowywania po drugiej stronie.

 

Zatyczkę można wyjąć za pomocą wkrętu do drewna o średnicy 5 mm. Bez obaw, wciśnięcie zatyczki do środka akumulatora jest niemożliwe.

 

Typy akumulatorów Starting Bull przeznaczone na europejski rynek (wysokość całkowita 175 lub 190 mm) posiadają otwór centralnego odprowadzenia gazów z prawej (biegun +) strony. Warto pamiętać: Zmiana strony, z której przeprowadzane jest odgazowywanie, jest niemożliwa.

W przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych, które zostały zamontowane we wnętrzu pojazdu zalecamy stosowanie węża do odgazowywania (numer części 1030001700). W wypadku braku możliwości podłączenia węża do odgazowywania (centralne odprowadzenie gazów), należy odizolować akumulator do wnętrza za pomocą odpowiednich środków. Dodatkowo należy zapewnić odpowiednie otwory wentylacyjne na zewnątrz.

 

Gaz piorunujący jest mieszanką wodoru i tlenu. W połączeniu ze źródłem zapłonu (otwarte źródło światła, gorące powierzchnie, elektrostatyczne rozładowania, ...) dochodzi do reakcji wybuchowej. Prędkość wybuchu osiąga ok. ca.2800 m/s (czarny proch 400-1000 m/s), natomiast z powodu niskiej dolnej granicy wybuchowości wynoszącej 4% stężenia, detonacja wywołana przez wydzielające gaz akumulatory jest bardzo prawdopodobna.

 

Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze korzystać z okularów ochronnych podczas prac z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi!

For vehicles with automatic start/stop, two different battery technologies are used, depending on energy requirements and the required vibration and cycle resistance.
The technology used also depends largely on the electrical equipment of the vehicle and the price structure.

 

1. AGM technology (Running Bull AGM) is mainly used in start/stop systems with maximum energy consumption and brake energy recovery.
The Running Bull AGM battery is the ideal solution here, primarily for medium and luxury vehicles.

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.


2) EFB technology (Running Bull EFB) is mainly used in start/stop systems with high energy consumption.

The Running Bull EFB battery is the ideal solution for small cars up to the upper middle class.

EFB = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery.


Always observe when changing the battery:

Never install a conventional wet battery in a vehicle with start/stop function that is equipped with an AGM or EFB battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings.

Konektor kątowy wraz z wężem do odgazowywania (numer części 1030001700) jest dostępny u naszych partnerów dystrybucyjnych.
Za pomocą wyszukiwarki przedstawicieli handlowych można znaleźć najbliżej zlokalizowanego partnera dystrybucyjnego Banner.

 

Podłączyć wąż do odgazowywania za pomocą konektora kątowego do otworu systemu centralnego odprowadzenia gazów, który znajduje się we wieku akumulatora. Nic więcej nie trzeba robić!

Winkelstück

Generalnie akumulatory AGM nie są przeznaczone do montażu w pozycji bocznej. Jednak konstrukcja akumulatora AGM pozwala na eksploatację nawet w pozycji bocznej. Patrz zdjęcie koparka krocząca Menzi Muck. Jednak (ze względów bezpieczeństwa) powinno się zamontować wąż do odgazowywania. W niekorzystnym przypadku (uszkodzenie ładowarki lub akumulatora) może łatwiej dochodzić do wycieków kwasu, z powodu pozycji bocznej.

 

W zależności od przeznaczenia (akumulator rozruchowy, ...) może mieć w ograniczonym stopniu negatywny wpływ na żywotność.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

Napięcia pojedynczych akumulatorów w połączeniu szeregowym (=połącznie rzędowe) sumują się. Do obsługi sieci pokładowej 24 V niezbędne są zatem dwa akumulatory połączone szeregowo.


Uwaga:
- oba akumulatory muszą posiadać jednakowe oznaczenie typu.
- Oba akumulatory muszą być mniej więcej jednakowo zużyte.
- Oba akumulatory muszą posiadać równy stan naładowania.
- Kabel połączeniowy musi posiadać wystarczające rozmiary, pozostając jednocześnie możliwie krótkim.
- Wymieniać zawsze oba akumulatory jednocześnie!


Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń będzie prowadzić do różnic wartości oporu wewnętrznego pojedynczych akumulatorów i odpowiedniej dystrybucji napięcia, której efektem będzie niesymetryczne obciążenie podczas okresu ładowania i rozładowywania.


Urządzenie wyrównujące Charging Equalizer gwarantuje równy stan naładowania akumulatorów połączonych szeregowo.

Napięcia i prąd zimnego rozruchu pojedynczych akumulatorów w połączeniu równoległym (=połącznie rzędowe) sumują się.


Uwaga:
- oba akumulatory muszą posiadać jednakowe oznaczenie typu.
- Oba akumulatory muszą być mniej więcej jednakowo zużyte.
- Oba akumulatory muszą posiadać równy stan naładowania.
- Kabel połączeniowy musi posiadać wystarczające rozmiary, pozostając jednocześnie możliwie krótkim.
- Wymieniać zawsze oba akumulatory jednocześnie!


Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń będzie prowadzić do różnic wartości oporu wewnętrznego pojedynczych akumulatorów i odpowiedniej dystrybucji prądu, której efektem będzie niesymetryczne obciążenie podczas okresu ładowania i rozładowywania. Między akumulatorami płynie niekiedy prąd kompensacyjny o wysokich wartościach.

 

Jeśli to konstrukcyjnie możliwe, zaleca się stosowanie tylko jednego akumulatora o większej pojemności.

Parallelschaltung

Banner zaleca montaż akumulatorów o napięciu w stanie spoczynku > 12,50 V.

 

– Przed montażem lub wyjęciem akumulatora należy wyłączyć silnik i wszystkie odbiorniki prądu.

– Uważać na zwarcia wywołane narzędziami.

– Demontaż akumulatora należy rozpocząć od rozłączenia bieguna ujemnego (-), a następnie bieguna dodatniego (+).

– Przed podłączeniem nowego akumulator należy wyczyścić miejsce ustawienia akumulatora.

– Mocno dokręcić zaciski akumulatora.

– Wyczyścić bieguny akumulatora i zaciski akumulatora, a następnie zabezpieczyć za pomocą bezkwasowego smaru.

– Podłączanie rozpocząć od bieguna dodatniego (+), następnie podłączyć biegun ujemny (-). Należy pamiętać o solidnym dokręceniu zacisków akumulatora.

 

Uwaga: Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu (instrukcja obsługi lub instrukcja konserwacji)!

- Nienapełnione akumulatory rozruchowe nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (bez ujemnych temperatur).

– Napełnione akumulatory rozruchowe doładować najpóźniej po osiągnięciu wartości gęstości kwasu poniżej 1,24 kg/l (napięcie w stanie spoczynku < 12,50V).

– Napełnione akumulatory transportować i przechowywać w pozycji prostej, w przeciwnym razie może dochodzić do wycieku kwasu.

– Podczas transportu zabezpieczyć akumulator przed przewróceniem się.

– Korzystać z zabezpieczenia przed zwarciami

 

Running Bull AGM/BackUp: Zabezpieczony przed wyciekami w pozycji do góry nogami i w przypadku uszkodzeń obudowy. Doładować najpóźniej po osiągnięciu wartości napięcia w stanie spoczynku ≤ 12,50 V. Przeprowadzenie pomiaru gęstości kwasu lub uzupełnienie wodą destylowaną nie jest możliwe.

Akumulatory w pojazdach są często częściej rozładowywane niż ładowane. „Negatywny bilans ładowania” źle wpływa na akumulator ...

 

Szczególnie zimą liczne odbiorniki elektryczne stanowią wyzwanie dla sieci pokładowej oraz dla akumulatora rozruchowego. Do tego dochodzą jeszcze niskie temperatury ... Wpływają z jednej strony na olej silnikowy, który staje się gęstszy i powoduje tym samym większe tarcie silnika, z drugiej zaś na przebieg reakcji chemicznych oraz na proces ładowania nowoczesnych akumulatorów typu Ca/Ca.

 

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że proces ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych zachodzi dopiero w temperaturach >0°C. Cała dostępna energia ładowania przeznaczana jest na początku jazdy na ogrzanie akumulatora (proces elektro-chemiczny). Po osiągnięciu wartości pozwalających na rozpoczęcie ładowania, w wielu przypadkach właściciel pojazdu wyłącza silnik.

 

W zależności od typu pojazdu lub umiejscowienia akumulatora na osiągnięcie temperatur pozwalających na rozpoczęcie ładowania, niezbędna jest nieprzerwana jazda na dystansie minimum 20 km ...

 

Pomocne może okazać się ładowanie za pomocą zewnętrznej ładowarki.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Rozładowanie akumulatora jest prawdopodobnie efektem wysokiego zapotrzebowania pojazdu na prąd (>20mA) w stanie spoczynku.

 

Warto naładować akumulator do pełna za pomocą zewnętrznej ładowarki (z ogranicznikiem napięcia ok. 14,8 V). Następnie wykonać pomiar napięcia akumulatora po upływie 5 godz.

 

Wartość zmierzonego napięcia powinna mieścić się w zakresie 12,7 – 12,8 V.

 

Jeśli wynik pomiaru znajduje się powyżej tych wartości należy włączyć światła mijania pojazdu na ok. 10 s i ponownie wykonać pomiar napięcia w stanie spoczynku po odczekaniu ok. 1 minuty. Jeśli wynik pomiaru znajduje się poniżej ok. 12,6 V konieczne jest ponowne przeprowadzenie procesu ładowania.

 

Jeśli ładowarka jest wyposażona w „tryb reaktywacji” bezwzględnie należy wymontować akumulator z pojazdu przed rozpoczęciem ładowania!

 

W przeciwnym razie istnieje możliwość spowodowania nieodwracalnych szkód, wynikających ze zbyt wysokiego napięcia sieci pokładowej.

Stan elektrolitu musi być kontrolowany z uwzględnieniem częstości użytkowania i napięcia ładowania.

 

– Odstęp czasowy przeprowadzania kontroli stanu elektrolitu w przypadku codziennego ładowania lub rozładowywania powinien wynosić 1 miesiąc

– Odstęp czasowy w przypadku cotygodniowego ładowania lub rozładowywania powinien wynosić kwartał

 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac z akumulatorami należy koniecznie zadbać o bezpieczeństwo osobiste (okulary ochronne, ...)!

Do uzupełniania elektrolitu korzystać wyłącznie ze zdemineralizowanej lub destylowanej wody (nie z wody mineralnej lub źródlanej!)

 

– Korzystać z odpowiedniego narzędzia do otwierania korków otworu wlewowego komórki

– Uzupełniać płyn do punktu oznaczającego poziom maks. (patrz oznaczenie na zewnętrznej stronie obudowy lub na uchwycie komórki)

– Zamknąć korek otworu wlewowego komórki

– W celu wymieszania się elektrolitów warto naładować akumulator do pełna (akumulator powinien zacząć wydzielać gazy)

 

Części płyt, które nie były zanurzone w kwasie, ulegają nieodwracalnym uszkodzeniom!

Jakie są skutki podłączenia akumulatora bez kodu BEM (=system zarządzania energią akumulatora) do pojazdu? Banner przygotował odpowiedź na to pytanie na przykładzie Audi.


BEM = Batterie-Energiemanagement. W wyniku postępującej elektryfikacji pojazdów akumulator stał się istotną częścią składową. W celu zagwarantowania żywotności akumulatora, mimo wyższego obciążenia, wyposażono pojazdy jak np. Audi A6 w system inteligentnego zarządzania energią.


Funkcjonowanie. Znaczący wzrost zapotrzebowania na prąd sieci pokładowych najnowszych modeli samochodów, a w szczególności pojazdów z układem mikrohybrydowym,
technologią start-stop oraz rekuperacji (=odzysku) energii hamowania stawiają nowe wyzwania przed akumulatorami samochodowymi. System BEM na bieżąco zapisuje parametry jak stan naładowania, wiek akumulatora itd. i przekazuje te informacje do komputera samochodowego. Tam obliczany jest bilans energii pojazdu. W konsekwencji, w razie potrzeby ograniczona zostaje możliwość
korzystania z urządzeń zapewniających komfort w pojeździe jak np. klimatyzacji czy ogrzewanie foteli, jednocześnie wysyłane jest ostrzeżenie dla kierowcy. Celem tego procesu, jest zapewnienie możliwie zawsze rozruchu silnika.

 

Różne systemy. Większość producentów pojazdów jak BMW działa na otwartych systemach,
tzn. możliwe jest wbudowanie dostępnych na rynku części zamiennych akumulatorów zastępczych bez konieczności nowego programowania elektroniki pojazdowej. Jednak producenci jak Audi korzystają z systemów zamkniętych i przydzielają tzw. kody BEM producentom oryginalnych części zamiennych. Uzyskanie kodu BEM do niezakodowanego akumulatora zamiennego nie jest możliwe.


Montaż akumulatorów bez kodu BEM. W zasadzie montaż akumulatora „bez kodu BEM” na przykładzie Audi jest
możliwy. Niezbędne jest jednak wykorzystanie w tym celu akumulatora, po pierwsze o jakości producenta oryginalnego wyposażenia OEM (najlepiej Power Bull PROfessional, a w przypadku oryginalnego akumulatora AGM najlepiej postawić na Running Bull AGM), po drugie o identycznych rozmiarach jak akumulator oryginalny i identycznych parametrach co oryginalny akumulator.

 

System samouczący się. Akumulator w zaawansowanym wieku zapisywany jest w systemie samochodowym jako „uszkodzony
akumulator”. Zatem po zamontowaniu nowego akumulatora, bez wprowadzenia nowego kodu BEM, pojazd nie rejestruje
z początku faktu, że zamontowano nowy akumulator. Pojazd musi zatem zostać poinformowany o nowym stanie akumulatora poprzez wprowadzenie do systemu zarządzania energią kodu BEM, lub należy nauczyć system rozpoznawać nowy stan akumulatora. Im więcej „wydarzeń aktywujących” (=impulsy, sygnały np. rozruch, rozruch na zimno) akumulator doświadczy, tym proces ten jest szybszy. Komputer pojazdowy uwalnia potem sukcesywnie, uprzednio ograniczone systemy jak np. pełną moc klimatyzacji.

 

Brak zagrożenia bezpieczeństwa. Zamontowanie wysokiej jakości akumulatora zamiennego bez kodu BEM,
nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa, ani uszkodzeń układu elektronicznego pojazdu lub innych części.

Audi, BEM Code

Poniżej link do aktualnej karty charakterystyki bezpieczeństwa Banner Batterien (AGM, z ciekłym elektrolitem, ...) na temat bezpiecznego obchodzenia się z akumulatorami ołowiowymi.

 

Rozporządzenie REACH (1907/2006/EC) zastąpiło dyrektywę UE dotyczącą kart charakterystyki bezpieczeństwa (91/155/EU). Obowiązujące rozporządzenie REACH nakłada obowiązek sporządzania i aktualizacji kart charakterystyki bezpieczeństwa materiałów i procesów przetwórczych. Akumulatory ołowiowe, według europejskiego prawa dotyczącego chemikaliów, nie są objęte obowiązkiem posiadania kart charakterystyki bezpieczeństwa UE.

 

Banner Batterien jest członkiem niemieckiego związku ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V, zrzeszającego podmioty z branży akumulatorów. Załączona instrukcja „Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z akumulatorami ołowiowymi” została zaadaptowana na potrzeby Banner. Niniejsza instrukcja skierowana jest do sprzedawców wtórnych i użytkowników, a jej przestrzeganie jest dobrowolne. Zawarte wskazówki stanowią pomoc w przestrzeganiu prawnych regulacji, jednak ich nie zastępują.

 

Fizyczny wiek akumulatora mówi niewiele o żywotności i stanie akumulatora; z tego względu wytłoczone oznaczenia kodu na akumulatorach Banner nie zawierają jednoznacznych informacji na temat wieku akumulatora.

 

Decydującym aspektem nie jest wiek akumulatora, lecz moment uruchomienia w pojeździe – dopiero wtedy dochodzi do obciążeń akumulatora rozruchowego i rozpoczyna się elektro-chemiczny proces starzenia się.

 

W czasie między produkcją a sprzedażą akumulatora klientowi finalnemu akumulator nie „starzeje” się, pod warunkiem, że są przechowywane w dobrze naładowanym stanie. Zasada ta jest przestrzegana przez firmę Banner Batterien i jej przedstawicieli handlowych.

 

Żywotność akumulatora jest w dużo większym stopniu zależna do ilości cyklów ładowania i rozładowania oraz głębokości rozładowania, niż od fizycznego wieku akumulatora.

 

Zapewnieniem jakości i gwarancją jest wyłącznie pokwitowanie zakupu z datą zakupu!

 

PS Cyfrowe oznaczenie DOT, którego umieszczanie jest obowiązkowe w przypadku opon samochodowych, zawierające m.in. datę produkcji (DOT=Department Of Transportation USA), nie jest wymagane w przypadku akumulatorów rozruchowych!

Kwas akumulatorowy jest bardzo żrący!

- W razie kontaktu z oczami, należy przemyć dokładnie wodą i zasięgnąć rady lekarza.

- Rozpryski kwasowe: Ranę potraktować płynem Neutralon lub ługiem mydlanym, przemyć dużą ilością wody i wytrzeć do sucha.

- Ani kwas ani wkład kwasowy akumulatorów nie mogą znaleźć się w zasięgu dzieci.

- Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji.

 

Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego.

Akumulatory AGM powinno się rozładowywać maksymalnie do 50% wartości stanu naładowania.

 

Generalnie im głębiej rozładowywany akumulator, tym krótsza żywotność. Akumulatory AGM, dla wartości rozładowania 50% (ok. napięcie w stanie spoczynku 12,3 V) wytrzymują ok. 400 cykli. Należy pamiętać o natychmiastowym, ponownym doładowaniu, gdy poziom napięcia w stanie spoczynku osiągnie wartości niższe od 12,50 V.

 

W celu zmierzenia napięcia w stanie spoczynku należy odczekać do ok. 5 godz. po zakończeniu ładowania lub co najmniej jedną godzinę nie pobierać energii z akumulatora.

Należy wymieniać wszystkie połączone akumulatory jednocześnie. Powodem tego jest fakt, że podczas eksploatacji dochodzi w akumulatorach do zamian wartości oporu wewnętrznego (wzrost). Nowy i w pełni naładowany akumulator charakteryzuje się niskim, natomiast „stary” wysokim oporem wewnętrznym.

 

Po połączeniu „starego” i „nowego” akumulatora dochodzi do nierównego podziału prądów (w przypadku montaże równoległego) i napięć (w przypadku montażu szeregowego). Powoduje to niesymetryczne obciążenia podczas ładowania lub rozładowywania.

 

Jeśli akumulatory nie zostaną rozładowane lub naładowane, w przypadku połączenia równoległego, dochodzi do przepływu prądów kompensacyjnych o wysokich wartościach między akumulatorami. --> „Nowy” akumulator próbuje naładować „stary” akumulator (wyrównanie potencjałów).

 

Prądy kompensacyjne mogą powodować przedwczesne zużycie nowego akumulatora.

Należy ustawić program do ładowania akumulatorów AGM, napięcie ładowania powinno wynosić maks. 14,8 V, a napięcie podtrzymania 13,5 V. Najlepiej ustawić program ładowania z charakterystyką IUoU z systemem kompensacji temperatury (jeśli istnieje możliwość ustawienia takiego programu).

 

W celu zagwarantowania maksymalnej żywotności akumulatora należy pamiętać o rozłączeniu akumulatora od sieci pokładowej podczas dłuższych postojów (>7 dni). --> Wcześniej jednak należy przeprowadzić pełne ładowanie akumulatora.

Należy zwrócić uwagę na następujące fakty:

- Oba akumulatory powinny być podobnie zużyte!

- Oba akumulatory powinny posiadać równe wartości napięcia w stanie spoczynku.

- Oba akumulatory powinny posiadać identyczne oznaczenie typu!

- Kabel połączeniowy powinien być możliwie krótki.

- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie rozmiary kabla połączeniowego.

Podczas ładowania akumulatora może w sprzyjających warunkach dochodzić do powstawania gazu piorunującego. Gaz piorunujący jest wysoce wybuchową mieszanką wodoru i tlenu. Z powodu niskiej dolnej granicy wybuchowości wynoszącej 4% stężenia należy zachować szczególną ostrożność. W połączeniu ze źródłem zapłonu (otwarte źródło światła, gorące powierzchnie, elektrostatyczne rozładowania, ...) dochodzi do reakcji wybuchowej o prędkości ok. 2800 m/s (dla porównania czarny proch: 400-1000 m/s).

 

Uwaga:

- Unikać zapłonu, nie palić, nie korzystać z otwartego ognia, uważać na iskrzące kable i urządzenia.

- Przed wyjęciem oraz przed podłączeniem akumulatora wyłączyć wszystkie możliwe odbiorniki prądu, w celu uniknięcia wywołania niezamierzonych iskier.

- W trakcie rozłączania zacisków rozłączyć najpierw kabel masy (podłączony do ramy pojazdu). Podczas podłączania, połączenie to należy wykonać jako ostatnie (unikać zwarć wywoływanych poprzez używane narzędzia).

- Podczas ładowania najpierw podłączyć akumulator do ładowarki, dopiero potem włączyć ładowarkę.

- Ładowanie w zamkniętych pomieszczeniach przeprowadzać przy zapewnieniu dobrej wentylacji.

- Korzystać z węży do odgazowywania w przypadku akumulatorów w pomieszczeniach zamkniętych.

- Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze korzystać z okularów ochronnych podczas prac z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi.

Już tylko nieliczne typy dostępne są w wersji suchoładowanej.

Pozostałe akumulatory są od momentu zakupu gotowe do działania (napełnione i naładowane)!

 

Nienapełnione, naładowane akumulatory rozruchowe są bez konieczności dodatkowego ładowania, po napełnieniu kwasem akumulatorowym gotowe do działania.

– Temperatura akumulatora i kwasu podczas napełnienia powinna wynosić co najmniej 10 stopni Celsjusza.

– Zdjąć korki.

– Komórki akumulatora napełnić kwasem siarkowym o gęstości 1,28 kg według normy VDE 0510 (dla krajów tropikalnych 1,23 kg) do punktu oznaczającego maks. poziom napełnienia lub 15 mm ponad górną krawędź płyty.

– Akumulator odstawić na 20 minut, wielokrotnie lekko przechylić, a w razie konieczności uzupełnić poziom kwasu.

– Zakręcić lub wcisnąć mocno korki. Usunąć rozpryski kwasowe.

– Przed podłączeniem napięcie akumulatora musi wynosić min. 12,60 V, ew. gęstość kwasu musi być na poziomie 1,26.

 

Ładowanie uruchamiające: Jeśli akumulator staje się ciepły podczas napełniania, elektrolit pieni się (silne uwalnianie się gazów) lub akumulator po napełnieniu i upływie okresu aktywacji nie osiąga wyżej wymienionych wartości, należy przeprowadzić ładowanie uruchamiające.

Nie powinno się łączyć różnych akumulatorów. Wynikiem różnej konstrukcji akumulatorów są różne opory wewnętrzne lub inne zachowanie podczas ładowania.

 

Może dochodzić do następujących sytuacji:

– Akumulator lub grupa akumulatorów nie ładuje się lub podlega przeładowaniu.

– Dochodzi do przepływu silnych prądów kompensacyjnych, które mogą prowadzić do aktywacji bezpieczników lub nadmiernego nagrzewania się przewodów.

 

W przypadku połączonych równolegle lub szeregowo akumulatorów należy przestrzegać następujących zasad:

- Akumulatory powinny być podobnie zużyte!

- Akumulatory powinny posiadać równe wartości napięcia w stanie spoczynku.

- Akumulatory powinny posiadać identyczne oznaczenie typu!

- Kabel połączeniowy powinien być możliwie krótki.

- Należy zwrócić uwagę na odpowiednie rozmiary kabla połączeniowego

W celu otwarcia korka akumulatora, należy w pierwszej kolejności usunąć etykietę znajdującą się na wieku.

 

Do otwarcia korka otworu wlewowego komórki konieczny jest odpowiednio duży śrubokręt płaski lub specjalny klucz do korków Banner. Śrubokręt powinien posiadać końcówkę o minimalnej szerokości 14 mm (maks. 16 mm). Korzystanie ze zbyt małego śrubokręta może spowodować uszkodzenie korka lub zagłębienia korka, co w rezultacie może uniemożliwić otwarcie korka.

 

Klucz do korków można zamówić podając numer części Banner 1030001600.

 

Korki są mocno osadzone dzięki specjalnemu pierścieniowi uszczelniającemu. .... Mocne osadzenie jest konieczne w celu zagwarantowania maksymalnego bezpieczeństwa klientowi końcowemu pod względem wyładowań elektrostatycznych.

 

W trakcie wyładowania elektrostatycznego może dojść do przeskoczenia iskry do akumulatora. W najgorszym przypadku może dojść do zapłonu znajdującego się w akumulatorze gazu piorunującego i w rezultacie do wybuchu. Dzięki specjalnemu korkowi udało nam się maksymalnie zminimalizować ryzyko przeskoczenia iskry (w przypadku wyładowania elektrostatycznego).

 

Podczas pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi koniecznie korzystać z okularów ochronnych!

 

UWAGA: Nie dozwolone jest otwierania akumulatorów AGM – Running Bull AGM i Running Bull Back Up. W przypadku produktów z serii Buffalo Bull brak konieczności korzystania ze specjalnych narzędzi.

Stopfendreher

W pełni naładowany akumulator Banner może być przechowywany do momentu osiągnięcia napięcia 12,50 V w stanie spoczynku. W zależności od temperatury otoczenia możliwe jest magazynowanie akumulatorów do 12 miesięcy bez konieczności doładowywania. Im niższa temperatura otoczenia, tym mniejszy stopień samorozładowania akumulatora.

 

Dla pewności zalecamy jednak skontrolowanie napięcia w stanie spoczynku akumulatora co ok. 3 miesiące. Jeśli zmierzona wartość będzie < 12,50V należy doładować akumulator. Akumulatory z wartościami < 12,60V należy skontrolować ponownie po upływie ok. jednego miesiąca.

 

Uwaga: w przypadku doładowywania na zewnątrz, przed rozpoczęciem ładowania należy doprowadzić akumulator do temperatury powyżej 0°C.

 

W przypadku konieczności doładowania, akumulator można wymontować i przenieść go do pomieszczenia z temperaturą >0°C ... lub pozostawić ładowarkę podłączoną do akumulatora na klika dni. W początkowej fazie energia ładowania będzie wykorzystana do ogrzania akumulatora.

 

Bez obaw, w pełni naładowany akumulator kwasowo-ołowiowy zamarza „dopiero” w temperaturze -70°C. Jednak rozładowany akumulator (napięcie w stanie spoczynku = 12,0 V) zamarza już w niskiej temperaturze ujemnej!

 

Poniżej kilka wskazówek:

– Uzupełniać brakujący elektrolit przed doładowaniem, wodą destylowaną lub zdemineralizowaną do maksymalnego poziomu.

– Ładować akumulator (pojedynczo) przed zmagazynowaniem na czas zimy, aż wskaźnik ładowarki zasygnalizuje pełny poziom naładowania.

– Odłączyć wszystkie odbiorniki od akumulatora (rozłączenie poprzez odkręcenie od akumulatora lub poprzez wyjęcie bezpiecznika głównego)

– Powierzchnia akumulatora powinna być zawsze sucha.

– Zdemontowany akumulator należy ustawić w suchym i możliwie chłodnym miejscu (w pełni naładowany).

– Podczas przechowywania, akumulator powinien być wyposażony w zabezpieczenie przeciwzwarciowe.

– Naładować akumulator przed ponownym zamontowaniem w pojeździe lub przed podłączeniem do sieci pokładowej.

– Najważniejsze na koniec: Podczas prac z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi należy zawsze nosić okulary ochronne!

 

Dostępne są także ładowarki, które posiadają opcję automatycznego ładowania podtrzymującego (wszystkie urządzenia Banner Accucharger). W ten sposób ładowarka może zostać podłączona do akumulatora przez całą zimę, bez ryzyka uszkodzenia akumulatora.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość