ČO TI POMÔŽE POHNÚŤ SA DOPREDU?

Krok 1 z 3

Vyhľadávač batérií Banner eviduje 99,9 % všetkých vozidiel registrovaných v Európe a zoznamy vozidiel s pridelenými batériami sa priebežne aktualizujú a optimalizujú.

 

S cieľom rýchlo a jednoducho vám poskytnúť najvhodnejší akumulátor Banner. Predovšetkým typ pretekára a, ak je to možné a rozumné, možnosť modernizácie. Databáza sa neustále aktualizuje v spolupráci s odborníkmi na batérie a vybranými servismi. 

Aby sme k vášmu vozidlu mohli priradiť správnu batériu Banner, využívame rozsiahly súbor dát z odvetvia a od výrobcov. Chybám pri tomto priraďovaní sa však, bohužiaľ, nemožno úplne vyhnúť.

!! Vo vozidlách s funkciou štart-stop vždy vymieňajte batériu AGM za batériu AGM a batériu EFB za batériu EFB (za určitých okolností možno použiť modernejšiu batériu AGM).

NÁJDITE VHODNÚ BATÉRIU PRE SVOJE POTREBY

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu