Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

Co wie Banner o AKUMULATORACH

LEKSYKON

PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW UŻYWANYCH W BRANŻY

 

Na akumulatorach i ogólnie w przemyśle motoryzacyjnym często stosuje się różne skróty. Co one oznaczają?

ACC - Adaptive Cruise Control, Tempomat adaptacyjny to system aktywnej regulacji prędkości=

ADR - Automatyczna regulacja odległości.

 

AGM - Absorbent Glass Mat, kwas jest zaabsorbowany w separatorze maty szklanej i w ten sposób zabezpieczony przed wyciekiem =

VRLA - Valve Regulated Lead Acid, czyli akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami i technologią AGM.

 

BBC - Banner Battery Controller, szybkozłącze ładowania informuje o poziomie naładowania akumulatora i ostrzega, gdy napięcie akumulatora jest niskie. Umożliwia bezpośrednie ładowanie za pomocą złącza ładowania.

 

BBST - Banner Battery Service Tool, narzędzie diagnostyczne do pojazdów wielu marekdo zabezpieczania wszystkich danych pojazdu poprzez wtyk OBD. Usuwa kody błędów, generuje kod BEM i rejestruje nowy akumulator w pojeździe!

 

BEM - system zarządzania energią akumulatora =

BMS - system zarządzania akumulatorami =

EEM - system zarządzania energią elektryczną =

EMS - system zarządzania energią.

 

BZE - Rozpoznawanie stanu baterii.

 

CAN - Controller Area Network, stanowi połączenie i zapewnia komunikację pomiędzy kilkoma jednostkami sterującymi o równych prawach za pomocą czujników. Słowo kluczowe Magistrala CAN: Jest to system magistrali, który umożliwia szeregową wymianę danych między jednostkami sterującymi. Składa się z 3 elementów strukturalnych: magistrali danych, magistrali adresowej i magistrali sterowania. 

 

 

CAS - Computer Aided Service System, pozwala na inteligentne połączenie danych diagnostycznych sterowników i danych instrukcji rozwiązywania problemów. 

 

EBS - Elektroniczny czujnik akumulatora =

IBS - Inteligentny czujnik akumulatora.

 

EFB - Enhanced Flooded Battery, akumulator rozruchowy odporny na obciążenia cykliczne =

AFB - Advanced Flooded Battery =
ECM - Enhanced Cyclic Mat.

 

GEL - Elektrolit jest związany w żelu GEL.

 

LIN - Local Interconnect Network, komunikacja sterowników w sieci za pomocą czujników. Stosowana, gdy przepustowość i wszechstronność oferowana przez CAN nie jest konieczna. 

 

OBD - On Board Diagnostic, znormalizowany interfejs urządzeń diagnostycznych. 

  

SAM - moduł odbioru sygnału (sterownik).

 

SLI – (z j. ang. Starting, Lighting, Ignition) jest to konwencjonalny, kwasowo-ołowiowy akumulator rozruchowy - często nazywanym akumulatorem samochodowym, z którego prąd jest pobierany głównie do: startu, świateł i zapłonu.

 

SOC - Stan naładowania (State Of Charge).

SOF - Stan funkcjonalny, oczekiwana zdolność rozruchowa (State Of Function).

SOH - Ogólny stan, stopień zużycia akumulatora (State Of Health).