ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

I ŚRODOWISKO NATURALNE

NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Firma Banner od wielu dziesięcioleci angażuje się w optymalne bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i środowiska. Ostre wytyczne, które są nieustannie dopasowywane do nowych zdobyczy wiedzy, zapewniają ochronę pracowników, mieszkańców, klientów, użytkowników oraz środowiska naturalnego.

ŚRODOWISKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

Globalne ocieplenie i coraz mniejsza dostępność kopalnych źródeł energii niosą ze sobą przyjazne środowisku konsekwencje i rozporządzenia.

 

W celu ograniczenia emisji CO2 przez nowe pojazdy producenci zwracają się ku napędom mikrohybrydowym. Technologia akumulatorów odgrywa przy tym decydującą rolę!

 

W tych przyjaznych środowisku pojazdach wykorzystywane są generalnie dwa oddzielne systemy akumulatorów rozruchowych: AGM* (Absorbent Glass Mat) i EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

*AGM = Absorbent Glass Mat, kwas jest zaabsorbowany w separatorze maty szklanej i w ten sposób zabezpieczony przed wyciekiem

*EFB = Enhanced Flooded Battery, akumulator rozruchowy odporny na obciążenia cykliczne

NOWOCZESNE I PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

 

Banner Batterien to jeden z najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku zakładów przetwarzających ołów w Europie.

 

Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego są nieodzowną częścią filozofii przedsiębiorstwa. Banner jest członkiem założycielskim stowarzyszenia UFS – Forum producentów akumulatorów rozruchowych na rzecz środowiska naturalnego, ponieważ Banner jako spółka wykorzystująca w procesach produkcyjnych ołów czuje szczególną odpowiedzialność.

ENERGIA SŁONECZNA

 

Firma LINZ AG buduje w zakładzie w Linz instalację fotowoltaiczną o powierzchni 3000 m².

 

W ten sposób zakład będzie zaopatrywany rocznie w prawie pół miliona kilowatogodzin bezemisyjnej energii słonecznej. W przyszłości energia elektryczna wytwarzana przez zakład będzie w całości wykorzystywana do produkcji akumulatorów rozruchowych i przemysłowych oraz akcesoriów.

 

TRANSPORT AKUMULATORÓW I SIEĆ ZBIORCZA

 

Nasza sieć, przez którą dostarczane są nowe akumulatory, jest również wykorzystywana do niezawodnego zbierania zużytych akumulatorów oraz przekazywania ich do recyklingu. W zakładach recyklingu zużyte akumulatory są demontowane, a ich komponenty oddzielane przed rozpoczęciem procesu recyklingu.

OŁÓW

Składniki zawierające ołów i tlenek ołowiu są wykorzystywane w produkcji nowych akumulatorów. Ołów z recyklingu jest również wykorzystywany do produkcji nowych kratek ołowianych.

 

TWORZYWO SZTUCZNE

Obudowy i pokrywy akumulatorów z tworzywa sztucznego są zbierane i rozdrabniane. Uzyskany w ten sposób granulat tworzywa sztucznego jest wykorzystywany do produkcji nowych obudów i pokryw.

 

ELEKTROLIT

Zużyty elektrolit jest dalej przetwarzany na siarczan sodu. Jest on stosowany jako substancja stała w produkcji tekstyliów, szkła, środków czyszczących i nawozów.

EUROPEJSKI LIDER W RECYKLINGU!

Akumulatory ołowiowo-kwasowe Banner: Recykling na poziomie 100%!

Porównanie poziomów recyklingu w UE

Akumulatory litowo-jonowe
5 %
5 %
Plastik
40 %
40 %
Akumulatory do urządzeń
45 %
45 %
Papier
72 %
72 %
Szkło
74 %
74 %
Aluminium
74 %
74 %
Akumulatory ołowiowo-kwasowe
100 %
100 %
Komponenty akumulatorów ołowiowo-kwasowych można ponownie wykorzystać w 99%.
Akumulator Banner składa się wyłącznie z ołowiu pochodzącego z odzysku.

Wszystkie pozostałe komponenty są również wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

Ołów można często ponownie wykorzystywać bez końca. Dodatkowo akumulatory ołowiowo-kwasowe mają najwyższy wskaźnik zbiórki i zwrotu na całym rynku UE.
Tina Lupac Banner Batterien

Wywiad z Panią mgr inż. Lupac Tina 

Kierownik ds. bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Banner GmbH

 

Czym jest dla Pani zrównoważony rozwój?

Każdy z osobna może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Zwłaszcza przedsiębiorstwa ponoszą tu wielką odpowiedzialność – wobec ludzi i przyrody. Tym samym firma Banner od samego początku dostosowała produkcję w Leonding do najsurowszych norm w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. W ten sam sposób innowacje i inwestycje będą również w przyszłości realizowane zgodnie z tą zasadą przewodnią.

 

 Co sprawia, że firma Banner stawia na zrównoważony rozwój?

Sam fakt, że Banner jest firmą rodzinną w trzecim pokoleniu, jest dowodem na zrównoważone zarządzanie.  Firma Banner może samodzielnie zaopatrywać się w wodę z własnych studni w głównej siedzibie w Linz-Leonding. Ponadto 100% energii elektrycznej pozyskujemy z odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne, wiatrowe, biomasa stała i płynna, fotowoltaika, biogaz i inne ekologiczne źródła energii.

Akumulator samochodowy jest dla nas „zielony” tylko wtedy, gdy oprócz jego zastosowania w koncepcjach napędów oszczędzających paliwo i CO2, także pozyskiwanie i ponowne przetwarzanie wykorzystywanych zasobów odbywa się przy możliwie najmniejszej ilości odpadów. Pod tym względem akumulator kwasowo-ołowiowy jest pierwszorzędnym przykładem niemającym sobie równych wśród alternatywnych technologii akumulatorowych dla pojazdów.

Ugruntowany cykl recyklingu z najwyższym wskaźnikiem zbiórki wszystkich towarów nadających się do recyklingu na rynku sprawia, że akumulator kwasowo-ołowiowy jest modelem produktu oszczędzającego zasoby i zrównoważonego rozwoju.

 

 Jakie są dwa najważniejsze cele zrównoważonego rozwoju, na których Państwa branża powinna się skupić w kontekście ochrony środowiska?

  • Efektywna ochrona zasobów
  • Produkcja zgodna z najnowszymi standardami jakości

Zrównoważone zarządzanie oznacza dla nas wytwarzanie wysokiej jakości produktów dla naszych klientów z zachowaniem wszystkich standardowych wartości!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Raport o zrównoważonym rozwoju firmy Banner

 

Niniejszy raport ma za zadanie przedstawić, w jaki sposób firma Banner wdraża zasady zrównoważonego rozwoju do swoich procesów oraz jakie postępy poczyniła w przeszłości. Z tego powodu niniejszy raport jest aktualizowany co dwa lata, aby partnerzy firmy Banner byli na bieżąco informowani o najnowszych wydarzeniach.

Recykling Banner

 

Banner ze świadomością dużej odpowiedzialności podchodzi do spraw ochrony środowiska naturalnego i przyszłych pokoleń. Dlatego też decyzje dotyczące polityki środowiskowej są podejmowane, wdrażane i kontrolowane na najwyższym szczeblu zarządzania jako podstawowy, strategiczny instrument zarządzania. Aktualne i obowiązujące sformułowanie polityki środowiskowej, podpisane przez kierownictwo, jest znane wszystkim pracownikom i dostępne dla każdego.

Charge the future

CHARGE THE FUTURE

 

 Innowacyjny, niskoemisyjny łańcuch wartości dodanej akumulatorów kwasowo-ołowiowych w Europie.

 

Charge the Future pokazuje, jak akumulatory kwasowo-ołowiowe i europejski przemysł akumulatorów kwasowo-ołowiowych wspierają niskoemisyjną przyszłość. Akumulatory kwasowo-ołowiowe stanowią integralną część podstawowych produktów i usług, w tym pojazdów, systemów magazynowania energii, baterii zapasowych do telefonów komórkowych i centrów danych. Są one wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach, w tym w energetyce przemysłowej, do napędzania wózków widłowych oraz w przemyśle kolejowym i w transporcie masowym.

Proszę zaakceptować Marketing Cookies aby zobaczyć zawartość