BATTERY SERVICE

MADE EASY

Technický radca s tipmi pre batérie


40% všetkých defektov na vozidlách vzniká podľa poruchovej štatistiky nemeckého automotoklubu ADAC v rámci všeobecného elektrického systému vozidiel, pričom tieto vady vedú v cca 60% prípadov k zlyhaniu batérie. Nepríjemnými dôsledkami potom býva nutnosť odstavenia vozidla, čakania na pomoc a oneskorenie. Banner, jediný rakúsky výrobca štartovacích batérií, ponúka vo svojom Technickom radcovi cenné tipy, ktoré majú vodičom pomôcť bezpečne prekonať ďalšie zimné obdobie.

 

Štartovacia batéria totiž podlieha bežnému procesu starnutia. Vodiči obvykle nemajú prehľad o stave batérie vo svojom vozidle. Batériu vymení až po tom, čo táto zlyhá, alebo len krátku dobu predtým. Tu pomôže kontrola batérie vykonaná odborníkom (automotokluby, autoservisy, rýchloservisy, predajcovia náhradných dielov pre automobily, predajcovia pneumatík a pod.). Moderné skúšobné prístroje sú schopné zistiť „zdravotný stav“ štartovacej batérie behom niekoľkých sekúnd.

 

 Najlepšie urobíte, keď si aktuálne poskytované informácie rovno stiahnete.

 - Výhody batérie Banner
 - Možné príčiny problémov s batériou
 - Rekombinačné batérie
 - Skúška batérie
 - Záruka
 - Konštrukcia batérie Banner
 - Výstražné upozornenia a pokyny pre olovokyselinové batérie
 - Montáž batérie do vozidla
 - Nabíjacia technika
 - Pomocný štartovací zdroj

 

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu