Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

5 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

– Ze względu na wrażliwą elektronikę w pojeździe powinno się generalnie udzielać pomocy rozruchowej wyłącznie za pośrednictwem pomocniczego urządzenia rozruchowego Banner Booster.

– W trakcie udzielania pomocy rozruchowej za pomocą kabli innego samochodu może dochodzić podczas odłączania zacisków akumulatora do maksymalnych momentów napięciowych, które mogą uszkodzić elektronikę pojazdu lub ją zniszczyć.

– Dlatego podczas korzystania z kabli rozruchowych przestrzegać bezwzględnie poniższych zaleceń!

– Do udzielania pomocy rozruchowej korzystać z kabli rozruchowych spełniających normy (np. DIN 72 553). – Zapoznać się z instrukcją obsługi.

– Łączyć wyłącznie akumulatory o identycznym napięciu znamionowym.

– Łączenie: Wyłączyć silniki obu pojazdów! W pierwszej kolejności połączyć bieguny dodatnie 1 i 2, następnie biegun ujemny pojazdu udzielającego pomocy 3 podłączyć do niepowlekanej metalowej powierzchni pojazdu potrzebującego pomocy 4 z dala od akumulatora. (Należy przestrzegać zaleceń producenta).

– Teraz spróbować odpalić pojazd potrzebujący pomocy przez maks. 15 s, w tym czasie nie odpalać pojazdu udzielającego pomocy.

– Odłączanie: Zdjąć kable w odwrotnej kolejności.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

W celu osiągnięcia długiej żywotności akumulatora, należy przestrzegać następujących reguł:

– Utrzymywać powierzchnię akumulatora suchą i w czystości.

– Sprawdzać regularnie poziom kwasu i w razie konieczności uzupełniać wodę destylowaną lub zdemineralizowaną. Nigdy nie uzupełniać kwasu. W przypadku dużych ubytków wody zlecić fachowcowi sprawdzenie napięcia regulatora.

– Nie korzystać z tak zwanych środków ulepszających.

– Stan naładowania akumulatora można sprawdzić poprzez pomiar gęstości kwasu lub wartości napięcia w stanie spoczynku. Jeśli gęstość kwasu wynosi poniżej 1,24 kg/l lub 12,50 V należy doładować akumulator.

– W przypadku pojazdów o sezonowym zastosowaniu zaleca się dwukrotne przeprowadzanie ładowania wyrównawczego za pomocą ładowarki zewnętrznej lub podłączenie urządzenia do ładowania podtrzymującego.

 

Każdorazowo przed demontażem akumulatora należy go w pełni naładować.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stan naładowania można zmierzyć wyłącznie na podstawie napięcia w stanie spoczynku. Jeśli napięcie w stanie spoczynku wynosi poniżej 12,50 V należy doładować akumulator. Przeprowadzenie pomiaru gęstości kwasu lub uzupełnienie wodą destylowaną nie niedozwolone – prowadzi bowiem do zniszczenia akumulatora.

– Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów z ciekłym elektrolitem należy sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić niedobór wodą destylowaną lub demineralizowaną do znacznika maks. poziomu kwasu lub do 15 mm ponad górną krawędzią płyty.

 

Czy należy odłączyć akumulator przed ładowaniem w celu uniknięcia uszkodzeń pojazdu? Należy dostosować zachowanie do wykorzystywanego rodzaju ładowarki. Cenne wskazówki dotyczące ładowania akumulatora podłączonego do pojazdu można w większości znaleźć w instrukcji obsługi producenta pojazdu lub producenta ładowarki. Generalnie obowiązuje zasada, że w pełni automatyczne ładowarki (z ogranicznikiem napięcia ładowania 14,8 V) nadają się dobrze do ładowania akumulatorów podłączonych do pojazdów.

Jeśli jednak wykorzystywana ładowarka dysponuje napięciem w automatycznym trybie pracy > 15,9V bezwzględnie konieczne jest odłączenie akumulatora od pokładowego układy elektronicznego lub wymontowanie go z pojazdu. Pokładowe urządzenia sterujące mogą w najgorszym przypadku zostać uszkodzone w wyniku przepięcia, co w efekcie może prowadzić do znaczących strat! Uwaga: Należy przestrzegać zaleceń producenta podczas odłączania zacisków akumulatora.

 

– Akumulatory mogą być ładowane tylko prądem stałym. Połączyć biegun dodatni (+) akumulatora z biegunem dodatnim (+) ładowarki, a następnie biegun ujemny (-) z biegunem ujemnym (-) ładowarki.

– Ładowarkę włączyć dopiero po podłączeniu do akumulatora. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę.

– Zalecana wartość prądu ładowania wynosi jedną dziesiątą pojemności. (np. 44 Ah: 10 = 4,4 A prąd ładowania).

– Temperatura kwasu podczas ładowania nie może przekroczyć 55 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej wartości należy przerwać ładowanie.

– Ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym środowisku.

– Korki akumulatora nie muszą być otwarte.

– Wato pamiętać, że akumulator należy ponownie naładować 1,2-krotnością wykorzystanej pojemności (np. wykorzystana pojemność 30 Ah --> ładowanie 36 Ah!)

– Ładowanie jest zakończone, gdy prąd osiągnie wartości bliskie 0 lub przestanie maleć lub gdy system automatyczny ładowarki przerwie proces ładowania.

 

Do ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów z ciekłym elektrolitem zaleca się stosowanie napięcia ładowania 16 V (koniecznie odłączyć akumulator od elektroniki pokładowej)!

 

Uwaga: Podczas ładowania powstaje wysoce wybuchowy gaz piorunujący! Ogień, iskry, otwarte źródła światło i palenie papierosów są zabronione!

 

Running Bull AGM/BackUp: Koniecznie ładować za pomocą ładowarki z systemem regulacji napięcia (maks. 14,8 V)! Korzystanie ze standardowych ładowarek bez systemu regulacji napięcia niszczy akumulator w wyniku przeładowania i prowadzi do uchodzenia elektrolitu!

Podczas przerwy w użytkowaniu lub dłuższych postojów (postoje i okres zimowania) najlepiej wymontować akumulator i przechowywać go w suchym i chłodnym (bez ujemnych temperatur) miejscu. Akumulator należy albo w pełni naładować, a po osiągnięciu wartości napięcia w stanie spoczynku niższych od 12,50 V ponownie doładować, lub podłączyć do urządzenia podtrzymującego (np. Banner Accucharger).

 

Najlepiej korzystać z ładowarek z technologią regulacji napięcia (Banner Accucharger). Urządzenia te przeprowadzają proces ładowania automatycznie. W zależności od pojemności akumulatora zalecamy stosowanie następujących ładowarek:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Art. Nr 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Art. Nr 1240000030

 

- Wymontować akumulator z pojazdu lub koniecznie odłączyć kable akumulatora (biegun ujemny w pierwszej kolejności). Uwaga: Dane komputera pokładowego, radio, ... mogą bez zasilania zostać utracone!

- W pierwszej kolejności podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie włączyć. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę, a następnie odłączyć akumulator.

- Prąd ładowania: maks. 1/10 Ampera pojemności akumulatora.

- Po przekroczeniu temperatury +55 stopni Celsjusza przerwać ładowanie.

- Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom elektrolitu i w razie konieczności uzupełnić demineralizowaną wodą (dotyczy akumulatorów z ciekłym elektrolitem, nie stosować do akumulatorów AGM, żelowych i AGM PROfessional!).

- Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia! Podczas ładowania powstaje wybuchowy gaz piorunujący. Należy bezwzględnie unikać palenia, otwartych płomieni i iskier!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

W celu osiągnięcia pełnej żywotność i wydajności należy w pierwszej kolejności w pełni naładować akumulator (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Przygotowanie: Otwór odgazowywania jest zamknięty i przed uruchomieniem musi zostać otwarty. W tym celu należy zdjąć zaślepkę ochronną lub odciąć końcówkę węża do odgazowywania. Napełnianie: Zdjąć wszystkie korki wlewowe. Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,28 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym zbiorniku plastikowym. Napełnić akumulator do znacznika wyznaczającego poziom maksymalny, następnie odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 509 14, to pojemność akumulatora wynosi 9 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 0,9 A. Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom kwasu i w razie konieczności uzupełnić zdemineralizowaną wodą Zakręcić korki wlewowe akumulatora. Konserwacja: Poziom kwasu nigdy nie może osiągnąć poziom niższego od minimalnego. Do uzupełniania korzystać wyłącznie ze zdemineralizowanej wody (zdemineralizowana i destylowana zgodnie z VDE 0510). 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

2. Bike Bull AGM

Przygotowanie: Zerwać plombę akumulatora dopiero bezpośrednio przez napełnieniem. Powoduje to cichy syczący dźwięk. Napełnianie: Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,32 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym plastikowym zbiorniku. Odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Po napełnieniu akumulatora zamknąć wieczkiem zabezpieczającym. Akumulator nie może być już więcej otwierany. Otwarcie powoduje zniszczenie akumulatora. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 518 21, zatem pojemność akumulatora wynosi 18 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 1,8 A. 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull AGM w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uruchomienie: Akumulator jest wstępnie naładowany i może zostać bezpośrednio podłączony.

Uwaga: Montaż akumulatorów Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional w pozycji bocznej jest możliwy!

 

Ogólne: Zalecamy stosowanie ładowarki z technologią regulacji napięcia – Banner Accucharger 6/12V 2A lub 12 V 3A.

Uwaga: Nigdy nie podłączać bezobsługowych akumulatorów (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykli bez regulatorów, maks. napięcie ładowania nie może przekroczyć 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme