Tieto webové stránky používajú technológiu cookies. Súbory označované ako cookies sa používajú na zabezpečenie navigácie používateľa na týchto stránkach a na webovú analýzu, čím pomáhajú tieto webové stránky ďalej vylepšovať a optimalizovať ich používateľskú prívetivosť. Ak si neželáte byť zaznamenávaný, môžete ho deaktivovať v časti Informácie o ochrane údajov

ČO TI POMÔŽE POHNÚŤ SA DOPREDU?

Krok 1 z 3

Aby sme k vášmu vozidlu mohli priradiť správnu batériu Banner, využívame rozsiahly súbor dát z odvetvia a od výrobcov. Chybám pri tomto priraďovaní sa však, bohužiaľ, nemožno úplne vyhnúť.

!! Vo vozidlách s funkciou štart-stop vždy vymieňajte batériu AGM za batériu AGM a batériu EFB za batériu EFB (za určitých okolností možno použiť modernejšiu batériu AGM).

NÁJDITE VHODNÚ BATÉRIU PRE SVOJE POTREBY