5 NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI

– Ze względu na wrażliwą elektronikę w pojeździe powinno się generalnie udzielać pomocy rozruchowej wyłącznie za pośrednictwem pomocniczego urządzenia rozruchowego Banner Booster.

– W trakcie udzielania pomocy rozruchowej za pomocą kabli innego samochodu może dochodzić podczas odłączania zacisków akumulatora do maksymalnych momentów napięciowych, które mogą uszkodzić elektronikę pojazdu lub ją zniszczyć.

– Dlatego podczas korzystania z kabli rozruchowych przestrzegać bezwzględnie poniższych zaleceń!

– Do udzielania pomocy rozruchowej korzystać z kabli rozruchowych spełniających normy (np. DIN 72 553). – Zapoznać się z instrukcją obsługi.

– Łączyć wyłącznie akumulatory o identycznym napięciu znamionowym.

– Łączenie: Wyłączyć silniki obu pojazdów! W pierwszej kolejności połączyć bieguny dodatnie 1 i 2, następnie biegun ujemny pojazdu udzielającego pomocy 3 podłączyć do niepowlekanej metalowej powierzchni pojazdu potrzebującego pomocy 4 z dala od akumulatora. (Należy przestrzegać zaleceń producenta).

– Teraz spróbować odpalić pojazd potrzebujący pomocy przez maks. 15 s, w tym czasie nie odpalać pojazdu udzielającego pomocy.

– Odłączanie: Zdjąć kable w odwrotnej kolejności.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

W celu osiągnięcia długiej żywotności akumulatora, należy przestrzegać następujących reguł:

– Utrzymywać powierzchnię akumulatora suchą i w czystości.

– Sprawdzać regularnie poziom kwasu i w razie konieczności uzupełniać wodę destylowaną lub zdemineralizowaną. Nigdy nie uzupełniać kwasu. W przypadku dużych ubytków wody zlecić fachowcowi sprawdzenie napięcia regulatora.

– Nie korzystać z tak zwanych środków ulepszających.

– Stan naładowania akumulatora można sprawdzić poprzez pomiar gęstości kwasu lub wartości napięcia w stanie spoczynku. Jeśli gęstość kwasu wynosi poniżej 1,24 kg/l lub 12,50 V należy doładować akumulator.

– W przypadku pojazdów o sezonowym zastosowaniu zaleca się dwukrotne przeprowadzanie ładowania wyrównawczego za pomocą ładowarki zewnętrznej lub podłączenie urządzenia do ładowania podtrzymującego.

 

Każdorazowo przed demontażem akumulatora należy go w pełni naładować.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stan naładowania można zmierzyć wyłącznie na podstawie napięcia w stanie spoczynku. Jeśli napięcie w stanie spoczynku wynosi poniżej 12,50 V należy doładować akumulator. Przeprowadzenie pomiaru gęstości kwasu lub uzupełnienie wodą destylowaną nie niedozwolone – prowadzi bowiem do zniszczenia akumulatora.

– Przed rozpoczęciem ładowania akumulatorów z ciekłym elektrolitem należy sprawdzić poziom elektrolitu i w razie potrzeby uzupełnić niedobór wodą destylowaną lub demineralizowaną do znacznika maks. poziomu kwasu lub do 15 mm ponad górną krawędzią płyty.

 

Czy należy odłączyć akumulator przed ładowaniem w celu uniknięcia uszkodzeń pojazdu? Należy dostosować zachowanie do wykorzystywanego rodzaju ładowarki. Cenne wskazówki dotyczące ładowania akumulatora podłączonego do pojazdu można w większości znaleźć w instrukcji obsługi producenta pojazdu lub producenta ładowarki. Generalnie obowiązuje zasada, że w pełni automatyczne ładowarki (z ogranicznikiem napięcia ładowania 14,8 V) nadają się dobrze do ładowania akumulatorów podłączonych do pojazdów.

Jeśli jednak wykorzystywana ładowarka dysponuje napięciem w automatycznym trybie pracy > 15,9V bezwzględnie konieczne jest odłączenie akumulatora od pokładowego układy elektronicznego lub wymontowanie go z pojazdu. Pokładowe urządzenia sterujące mogą w najgorszym przypadku zostać uszkodzone w wyniku przepięcia, co w efekcie może prowadzić do znaczących strat! Uwaga: Należy przestrzegać zaleceń producenta podczas odłączania zacisków akumulatora.

 

– Akumulatory mogą być ładowane tylko prądem stałym. Połączyć biegun dodatni (+) akumulatora z biegunem dodatnim (+) ładowarki, a następnie biegun ujemny (-) z biegunem ujemnym (-) ładowarki.

– Ładowarkę włączyć dopiero po podłączeniu do akumulatora. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę.

– Zalecana wartość prądu ładowania wynosi jedną dziesiątą pojemności. (np. 44 Ah: 10 = 4,4 A prąd ładowania).

– Temperatura kwasu podczas ładowania nie może przekroczyć 55 stopni Celsjusza. Po przekroczeniu tej wartości należy przerwać ładowanie.

– Ładowanie należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym środowisku.

– Korki akumulatora nie muszą być otwarte.

– Wato pamiętać, że akumulator należy ponownie naładować 1,2-krotnością wykorzystanej pojemności (np. wykorzystana pojemność 30 Ah --> ładowanie 36 Ah!)

– Ładowanie jest zakończone, gdy prąd osiągnie wartości bliskie 0 lub przestanie maleć lub gdy system automatyczny ładowarki przerwie proces ładowania.

 

Do ładowania głęboko rozładowanych akumulatorów z ciekłym elektrolitem zaleca się stosowanie napięcia ładowania 16 V (koniecznie odłączyć akumulator od elektroniki pokładowej)!

 

Uwaga: Podczas ładowania powstaje wysoce wybuchowy gaz piorunujący! Ogień, iskry, otwarte źródła światło i palenie papierosów są zabronione!

 

Running Bull AGM/BackUp: Koniecznie ładować za pomocą ładowarki z systemem regulacji napięcia (maks. 14,8 V)! Korzystanie ze standardowych ładowarek bez systemu regulacji napięcia niszczy akumulator w wyniku przeładowania i prowadzi do uchodzenia elektrolitu!

Podczas przerwy w użytkowaniu lub dłuższych postojów (postoje i okres zimowania) najlepiej wymontować akumulator i przechowywać go w suchym i chłodnym (bez ujemnych temperatur) miejscu. Akumulator należy albo w pełni naładować, a po osiągnięciu wartości napięcia w stanie spoczynku niższych od 12,50 V ponownie doładować, lub podłączyć do urządzenia podtrzymującego (np. Banner Accucharger).

 

Najlepiej korzystać z ładowarek z technologią regulacji napięcia (Banner Accucharger). Urządzenia te przeprowadzają proces ładowania automatycznie. W zależności od pojemności akumulatora zalecamy stosowanie następujących ładowarek:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - Art. Nr 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - Art. Nr 1240000030

 

- Wymontować akumulator z pojazdu lub koniecznie odłączyć kable akumulatora (biegun ujemny w pierwszej kolejności). Uwaga: Dane komputera pokładowego, radio, ... mogą bez zasilania zostać utracone!

- W pierwszej kolejności podłączyć ładowarkę do akumulatora, a następnie włączyć. Po zakończeniu ładowania najpierw wyłączyć ładowarkę, a następnie odłączyć akumulator.

- Prąd ładowania: maks. 1/10 Ampera pojemności akumulatora.

- Po przekroczeniu temperatury +55 stopni Celsjusza przerwać ładowanie.

- Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom elektrolitu i w razie konieczności uzupełnić demineralizowaną wodą (dotyczy akumulatorów z ciekłym elektrolitem, nie stosować do akumulatorów AGM, żelowych i AGM PROfessional!).

- Zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia! Podczas ładowania powstaje wybuchowy gaz piorunujący. Należy bezwzględnie unikać palenia, otwartych płomieni i iskier!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

W celu osiągnięcia pełnej żywotność i wydajności należy w pierwszej kolejności w pełni naładować akumulator (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Przygotowanie: Otwór odgazowywania jest zamknięty i przed uruchomieniem musi zostać otwarty. W tym celu należy zdjąć zaślepkę ochronną lub odciąć końcówkę węża do odgazowywania. Napełnianie: Zdjąć wszystkie korki wlewowe. Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,28 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym zbiorniku plastikowym. Napełnić akumulator do znacznika wyznaczającego poziom maksymalny, następnie odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 509 14, to pojemność akumulatora wynosi 9 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 0,9 A. Po zakończeniu ładowania sprawdzić poziom kwasu i w razie konieczności uzupełnić zdemineralizowaną wodą Zakręcić korki wlewowe akumulatora. Konserwacja: Poziom kwasu nigdy nie może osiągnąć poziom niższego od minimalnego. Do uzupełniania korzystać wyłącznie ze zdemineralizowanej wody (zdemineralizowana i destylowana zgodnie z VDE 0510). 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

2. Bike Bull AGM

Przygotowanie: Zerwać plombę akumulatora dopiero bezpośrednio przez napełnieniem. Powoduje to cichy syczący dźwięk. Napełnianie: Korzystać wyłącznie z kwasów specjalnych (gęstość 1,32 kg/l), które są dołączone do akumulatora i znajdują się w specjalnym plastikowym zbiorniku. Odstawić akumulator na 30 minut dla uspokojenia. Po napełnieniu akumulatora zamknąć wieczkiem zabezpieczającym. Akumulator nie może być już więcej otwierany. Otwarcie powoduje zniszczenie akumulatora. Uwaga: Zbiorniki z resztkami kwasu należy odnieść do odpowiednich punktów zbiórki. Resztki kwasu nie mogą przedostać się do kanalizacji. Puste zbiorniki po kwasie należy zutylizować jak domowe odpady z tworzywa sztucznego. Uruchomienie: W celu osiągnięcia pełnej wydajności należy w pierwszej kolejności po napełnieniu kwasem w pełni naładować akumulator. Ładować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi ładowarki lub akumulatora przez ok. 5 do 10 godzin prądem ładowania o wartości 1/10 pojemności akumulatora (Ah). Pojemność akumulatora stanowią 2 i 3 cyfra numeru DIN na opakowaniu kartonowym: Jeśli numer to np. 518 21, zatem pojemność akumulatora wynosi 18 Ah, natomiast wartość prądu ładowania ok. 1,8 A. 

Uwaga: Montaż akumulatora Bike Bull AGM w pozycji bocznej jest niemożliwy!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uruchomienie: Akumulator jest wstępnie naładowany i może zostać bezpośrednio podłączony.

Uwaga: Montaż akumulatorów Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional w pozycji bocznej jest możliwy!

 

Ogólne: Zalecamy stosowanie ładowarki z technologią regulacji napięcia – Banner Accucharger 6/12V 2A lub 12 V 3A.

Uwaga: Nigdy nie podłączać bezobsługowych akumulatorów (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykli bez regulatorów, maks. napięcie ładowania nie może przekroczyć 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość