Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

5 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

– Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów z ciekłym elektrolitem należy sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić niedobór wodą destylowaną lub demineralizowaną do znacznika maks. poziomu kwasu lub do 15 mm ponad górną krawędzią płyty.

 

Czy należy odłączyć akumulator przed ładowaniem w celu uniknięcia uszkodzeń pojazdu? Należy dostosować zachowanie do wykorzystywanego rodzaju ładowarki. Cenne wskazówki dotyczące ładowania akumulatora podłączonego do pojazdu można w większości znaleźć w instrukcji obsługi producenta pojazdu lub producenta ładowarki. Generalnie obowiązuje zasada, że w pełni automatyczne ładowarki (z ogranicznikiem napięcia ładowania 14,8 V) nadają się dobrze do ładowania akumulatorów podłączonych do pojazdów.

Jeśli jednak wykorzystywana ładowarka dysponuje napięciem w automatycznym trybie pracy > 15,9V bezwzględnie konieczne jest odłączenie akumulatora od pokładowego układy elektronicznego lub wymontowanie go z pojazdu. Pokładowe urządzenia sterujące mogą w najgorszym przypadku zostać uszkodzone w wyniku przepięcia, co w efekcie może prowadzić do znaczących strat! Uwaga: Należy przestrzegać zaleceń producenta podczas odłączania zacisków akumulatora.

 

– Akumulatory mogą być ładowane tylko prądem stałym. Połączyć biegun dodatni (+) akumulatora z biegunem dodatnim (+) ładowarki, a następnie biegun ujemny (-) z biegunem ujemnym (-) ładowarki.

– Ładowarkę włączyć dopiero po podłączeniu do akumulatora. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę.

– Zalecana wartość prądu ładowania wynosi jedną dziesiątą pojemności. (np. 44 Ah: 10 = 4,4 A prąd ładowania).

– Temperatura kwasu podczas ładowania nie może przekroczyć 55 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej wartości należy przerwać ładowanie.

– Ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym środowisku.

– Korki akumulatora nie muszą być otwarte.

– Wato pamiętać, że akumulator należy ponownie naładować 1,2-krotnością wykorzystanej pojemności (np. wykorzystana pojemność 30 Ah --> ładowanie 36 Ah!)

– Ładowanie jest zakończone, gdy prąd osiągnie wartości bliskie 0 lub przestanie maleć lub gdy system automatyczny ładowarki przerwie proces ładowania.

 

Do ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów z ciekłym elektrolitem zaleca się stosowanie napięcia ładowania 16 V (koniecznie odłączyć akumulator od elektroniki pokładowej)!

 

Uwaga: Podczas ładowania powstaje wysoce wybuchowy gaz piorunujący! Ogień, iskry, otwarte źródła światło i palenie papierosów są zabronione!

 

Running Bull AGM/BackUp: Koniecznie ładować za pomocą ładowarki z systemem regulacji napięcia (maks. 14,8 V)! Korzystanie ze standardowych ładowarek bez systemu regulacji napięcia niszczy akumulator w wyniku przeładowania i prowadzi do uchodzenia elektrolitu!

W celu osiągnięcia pełnej żywotność i wydajności należy w pierwszej kolejności w pełni naładować akumulator (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Przygotowanie: Otwór odgazowywania jest zamknięty i przed uruchomieniem musi zostać otwarty. W tym celu należy zdjąć zaślepkę ochronną lub odciąć końcówkę węża do odgazowywania. Napełnianie: Zdjąć wszystkie korki wlewowe. Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,28 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym zbiorniku plastikowym. Napełnić akumulator do znacznika wyznaczającego poziom maksymalny, następnie odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 509 14, to pojemność akumulatora wynosi 9 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 0,9 A. Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom kwasu i w razie konieczności uzupełnić zdemineralizowaną wodą Zakręcić korki wlewowe akumulatora. Konserwacja: Poziom kwasu nigdy nie może osiągnąć poziom niższego od minimalnego. Do uzupełniania korzystać wyłącznie ze zdemineralizowanej wody (zdemineralizowana i destylowana zgodnie z VDE 0510). 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

2. Bike Bull AGM

Przygotowanie: Zerwać plombę akumulatora dopiero bezpośrednio przez napełnieniem. Powoduje to cichy syczący dźwięk. Napełnianie: Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,32 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym plastikowym zbiorniku. Odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Po napełnieniu akumulatora zamknąć wieczkiem zabezpieczającym. Akumulator nie może być już więcej otwierany. Otwarcie powoduje zniszczenie akumulatora. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 518 21, zatem pojemność akumulatora wynosi 18 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 1,8 A. 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull AGM w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uruchomienie: Akumulator jest wstępnie naładowany i może zostać bezpośrednio podłączony.

Uwaga: Montaż akumulatorów Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional w pozycji bocznej jest możliwy!

 

Ogólne: Zalecamy stosowanie ładowarki z technologią regulacji napięcia – Banner Accucharger 6/12V 2A lub 12 V 3A.

Uwaga: Nigdy nie podłączać bezobsługowych akumulatorów (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykli bez regulatorów, maks. napięcie ładowania nie może przekroczyć 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Właściwą pojemność akumulatora Energy Bull można obliczyć w następujący sposób.

Przykład: Potrzebny jest akumulator zasilający do łodzi elektrycznej. Sieć pokładowa 24 V połączona jest z silnikiem elektrycznym o mocy 600 W. Ponadto niezbędne jest także zasilanie radia, różnych świateł pozycyjnych i echosondy (łącznie 50 W). Zaplanowany autonomiczny czas operacyjny wynosi 5 godzin.

 

Wartości te należy podstawić do wzoru

Watt : Volt = Amper x godziny x wartość rezerwowa = łączna pojemność w Ah, zatem: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Wartość rezerwowa powinna wynosić standardowo 70% w przypadku akumulatorów z ciekłym elektrolitem (w przypadku akumulatorów z rekombinacją gazów tj. AGM i żelowych, 30%). W opisanym powyżej przypadku doradzilibyśmy wykorzystanie dwóch akumulatorów Energy Bull 968 01 (każdy o pojemności 230 Ah), które zostałyby podłączone szeregowo.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.