ZGODNOŚĆ - ZGODNE Z ZASADAMI ZACHOWANIE Z Banner

 

 

1. kodeks postępowania BannerGroup

Nasze zasady zostały sformułowane w niniejszym Kodeksie postępowania. Stanowi on między innymi podstawę zrównoważonego rozwoju firmy oraz nienagannego pod względem moralnym, etycznym i prawnym postępowania naszych pracowników w Banner Group.

Kodeks postępowania stanowi podstawę wszystkich działań i decyzji biznesowych podejmowanych na zewnątrz, w kontaktach z dostawcami, klientami i innymi partnerami biznesowymi, a także wewnątrz firmy, w kontaktach z pracownikami i współpracownikami. Oczekujemy, że wszyscy, którzy pracują w naszym imieniu lub dla nas, będą przestrzegać zasad określonych w Kodeksie postępowania.

Jeśli zauważysz jakiekolwiek odstępstwa, możesz je zgłosić pocztą elektroniczną:compliance@bannerbatterien.com

 

pobierz kodeks postępowania w formacie PDF

 

 

2. zgłaszanie nieprawidłowości

Dzięki "Dyrektywie UE 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii" i jej krajowym transpozycjom można zapewnić minimalne standardy ochrony sygnalistów w UE. Jako pracownik, partner biznesowy, dostawca, klient, usługodawca lub inny partner biznesowy masz chronioną możliwość zgłaszania zaobserwowanych naruszeń w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Chcielibyśmy być informowani o takich naruszeniach, aby móc je szybko wyjaśnić i naprawić.

Zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną. We współpracy z prawnikiem zapewniamy całkowitą poufność obsługi zgłoszenia. Na życzenie możemy również zorganizować osobiste spotkanie.

Incydenty można zgłaszać zgodnie z ustawą o ochronie sygnalistów: whistleblowing@bannerbatterien.com

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość