This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

UDRŽATEĽNOSŤ

A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Naša zodpovednosť

 

Ako podnik nesieme veľkú zodpovednosť – voči ľuďom a voči životnému prostrediu.

 

Spoločnosť Banner sa preto už po celé desaťročia cíti byť zaviazaná snažiť sa o dodržiavanie maximálnej bezpečnosti, rovnako ako o ochranu zdravia a životného prostredia. Naše prísne smernice, ktoré sú neustále prispôsobované na základe nových poznatkov, zaručujú optimálnu ochranu zamestnancom, obyvateľom žijúcim v našom okolí, zákazníkom, spotrebiteľom a v neposlednom rade životnému prostrediu.

Umweltschutz
Na úvod
Životné prostredie

Globálne otepľovanie a pokračujúce zmenšovanie zásob fosílnych palív vedú k prijímaniu právnych predpisov na ochranu životného prostredia so s tým súvisiacimi dôsledkami. Od roku 2015 musia byť emisie CO2 pri nových vozidlách nižšie ako 130 g CO2/km, pričom do roku 2020 sa má táto hranica ďalej znížiť na 95 g CO2/km.

 

Výrobcovia preto spoliehajú na tzv. mikro hybridné pohony. A tu hrá technológia batérií rozhodujúcu úlohu. V týchto ekologicky šetrných vozidlách sa uplatňujú zásadne dva rôzne systémy štartovacích batérií: AGM* (Absorbent Glass Mat) a EFB* (Enhanced Flooded Battery). 

* AGM = absorbent glass mat, elektrolyt je absorbovaný v rúne zo sklených vlákien, v ktorom je takto viazaný.
* EFB = enhanced flooded battery, štartovacia batéria odolná proti cyklickému vybíjaniu.

Závod Banner Batterien
Moderný a ekologický

Výrobný závod spoločnosti Banner Batterien je jedným z najmodernejších a najekologickejších závodov na výrobu batérií v Európe. Udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú jedným zo základných pilierov filozofie nášho podniku.

 

Spoločnosť Banner je zakladajúcim členom organizácie UFS - Umweltforum Starterbatterien, keďže ako podnik spracúvajúci olovo si veľmi dobre uvedomuje svoju osobitnú zodpovednosť.

Zodpovednosť spoločnosti Banner
4 úrovne pre udržateľnosť
  • Uplatňovanie najvyšších štandardov kvality pri výrobe a výskume a predovšetkým implementácia výrobných procesov šetriacich životné prostredie.
  • Úsporné a dlhodobo udržateľné využívanie energií a surovín.
  • Opätovné zhodnocovanie a recyklácia prostredníctvom uzavretého výrobného cyklu.
  • Nepretržitý proces zdokonaľovania postupov prostredníctvom výskumu a vývoja za účelom minimalizácie ekologickej stopy.

Downloads

Sustainability report german version